Latest News

Very Clear: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ Empowerment ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಧ್ಯೇಯ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 23, 2019 at 10:16 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಆಸಾ? ಶಿಕಪ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಊಂಚಾಯೆರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್, ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಭಾರಿಚ್ ಕ್ಷೀಣ್. ಹೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾತ್, ಮಾನ್ತಾತ್ ತರೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಾ!

ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂತ್‍ವೇ?

ಜಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಆಸಾ:

Budkulo_Editorial1. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಯುಪಿಎಸ್‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್? (ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಐ.ಆರ್.ಎಸ್. ಆನಿ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.).

2. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಕಸಲೆಂ? (ಸ್ಥಳೀಯ್ ಧರುನ್ ರಾಜ್ಯ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್).

3. ಕೇಂದ್ರ್ ತಶೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸಾತ್? (ಆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ?).

4. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ವಾ ಹೆರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಸಾತ್? (ಆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ?).

5. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್, ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶೆತಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಜಣ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್?

6. ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್: ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್? (ಫಾವೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?).

7. ಶಿಕ್ಷಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಮಾಂನಿ/ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕಿತ್ಲೊ?

8. ಉದ್ಯಮ್-ವ್ಯವಹಾರ್ ವಾ ಕೈಗಾರಿಕ್, ಉತ್ಪಾದನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಕಸಲಿ?

9. ಪ್ರಮುಖ್ ಘಡಿತಾಂ/ಸಂದರ್ಭಾಂ ವೆಳಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ? ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್: ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರುಂಕ್ ಚುನಾವಣ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ (ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಲಿ – ತಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ, ತೆಂ ವಾಚಾ).

10. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬೈ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂ ಆಸಾತ್?

11. ರಾಜ್ಯ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆರ್ ತಶೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆ ರಿತಿನ್ ವಾವುರ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ (ಫಕತ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿ ವಾ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ ನ್ಹಯ್) ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತ್?

12. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಧರುನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ, ಕಷ್ಟಾಂ-ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್?

13. ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ಯಮ್, ವ್ಯವಹಾರ್, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶೆತಾಂನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಕಿತ್ಲೆಂ?

14. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ/ಸಂಸ್ಥೆ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾತ್?

15. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಭೋವ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್, ಪುಣ್ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲಾ? ಸ್ಥಳೀಯ್ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ, ಹೈಫೈ ಸೊಸೈಟಿಚೆಂ ಬಳ್, ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಕಸಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ?

ವ್ಹಯ್, ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ, ಪುಣ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸವಾಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ವಾಸ್ತವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಪರೀಕ್ಷೆಂಚಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆಂಚಿ ವಾ ತನ್ಖೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

Donald Pereira Belthangadyಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಸಶಕ್ತ್, ಸಬಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್, ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಆನಿ ದೇಣ್ಗಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಫಕತ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಇಗರ್ಜೊ ಸೊಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ ವಾ ಮೆಟಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆಜೂನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬೂದ್ ಬಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಡ್ಡಾಂಪರಿಂ ವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮಾಂಪರಿಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ!?

ಹಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ, ಚರಿತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಯೂರೋಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಎಕ್‍ಚ್ – ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳೊನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಸಮುದಾಯ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಪೂರಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್, ಬಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್. ಬರೊ, ಸುಭದ್ರ್ ಫುಡಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. 2008 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14ವೆರ್ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್. (ತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ). ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. (ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊಂ). ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆದಿಂಯೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆರ್ ವೆದಿಂನಿಯೀ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಯಾ, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸನಾ. (‘ರಚನಾ’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಮುದಾಯ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ!).

Let us Build Strong Community

ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಜಲ್ಮ್, ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಪರಂಪರಾ…

ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜಾ ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸಮುದಾಯ್. ಪುಣ್ ಹಿ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚಿಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಉಗಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ. ಗೊಯಾಂತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಹಿಂದೂ ಲೊಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆರ್ ತಾಣಿಂ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರೂರ್‍ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚಿ ಇಜಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಳಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್, ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾರಸ್ವತ್ ಹಿಂದೂ ಕೊಂಕ್ಣೆಯೀ ಗೊಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್ ಗೆಲೆ. ಅಶೆಂ ಕನ್ನಡ (ಕೆನರಾ) ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಪಡ್ಲೆಂ (ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ರುಜ್ವಾತ್).

ತಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಬಂದಡ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಆಜ್ಞಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ತೆಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ತೆದ್ನಾಂಯೀ ಮುಗ್ಧ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ವಳ್ವಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪುರ್ವಿತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಂಯ್!). ದೋನ್ ದಶಕಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ (ಹೊಸ್ಪೆಟ್‍ಚಿ. ತಿ ಚೌಟ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ವಿನತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉರಯಿಲ್ಲಿ) ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೆ ಘುರ್ತ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೀ (ಲಾಯಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್) ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜರ್ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಉರಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್?! (ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮತಿಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಪರತ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಶಿವಾಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ನ್ಹಯ್. ತರೀ ತ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ನಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಅನುಪ್ಕಾರ್‍ಪಣ್?! ಯುರೋಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂತ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿಂ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಭಾಗೆವಂತಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಪುಣೀ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರಾತ್?!).

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಪರತ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ ವೈಭವಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಹಾಂಗಾ ಸೊಭ್ತಾ, ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮುಖೆಲಿ ವೊಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ದುರ್ಸತಾತ್. ಹೆಂಯೀ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

Let us Build Strong Community 2

ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಶಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಲೋಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ‘ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್’ ಕೊಸಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್!? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯೂರೋಪಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಿ ಸರ್ವ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ನಾ. ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ?

ಯೂರೋಪ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ!

ವ್ಹಯ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ಸೆಟಪ್ ಯೂರೋಪಾಚೆಂ. ಜೆಜು, ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಷ್ಯಾಚೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಯೂರೋಪಾಚ್ಯಾಂನಿ. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಾಣಿಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ.

Editorial_Empowerment_07

ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಯೂರೋಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ತಸಲೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ತ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಅನಾಚಾರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಹಿಂಸಾ, ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಜುಲುಮ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕ್ರೌರ್ಯಾಚೆಂ ವಿರಾಟ್‍ರೂಪ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ತಾಚೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ – ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್!

ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಸಾಂಗನಾಂತ್. ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್!? (ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್‍ಯೀ ನಾ, ಆಸಕ್ತ್‌ಯೀ ನಾ ತರೀ, ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಬರಿಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ!).

ಯೂರೋಪಿಯನಾಂಕ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ್ ಜಾಲೆಂ!

ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಶಿಕಪ್ ಚಡ್ಲೆಂ, ಲೋಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ, ವಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಧುನೀಕರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂಗೀ ತೆದ್ನಾಂ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್‍ಪಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದೊಂಚಿ ನ್ಹಯ್. ಕೈಗಾರೀಕರಣ್, ವಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥರಾವಳ್ ಆಧುನಿಕ್ ಅವಿಷ್ಕಾರಾನ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್, ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಶ್ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಪರಿಮಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್.

Editorial_Empowerment_08

ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಪೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗೊನ್‍ಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಭುಮಿ ಸುರ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘುಂವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಹೆ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಪೊಕೊಳ್‍ಪಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತೊನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಯತ್ನಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತೆಂ ತುಮಿ ಗೂಗಲಾಂತ್, ವೀಕಿಪೀಡಿಯಾಂತ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜಯೆತ್. (ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಆತಾಂಚೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಶಿಕವ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಆನಿ ಪೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾ! ತೆಂಯೀ ಗೂಗಲಾಂತ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ).

ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಬರೊಚ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ. ವಯ್ಲ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಡಾವಳ್ (ಬದ್ಲಾವಣ್) ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉದೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್, ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೊ ಝುಜ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ ವಾತಿಕಾನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್, ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ, ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಚ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರಾನ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಚೊಚ್ ಪಂಥ್ – ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ – ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪಂಥ್ ಉಬ್ಜಲೆ.

