ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಧ್ಯೇಯ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 15, 2019 at 3:44 PM

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಅತಿ ಚಡ್ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘಟನ್. ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ.

ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಬಜ್ಪೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೂಲ್ಕಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ತೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಜ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಲೂಕ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಾಂ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್‍ಯೀ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಸೊನ್, ಬಜ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾಲ್ಫಿಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ರಾಜಕೀಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್, ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ಎಂಆರ್‍ಪಿಎಲ್ ಯೋಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 683 ಕುಟ್ಮಾಂ ಪಾಸತ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ 432 ದೀಸ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕರುನ್ 13 ದೀಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಾಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತೊ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ, ಜೈಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಕೊಣೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. 683 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ರಾಲ್ಫಿನ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಜೈಲಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಲ್ಫಿ, ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂಯೀ ತೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಎದೊಳ್ ತಾಣೆಂ 46 ಪಾವ್ಟಿಂ ರಕ್ತಾ ದಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ 12 ಜಣಾಂಕ್ ವಿಸ್ವೆ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ (ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್, ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿಸ್ವೆ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾತ್; ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಕತ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯೆತ್). ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಆನಿ ಪುತಾನ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಸಮಾಜೆಚೊ ಖರೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೊ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶೆತಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂ ಕುಶಿನ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾ. ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ಪ್ರಚಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ತುಂ ಸಂಪಯ್ತಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕಿತೆಂ?

ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತ: ಹಾಂವ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆದಿಂ ಘಟಕಾಂತ್, ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 40 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಹೆಂ. ಎದೊಳ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 18,000 ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಪ್ರೇರಣ್‍ದಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂಗಿಂ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ, ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್‍ಯೀ ಬರೊಚ್ ಆಸಾ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂಗಾಯೀ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಘೆತಾನಾ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಕಷ್ಟ್. ಸ ಮಹಿನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ, ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಖರ್ಚತಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂಯ್?

ರಾಲ್ಫಿ: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ 40 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಂತ್ ದಫ್ತರ್, ತರ್ಬೆತಿ ಕೇಂದ್ರ್ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ, ತಾಂಚೊ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಟ್ವಣ್ ಬಾಂಧಿಜೆ, ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದಫ್ತರ್, ತರ್ಬೆತಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸಾ ಕರಿಜೆ. ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹರಿಜೆ. ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೆವಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಡೆನ್ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಶೆಂ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಸಯ್ತ್ ವ್ಹಡ್ ದಫ್ತರಾಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ, ಆಮಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. 40 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ರು. 40 ವಾ ರು. 400 ವಾ ರು. 4,000 ವಾ ರು. 40,000 ವಾ ರು. 4,00,000 ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾಂತ್ ಕಟ್ವಣ್ ಬಾಂಧುನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. ತಶೆಂಚ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಇಮಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಮಾನ್ ದಿತಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸೆವಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂ ಖಾಲ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆನಿ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣೆಂ ಸೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಯುವಜಣ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾರ್ಯಾ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಯುವಜಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೆಂ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲಿಜೆ. 28 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ, ಯುವ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ್ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಚೊ ನವೀನ್ ತಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚಿ ಅನಿತಾ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕಿ. ತಿಂ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಐಸಿವೈಎಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಐಸಿವೈಎಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿಕೀ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಯುವಕಾಂ ಥಂಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆನಿ ತ್ರಾಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ನಾ. ತೆಂ ಆಮಿ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿಕೀ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕರ್ನ್, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಿ ಆತಾಂ ನಿಗಮ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಂತ್, ಆಸ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಹೆರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ವೆತಾನಾ, ಕಾವ್ಜೆತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ನಿಗಮಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ನಿಯೋಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಆಮಿ ದಬಾವ್ ಘಾಲಾ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಂತ್ರಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಕ್ ಆಮಿ ಭೆಟೊನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಣಿಂ ಎಕಾ ದೊಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ನಿಗಮಾಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂದೆ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣೀ ಸಾಂದೊ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸ್ವಂತ್ ದಫ್ತರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಕಟ್ವಣ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದುಡು ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಗೊಯೀ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್?

