Latest News

ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ ಸೂಪರ್ – ಉಡುಪಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಅಭಿನಂದನ್: ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 23, 2020 at 11:39 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಆಯ್ತಾರಾ, ಜನವರಿ 19, 2020ವೆರ್ ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ ಚಲ್ಲೊ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್‍ಯೀ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉಡುಪಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಸಮಾಜೆಚೊ ಉತ್ಸವ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಮೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Samudayotsav Emblemವ್ಹಯ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ-ಉತ್ಸವ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಂ ತಶೆಂ ಇತರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವರಸ್‍ಭರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಚಡಾವತ್, ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆನಿ ಚಿಂತನ್-ಮಂಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್ ವಾ ತಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ಪೊರ್ಚೊ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಡುಪಿಂತ್, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ‘ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ 2020’ ನಾಂವಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕುತೂಹಲಾಚೊ ಆನಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ – ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಘಟನ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮೂಳ್ ಶೆವಟ್ ಕಿತೆಂ, ಕಸಲೊ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್!

ತಿ ಗಜಾಲ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ತೆಂ ಆಮಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ಯಾಂ.

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ, ವ್ಹಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆನ್ ಆನಿ ಉತ್ಸಾಹಾನ್. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಥೊಡೆ ವಳ್ಕಿಚೆ ಆನಿ ಈಷ್ಟ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಬಸೊನ್ ಮುರ್ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಖುದ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲೆತ್. (ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಬಸೊನ್ ಯೆಟುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸ್!). ಹಾಂ, ಥಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣಾಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಷಣಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್.

ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೋಬೊ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಧಕ್. ತೊ ಏಕ್ ದಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂಪರಿಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಭೋವ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಚಿಂತನ್ ಮಂಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಕಶೆಂ ತೊ ಖಡಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಖಡಕ್ ಉಲವ್ಪಿಯೀ ವ್ಹಯ್.

Samudayotsav_Talks_1

ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಉಲವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಜಶೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್. ಲೋಕ್‍ಯೀ ಭಾರಿಚ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಂಘಟಕಾಂನಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಸಮಾವೇಶ್ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಧೊಸ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕರ್ಚೆಂ. ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಉಲವ್ಪಾಂ ಲಾಂಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ ತಡವ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಉಲವ್ಪಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ತಕ್ರಾರ್ ನಾ.

Support Budkulo_TWದೀಸ್‍ಭರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಗಣ್ಣ್ ಗಜಾಲಿ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಉದ್ಘಾಟನ್, ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ, ಭಾಸಾಭಾಸ್, ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್, ಭಾಷಣಾಂ, ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಟವ್ ಚಲ್ಲಾ, ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸದುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾ.

ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಮಾವೇಶ್?!

ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್ ದಖೊ ಬಸ್ತಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವಾಂತ್. ಭಾರತೀಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ‘ಬಾಯಿ ಚಪಲ’ ಚಡ್. ಕೊಣೆಂಯೀ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್. ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಉಡುಪಿಂತ್. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಆದಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ತಶೆಂ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವ, ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್‍ಚ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್‌ಚ್ ‘ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ’ ಉಲಯ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ‘ರಾಜಕೀಯ್ ಭಾಷಣ್ ದೀನಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ಯೂರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲೆಂ! ತೆಂಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಎಕಾ ನಿತಳ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್‍ಚ್ ಜಖಂ ದಿಲೊ ತಿಣೆಂ.

Margaret Alva

ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ದಾಕಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ವಾ ತಿಚೊ ಆಸ್ರೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾನ್ ‘ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ಭಾಷಣ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಒಪ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನಾವಶ್ಯ್ ತಶೆಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮಾರಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂಚ್.