Editorial_Empowerment_04
ಗೊಂಯಾಂತ್, ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಪಾದ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ‘ಸೈತಾನ್’ ಸುಟಂವ್ಕ್ ‘ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾನ್’ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್‍ಯೀ ವಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ, ಯುರೋಪಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ – ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಹವಹಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ಸೀಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೂರೋಪ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಅತೀ ಬಳ್ವಂತ್, ಆಧುನಿಕ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. (ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ).

ಆಜ್ ಅಸಲಿಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಚಿ ವ್ಹರ್ತಿ ಆನಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ದೇಶಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಆಸಾ…

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಯೂರೋಪಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ದಳ್ಬಾರಾನ್, ವೈಭವಾನ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಕಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 100-150 ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಯೂರೋಪ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ! ಫಕತ್ ಇಟಲಿ ಆನಿ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ದರ್ಬಾರ್ ಚಲತ್ ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಚಡಾವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಳ್ಳ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ದಿವ್ಳಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ತರ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್? ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊಗೀ? ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಕೊಣಾ ವರ್ವಿಂ?

ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ ಪಾದ್ರಿಂ ವರ್ವಿಂ! ವ್ಹಯ್. ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಜ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಲೋಕ್ ನ್ಹಯ್. (ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ವತಃ ಯಾಜಕ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್!).

ಕಾರಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್‍ಪಣ್, ಕಪಟ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತಾಂಚೊ ದರ್ಬಾರ್. ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್‍ಯೀ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ರೀತ್-ಮೀತ್, ಗಡ್-ತಡ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಹರಾಮ್‍ಪಣ್ ಕಶೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಅನಿ ಹೆಂ ಆಡಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಖಚಿತ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಸಶಕ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಸಬಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್.

ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ರೊಮಾಂತ್‍ಯೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಕ್ರಾಂತಿ!

ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಉಪ್ರಾಟಜೆಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ನಾ, ತಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗನಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾಲ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ವರ್ಗ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ವಿರೋಧಿ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಧೋರಣ್ ಹಾಂಗಾ ನಾ ಆನಿ ನಾಕಾ ಸಯ್ತ್.

Editorial_Empowerment_03

Editorial_Empowerment_01

ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಹಾರ್? ವ್ಹಯ್, ತಾಕಾಯೀ ಜಾಪ್ ಆಸಾ. ಪರಿಹಾರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜೆ. ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ವಾ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ಆನಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮನೋಭಾವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಗೌರವ್, ಮಾನ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಅಸಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅವಶ್ಯಕ್.

ಸತ್ ಸಾಂಗಜೆ ತರ್, ಖಂಚೊಯೀ ಏಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ? ಹಾಂಗಾ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್, ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಆಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಧನಿ, ಲೋಕ್ ಫಕತ್ ಗುಲಾಮ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಬರಾಬರ್ ಆಸಾ. ಅಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಖಂಚಿಯೀ ಸಮಾಜ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ!

ಕೆದ್ನಾಂ ಲೋಕ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಶಕ್ತ್ ಜಾತಾ, ತಿ ಸಮಾಜ್ (ಜಾಂವ್ ರಾಜ್ಯ್, ದೇಶ್) ಬಲಿಷ್ಠ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಣೀ ಊಂಚ್ ವಾ ಕೀಳ್, ವ್ಹಡ್ ವಾ ಲ್ಹಾನ್, ಧನಿ ವಾ ಚಾಕೊರ್, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವಾ ಗುಲಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಳಿಜೆ. ಹೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ತತ್ವ್. ಸಮಾನತಾ, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಗೌರವ್ ಆನಿ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಹಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ.

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಭೇದ್-ಭಾವ್, ಪಕ್ಷಪಾತ್‍ಪಣ್, ಅಸಮಾನತಾ, ಅಂತರ್-ಅಸ್ಪøಶ್ಯತಾ, ಅಮಾನವೀಯತಾ, ರಾಜಕೀಯ್-ಗೊಂದೊಳ್, ಅನೀತ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ಮನಸ್ತಾಪ್-ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಜೊ. ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಾಳಿಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಹೆರಾಂಕ್ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಸೊಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್‍ಪಣಾಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್‍ಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅನ್ಯಾಯ್, ಅಕ್ರಮ್ ತಶೆಂ ದೇವ್‍ಮಂದಿರಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ. ತೊಚ್ ಜೆಜು ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇಖ್, ಪ್ರೇರಕ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್.

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ಕೊಣಾಯ್ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಚೂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್‍ಚ್. ಎಕಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಯೆತ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಚೂಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖಂಡನ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸನಾಯೆ (ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಪಟ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್). ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಧನಿ ನ್ಹಯ್. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ತಶೆಂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೊ ಸಯ್ತ್ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಮಸ್ತುಂಕ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಗೌರವಾಕ್ ಚ್ಯುತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬಾಧಕ್ ನಾ. ಬರೆಂಪಣ್ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಸುರ್ವಾತ್ – ಗಾಢ್ ನಿದೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಉಡ್ಕಿ

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರ್, ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಶೆವಟ್ – ಆಮಿ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆನ್, ಎಕ್ವಟಿತ್, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ಸಶಕ್ತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರೀ ದಾದಾಗಿರಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಅಕ್ರಮ್, ಅನೀತ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್. ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದವರುನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಶೋಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹತ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್ ವಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ಬದ್ಧ್ ವಿರೋಧ್. ಜೆಜು ಕೊಣಾಯ್ಚೀ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಜೆಜು ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ. ತೊ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ವ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಜೆಜುನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೆಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಾಳಿಜೆ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್. ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಧರ್ಮ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತಶೆಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್.

Editorial_Empowerment_05

ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಬರ್ಪಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಖರೊ ಇರಾದೊ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣ್‍ಯೀ ಊಂಚ್ ವಾ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣೆಂಯೀ ಊಂಚ್ ವಾ ಕೀಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾಂನಿ. ತಶೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ದೇಖ್‍ಚ್ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕಸಲಿಯೀ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಹುದ್ದೊ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಜಾಯ್ನಾ ವಾ ತಸಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜೆ. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಧರ್ಮ್ಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಭಾಷೆಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಂಕಿನ್ ತರೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ ತುಮಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ದಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಶೆಂಬರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಏಕ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಲೊ.

Editorial_Empowerment_06

ಎದೊಳ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಆನಿ ಸೀಮಿತ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಆಮಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾ. ತರೀ, ಆಮ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ಲಾಂ. ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ಲಾ; ಮುಖಾರಿಂಯೀ ತೆಂಚ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್‍ಯೀ ಬರೊಚ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಮಜತೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮುದಾಯ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಆನಿ ಸಶಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್, ದಿಶ್ಟಾವೊ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ಸಮಗ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಉದರ್ಗತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತೆಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

ಚಿಮ್ಟೊ: ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಹಕೀಗತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿತಾಂ. ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆಯೋಗ್ ರಚುನ್ ತನ್ಖಿ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ವರ್ದಿ ಯೆತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ತಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಿ ವರ್ದಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರುನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ತೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ಶಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ (ತವಳ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ) ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲಾ ಥಾವ್ನ್ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನಾಕ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ವಚೊನ್ ಬೃಹತ್ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್, ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಆನಿ ದುರಂತ್ ಪಳೆಯಾ – ತ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ! ತಸಲ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಮುಖೆಲಿ/ಉಲವ್ಪಿ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರಿ ಆಸಾಗೀ? ತಿ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಭಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಉಲವ್ಪಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್! ಆಮ್ಚೊ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ವಾ ಅಸ್ಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಪುರೊ! ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಖಂಯ್, ಕಶೆಂ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಹಾಂತುಂ ಸಾಬಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?

ತರ್ ಆತಾಂ ತುಮಿ ನಿಚೆವ್ ಕರಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಚಿಂತಿಜೆಗೀ ನಾಕಾ?

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆಮಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಬರಿಂ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಂವ್ದಿತ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. Merry Christmas to all of you.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ರಗ್ತಾಳ್ ಇತಿಹಾಸ್: ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಆಟೆವಿಟೆ

ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್, ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News