Browsing the "INTERVIEW" Category

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ: ನಟ್ ಎಲ್ಟನ್

Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas T
2016 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ವೃತ್ತಿಪರತಾ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ನಾ: ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

Budkulo_Interview_Janet_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.budkulo.com ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಮಿಶಾ ಪಿರೇರಾ ತಾಲೆಂತಾಂ, ಆಶಾ, ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿತರ್ಲಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಆಸಜೆ: ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ

Budkulo_Interview_Austin DSouza_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜಾಕ್‍ಲಿನ್ ಮೋನಿಸ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧುನ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಖರೊ ತಾಂಡೆಲಿ

gerald-w-carlo_t
ಹೊ ಏಕ್ silent ವಾವ್ರಾಡಿ, giant ಕಾರ್ಬಾರಿ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾ ಪುಣ್ ಪ್ರಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್. ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ತಾಚಿ ವಸ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ್. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಬಾರ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಖಾತಡ್ ನಾಕಾ: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

Budkulo_Ester Noronha_Interview_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೋಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್, ಹುಶ್ಯಾರ್. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಸಿನೆಮಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Budkulo_Harry Fernandes_T1
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಜಾರಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಅಧಿಕಾರ, ಹುದ್ದೆಯ ಆಸೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಲಿ ಕೊಡಲಾರೆ: ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ

Budkulo_Jaya Prakash Hegde_Interview_T
ಸಂದರ್ಶನ, ಚಿತ್ರಗಳು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಒಬ್ಬರು. ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ, ಜನರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವ ಅವರ ಗುಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಟ ಹಿಡಿದು…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಯೋಜನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್: ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಕೊಸ್ತ

Budkulo_Mishal DCosta_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಉಣೆ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿಯ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಥಂಯ್. ಹ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾ: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

Budkulo_Vally Vagga_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾಂವ್. 140 ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್: ಎರಿಕ್

Eric Ozario_T_03
ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಸಂದರ್ಶನ್ – ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್ ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾ ವರ್ವಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಹಜಾರೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