ವ್ಹಯ್. ಪ್ರಚಲಿತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಗೊಂದೊಳ್, ಗಲಾಟೊ ಆನಿ ವಿವಾದ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸೊಂ, ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ರಹಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಲವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಹೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜಾತಿ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ರಾಜಕಾರಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಗಳ್ಸಿತಾತ್ ತೆ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ, ಸಶಕ್ತೀಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಮ್ತಾ – ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಮುಖೆಲಿ, ಸಾಧೊ ಲೋಕ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ತಶೆಂ ಘಡನಾ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್‍ಪಕ್ಷೀಯ್ ವಾತಾವರಣ್. ಹಾಂಗಾ ವಿರೋಧ್ (Opposition) ಕರುಂಕ್ ಕಶೆಂಯೀ ಆಸ್ಪದ್ ನಾ, ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಜಮಾತ್ ತಿ ಜಾಂವ್, ಸಂಘಟಕಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಸಭಿಕಾಂಕ್, ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲ್ವೊಂಕ್‍ಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ಶಿವಾಯ್ ಚಿಂತನ್-ಮಂಥನ್, ಚರ್ಚಾ, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾದ್, ಸಂಘರ್ಷ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವರ್ಗನಾ. ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ರಾಜಕೀಯಾಚಿಯೀ.

ತಾಚೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾಚೆಂ ಪೊರ್ಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನೀಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂಯೀ ನವಾಲ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಸಲೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾಗೀ, ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ‘ಸ್ಪಿರಿತ್’ ಭರ್ತಾ, ಸುಖ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ‘ಮಂಗ’ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ಕಳನಾ! ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾನ್‍ಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಗಲಾಟೊ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ – ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿ.ಎ.ಎ., ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ. ಆನಿ ಎನ್.ಪಿ.ಆರ್.ಚಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖರಿ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ವೆದಿ ಆನಿ ಸಂದರ್ಭ್‍ಯೀ ಪಳೆಜೆ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಶ್ರೀಮತಿ ಆಳ್ವಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ, ಪ್ರತಿಭಟನ್, ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಪುಣ್ ಕಸಲೆಚ್ ದಾಖ್ಲೆ ದೀನಾ, ತುಮಿಂಯೀ ದೀನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫರ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂ ತಿಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲಾ? ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಯ್ದೊ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್?

Samudayotsav_Talks_2

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂ ವೆಳಿಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ವಾಜಾನ್, ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲ್ತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವ ತಸಲ್ಯಾ ವಿ.ಐ.ಪಿಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕಶೆಂಯೀ ಚಲ್ಯೆತ್. ತಾಂಕಾಂ ಫರಕ್ ಪಡನಾ. ಪುಣ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಲೊಕಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾವ್ನ್, ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ಯೆತಿ. ಪುಣ್ ಬಡಾಯ್ ‘ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್’ ಏಕ್ ಕಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಯೆತ್?

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾ ಏಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆನಿ ದಕ್ಷ್ ಫುಡಾರಿ. ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ, ಏಕ್ ಸಮರ್ಥ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ತಿಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಊಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್, ಗೌರವ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತೆಂ ತಿಚಿ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಿಕಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಸಮ್ಜನಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಭಾರತೀಯ್ ರಾಜಕಾರಣಾಂತ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್ ಕಶೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವ್-ಮಾಂಯ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಂನಿ ತಿಕಾ ನಿರಂತರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಿಣೆಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ತಸಲೆಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

CS_Samudayotsav_Invitation

ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ, ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಜೆ. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪಾಟಾರ್ ಚಡೊನ್, ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೇವರ್ ಕೆಲ್ಲೆಕ್ಷಣ್ ಏಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಫುಡಾರಿ ಜಾತಾಗೀ? ಹೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಜೆ, ಆತಾಂ ಪುಣೀ.

ಆತಾಂ, ಪೋರ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರಿಚ್ ಹುಳ್ವುಳೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹಿಚ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಖಾಸ್ಗಿ’ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ಗೀ? (ತಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲಾಂ). ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್/ಸರ್ಕಾರಾ ಕಡೆನ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಕೆಲಾಂ ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್‍ಚ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಯೆಟುನ್, ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ವರ್ತೆಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸಾಧನ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಲಾಂ? ಜರ್ ತಿ, ಜಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲಿ ತರ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಉಲಯ್ತಿ?

ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ! (ತಿಣೆಂ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ವಿಂಗಡ್). ಮಾಗಿರ್ ಕಸಲಿ ಫುಡಾರಿ ತಿ, ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ!? ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಕ್ಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುಟ್ವಲೆಂ ನಾ? (ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಮುದಾಯ್-ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಣೆಂ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ).

ಐವನಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಭಾಷಣಾಂಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ನಾಂಗೀ?

ಮಾರ್ಗರೆಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಏಕ್ ತರ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಗಂಭೀರತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾ.

ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಫುಡಾರಿ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ಫುಡಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಏಕ್. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್  ತಾಣೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ, ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಚ್ವಣಿ, ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ ತರೀ, ಆಖೇರಿಕ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ತರೀ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ. ‘ಭಾವೀ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ.’ ಭಾಷಣಾಂತ್‍ಚ್ ಉರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

Ivan DSouza

ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾಂ. ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಾಂ, ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಆದಿಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಲೆಂ, ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ತಾನ್-ಭುಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಐವನಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್, ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ? ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ, ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಸಂದರ್ಭ್ ಕಸಲೊಯೀ ಜಾಂವ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಂವ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ (ಕಾಲೆಂ ಕಾಲೆಂ!) ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಐವನಾಕ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ!

ಹಾಚೆಂಚ್ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾಲೆಂ ಉಡುಪಿಂತ್. ಆಜೂನ್ ಐವನಾಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಧೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ! ಭರ್ತಿ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಆನಿ 30 ಸೆಕುಂಡಾಂಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ದಿಲೆಂ ಐವನಾನ್, ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಜೆನ್ವೀನ್ ಉಲಯ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಾಪ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ! ತೆಂಚ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಪಿರ್ಪಿರಿಸಾಂವ್. ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಬಡಾಯ್. ಹಿ ಬಡಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜೂನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಐವನ್ ತಾಚೊ ಸಂಸದೀಯ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಚೀಪ್ ವ್ಹಿಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ! (ತಾಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ). ಬಂಡಲಾಂ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಕೀ ಮೀತ್ ನಾಕಾಗೀ? ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕತೆಲೆ ತಿತ್ಲೆಯೀ ನೆಣ್ತೆಗೀ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ?

ಅಸಲಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಅಶೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂನಿ ಸೊಧಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಶೆಂಗೀ ಆತಾಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್? ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಪಣಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂಚ್ ರುದಾನ್ ಆಜೂನ್ ಉರ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫೊಕಣಾಂಗಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ವೆದಿ ಜಾಂವ್, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಫೊಕಣ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೀ ತೆಂಚ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್. ತಶೆಂಚ್ ಐವನಾನ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ತಿಚ್ ಬಡಾಯ್, ತಿಂಚ್ ಬಂಡಲಾಂ, ತೆಂಚ್ ಸ್ವವರ್ಣನ್, ಸದಾಂಚಿ ಸ್ವ-ಸ್ತುತಿ. ಅಪ್‍ಡೇಟೆಡ್ ಬಂಡಲಾಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! (ಆಖೇರಿಕ್ ಉಲವ್ನ್ ತೊ, “ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ‘ಐವನ್ ಕಾಲೆಂ ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಕರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ವ್ಹಯ್ಗಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ‘ಕಾಲೆಂ ಕಾಲೆಂ’ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಕಾಲೆಂ ಕಾಲೆಂ’ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ಸಾಯ್ಬಾ?!).

ಅಸಲಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಕಿತೆಂ ಸಭಿಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೂರ್ಖ್‍ಗೀ, ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ನೆಣ್ತೆಗೀ? ಆಪುಣ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಸಾಧಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ತರೀ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. Self Praising ವಾ Boasting ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಧನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ರುದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮೆಚ್ವನಾ.

ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂಚೆಂ ನೀಜ್ Outcome ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಉತ್ಸವ್ ಚಲ್ತಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೇಜೆ. ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕ್ರಿಯಾ, ಕರ್ನ್ಯೊ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಿಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಆಶಾ ಆಮ್ಚಿ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News