ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ರಾವಜೆ: ಆ್ಯಲನ್ ಪಿರೇರಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 17, 2018 at 4:06 PM

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್

ಆ್ಯಲನ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಪಿರೇರಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆ್ಯಲನ್ ಸಿ.ಎ. ಪಿರೇರಾ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಥಿಕ್. ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂನಿ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆಲನ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಆಲನ್ ಪಿರೇರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಏಕ್ ಘನಾಚೆಂ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಧಕ್. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ, ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಆ್ಯಲನ್ ಪಿರೇರಾಚಿ ಸೆವಾ-ಸಾಧನ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಹ್ಯೊ: ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ‘ವಿಶಿಸ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2007’; ಪೂನಾಚ್ಯಾ ಟೊಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಕನ್‍ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಸೈಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್’ (2010); ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್’ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3050 ಥಾವ್ನ್ ‘ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಎವಾರ್ಡ್’ (2008-09); ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ – 2016’; ರಚನಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2016) ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ‘ಎಮಿನೆಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್’ (2014).

ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆ್ಯಲನ್ ಪಿರೇರಾ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ, ಸರಳ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಸಾಧಾರಣ್ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸುಯೋಗ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಷೆ ವಿಶಿಂ ಆ್ಯಲನಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ, ಹುಸ್ಕೊ ತಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಡಂಬರ್ ಚಡ್ಲಾ, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಚೊ ಆಲನ್, ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸರ್, ತುಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ತುಜೊ ಅನುಭವ್ ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?

ಆ್ಯಲನ್ ಪಿರೇರಾ: ವ್ಹಯ್. ಬರೊ ಅನುಭವ್. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಚಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶೆತಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪೈಶೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೈಶೆ ಅತಿ ಗರ್ಜ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ತುಮ್ಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ದವರಾ ಮ್ಹಣ್. ತುಂ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬರೆಂ. ಆದಿಂ ಬಿಎಸ್‍ಆರ್‍ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಉದ್ಯೋಗಾತಿ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಅತಾಂ, ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಸಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್?

ಆ್ಯಲನ್: ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ದೋನ್ ಥರ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆನಿ, ದುಸ್ರೆಂ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಶೀದಾ ರಿಕ್ರೂಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾತ್ (ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್, ಓನ್‍ಲೈನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್). ಪುಣ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಉದ್ಯೋಗಾತಿ ಸಂವಿಧಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ವಾ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ (ಐಬಿಪಿಎಸ್). ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ತಸಲೆಂ ಒಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ನಾ. ಬರಿಶಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೇಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮನ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಲಯಾಂತ್). ಹ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂನಿ ಬಿಹಾರ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚೆಚ್ ಚಡ್ ವಿಂಚೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಬಸೊನ್, ಅನುಭವ್ ಜೊಡುನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾತಾತ್. ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಹಟ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಘೆತಾತ್. ಎಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಕ್ಷಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ತೆಣೆಂಚೆಚ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸತತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ತೆ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಎಕ್‍ಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂಯೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಅವಿಭಜಿತ್) ಜಿಲ್ಲೊ ದೇಶಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಯು.ಪಿ., ಬಿಹಾರಾಚೆಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಘಡ್ತಾ?

ಆ್ಯಲನ್: ತಿಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಪಾವನಾ (ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ). ಆಮ್ಚೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಕೈಗಾರಿಕೊ, ಉದ್ಯಮಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಬಿಹಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತೆ ಒಪೊರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಣ್ಗೆನಾಂತ್. ಪುಣ್ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್. ದೆಕುನ್ ತೆ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬರೆ ಬರೆ ಹುದ್ದೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೇಧ್-ಭಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲಾಂ (ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ). ಜರ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಜಾತೊ ನಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್’ಯೀ ಜಾತೊ ನಾ. ಪಕ್ಷಪಾತಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಥಂಯ್ ನಾ. (ಆಪ್ವಾದ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ತಾತ್). ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬರೆಚ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜೆ, ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊಯ್?

