Latest News

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ: ನಟಿ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 29, 2019 at 5:24 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿಚ್ ಖಬರ್. ಕಶೆಂ ಸುಕ್ತಿ ಆನಿ ಭರ್ತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್‍ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಯೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪಾವ್ಸ್, ಹಿಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಿಂವ್ ಆನಿ ಧಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಗಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ. ಫೆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಂ, ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಹೆರಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ. ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಸಿನೆಮಾಂಚಿಚ್ ಕ್ರೇಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

Seema Buthello_05

ಜಾಂವ್ ತುಳು ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿ, ವಾಡಾವಳಿ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ‘ಗಿರಿಗಿಟ್’ ಆನಿ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾಂ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಗಿರಿಗಿಟ್’ ತುಳುಂತ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುನ್ ಆಜೂನ್ ಜೈತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ನವೆಚ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಖುಷೆಚ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ.

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲೆ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ತರ್ನಾಟೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹುನ್ ರಗ್ತಾಚಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತಾಂಕ್ ಸಿನೆಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತಾನಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಮಿ ತೆಂ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣೆಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಘೊಳೊನ್, ತನ್-ಮನ್-ಧನ್ ಅರ್ಪುನ್ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ.

Seema Buthello_02 ಹಾಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚಿಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪೊಕ್ಳೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾ, ಆನಿ ತಸಲೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿನಾಂವ್. ವಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೀಜೆ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ.

Seema Buthello_10

ವ್ಹಯ್. ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ (ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ವಾ ತಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ) ದುಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಚಲ್ತಾತ್. ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತರೀ, ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ, ಚಡಾವತ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ತಾಂವ್. ವೃತ್ತಿಪರತಾ ವಾ ಉದ್ಯಮಿ ಭೊಂವಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡ್ ಝಳ್ಕನಾ. ಆಪ್ರೂಪ್ ಹಾಂಗಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲಿಂ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ವೆಗ್ಳಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಖುಷೆಚಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪೈಶೆ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿಂಯೀ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಯ್. ತಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್.

Seema Buthello_01

Nirmillem-Nirmonem_06-1

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್, ‘ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸುಸಂದರ್ಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವೇಳ್ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸಯ್ತ್ ಸುರಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿನಿಮಯ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ನಟಿ ಆಸಾತ್. ಹೆರಾಂನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಉಲಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾ ತಸಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಪೆಚಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾಂತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್.

ಹೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ನಟಿ, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಲ್ಪೆಲ್ ಆನಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಸಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾಂತ್. (ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ನೆಗಾರಿನಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಾಣಿಂ ತೆಗಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹಿ ವಿಶೇಸ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ). ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾತ್.

Seema Buthello_03

ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದೆವಾಚೆಂ’, ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ತೆಂ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಾಫ್ಟ್‍ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವಾ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದವರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಹೊ:

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಕನ್ನಡ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂನಿ ತುಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ?

ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ: ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಉದ್ಯಮ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಆಮಿ ಉದೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿ ನಟನಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾ ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆನ್.

Seema Buthello_04Seema Buthello_06Seema Buthello_07

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲ್ಯಾಯ್. ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ತುಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಆಸ್ಯೆತೆಂ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್?

ಸೀಮಾ: ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ಮೊಡೆಲ್ ಆನಿ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಂ. ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಅನುಭವ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ವಾಪಾರ್ತಾಂ ಆನಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ದಿತಾ ಆನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಟೈಟಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಶೆಂ ತೆಂ ಏಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ (ನಾ, ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್). ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಟೀಮ್, ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕರುಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್ ರಚುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ತೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಮ್ಚಿ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜೆಂ ನಟನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಸೀಮಾ: ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಲೆನೋರಾ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಉರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಟನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಸ್‍ಭರ್ ಮೆಸೇಜಿ, ಫೊನಾಂ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವೆಳಾರ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೊ, ರಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ವಿಡಿಯೋ ಲೊಕಾನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ನ್ಯಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಲೆನೋರಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಅವ್ಚಿತ್. (ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಮಾಪಕಾನ್ ವಿವರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ದಿಲಾ).

ಭೋವ್‍ಶಾ, ಲೆನೋರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆನಿ ವಿಶುವಲೈಶೇಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ಏಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಮೊಡೆಲಿಂಗಾಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವೀಕ್ಷಕಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಆನಿ ಲೆನೊರಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಡಾ. ಹೆರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ, ತೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾ ಪಿಂಟೊಕ್ ದಿಲ್ಲೊ.

Seema Buthello_11

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸಾ, ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಖೊನ್ ಆಸಾ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬರಿಚ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಸೀಮಾ: ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಬರೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಏಕ್ No Nonsense ಫಿಲ್ಮ್, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನಿತಳ್ ಫಿಲ್ಮ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ reviews ಕೆದ್ನಾಂಯ್ genuine ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ತ್ಯೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ತುಮಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಆಮಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಉದ್ಯಮ್ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಾ ಮಾತ್ರ್. ಆಮಿ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸಾ. ವೆಳಾ ಸಂಗಿಂ ದುಡುಯೀ ಆಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾ. ಶೂಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಸಯ್ತ್. ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಪುಣ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದುಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ! ತಸಲ್ಯಾಂನಿ, ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾಂಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ವಾ ಚೂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿಚೆಂ ತಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಾಚ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರಿಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಭಾವನ್.

ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಮುಖ್ಲೊ ವಾಂಟೊ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News