Latest News

ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್, ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 16, 2019 at 11:44 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಾರ್ಚ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 17ವ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭೆಕ್ ಚುನಾವ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಪವ್ನ್ ಮತದಾನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸಂಪರ್ಕಾಂಕ್ ತಿ ಖಬರ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ಚೊ ದೀಸ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 18, ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ವೋಟ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಜೆರ್. ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಉದ್ಯೋಗ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಯೀ ಲೋಕ್ ಕರ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಮತದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾತ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪುರ್ಸತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವೆತಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಚ್ಯೆತ್.

ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲಿ. ತಮಿಳುನಾಡುಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ವಿಚಾರಣಾ ವೆಳಾರ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಚ್ – “Why can’t you Vote on a holy day?” (ವಿವರಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ).

ಆತಾಂ, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಚುನಾವ್ ದವರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ತರ್, ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದಿಸಾಂನಿ ಚುನಾವ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹೆ ದೀಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್.

 

ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಚ್ಯೊ. ಎಪ್ರಿಲ್ 18ಚಿ ತಾರಿಕ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಮತದಾನಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾಕ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಸ್ತರಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಚುನಾವ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಸಲೆಯೀ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮತದಾನಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಧೊಶಿ ಜಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ತಶೆಂ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್ ಮತದಾನ್ ಲಗ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್ತಾತ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂನಿ ಜಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೀ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂ ಮಾದ್ರಿಂಕ್‍ಯೀ ಮತದಾನಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಮತದಾನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಚುಕ್ತಾ. ಹಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲ್.

ಪುಣ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ತಿತ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್, ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾ.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್. ಚುನಾವಾಕ್ ದೀಸ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಆಯೋಗ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸರ್ಕಸ್ ಕರ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಪವ್ನ್ ಜಮಾತಿ ಚಲಯ್ತಾತ್, ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾತ್. ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರೀ 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗ್ ದೀಸ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್ತಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ತಿತ್? ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂತ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 19ವೆರ್ ರಜಾ ದಾಕಯ್ತಾ. ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾಚೊಚ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮತದಾನ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ 18ವೆರ್ ರಜಾ ನಾ, ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ತಿ ತಾರಿಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನೌಕರಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಘೊಳಯ್ನಾ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ರಜಾ ದಿತಾತ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಜೆರಾಲ್ ಲೊಕಾನ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಾವಶ್ಯಕ್.

ಪುಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೊಕಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ?

ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಬಿಂದು!

ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಗಜಾಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾತಾತ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಬರಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತೆಂಚ್ ಕಾರಣ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಿ ಜಮಾತಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂ ವಿಶಿಂ (ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್) ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾನ್ ತಾರಿಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ರಗ್ಳೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ತಾರಿಕ್ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಿ. ಪುಣ್ ಅಸಲೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಥಂಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಚೊ ತರೀ ಕೊಣೆಂ? ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೇಶಾಂತ್‍ಚ್ ರಜಾ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್, ಕರೆಜ್ಮ್ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ? ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಳಿತ್‍ಯೀ ನಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ಜಾತಾವೇ?

ಜರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಮುಖಾರ್ ದವರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಶಿಕಪ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳಜೆ, ಹಾತಾಂತ್ ದುಡು ಯೇಜೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ್, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ, ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ರಾಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ!? ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್, ಫುಡೆಂ ಸರೊಂಕ್ ಕೋಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಾ? ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ತರೀ ಕೋಣ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಕೋಣ್ ಚಲಿ ಕೊವೆಂತಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೋಣ್ ಖಂತ್-ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ತಾ?

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ ನಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ನೌಕರ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಯೀ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಹೊ ಸಂಖೊ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಭೋವ್ ವಿರಳ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಲಾ ಕ್ಷೀಣ್.

ದೇಶ್‍ಭರ್ ಚಲ್ಚೊ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್, ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಭೆಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಎಕ್ಲೊಯೀ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ (ರಾಜಕಾರಣಿ) ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಚ್‍ಗೀ ವಾ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಗೀ ವಾ ಉಲವ್ನ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಲೆಕಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ರುಜು ಜಾತಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಸೆರ್ವಜೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರುದಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೀ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್, ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೊಕಾಕ್ ತೊಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ರಚನಾ’ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ನವ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಉಬಾರ್ಚೆಂ, ಹೊಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ ಬಾಂಧ್ಚೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ವರಸ್‍ಭರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಟ್ವಣಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್‍ಚ್ ಖರ್ಚತಾತ್. ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ, ಲೊಕಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಸಮುದಾಯ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಡೊನ್‍ಂಚ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಪಾದ್ರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ದಾನ್ ದಿಯಾ, ಪೂನ್ ಜೊಡಾ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸರ್ಗ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ! ಲೊಕಾಕ್ ತರೀ ಹಿಚ್ ಖಂತ್, ಹಿ ಜಿಣಿ ವ್ಯರ್ಥ್, ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆವಟ್! ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ, ಲೊಕಾಚೆಂ, ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್?!

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ! ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ಗಮನಾರ್ಹ್ ಮಾಪಾನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ, ದಿಂವ್ಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿಂಚ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹರ್ ಕಡೆನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ? ಹೆರಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ?!

ಇತ್ಲಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಕೊಲೆಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೂಪರ್ ಎಜ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾಂವ್. ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೆತಾನಾ ಟಾಪರ್‍ಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿಂ ಝಳ್ಕತಾತ್. (ಹೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಿಯುಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಟಾಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ). ಕಂಯ್‍ಗೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂಚ್ ಮಹಾ ಕುಂಭ ಮೇಳ! (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 12 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್). ತೆಂಯೀ ತಾಣಿಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ, ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ (ಜಿಲ್ಲೊ, ತಾಲೂಕಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ದಫ್ತರಾಂ, ಪೊಲಿಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆಪ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಿಬಂದಿ ವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪೂನ್. ತರ್ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತರ್ನಾಟಿಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್? ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾ?

ಗಂಭೀರತಾ ಕಶೆಂಯೀ ನಾ, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಪೆದಂಬು!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಯುಪಿಎಸ್‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಜಾಂವ್, ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಜಾಂವ್, ಲೊಕಾನ್ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ/ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಫಕತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಿಕಾ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್ನ್ ಊಂಚ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಿಕಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಿಣೆಂ ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಶಿಕೊನ್, ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುನ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿ ಚಲಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದೇಖ್.

ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಆನಿ ನಿರಾಸಕ್ತೆನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ನೀಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ಕಶೆಂ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮಿ ಕಾಂಠಾಳೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಸಿಒಡಿಪಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಜಮ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಶಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಚೊ ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ‘ತಿ ಫಲಾಣಿ ಚಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಿಣೆಂ 5 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಲೋಂಚ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿಲೊ ಖಂಯ್ ತಾಣೆಂ!

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತಿಚೆಂ ದುಖ್ ಮ್ಹಜೆಂಯೀ ಜಾಲೆಂ. ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಥಾಪಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಉದೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗೀ, ತಶೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ಖಂಯ್. ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರೆ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಚಲೊ ತೊ. ಜರ್ ತೊ ಆಜೂನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಭರಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ರಾಕಜೆ!

ಜರ್ ಏಕ್ ತರ್ನೊ ಚಲೊ, ಪರಿಶ್ರಮ್, ಹಟ್-ಸಾಧನ್, ಮ್ಹಿನತೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ರಿತಿನ್ ಗಜಾಲಿ ಪಾರ್ಕಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ದುರಂತ್?! ತಾಣೆಂ ತಸಲೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಜಣಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್, ಎಕಾ ಘಡಿಯೆ ತರೀ, ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗೀ? ಹೆಂಚ್‍ಗೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್?!

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ 5 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್, ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ? ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮಂತ್ರಿ ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಗೀ ವಾ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ಸರ್ಕಸ್? ತಿತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್, ತೆಂಯೀ ಲೋಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಐವಜ್ ಖರ್ಚುಂಚೆ, ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಇತ್ಲೆಂಯೀ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂಯೀ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಂವ್. ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಜೆ-ಅಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ, ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೋಮು ಸಕ್ತಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಸಲೆ ಕಷ್ಟ್, ರಗ್ಳೆ ಫುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳನಾ ತರ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ದೀಸ್ ಚುನಾವ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚಿ ರಜಾ ರದ್ದ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ!

ಫಕತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸೊಭೊಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನೌಕರಾಂಕ್, ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಪಳೆತಾತ್! ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ನಿತಿವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆ ಜಾಣಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್.

ಬರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾನ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್‍ಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ.

ಹ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್, ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆನಿ ಫುಡಾರಿಂನಿ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರಿಜೆ. ‘Better late than never’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆತಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಐಸಿವೈಎಂ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಜೊಕ್ತಿ ದಿಶಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಫಳ್ ಲಾಭತ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸಶಕ್ತ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. 100% true. Me retired official. None of our Fr.s Bishop. Helped me
    .when me in trouble because me a Christian some other caste people given me harassment.But me struggled & survived.but me
    Given my service to my society.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News