ಆ್ಯಲನ್: 1973 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ (ಮಣಿಪಾಲ್) ಪರ್ಸನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು (ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್) ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೊಬೆಶನರಿ ಆಫೀಸರ್ (ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್) ಜಾಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ (1981-84) ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್) ಹುದ್ದೊ ಮೆಳ್ಳೊ (1984-93). ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಥಂಯ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (1993-1999) ಆನಿ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಚೊ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ (2003-06) ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ 33 ವರ್ಸಾಂ ವಾವುರ್ಲಾಂ.

1999 ಫೆಬ್ರವರಿ ಥಾವ್ನ್ 2002 ಅಕ್ತೋಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ 171 ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚೊ ಸಂಘ್) ಹಾಂತುಂ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ (ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್) ಆನಿ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.) ಸಲಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿ.ಇ.ಒ.) ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೊ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಹಾಂವ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚೇರ್’ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಚೇರ್’ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಲೊಂ. 2010ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪೂನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲೊಂ, ಥಂಯ್ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಜಾವ್ನ್ ತುಜೊ ಅನುಭವ್..?

ಆ್ಯಲನ್: 2008 ಜೂನ್ ಥಾವ್ನ್ 2010 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜ್ಯುಬಿಲಿ (75ವೆಂ ವರಸ್) ಚಲ್ತಾಲಿ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಸಮಸ್ಸೆಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ನಿವಾರ್ಲೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜ್ಯುಬಿಲಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮಿ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ ಪಾಟಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 75 ಹಳ್ಳೆಂಕ್ ಸರ್ವೋನ್ಮುಖಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ದತ್ತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ 75 ಹಜಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ. ತಾಂಕಾಂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. 100 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 75 ಹಜಾರ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ಲೋನ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ರಮಾಣ್ 98% ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನುಭವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವೆಳಾರ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್ (ಥೊಡೆ ದೀನಾಂತ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ). ಪುಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಉದ್ಯಮಾಂ-ವ್ಯವಹಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಎಸ್.ಎಚ್.ಜಿ. ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಪುಣ್ ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊಯ್. ಎಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ತಾಗೀ?

ಆ್ಯಲನ್: ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾತಾನಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ಹುದ್ದೊ ಜಾಂಯ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚ್ಯಾ ರ್‍ಯಾಂಕಾಚೊ. ಚೇರ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಡಿಶನಲ್ ಸಕ್ರೆಟರಿಚ್ಯಾ ರ್‍ಯಾಂಕಾಚೊ ಹುದ್ದೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಸ್ತಾ. (ಸಾಂಬಾಳ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ). ಚಡ್ತಾವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಉದ್ಯೋಗಿಂಚೆಂ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯೂನಿಯನಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ, ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಇತ್ಯಾದಿಂನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಬರೆ ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಬರಿ ಆಸ್ತಾ. ಟೊಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಚಡ್. ಟೊಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮೆತೆರ್ಪಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ಟೊಪ್ ಪೋಸ್ಟಾಕ್ (ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ.) ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್‍ಗೀ?

ಆ್ಯಲನ್: ನಾ. ತೆಂ ಆ್ಯಂಬಿಶನ್ (ಧ್ಯೇಯ್) ದವರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆತಾಂ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊಂ. ಆ್ಯಂಬಿಶನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂಯೀ ಪುಣೀ ತೆಂ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಥಿಕಲ್/ನೈತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಉಬ್ಜತಾತ್. ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಜೆ. ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ವಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಉಣೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬೈ ತಸಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾಂತೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಭಾವ್-ದಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಚ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕಶೆಂ..?

ಆ್ಯಲನ್: ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ತೆಂ ಆಸಾ. ಜರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾ, ಆನಿ ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಹುದ್ದೊ ದೀತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾಂವ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫರ್, ಪ್ರೊಮೋಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಬಂದಿ ತಶೆಂ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವೆತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಮೆಳಜೆ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಕಶೆಂಯೀ ಪುಣೀ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಅರ್ಹತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಾಜ್ಭಿ. ಮೆಳನಾ ತರೀ, ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ್ ಆಡಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ದಬಾವ್ (ಪ್ರೆಶ್ಶರ್) ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಜರ್ ತಾಂತುಂ ರಾಜಿ ಕೆಲಿ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಗ್ಳೆ ಫುಡ್ ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಭರ್ವಸೊ. ಜರ್ ಹಾಂವ್ ನಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ತಿತ್. ಅಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ನೀತ್-ನ್ಯಾಯ್ ಮೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ನ್, ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡುನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಚಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಆಸ್ಚೊ ದುಡು ಲೊಕಾಚೊ, ಚಡ್ತಾವ್ ಕರ್ನ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೊ ದುಡು ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ದುಡು ದವರಿನಾ. ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಮಿ. ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬ್ಯಾಂಕಾಗಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಧೊಶಿ ದಿತಾತ್ ನೆ? ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್, ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾತ್?

ಆ್ಯಲನ್: ತವಳ್ ತವಳ್ ಹರ್ತಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಹಮತ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೈ.ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯುಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ ‘ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್’ಶಿಪ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಜೂನಿಯರ್. ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಆಮಿ ವಯ್ರ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನಾನ್, ತಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಶೆಂ, ಶಿಸ್ತ್, ನಿಯಮ್ ಪಾಳ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆಜೆ. ಸಾಂಬಾಳ್, ಸವ್ಲತ್ಯೊ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಆನಿ ದೇಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ವರ್ವಿಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ದುಡು ದವರ್ಚೊ ಲೊಕಾನ್. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮುನಾಫೊ ಮೆಳಜೆ. ಆಮ್ಕಾಂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ದೇಶಾಚಿ, ಎಕೊನೊಮಿಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಗಣನ್ ಕರಿಜೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ, ಬರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್‍ಯೀ ವಾಂಟೊ ಮೆಳಜೆ. ಪುಣ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜೋಡ್ (ಭಾತೆಂ, ಪಿ.ಎಫ್. ಇತ್ಯಾದಿ) ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆನೆಜರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾ (ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ್). ಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಾರ್ ನಾ ತರ್ ಚಡ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?

ಹಾಂವ್ ನೆಗೋಶಿಯೇಟ್ ಕಮಿಟಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರಾಂನಿ ದಫ್ತರಾ ಮೆಳಾರ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲಿ. ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಗಟ್ಟ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಜರ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ ತರ್ ನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉದ್ಯೋಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ಜಾತಾನಾ 90% ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ 70% ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ವ್ಯವಹಾರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಯುವಜಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಬರೆಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮನೋಭಾವ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್-ವಾಡಾವಳ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಶನ್, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂ ಇತ್ಯಾದಿ) ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ..? ಕಾಮಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್?

ಆ್ಯಲನ್: ಮಸ್ತ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಮಾಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂ. ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಮಾಂ ಚಡ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆ ನವ್ಯಾನ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ತೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಎಟಿಎಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕ್ಯಾಶಿಯರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ಪುಣ್ ಎಟಿಎಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಉದ್ಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲಾ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಉದ್ಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೆಂವ್ಲಾ ತರೀ, ನವೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ವಿವರ್ ದಿಶಿಗೀ?

ಆ್ಯಲನ್: ವ್ಹಯ್. ಗೊಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಿ ಏಕ್ ಹಳ್ಳಿ. ಥಂಯ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ತಾರ್ವಟಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಲೆ ತರ್ ಉರ್’ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಾಗೊಳೆಗಾರ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚೆ. ತಾಂಕಾಂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ-ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್-ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಎಕೌಂವ್ಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಯ್ಲೆಂ. 1982ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟಾಂ ಉಗಡ್ಲಿಂ. 40 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ (ಆತಾಂ ತೊ 40 ಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್) ಜಮಯ್ಲೊ. ಯುವಜಣ್ ಜೆ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ತಾಲೆ, ತಾಂಕಾಂ ವರಸ್‍ಭರ್ ಕಾಮ್ ಆಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಂಚೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕರವ್ನ್ ಲೋನ್ ಕಾಡುನ್ ಉದ್ಯಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಲಿ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸಾಹೆತಿ, ಯಂತ್ರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್, ಉರವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಿ ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಡ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಬೋಟಿ, ಜಾಳಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾಲೆ ಸ್ವಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆ. ಆದಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಉಡಯ್ತಾಲೆ, ತಾಣಿಂ ಫ್ರಿಜ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಭಾರತ್‍ಭರ್ ಹಳ್ಳೆಂನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಹ್ಮದ್‍ನಗರಾಂತ್ ಹಿವ್ರೇಬಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ್ ಪೂನಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ 75 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ 75 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಡೆಪೊಸಿಟ್ ಕೆಲೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್ 25-30 ಕೊರೊಡಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಜಮ್ಲೊ. ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮಾಂ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧ್ರಾಯ್ಲಿ. ಅಶೆಂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರ್ತಾ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾ ಥಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ. ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಭೋವ್ ಬರಿ ವೃತ್ತಿ ಹಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮಾಕ್ ರೀಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಕೋಟಾರ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ…

