Latest News

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ 2 ಟಿಕೆಟ್: ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಮಂತ್ರಿ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 18, 2023 at 2:57 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಫೈನಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೋನ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಟಿಕೆಟಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ನಿವೇದಿತ್ ಆಳ್ವಾಕ್ ಕುಮ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಭರ್ತಿ ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮೇ 10ವೆರ್ ಚುನಾವ್ ಚಲೊನ್, ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೋಬೊಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ನಿವೇದಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಬಿಲ್ಲವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಕೀಲ್ ಪದ್ಮರಾಜಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಿಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಉಪ್ರಾಟೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ.

ಆತಾಂ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫೈನಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲಾ. ಜಿಕ್ಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಶೆವಟ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್.

ಬಿಜೆಪಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಡವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಾಕ್ ಮಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಖಚಿತತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಡುಣೆಂ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡತ್?

ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಹಿಚ್. ಕೊಣಾಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಘುಟ್ಮಳ್, ಅನೈತಿಕ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಖಚಿತ್. ಏಕ್ ಸ್ಥಿರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಕಡಿವಾಣ್ ಪಡ್ತಲೊ.

ತರ್, ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗೀ? ವ್ಹಯ್. ಕಾರಣ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಜಿಕೊನ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಭವ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಆಸೊನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬಹುಮತ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆದಿಂ ಚುನಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಿಚ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಫುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರೋಪ್, ಹಗರಣಾಂ, ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚುನಾವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅತಿ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರಿ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಸುಧ್ರಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮಾರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಝುಜ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಕ್ ಖಚಿತ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರೀ 130 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಪೂರಕ್ ಆಸಾ.

ತರ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಖಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕೀ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸುಲಭ್ ನಾ. ಏಕ್ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದೆಲಾ.

ದ.ಕ. ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ 12 ಕಡೆನ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಸದಾಂಯ್ ಜ್ಹೆಮೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಲರ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂಗಾಯೀ ಆಸಾ. ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ತೆಂ ಟ್ರಂಪ್‍ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಮ್ಜಲಾಂ.

ತರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಜಿಕತ್‍ಗೀ? ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳೊನ್, ಲೋಬೊ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೂಕ್ತ್. ಪುಣ್ ಲೋಬೊಕ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಆಸಾತ್.

ರಾಜಕೀಯ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಬಿಲ್ಲವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಚುನಾವ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಂತ್ ತೊ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲಾ. ತಾಣೆಂ ಚುನಾವ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಿಂದೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಜಾವ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಾನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚತುರತಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಬಿಜೆಪಿಚೆಂ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೀಜ್ ಕಾರಣಾಂ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಆಜೂನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸನಾ. ತೊ ಆತಾಂಯ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಿ ಯೋಜನಾಂ ವಿಶಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಬರೆಂ, ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊಚ್ಯಾ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂನಿ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಚಿ ಇಮೇಜ್ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಠಿಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ, ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ತರ್ಫೆನ್ ಜಾಂವ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ತರ್ಫೆನ್ ಜಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕೆಲಾಂ? ಲೋಬೊಕ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್. ಲೋಬೊ ವಿಶಿಂ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ತಾಣಿಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ? ಕೌಂಟರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾಗೀ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ!

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಮೀಕರಣ್ ಆತಾಂ ನಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚುನಾವಾಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂಚ್ ವೆಗ್ಳಿಂ. ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ವಾಸ್ತವ್ ಪರಿಗತಿ ವಿಶಿಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಯೀ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಚೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾ.

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ವಿರೋಧ್ ನಿರಂತರ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ಸ್ವತಃ ಲೋಬೊಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಲೋಬೊ ಜಾಂವ್ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಾದಾಂತ್‍ಚ್ ಲೋಬೊಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ತಿಚ್ ಪರಿಗತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಸಲ್ವಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಿರೋಧಿಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ನ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಪವ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸುಧ್ರಾಪ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ, ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ರುಜು ಜಾತೆಲೆಂ.

ವಿರೋಧಿ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಸ್ತಾನಾ, ಶಿವಾಯ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಪಾಡ್ತಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಂಥಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ Strategy ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ಲೋಬೊ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನಿರಂತರ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಂಯೀ ಲೋಬೊನ್ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿಂನಿ ಜಾಂವ್ ತೋಂಡ್ ಉಗಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಆಡಾವ್ನ್, ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಜಿಕ್ಯೆತ್. ಕರಾವಳಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿಕ್ 50:50 ಚಾನ್ಸ್ ಆಸಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೋಣ್ ಚಡ್ ಘಾಮ್ ವ್ಹಾರಯ್ತಾ, ಕೊಣಾಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾತಾ ತಾಂಚಿ ಜೀಕ್ ಜಾತೆಲಿ.

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಮೇ 10 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಶೆಂ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ವಾ ಪೇಟಿಎಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಂಬರ್ 8277362399

1 comment

  1. Three tickets are given to the Christian community.

    1. Sarvagna Nagar, Bangalore: K J George
    2. Mangalore South: J R Lobo
    3.Kumta, Uttar Kannada: Nivedith Alva

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News