Latest News

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತೆ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 10, 2023 at 6:21 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂಗೀ, ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ಳಾಗೀ? ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನಿಯಾಳ್ಯಾಂ.

ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್, ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಕ್ಳೆ ರುಪಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸೆಂಬ್ಲಿಕ್ ಚುನಾವ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ ತುಮಿ ಜಾಣಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ 2% ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅನುಪಾತಾ ಖಾಲ್ ಕನಿಷ್ಠ್ 4 ಎಂಎಲ್‍ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ.

ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: “ಮಾಗ್ಣೆಂ ಪುಣೀ ಬರೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?” ಮ್ಹಣೊನ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ಸಿಂಪಲ್ ರಾಜಾಂವ್.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸಮಿತಿಯೀ ರಚ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಲಾಷೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಆಜ್, ಹ್ಯಾ ಆಂದೋನಲಾ ವರ್ವಿಂ, ಕಿತ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ರುತಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್?

ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ.

ಪುಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಕತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಸ್ವಂತ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್, ಉರ್ಬೆನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್, ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಸಲೊಯೀ ಹುದ್ದೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ನ್ ‘ಸನ್ಮಾನ್’ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ!

ಹೊ ಕಾಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿ ತರ್ಫೆನ್‍ಯೀ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಭಿನಂದನಾಚಿಂ, ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚಿಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾತ್. ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮುಖಾರ್. ನಾ ಮುಂದು, ತಾ ಮುಂದು ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಕ್ಕಡೀ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್, ವೆದಿಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಬರೆಂಚ್.

ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಕಸಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ? ತೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಎಚೀವ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಗೆ ಜಾತಾತ್! ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಇತ್ಲಿಚ್!!

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾ IRS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ ವಾಂಟೊಯೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಜಾಣಾಂತ್? ನೀರುಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುವತಿನ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಹ್ಯಾ ಯುವತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್‍ಚ್ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! ಹೆರಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ವ್ಹಯ್. ಕ್ವೀನಿನ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜ್‍ಭರ್ ತೆಂ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟ್ಟ್ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್. ಶಿವಾಯ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸಂಘಟನ್, ಪಾದ್ರಿ, ದಿಯೆಸೆಜ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್! “ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ? ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಗೀ? ಆನಿಕೀ ಕಾಲೆಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ? ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚ್ಯೆತೆಂ ನೆ? ಚಡ್ ಶಿಕೊನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಲೆಂ..?” ಅಸಲಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಶಿವಾಯ್, ಬರೆಂ ಮನ್ ಕೊಣಾಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ಹೆಂ ಸತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ).

ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಕ್ವೀನಿನ್ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಂತ್ ಟೊಪ್ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಾಣೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾಗ್, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳೊನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ 387ವೆಂ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ‘ಮೀಸಲಾತಿ’ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಸ್ತ್ರ್. ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಕ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಡಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಣಾಂತ್‍ಮೂ? ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ? ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿನ್ 387ವೆಂ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ IAS ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಐಎಎಸ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಕಾರಣ್ ‘ಮೀಸಲಾತಿ’.

ಚಡಾವತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ವಿಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಳ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮೀಸಲಾತಿಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕ್ವೀನಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಐಎಎಸ್ ಜಾತೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಕ್ವೀನಿನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತೊ, “ವ್ಹಯ್ಗೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ!” ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಖಂಯ್.

ಹೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ದೇಶಾಕ್‍ಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೂತ್ ಕ್ಲೇರ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಧರುನ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿಚ್. ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ, ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್, ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸನ್ಮಾನ್, ಬಿರುದಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ, ಮುಖೆಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಸೀಮಿತ್.

ರಾಜಕೀಯಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ್. ಕಾರ್ಯಾಂಗಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ದವರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಜಾ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಿಳಾಪ್ ದಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಶೂನ್ಯ್. ಕಾರ್ಯಾಂಗಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಅತೀ ವಿರಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳನಾ.

ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕೊಣೆಂಯೀ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೊ ಜೋಡ್, ತೆಂ ಕರ್ ಹೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜರೂರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಶಿಬಿರಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ನ್, ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಿರಂತರ್ ಚಲಜೆ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಿತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲಾ? ಅಪ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲೊ ‘ಸ್ಪಿರಿತ್’ ಭರೊನ್ ಥೊಡಿಂ ನಾಮ್-ಕೇ-ವಾಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಗೀ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂಗೀ? ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ಅಸಲಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ?

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಗೊಳ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜೂನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಾಸಕಾಂಗ್, ಕಾರ್ಯಾಂಗ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ನಾ? ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಪಾತಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ…

ಹಿ ಏಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಗಜಾಲ್. ಫುಡ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಸಂದರ್ಶನಾಂ ತುಮಿ ಪರತ್ ವಾಚಿಜೆ. ವಿಂಚ್ಲೆಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾಂತ್, ತಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ. ಸವೆಂ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಚಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್

ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ್ಯಲನ್ ಪಿರೇರಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಟಿಕೆಟಿ ಮೆಳ್ತಿತ್?

ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಉಲೊ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀಜೆ

ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್, ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್!

ಉಡುಪಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ – ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ Vision: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ Empowerment

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್; ತೆ ಆಮ್ಚೆಚ್!

ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ?

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. This is true, parishioner are remembered only at the time donations required for parish work. This is my opinion.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News