Latest News

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಠಿಕಾ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : September 22, 2020 at 9:00 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ: ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಲೊಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಡ್ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್. ಕಾರಣಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್, ಆಜ್ ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೆಕುನ್, ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.

ದುಸ್ರೆಂ: ಠಿಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್/ಉತಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖರ್‍ಯಾ ಅರ್ಥಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಥರಾನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಚೂಕ್ ರಿತಿನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಠಿಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ, ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ನಿಂದಾ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಠಿಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖರ್‍ಯಾನ್, ವಿಷಯಾಧರಿತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಉಣೆಂಪಣ್/ಚುಕಿ ದಾಕವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್/ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಅಸಲಿ ಠಿಕಾ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್, ವಿಷಯಾಧರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ಆಮಿ ತೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Media_Question_Criticism_04

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜಜೆ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಕಾರಣ್. ಜರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್. ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್-ದೇಶಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಚಡ್ ಬಳ್, Legitimacy ಮೆಳ್ತಾ. ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಮಾಜ್, ರಾಜಕೀಯ್ ವಾ ಧರ್ಮ್ – ಅಸಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಭೋವ್ ಮುಖೆಲ್ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಲ್‍ಭೂತ್ ಹಕ್ಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ್ (ಆತಾಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ) ವಾವುರ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್, ಸಮಾಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ/ಮಾಧ್ಯಮ್ ರಂಗಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ಆಸಾ. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಗಾನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. (ಆಯ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ/ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್!).

Budkulo_Editorialಅಶೆಂ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಅನುಗ್ರಹಾನ್‍ಂಚ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಪತ್ರಾಂ/ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಸವೆಂ ಸಾಧೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಸವೆಂ ‘ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಯ್ದೊ’ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಳ್ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಕತ್ ಸರ್ಕಾರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪತ್ರಾಂ, ಟಿ.ವಿ. ಆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್, ವಿಡಂಬನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿಯೀ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಕ್, ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

ರಾಷ್ಟ್ರ್, ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾ ವಿಶಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಹಾಂಗಾ ಅಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ/ರಿವಾಜ್ ಭೋವ್ ಉಣಿಂ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್. ಮುಖ್ಯ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾ ತರೀ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮೋಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ನಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ವರ್ಗನಾ!

Media_Question_Criticism_05

ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ದಿಸ್ಲಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊರೊನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್). ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್-ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಧರುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ಆಚರಣಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂಗೀ ಆತರ್ವಣಾಂ, ಖರಿಮಸ್ತ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆದಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಫಕತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ (ಫೊಟೊ, ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ) ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್.

ಥೊಡಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಗೋಳ್; ಭಾಸ್-ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಕಲೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಚಲ್ಚೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ, ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ; ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಅಶಿಸ್ತ್, ಪೊಕೊಳ್ ಆಡಂಬರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ತಶೆಂಚ್, ಸಮಾಜೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ (ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆ) ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬದ್ಧತಾ, ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂಯೀ ಕಾರಣ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಸೀಮಿತ್ ಚೌಕಟ್ಟಾರ್ ನಿಯತ್‍ಕಾಲಿಕಾಂನಿ ಸಮಾಜ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಇರಾದ್ಯಾಂನಿ ಅಡ್ಚೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ ತರೀ ತೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶ್-ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾತ್, ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತಾತ್; ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಝುಜ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ರಿತಿ, ವಾಟೊಯೀ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಸ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಕಲಾ (ಕಾರ್ಟೂನಾಂ) ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್. ಬರ್ಪಾ ರುಪಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ/ಲೇಖನಾಂ/ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ವಿನೋದ್, ವಿಡಂಬನಾಂ, ಅಂಕಣಾಂ, ಕವನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತರ್, ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅನೀತ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ಅಕ್ರಮ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೀ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ತಾತ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾತ್.

Media_Question_Criticism_03

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ದಮ್ ಸುಧ್ರತಾ, ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಅತರ್ವಣಾಂ, ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ, ಅನಾಚಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಚಲನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಕಶೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ.

ಜಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಮರ್ಸೊ (Literary Criticism) ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರೀ ಅಸಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತಾ. ಠಿಕಾ ಕರ್ಚೆಂ, ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ವಿಮರ್ಸೊ-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ಅಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಉಣೆಂಪಣ್-ವಾಯ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ಖ್ಯಾತ್ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಬ್ರಿಟನಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್‍ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲಾನ್, ‘ವಿಮರ್ಸೊ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ…’ ಮ್ಹಳಾಂ. (ತೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಷ್ಠಿಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ – ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಅನಿವಾರ್ಯ್: ದೊ.ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ).

Media_Question_Criticism_02ಪುಣ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ Tendency ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಜಾಯ್. ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಂವ್ಡೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್. ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಚೂಕ್, ಉಣೆಂಪಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ವರ್ಗನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅಸಲಿಚ್ ಪರಿಗತ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಉಸೈನ್ ಬೋಲ್ಟಾಕ್ ಸರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಕ್ ಚಡಾವತ್ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ತಾತ್! ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಚಿ ಗತ್‍ಯೀ ಇತ್ಲಿಚ್.

ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಅಶಿಚ್. ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಸಕ್ಡಾಂಪರಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಿಂಕ್‍ಯೀ ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಶಾಭಾಸ್ಚಿ, ಮೆಚ್ವಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಸಂದ್. ಕರ್ಚೆಂ, ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಮ್ಹಣಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಧಕ್-ಬಾಧಕ್, ಸುಧ್ರಾಪ್, ಚೂಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ತಕ್ಷಣ್ ವಿರೋಧ್, ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ ಪರಂಪರಾಗತ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ – ‘ಆಮಿ ಕರ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಮೊಗಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್. ಪುರ್ಸತ್ ನಾ, ವೇಳ್ ನಾ. ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಫಕತ್ ಹವ್ಯಾಸಿ..!’ ಪುಣ್ ಮೆಚ್ವಣಿ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್. ಹಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆನಿ ಬದ್ಧತಾ!

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ್; ತಾಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ?

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್‍ಯೀ ಜಾಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಥಾಪ್ಲ್ಯಾ!? ತಾಚೊ ಮೂಳ್ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್‍ಯೀ ಬರೊಚ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರಿನಾಯೆ, ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿನಜೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್‍ಪಕ್ಷೀಯ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿಂನಿ ಆಧಾರ್ಲಾಂ. ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್‍ಯೀ ತೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್/ನಿಯಮ್ ವಾಪಾರುನ್/ಥಾಪುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ನಾಂಗೀ?

Winston Churchill

ಖಂಯ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ್, ಗುಪಿತ್ ಆನಿ ಅಪಾರದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್, ಅನೈಸರ್ಗಿಕ್, ಅರಾಜಾಂವಿಕ್, ಅಮಾನವೀಯ್ ಆನಿ ಅನೈತಿಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆಂಚ್ ರಾಜ್. ತಾಂಚೆಂಚ್ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಕೊಳ್ಕೆಂ!? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿಯೀ ಮತ್ ಕಶೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್, ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್, ಸವಾಲ್ ಕರ್ನಜೊ, ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕಶೆಂಯೀ ಚಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಪ್/ಮಹಾಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿತಾತ್. ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್. Accountability ಆನಿ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾಂನಿ ನ್ಹಯ್!

ಅಸಲಿಂ ದಿಗ್ಬಂಧನಾಂ, ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಯವಹಾರ್, ಅನೈತಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಉಬ್ಜನಾಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಪೆಚಾಡಿಜೆ? ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರೂರ್ ರಾಯಾಂಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಜಾಂವ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಡಳ್ತೆಂ (ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ) ಜಾಂವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ 21ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಖಲಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತರೀ, ತಸಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜಾಂವ್, ನಿಯಮ್ ಆನಿ ಇನ್ಸ್‌ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದಗಲ್ಬಾಜ್‍ಪಣ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್.

ಅಸಲೆಂ ಧೋರಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಒಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಸರಳ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಆಸಜೆ. ‘ಹೇಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಕ್ಕುವುದು ಗಾಳ’ ತಸಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಭನಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಅಕ್ರಮ್ ವಾಟೊ ಧರ್ನ್ ಕೋಣ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅಕ್ರಮ್ ಆಧಾರ್ತಾ ತಾಣಿಂ ಬದ್ಲಜೆ. ಧರ್ಮ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅನೀತೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಜೊ.

ಜಶೆಂ ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್, ಕಾನೂನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್ ತ್ಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್. ಫಕತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್, ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಕ್ ಚಲನಾ! ಭೋವ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಮೋಲ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಂಬರಾಟ?!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಭೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆಧಾರ್ಚೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್. ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ವರ್ಗಾನ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. (ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಕೀ ಅಕ್ಮಾನ್). ಆದಿಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಆನಿ ರೆಕೊರ್ಡೆಡ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್, ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೊ ಪಿಸೊ ಅವ್ತಾರ್ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅಕ್ಷಮ್ಯ್‌ಯೀ ವ್ಹಯ್.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಅಭಿರುಚಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಲೊ ವಾ ತಸಲೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್‍ಪಣ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್, ರಾವಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಸರನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ. ವಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಂಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ್‍ಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಸಹ್ಯ್ ವರ್ತನ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ವಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ತೆಂ ಮಾಂದ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಅಸಲೆಂ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿತಾತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾಂತ್?! ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಂ…ಗೀ?

Media_Question_Criticism_01

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಣೀ ನಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್, ತಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾತ್. (ಹಾಣಿಂ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಥರಾನ್ ಮಸ್ಕಿರಿ/ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ). ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ, ಉಣೆಂಪಣಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾತ್; ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾನಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿ, ಉಣೆಂಪಣಾಂಚೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಧೋರಣ್? ದಯಾಳ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ Intolerance!?

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ, ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಫುಡಾರಿ, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂಘಟಕ್ ವಾ ಕೊಣೀ – ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತ್ ಆಜ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ಖಾಲ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂಗೀ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಚಾರ್ನ್/ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಠಿಕಾ, ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ವಿಮರ್ಸೊ/ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ (ಕಶೆಂಯೀ) ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಯೆತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರುಂಕ್‍ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಒಪುಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ?

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚಿಂ ವಾ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಉನ್ನತ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಫಕತ್ ಭಾಷಣ್/ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸೀಮಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಮ್ಜಜೆ. ಅನುಕೂಲಸಿಂಧು ರಾಜಕಾರಣ್ ವಾ ಅವ್ಕಾಸ್‍ವಾದಿ ಧೋರಣ್ ಚಡ್ ಕಾಳಾಕ್ ಬಾಳ್ವನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಸಮರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ವಾವ್ರಿಜೆ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News