ಆ್ಯಲನ್: ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ಯೋಜನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮಿ ಫಕತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಬರಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್, ಪಯ್ಲೆಂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರೆಂ, ಆಮ್ಚಿ ತಯಾರಿ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್-ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿ, ಜಾಣಾರಿ ಆಸಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾಂನಿ, ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಕರಿಜೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲೊಯ್‍ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ (ವಾ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್) ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾತ್. ಉಣ್ಯಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೋನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್‍ಚ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳನಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, ಕೋಣ್ ಬರೆಂ ಪ್ರೊಪೋಸಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಸರಜೆ.

ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಡ್ ದುಡು ಬಾಂಧ್ಪಾಂಕ್ ಖರ್ಚಿತಾತ್. ಆಮಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧಿಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೀಜೆ. ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂಧಿಜೆ. ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ. ‘ರಚನಾ’ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಚಡಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಭೋವ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್, ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬರೆಪಣಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ…

ಆ್ಯಲನ್: ತಾಂಕಾಂ ವೇಳ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ!? ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಹೊಲಾಂ, ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ-ಕೊಲೆಜಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತಾತ್. ಸಾಸೆರ್ದೊತಾಂಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಕ್ ವೇಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಚಲಂವ್ಚೆಂ, ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಹೊಲಾಂ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಜರ್ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ದವರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸೊತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಖಂಯ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾ?

ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ತರ್ನಾಟೆ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಕಾಜಾರಾಂ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್… ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಂ ಆಸಾತ್? ಪರಿಹಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆದಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾ ಪಾಸತ್ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾಗಿ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಂತ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಸೊಡಿಜೆ. ಫಕತ್ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಬರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ರಿಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಂವ್ಚಿ, ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಜಾಯ್. ಜೆಜುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್, ಅನಾವಶ್ಯ್ ಫೆಸ್ತಾಂ-ದಬಾಜೊ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯೇ? ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಸತ್ವ್ ನಾ ಜಾಲಾ. ಪಂದ್ರಾ, ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜಾಯ್ತೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ External ಜಾಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ದೆವಾಸಾಂವಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‍ಚ್ ತೆಂ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಜಾಯ್. ಫಕತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೆಳನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್… ಅಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವೆಳಾ ಕಾಳಾಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ, ಜಾಣಾರಿ ಲಾಯಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಯಾಜಕ್, ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಆಸಾತ್. ನಿರಂತರ್ ಶಿಬಿರಾಂ ಗರ್ಜ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಜೆ. ಪ್ರಮುಖ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರಾಂನಿ ಆಮಿ ಆನಿಕೀ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂವ್. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಮುಕ್ತ್ ಸಮಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಆಸಾತ್ ಕೀ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಾಂವ್, ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಇಂಟ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ (ಸ್ವಪರೀಕ್ಷಾ) ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ (ವಿಶೇಸ್ ಸವ್ಲತ್) ಮಾಗೊನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಂತ್ ಆಮಿ ವಯ್ರ್ ಪಡನಾಂವ್, ಮುಖಾರ್ ವಚನಾಂವ್. ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಭರ್ಸೊನ್, ಆಮಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ಅಖಂಡ್ (ಇಂಟೆಗ್ರಲ್) ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಭಾರತ್‍ಭರ್ ವಾವುರ್ಲಾಯ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಾ ವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಆ್ಯಲನ್: ಹಾಂವ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಬರೊ (ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಾಜಕೀಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕದ್ವಳ್ಳ್ಯಾ, ತಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್). ಮ್ಹಜೆ ಈಷ್ಟ್ ‘ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಇಸ್ ದ ವೆನಿಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕೇರಳಪರಿಂಚ್, ಹಾಂಗಾ ಇತ್ಲ್ಯೊ ನ್ಹಂಯೊ, ವ್ಹಾಳೊ, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ಫಾಲ್ಕಿಂ ಆಸಾತ್. ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಪರಿಸರ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಆವ್ರ್ ಉಬ್ಜತಾ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ, ಸೊಭಿತ್ ಶಹರ್. ಬರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಬರೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್, ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಭಾರತ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ತತ್ವಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್‍ಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಕೃಷೆಂತ್ ಆನಿ ಕೃಷೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯವಸಾಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯೊ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಉದಾಹರಣಾಕ್, ಸುರ್ ಕಾಡ್ಚಿ, ಸುರೆಚೆಂ ಗೋಡ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆ ವರ್ವಿಂ ಸುರ್ ಹೆರ್ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಪರಿಂ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕರ್ನ್, ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂನಿ ವಿಕ್ಯೆತ್. ಕೇರಳಾಂತ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ತಶೆಂ ವಿಕ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಇತ್ಲೊ ಆಂಬೊ, ಪೊಣೊಸ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆಸಾತ್, ಆಧುನಿಕತಾ ವಾಪಾರ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಫಕತ್ ಕೈಗಾರಿಕೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂವೇ? ಕೈಗಾರಿಕಾಂಕ್ ಉದಾಕ್, ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚಿ?

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕರುಂದಿತ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ದಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಉತ್ಪನ್ನಾಂ ವಾಪಾರುನ್ ಕೈಗಾರಿಕೊ ಆಸಜೆ. ಆದಿಂ ನಳ್ಯಾಂಚೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಮಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ಗೆಲೆ. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಾಂ ಸುರು ಕರ್ಯೆತ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಜ್, ಪುಣ್ ವಾತಾವರಣ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ವಾಪಾರುನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಉದ್ಯಮಾಂ-ಕೈಗಾರಿಕೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್. ಇಕೊ-ಟೂರಿಸಂ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಊಂಚ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭರ್ಸತಾಯ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಯ್, ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಯ್. ಏಕ್ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ತುಜೆ ಹವ್ಯಾಸ್ ಕಿತೆಂ?

ಆ್ಯಲನ್: ವ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್, ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಭಾಸ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾಂ. ಬರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್, ವಯೊಲಿನ್, ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ, ವಾಚಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಹವ್ಯಾಸ್. ಮ್ಹಜಿಚ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆಸಾ. ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಬೂಕ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಚ್ತಾಂ.

ಯುಜಿಸಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಳೊ ದಿತಾಂ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನಾಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ) ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುರ್ವತಾತ್? ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಪಾಟಿಂಚ್ ಉರ್ಲಾಂ… ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಆ್ಯಲನ್: ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಎಕ್ವಟ್ ನಾ, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ನಾ. ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಗರ್ಜ್. ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೆಂ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ ಪಾವಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಭಾರಿಚ್ ಉಣಿ. ಕಾರಣಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಪುಣೀ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರಿಜೆ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್, ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ್ ಆಸಜೆ. ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗತಿ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

4 comments

 1. Very good questions raised and very informative.
  I think its important that the funds generated by church authorities should be used for development of our community – i.e., building ashrams, home for aged, free medical aid, helping homeless and sick people, physically handicapped , counselling centers, educational advisers, vocational training centers etc. I really do not know where the income generated from commercial properties under church.

 2. Interview with Accomplished Banker Mr Allan Pereira, presented following Takeaways.
  1) If one has to progress in life, invariably should leave home/native place. (2) Nowhere Mr Pereira faced discrimination because he was Christian. Same is case with me, a retired Bank Executive (3) Lot of addition in Mangalore. Reason not far to seek. Idleness. (Youngsters don’t pursue jobs relatively available like Bank jobs, gulf returnees, VRS optees, People clamouring for relaxed life- Of course , general observation- not in Interview). Society should look for de-addiction avenues. (4) Present jobs at Bank are through Competitive Exams. One who has killer instinct will certainly get Bank job (5) Our Society now repeatedly emphasize IPS/IAS. But Bank Manager also can serve Society steadfastly

 3. Very valuable and authentic observations
  We need to invest our assets to build our Youth and our community
  We must make provisions to get best professional education to our youth, the appreciating assets of our nation
  We should introspect and stop dumping our assets, time and energy in buildings- the depreciating assets.
  Thanks Dony and Thanks Mr Allan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *