Latest News

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾ ಚೀಪ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ – ವಿಂಚವ್ಣ್ ಲೊಕಾಚಿ: ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ

Posted on : September 14, 2019 at 1:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಏಕ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥೆವಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್‌ಯೀ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಸಂದರ್ಭ್‍ಯೀ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್‍ಚ್ ತೊ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ತಾಚೆರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಣೆಂ ನಿರಂತರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬರಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಬರೊಚ್, ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಭೋವ್ ಆಸ್ಕತ್. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಏಕ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ! ಪೂರಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ! ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ, ವಿಪರ್ಯಾಸ್‍ಚ್ ಸಯ್, ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಖರಿಮಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆ, ತಶೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಬರಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ‘ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣ ಮಸಿ ನುಂಗಿತು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಾದಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್, ಸಂದರ್ಭ್ ರಚುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಣ್ ತಿ! ತ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಯೀ ಸಲ್ವಲೊ.

ರಾಜಕೀಯ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್, ಪ್ರಭಾವಿ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಶೆತ್. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಪ್ರಜೆಚೆರ್ ರಾಜಕೀಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಸಂಗಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಚುನಾವಾಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಣ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಜೂನ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ತಾ. ವ್ಹಯ್, ತಿ ಸಲ್ವಣ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಬಾರಾಂಕ್ ದಖೊ ಬಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. (ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್. ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್).

-ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಸರ್, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತುಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾಲೊಯ್. ಖಂಚೆಂ ಶೆತ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಹಿಂ ದೊನೀ ಶೆತಾಂ ಬರಿಂಚ್. ದೊನೀ ಪ್ರಮುಖ್. ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನುಭವ್ ಆಸಜೆ. ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ನಿ ಆಸಜೆ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಭಾರೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್‍ಯೀ ಸುದೃಢ್ ಆಸಜೆ. ತೊ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ನಾ ತರ್ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ, ರಾಜಕೀಯ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಜೆ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಚ್ಛಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ. ತೊಚ್ ಅನುಭವ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಬ್ಯೂರೊಕ್ರಸಿ ಆನಿ ಶಾಸಕಾಂಗ್ ದೊನೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತುಂ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್, ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಮುಂದರುನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಲೋಕ್ ಕಾಮಾಂ ಕರಂವ್ಕ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಭೊಗನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್‍ಯೀ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲಾಂ ವಾ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್‍ಚ್ ಯೇನಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ವಿಭಾಗ್-ಇಲಾಖ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಳ್ಕಿಚೆ ಆನಿ ಈಷ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್, ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಜಾತಾತ್. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್‍ಯೀ ಸರ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಖಂಚಿಯೀ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತೆ ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ ಊಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ರಾಜಕಾರಣಾ ವಿಶಿಂ ತುಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ತುವೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂಗೀ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಭ್ರಮ್‍ನಿರಸನ್ ಜಾಲಾಂ..?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಸೆರ್ವತಾನಾ ತಸಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ದವರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ಹಿತೈಶಿಂನಿ, ಹಾಂವೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ಶಾಸಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿಜೆ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿರಂತರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತೆ ಸಮಸ್ಸೆಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾ ಹುದ್ದೊ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳಜೆ, ಹಾಂಗಾ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಹಾಡಯ್ಜೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬದ್ಲಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ ಆತಾಂಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾಯ್ಗೀ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ವ್ಹಯ್, ಆಸಾಂ. ಆಸಜೆಚ್ಚ್ ನೆ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜ್‍ಕಾಲ್, ಕಿತ್ಲೊಯ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಬ್ಲೆಸಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಕ್ಷಾಂತರ್ ಕರ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಡ್ಲಾಂ…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಸಲೆಂ ಆಹ್ವಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಆಶಾಯೀ ನಾ, ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲೊಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ತತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ, ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ತಶೆಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್. ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಜಿಕೀ ತಿಂ ತತ್ವಾಂ ಆಸಾತ್. ತೆ ತತ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ದಿಸನಾಂತ್. ಥಂಯ್ ಪಕ್ಷಪಾತ್, ಎಕಾಚ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ತಸಲೆಂ ಆಂತರಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ನಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ತ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಮನ್‍ಯೀ ನಾ, ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ನಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಂತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ…

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ತುವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾಯ್. ಕುಡ್ಸೆಂಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆಧುನೀಕರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತರೀ, ಆಜೂನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಯೋಜನಾಂ ಅಧುರಿಂಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್… ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಹಾಂವ್ 2009 ಮ್ಹಣಸರ್ ಕುಡ್ಸೆಂಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ, ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಅನುಷ್ಠಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ತೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಜಾತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಜ್ ಆಸಾ.

ದುಸ್ರೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ನ್ ಮುಗ್ದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ನಿರಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಎಡಿಬಿಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಂಜೂರ್ ಕರವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಆನಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ.ಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಅನುಮೋದನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ರು. 350 ಕೊರೊಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ರು. 700 ಕೊರೊಡ್ ಮಂಜೂರ್ ಕರಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಅನುಷ್ಠಾನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ, ಮುಖಾರ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕರಿಜೆ/ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ರಸ್ತೆಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ರಸ್ತೆ ಜಾತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಖಂತ್ ಗೆಲಿ, ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಜಾತಾನಾ ರೂಕ್-ಝಾಡಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಜಾತಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಜಾತಾ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್, ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಜೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಧೊಸುನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆರ್ ಗರ್ಜಾಂಪರಿಂ ಉದ್ಕಾಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಪರಿಹಾರ್..?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಆಮ್ಚೊ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೊ, ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನ್ಹಂಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭುಮಿಂತ್ ಉದಾಕ್ ರಾವ್ತಾ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕೃಷೆಕ್‍ಯೀ ಉದಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತುಂಬೆಂತ್ ಡ್ಯಾಮಾಚಿ ಉಬಾರಾಯ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ 7 ಮೀಟರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ರಾವ್ತಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಅಡೇಜ್ ಮೀಟರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉದ್ಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಚಿ, ಸಂಗ್ರಹಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಆಸಾ. ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಯೆಂವ್ಚೆ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿತರಣಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿತರಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿಕೀ ಆಸಾತ್, ಥಂಯ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ವಿತರಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾ. ಕುಡ್ಸೆಂಪ್ ಯೋಜನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 18 ಎಂ.ಜಿ.ಡಿ. ಉದಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಆನಿಕೀ 18 ಮೆಳೊನ್ 36 ಎಂ.ಜಿ.ಡಿ. ಉದಾಕ್ ಯೆತಾ. ತೆಂ 5 ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಪುರೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದಾಕ್ ಆಸನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಉದೆನಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಖಂಡಿತ್ ನಾಂತ್, ಪುಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗರ್ಜ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆ, ಟ್ರಾಫಿಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್. ವಿಶಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ವ್ಹಯ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್, ತರೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಚೆಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಕಿತೆಂ? ಬಂದರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ರಸ್ತೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿಟಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿಸನಾ. ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್ ಪಡೀಲಾಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಜಾತಾನಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಶಾಸಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಹಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ: ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿರ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 6 ಲೇನಾಂಚೊ ರಸ್ತೊ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂ. ಕಣ್ಣೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ (ವಯಾ ನಿಡ್ಡೆಲ್) ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ರು. 10 ಕೊರೊಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕರವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ರಸ್ತೊ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಣಂಬೂರ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಸಾಂಖೊವ್ ಬಾಂಧುನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪರ್ನೆಂ ಬಂದರ್ ಬೆಂಗ್ರೆಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತೆಂ ಆನಿ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತೆಂ. ಅಶೆಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಯೋಜನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿಟಿ ಭಿತರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗರ್ಜ್. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಬಾಕಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪಿಲಿಕುಳಾಂತ್ ತುಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಥಂಯ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟೋರಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಾಂ. ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಫೌಂಟನ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಶೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ..?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ. ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಲಿಕುಳಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟೋರಿಯಂ ಯೋಜನ್ ಹಾಡವ್ನ್ ತೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಶಿವಾಯ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಡವ್ನ್ ದಿಲಾಂ, ಫೌಂಟನ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ, ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಎಂಎಲ್‍ಎ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರಿಜೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತುಜಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ದಿವ್ಯೆತ್‍ಗೀ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಐ.ಟಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಐ.ಟಿ. ಉದ್ಯಮಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಗರ್ಜ್, ತ್ಯಾ ದಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ವಾಡಜೆ ತರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಗರ್ಜ್. ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆನಿ ಬೀಚಾಂನಿ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾತಾತ್. ತಿಸ್ರೆಂ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ಹಾಡವ್ನ್, ಬೆಂಗ್ರೆಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ನ್, ಓಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆನಿ ಪಣಂಬೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಚಡ್ತ್ಯೊ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಕ್‍ಯೀ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತೆ. ಪಂಜಿಮೊಗರು ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಸಲಿಂ ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟೆಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ. ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಚಾಡಿಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ. ವ್ಯಾಪಾರ್, ವ್ಯವಹಾರ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ, ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ.

ಚುನಾವಣ್, ಸಲ್ವಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ದುರವಸ್ಥಾ…

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಸಲ್ವತಾನಾ ತುವೆಂ ಇ.ವಿ.ಎಂ. ದೋಷ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ (ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್‍ಯೀ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್)… ಆಜೂನ್ ತುಂ ತೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಇ.ವಿ.ಎಂ. ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತಾ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಶೆಂ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಜಾಯ್ತೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ. ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೊ ವಿವಾದ್, ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ… ತುವೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂಯ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತಿರ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಾಯ್, ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲೊಯ್. ವೆಳಾರ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್..?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರ್, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತೇ ಆಸಾ? ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಪುಣೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಗೀ? ವಾ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಗೀ ಹೆ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಹೆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಯೀ ವಿಲೀನ್ ಕೆಲಿಂಮೂ? ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಲೋಕ್? ಮ್ಹಜೆರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ! ತಾಂತುಂ ಭಾಯ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಕಸಲೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಿ. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ಕೇವಲ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ತೆ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂಯ್, ಆನಿ ಮುಖಾರ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬದ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆಜೂನ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಭೋವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸಾ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಎಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಲಿಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್, ವಿರೋಧಿಂನಿ ಕಸಲೊಯೀ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್‍ಚ್ ಯೇನಾ. ತ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್, ಉಲವ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾರ್, ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾವ್ರ್ ಚಲಜೆ. ತಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ತುಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್..! (ಹೆರ್ ಮುಖೆಲಿಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್). ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗನಾ. ಪುಣ್, ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸಾ, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಏಕ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕ್‍ಚ್ ಆಮಿ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಆಸೊನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಪಾಡ್ತ್-ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಆಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫೋರಮಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಸಿಎಲ್‍ಪಿ (ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ್ ಪಾಡ್ತ್) ಸಭೆಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಭೆಂನಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗನಾ. ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಕ್ ಕೋಮುವಾದಾಚೊ ರಂಗ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಆನಿ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಠಿಣ್ ಪಾಡ್ ಆಸಾ. ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಲೋಚನ್..?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್. ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಂತ್ರ್ – ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News