ರಾಲ್ಫಿ: ವ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲಾ, ಜಾಗೊ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಣೆಂ ದಿಲಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ 23 ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂಚ್ ಸಂಘಟನ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ದೆಕುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ವಾ ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ರ್, ದಿಯೆಸೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಲೀಸಾರ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸ್ವಂತ್ ಕಟ್ವಣ್ ಬಾಂಧ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂದೆ ಆಪ್ಲೊ ದುಡು ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ರು. 40,000 ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಗೊ ಆನಿ ಕಟ್ವಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಶಾಸಕ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರಾನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಥೊಡೊ ಐವಜ್ ಆಯ್ಲಾ, ತೊ ಆಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಎಫ್.ಡಿ. ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬರೆಂ ಯೋಜನ್. ದಿಯೆಸೆಜಿ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ (ಸವೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊಯೀ). ದಿಯೆಸೆಜ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ದುಡು ದಿತಾ. ಆತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ದೀಂವ್ಕ್ (ದುಡ್ವಾ ವಿಣೆಂ) ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಅಡ್ಕಳ್? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ?

ರಾಲ್ಫಿ: ತೆಂ ಆಮಿ ಬಿಸ್ಪಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಮಿ. ಆಮಿ ಬಿಸ್ಪಾ ಸಂಗಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ದೀಸ್‍ಭರ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನವೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಧಿಚೊ ಧಾರಾಳ್ ದುಡು ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಬಾಂಧುಂಕ್, ಹೊಲಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಟ್ವಣಾಂಕ್‍ಚ್ ವೆಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್, ಬರೆಪಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದುಡು ವೆತಾ?

ರಾಲ್ಫಿ: ಅರಿವು ಯೋಜನೆ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಘೆಂವ್ಕ್, ಬೋರ್’ವೆಲ್ ಖೊಂಡುಂಕ್, ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಹೊ ದುಡು ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜ ಕಡಬ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ತೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಇಗರ್ಜೆಂಕ್, ಘಟಕಾಂಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಖರ್ಚಾರ್ ವಚೊನ್, ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ವಾಂಟುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ತೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಬರಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ವಾವ್ರ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಆಮ್ಚೊ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾಲಾ. ಫಕತ್ ಕಟ್ವಣಾಂ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಬಿಸ್ಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕತಾ, ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ರಾತಿಕ್ 9.30 ವೊರಾರ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ತೊ ಪಾತ್ರೊನ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ದಾನ್ ದಿತಾ, ಪುಣ್ ತೊ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಟ್ವಣಾಂಕ್‍ಚ್ ಖರ್ಚತಾ. ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಉದ್ಯೋಗ್ ಶೆತಾಕ್ ಸಹಕಾರ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ವಸ್ತೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ? ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ…

ರಾಲ್ಫಿ: ಹೆಂ ಆಮಿ ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಕರಿಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂತುನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯ್ತೆರ್ ಸಭಾ ಭವನ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಕೆಎಂಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ…

ರಾಲ್ಫಿ: ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ, ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊಚ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ತಾಣಿಂಯೀ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಇಚ್ಛಾ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಚುನಾವಣ್…

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ?

ರಾಲ್ಫಿ: ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಶೆತ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಜಕೀಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾತ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡ್. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚೂಕ್. ಹಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ್, ತಾಲೂಕ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಮತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೆ ಮತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ 3000. ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ, ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳಜೆ. ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಂವ್, ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್. ತೆದಾಳಾ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕತಾ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ಜಾತಾ. ಪಂಚಾಯತಾಂನಿ ಆದಿಂಚ್ಯಾಕೀ ಆಮ್ಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಆಮಿಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ವಚನಾಂವ್. ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರಾಜಕೀಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ನಿರಾಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ರಾಲ್ಫಿ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕತಾ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತದಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ 20% ಲೋಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 80% ಮತದಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ 95% ಜಣ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹೆರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಮತದಾನ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ 100% ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಾ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಯೇವ್ನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲಯ್ಲಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ರಾಲ್ಫಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಏಕ್ ವಾ ದೋಗ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಚುನಾವಾಂತ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಯೋಜನಾಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್‍ಯೀ ವೆಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ರಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ..? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್…

ರಾಲ್ಫಿ: ಪೊರುಂ ಮೂಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ವ್ಹರ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಂಟ್ವಳ್ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಉತ್ಸವಾಕ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ. ತಾಕಾಯೀ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಧುತ್ವ’ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್, ಘಟಕಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ 7 ಕಡೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಲಯನ್ಸ್, ರೋಟರಿ ತಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಮಿ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 18ವೆರ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹೊ ದೀಸ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಕಾ ಆಕ್ಷೇಪ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ರಾಲ್ಫಿ: ಚುನಾವಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ತಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಆಪಯ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ವಚೊನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗಜೆ. ಚುನಾವಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸಲಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂಯೀ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕಾಮ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಆಮಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಫುಡೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಪೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತಾಣಿಂ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್? ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ನೆ?

ರಾಲ್ಫಿ: ವ್ಹಯ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾತೆಂ. ತುಜೆ ವಿಚಾರ್ ಬರೆ ಆಸಾತ್. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಐಆರ್‍ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಆಮಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಫಜೀರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಖರ್ಚ್‍ಯೀ ಕೆಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದಿತೆಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಡೆಂ ಸರೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಮಿ ರದ್ದ್ ಕೆಲಾಂ.

ಆತಾಂ ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಘಟಕಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುಣೀ ವಕೀಲಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್ ಎಕೆಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಫುಡೆಂ ಸರೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಗೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ರಿತಿನ್ ಸಶಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ವಾವುರ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ತಿತ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ…

ರಾಲ್ಫಿ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕೆಲಾಂ, ಪುಣ್ ತೊ ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ನಾ. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪನಾಕ್ ತಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ವ್ಹರ್ತಿ. ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ತವಳ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ತೊ ಎನ್‍ಡಿಎಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ, ಮೌಲ್ಯಾಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ತೊ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಜ್ಪೆ ಲಾಗಿಂ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಕಂರ್ಬಾರಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಳಾ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್’ಯೀ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೊ ರಸ್ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರಯಿಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೆ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆತಾಂ ತೆಂ ನಿತ್ಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊಯ್. ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ಇಜಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಧಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?

ರಾಲ್ಫಿ: ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಎಕಾ ನೆಕೆತ್ರಾ ಜಶೆನ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಬಿಸ್ಪ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬರೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ತೊ ದಿತಾ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಬರೆಂಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್‍ಯೀ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ತೊ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ…

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಸ್ತಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್‍ಚ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಬಂದಡೆಂತ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಷ್ಟ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಪರತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್, ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್?

ರಾಲ್ಫಿ: ವ್ಹಯ್. ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಸವಾಲ್. ತುಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಗುಂಗುರ್ಲೊ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೊ! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆತಾಂವ್. ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಮಿ ಎಕಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್! ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಝುಜ್ತಾ, ಝುಜೊಂದಿ, ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಆಮಿಂಯೀ ತಶೆಂ ಕರಿಜೆ, ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಸಾತ್ ದೀಸ್‍ಯೀ ಆಯ್ತಾರ್’ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲೆಯೀ ಆಸಾತ್. ವೊಟಾ ದೀಸ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್, ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚೊ ಡೊನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ನೆ, ತೊ ಕರುಂದಿ. ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಆಮಿಂಯೀ ವಾವುರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಸಮುದಾಯಾ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಮಜತ್ ದೀಜೆ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮ್, ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿಯೀ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಬರೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಯಾಜಕಾಂನಿಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಾವ್ರಿಜೆ. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್! ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ದಿಸ್ತಾ…

ರಾಲ್ಫಿ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಪಾದ್ರಿ ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೆಂವನಾಂತ್. ಪುಣ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಆಡ್‍ಪಾಂಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ. ಆತಾಂ ತುಂ, ಡೊನಾಲ್ಡ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೋಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತುಜ್ಯಾಚ್ ವೃತ್ತೆಚೆ ಮನಿಸ್ ತುಜೆ ಪಾಯ್ ವೊಡ್ಚೆ ಸವಯೆಚೆ ಆಸ್ತಿತ್! ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಪುಣ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ. ವಿಶಾಲ್ ಚಿಂತಪ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆಮಿ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ 100% ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ವಾವ್ರಿಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪಾದ್ರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಹಕಾರ್ ವಾ ವಿರೋಧ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಥೊಡಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್‍ಯೀ ತಾಂಚೊ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

  1. Nice lines for young generation…. experience are best examples to learn something… all the best catholic saba

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *