Latest News

ಮೊಗಾಚಿ ಸುನಾಮಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 28, 2016 at 12:02 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

(ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ)

ರಾಜೇಶಾಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತೀ ಎಕ್‍ಚ್ ಜೋಪ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿನುತಾ, ಕೆದ್ನಾಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ. ಸರ್‍ಲ್ಲೆ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್ ಆತಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ವೊರಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್, ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ನಿದೆನ್ ವೆಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲಾನ್.

‘ಹಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್’ ಮೆಸೆಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರಾಂತ್.

‘ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಹನಿ. ಉಮ್ಮಾ…’ ರಾಜೇಶಾನ್ ಮೊಬೈಲಾಕ್‍ಚ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಧಾಡ್ಲಿ.

Budkulo_Story_Mogachi Sunamiಚಾಟಿಂಗ್ ಲಾಂಬ್ಲೆಂ, ದೇಡ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಚಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಡವ್ ಜಾತಾಲೊ. ದಫ್ತರಾಂತೀ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೊಬೈಲಾ ಕುಶಿನ್‍ಂಚ್. ರಾಜೇಶ್ ಆದ್ಲೆ ಪರಿಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂನಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆದ್ಲೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಬದ್ಲಲ್ಲೊ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಸ ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ರಾಜೇಶಾಕ್ ವಿನುತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್. ಆದಿಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ನವೆಂ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ವಿನುತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ವಿನುತಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ದೆಕೊನ್‍ಚ್ ರಾಜೇಶ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ. ನವಿ ವಳಕ್ ಇಶ್ಟಾಗಾತಿಕ್ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ.

ವಿನುತಾಕೀ ತಶೆಂಚ್, ರಾಜೇಶಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾಜೇಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಖಂತ್, ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿತಾಲಿ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾಚಿ ವಳಕ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹೆರಾಂ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್, ವಿಶೇಸ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಶ್ರೇಯಾನ್ ವಿನುತಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಿ. ತಾಚಿಂ ನವಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ, ಚಾಟಿಂಗ್, ಫೊಟೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿನುತಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೇಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಹಿಶಾರೆ, ಚತ್ರಾಯ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ತಾಣೆ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ.

ವಿನುತಾಕೀ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಸುರಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ನವೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹೊ. ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾಲೊ. ಮನಾಂತ್ ನವೊ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನವೆಚ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಕಿರ್ಲಲ್ಲೆ. ರಾಜೇಶಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ತಾಕಾ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್. ರಾಜೇಶ್! ಕಿತೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ. ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವಿನುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ತರೀ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಚಿಂತುಂ? ಹಾಚಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಆಪ್ಣೆ ಕಿತೆಂ ಆಶೆವ್ಯೆತೆಂ?

ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗುಂ ಹಾಂವ್? ತೊಚ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂದಿ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಯೇಂವ್ದಿ. ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ತೆಂ ಖೆಳಲಾಗ್ಲೆಂ, ಉಡ್ಕಣಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರಾಜೇಶ್ ಆತಾಂ ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ವೆತಾಲೊ. ಬಾರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ ನೆಣಾ! ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಆಪ್ಣೆ ಸದಾಂ ಬಾರಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ವೇಳ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ನಾ? ದುಖ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್, ನಿರಾಶಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವೆಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಬಾಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾ ಆನಿ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ. ಸದಾಂ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ನಾನಾ ನಿದೊನ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪರತ್ ಸಾಂಜೆಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ.

ಆತಾಂ ಕಸೊ ಆಪುಣ್ ಇತ್ಲೊ ಬದ್ಲಲೊಂ? ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ ರಾಜೇಶ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ ತಾಣೆ. ಕೊಲೆಜ್, ಕಾಮ್, ಪ್ರೊಮೊಶನ್. ಘಚ್ರ್ಯಾಂನಿಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ನಿರಾಶೆನ್, ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಸಾರ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ದುಖ್! ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ಮೋಡ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ನಾ, ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್‍ಚ್ ನಾಕಾ. ಫುಡೆಂ ವಿನುತಾ ಸಂಗಿಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಚೆಂ. ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಉಜಳ್ಳೆಂ. ತೃಪ್ತೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ರಾಜೇಶಾನ್.

‘ಹಾಯ್, ವಾಟ್ ಯು ಡುಯಿಂಗ್ ಹನಿ! ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯೂ’ ವಿನುತಾಚಿ ಮೆಸೆಜ್.

‘ಲವ್, ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಬ್ಯುಸಿ. ವಾನ್ನಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಒನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಎನ್ ಕ್ರೈ…’ ರಾಜೇಶಾನ್ ಸತ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಅಶೆಂಚ್ ಚಾಟಿಂಗಾರ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ? ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಕಳೊಂಕ್? ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಎಕ್‍ಚ್, ಇರಾದೆಯ್ ಸಮಾಸಮ್. ತರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ? ರಾಜಾಂವ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ರಾಜೇಶ್. ತಾಕಾ ಭುಜವ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಿನುತಾಕೀ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಘನತಾ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ.

‘ನೋಪ್… ನೊ ಟಚಿಂಗ್ ನೌ…’

‘ಯಾ? ಸೊ… ವೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ!?’

‘ಐ ಡೊಂಟ್ ನೊ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ…’

‘ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು.’

‘ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್..? ಟೆಲ್ ಮಿ… ಪ್ಲೀಸ್.’

ರಾಜೇಶಾಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ‘ವಾಂಟ್ ಟು ನೊ ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಸ್..?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

‘ಯೇ… ಯೇ… ಐ ಆ್ಯಮ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್… ಟೆಲ್ ನಾ…!’

ಹೊಚ್ ಸುಯೋಗ್, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ರಾಜೇಶಾನ್. ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಘೆತ್ಲಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್. ಆತಾಂ ಆಯ್ಲಾ ವೇಳ್, ಸಾಂಗ್ಚೊ.

‘ವಿನೂ… ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಮಯ್ನೊ ತರೀ ಪಾಂವ್ಚೊ ನಾ…’

‘ಓಹ್, ಸೋ ಲವ್ಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಳ್ತಾಗೀ?’ ಸದಾಂಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿ ಸವಾಲ್ ವಿನುತಾಚೆಂ.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಳನಾ? ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್!’

‘ವ್ಹಯ್ಗೀ? ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ!? ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ!’

‘ಸತ್ ಸಾಂಗುಂ? ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್…’

‘ಕೋಣ್…? ಸಾಂಗ್ ನೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ರಾಜೂ…. ಪ್ಲೀಸ್!’

‘ಇಟ್ಸ್ ವಿನೂ… ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್!’

‘ಹುಂ…. ಶ್ಯೂರ್!?’

‘ಪಕ್ಕಾ…! ಇಟ್ಸ್ ನೊಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಮೈ ಎವೆರಿಥಿಂಗ್…’

‘ಅ್ಯಮ್ ಐ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್..? ಗಾಡ್… ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್!’

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಗಂಟೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬರಫ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೆಂ. ಮೋಡ್ ನಿತ್ಳಲ್ಲೆಂ. ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಚೆ ಪರಿಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಂ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಖೇರಿಕ್,

‘ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಸಮ್‍ಥಿಂಗ್ ಹನಿ…’ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಘಾಲೊ ರಾಜೇಶಾನ್.

‘ಮೈ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್…’ ವಿನುತಾ ಪಿಂರ್ಗಲೆಂ.

‘ಬಟ್… ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ನೌ..!’

‘ವೈ… ಆನಿ ಕಸಲಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸಾ ಮಾ? ಸಾಂಗ್ ರಾಜೂ…!’

‘ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ ವಿನೂ. ಪುಣ್…’ ದಾಕ್ಷೆಲೊ.

‘ಪುಣ್!? ಕಿತೆಂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೊಂಟ್ ಕಿಲ್ ಮಿ. ಟೆಲ್. ಕಾಂಟ್ ವೈಟ್..!’

‘ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಅಶೆಂಚ್ ಆಮಿ ವಾರ್ಯಾರ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಬಾಂಧ್ಚಿಂ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ವನ್ಸ್…!’ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಶ್ಟಾಲೊಂ ನೆ! ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ರಾಜೇಶ್.

ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ ವಿನುತಾನ್. ತಾಕಾಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಅಪಧೈರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ರಾಜೇಶಾಕ್ ತೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಪುಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ರಾಜೇಶಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ತೆಂಯಿ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ರಜಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಫೆಸ್ತಾಂ, ಪರ್ಬೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ರಜಾ. ರಾಜೇಶ್ ಆನಿ ವಿನುತಾಕೀ ಅಸಲಿ ರಜಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ರಾಜೇಶಾನ್ ಯೋಜನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನುತಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೊಗಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಭೆಟ್ಚಿ ಘಡಿ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಥ್ರಿಲ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಯೆತ್? ಚಿಂತುನ್‍ಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಆಂಗ್ ಊಬ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿನುತಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‍ಚ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ ರಾಜೇಶ್. ಆಪ್ಣೆ ರಾಜೇಶಾಚೊ ಹಾತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧರ್ನ್ ಪೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಚಿಂತುನ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಜಾತಾಲೆಂ ವಿನುತಾ.

ಆನಿ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್. ದೊಗಾಂಯ್ ತಾರಿಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.

ಬುಧ್ವಾರಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾತಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ತಯಾರಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಶೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಭೆಟ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಖಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ, ಕಿತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚೆಂ, ಸರ್‍ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ತಯಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಜೇಶಾನ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಚೇಯ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಾಂತ್ಲಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿನುತಾನೀ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್, ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾತ್‍ಭರ್ ಚಾಟಿಂಗಾರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಮಾಳ್ಳಿಂ, ಕಾಳ್ಜಾಂ ಉಲಯ್ಲಿಂ, ಮನಾಂ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂನಿ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಆಮೊಲಿಕ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ತಿಂ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ.

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಭರ್ತಿ ಬಾರಾಂಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ನ್ಯೂ ವೈಸ್‍ರೊಯಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಭೆಟೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾಜೇಶ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾಂಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ರಜಾ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತಾಣೆ ಬುಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊಬಿಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್ ತೊ ರಾಕಲಾಗ್ಲೊ.

ಬಾರಾಂಕ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮತಿಂತ್ ವಿನುತಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ, ಆಕಾರ್, ಸೊಭಾಯ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾಕ್ ರಾಕ್ಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

‘ಒನ್ ದ ವೇ’ ಮೆಸೆಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ ತೊ. ಶೆರಾಂತ್ ಆಜ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾರ್ ಬಸೊನ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಗೆಲಿ. ಪಳೆತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಶೆಳ್ ಸುಕ್ಲಿ. ಸರ್ಗಾರಾಜಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಗಳ್ಳೊ. ತಿಕಾ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ತಿಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ತರೀ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್?! ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಆರ್ನಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಘುಂವೊನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ.

ಆಂಗಾರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಾಜೇಶಾಕ್. ಮಾರ್ ಖಂಚಿ, ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ? ಶೆರ್ಮೆಲೊ ತೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆ ಹೆಂಚ್ ಹೊಟೆಲ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಬೋವ್‍ಶಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ತಿಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

‘ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ಹನಿ… ವೆಯ್ಟಿಂಗ್…’

‘ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಿನ್ಸ್…!’

‘ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್. ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಂ…’

ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಪ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್,

‘ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್?’ ಮೆಸೆಜ್ ವಿನುತಾಚಿ.

‘ರಿಸೆಪ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್. ತುಂ?’

‘ಹಾಂ… ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್… ಸೀ ಯು ದೇರ್…’

ರಾಜೇಶಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಕೊನ್ಶಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾಲಿ. ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚಿ ಗೀದಾ ಪರಿಂ ಸೊಧ್ತಾಲಿ. ಆನಿಕೀ ರಾಕೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ.

ರಿಸೆಪ್ಶನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿನುತಾ, ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಕೇಸ್ ಉಗವ್ನ್, ಮೇಕಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ತೆಂ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೇಕಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿಕೀ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲಿ. ತೃಪ್ತೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ರೂಂದ್ ಪಿಲ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತೆಣೆ ಸೊಫಾ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಣಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಎಕಡೆ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತೊ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಬೊಟಾಂ ಚರಯ್ತಾಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ವಿನುತಾಕ್.

ಶೊಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ ವಿನುತಾನ್. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಕ್ತಾಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಹೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ? ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್? ಘಡ್ಯೆ ಆದಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್, ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿನುತಾ ಪುರ್ತೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಛೆ! ಹಿ ಶನಿ ಹಾಂಗಾ, ತೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ! ದಳ್ದಿರ್ ಸೊರೊಪ್ ಖಂಚೊ. ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಿಲೆ ತಾಣೆ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಡೊಸಾಕ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಘುಂವೊನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಶ್ ರುಮಾಂತ್ ಪರತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ರಾಕೊನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾನ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ವ್ಯಾಲೆಟಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ವಿನುತಾನ್. ರಾಜೇಶಾಚ್ಯೊ ಮೆಸೆಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಊಬ್ ಚರ್ಲಿ. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲಸಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

‘ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್. ಇನ್ ವಾಶಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೊರ್ರಿ ಹನಿ…’

‘ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್…!’ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕ್ತಾಲೆಂ ರಾಜೇಶಾಕ್.

ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ವಿನುತಾಕ್. ಆಪ್ಣೆ ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಚೆಂ? ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಜೇಶ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಿಲ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ತಕ್ಲಿ ಮುಖಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಸನಾ. ಬಚಾವ್! ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆ. ಪರತ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಹಳೂ ಮೆಟಾಂನಿ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತಲೆಂ ತೆಂ.

‘ಬ್ಲೂ ಸಾರಿ… ಗೋಲ್ಡನ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್!’ ಮೆಸೆಜ್ ಧಾಡ್ಲಿ ತಾಣೆ.

ರಾಜೇಶ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಪಳೆತಾಲೊ. ವಿನುತಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಚಮ್ಕತಾಲೆಂ.

‘ರೆಡ್-ವೈಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್.’

ಮೆಸೆಜ್ ಧಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ರಾಜೇಶ್. ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ಮೆಸೆಜ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ಲಿ ತಾಣೆ. ವ್ಹಯ್. ಭಾಂಗಾರಾ ವರ್ಣಾಚಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್. ತೆಂಚ್ ವಿನುತಾ. ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

‘ಎಕ್ಸ್‍ಕ್ಯೂಜ್ ಮಿ… ವಿನು…..!’ ರಾಜೇಶಾನ್ ಪುರ್ತೆಂ ಉಚಾಚ್ರ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ರಾಜೇಶಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲಿಂ. ಅತ್ರೆಗಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಜ್ಯಾಪಾ ಸವೆಂ ನಿರಾಸ್, ಕ್ರೋಧ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ!

ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನುತಾಕ್ ಗಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್! ಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪುಸ್ಪುಸೊಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ! ಕಸಲೊ ಆಘಾತ್! ಛೆ! ಕಸಲಿ ವಿಕಾಳ್ ಘಡಿ! ಸಂತೊಸ್ ಖಿಣಾನ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ! ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಪರ್ಜಳೊನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿನುತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಪಲ್ಲೆಂ!

ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ.

‘ಯೂ ಚೀಟ್… ರ್ಯಾಸ್ಕಲ್!’

‘ಯೂ ಬಿಚ್… ಡರ್ಟಿ ಲೇಡಿ!’

ಪಯ್ಲೆಂ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚೆಂ, ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿನುತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಲೆಟಾನ್ ರಾಜೇಶಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾಜೇಶಾನ್ ವಿನುತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಧರ್ನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಗ್ದುನ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಯ್ರೆ ಆನಿ ಶಿಬಂದಿ ಆಕಾಂತ್ಲಿಂ.

ಕೋಣ್ ಹಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತವಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶಿಸ್ತೆನ್, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಬಸೊನ್, ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟಾಂಕ್ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೋಣ್, ತಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಾಪ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಧೊಸ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿನುತಾಚೆಂ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಉಸಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಜೇಶಾಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ. ಟೀಶರ್ಟಾಚೆ ಬಟನ್ ಉಸ್ಳಲ್ಲೆ. ವಿನುತಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಭಿಜುಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಾಳಿಪರಿಂ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ರಾಜೇಶ್ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬದ್ದ್ ದುಸ್ಮಾನಾಪರಿಂ ಯೆಟ್ತಾಲಿಂ, ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ. ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ತಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಚ್ಯಾಂನಿ ದೊಗಾಂಕೀ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಮೆನೆಜರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಗಲಾಟೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ಲೆ ಜಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ವಿನುತಾಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ರುಮಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ರಾಜೇಶಾಕ್ ಮೆನೆಜರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ಅಶೆಂಯ್ ಘಡ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ.

* * *

ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಿ ಸವಿತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೊಡಿ ಸೊಭ್ತಾಲಿ. ಸುರ್ವಿಲೆ ಮಹಿನೆ ಬೋವ್ ಆನಂದಾಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮೊಗಾನ್, ಸಂತೊಸಾನ್, ಸುಖಾನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಊಬ್ ನಿಂವ್ಲಿ. ಎಕಾಮೆಕಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಘಡಿಯಿ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆತಾತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕೀ ಉಬ್ಗತಾಲಿಂ. ದಫ್ತರಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ, ಘರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾಲಿಂ.

ದೊಗಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಥಾವ್ನ್ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಟ್, ಆಪ್ಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸೊಡ್‍ದೊಡ್, ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ತಿಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಶಿಕಪ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ಹಂಕಾರಿ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸೈರಿಕೆಚ್ಯಾ ಏಜೆಂಟಾನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೈರಿಕ್ ಘಡ್ಸಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೊಂದೊವ್ಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸವಿತಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಸವಯೊ, ಆಸಕ್ತ್ ತಾಳ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮೋಗ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಅತೃಪ್ತಿ, ಅಸಮಾಧಾನ್, ರಾಗ್, ಉಲೊಣೆ, ದುರ್ಸೊಣೆ, ಲಡಾಯ್. ಘಚ್ರ್ಯಾಂನಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಡುಂಕ್, ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆಂಚ್ ಹಟ್ ಧರ್ತಾಲಿಂ. ಘರ್ಷಣ್ ಚಡ್ಲೆಂ, ಹಗೆಂ ವಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ಭಿಗ್ಡಲೊ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ದೊಗಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ತಿಂ ವಾವುರ್ತಾಲಿಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಮ್ ಜಾತಚ್ ಬಾರಾಂನಿ ಬಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸವಿತಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆದ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

ದೀಸ್ ಅಶೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚೆಂ ಯೆಣೆ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ಟಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಕಶೆಂ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಫೇಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತಾಣೆ ರಚ್ಲೆಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಜೇಶ್ ಜಾಲೊ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಣೆ ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ತಮಾಸೊ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಿನುತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚಿ ಫೊಟೊ ಪಳೆವ್ನ್‍ಚ್ ತೊ ಪಿಸ್ವಲ್ಲೊ. ಚಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ದಾಟ್ ಜಾಲಿ. ಆದ್ಲಿ ಜಿಣಿ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ರಾಜೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿನುತಾನ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಚಾಟಿಂಗಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ತಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಆಪುಣ್ ರಾಜೇಶ್ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ ತೊ. ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ನವೆಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. ಚಲ್ತಾನಾ, ಜೆವ್ತಾನಾ, ನಿದ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊಬೈಲ್. ಚಾಟಿಂಗ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದೊಗಾಂಕೀ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ.

ವಿನುತಾಕೀ ಅಸಲೆಂ ಮೊಗಾಳಿ ಜಿವಿತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಜೇಶ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾಲೊ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಅಪುಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಭೆಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರುನ್ ರಾಜೇಶ್ ಆನಿ ವಿನುತಾ ಹೊಟೆಲ್ ನ್ಯೂ ವೈಸ್‍ರೊಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಥಂಯ್ ಪಾವೊನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲಿಂ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಥಂಯ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ!

ಸವಿತಾನ್‍ಯಿ ನವಿ ಜಿಣಿ ಸುರ್ವಾತುಂಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಟಿಚಿ ಫೊಟೊ ವಾಪಾರ್ನ್ ವಿನುತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ತಾಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಿನುತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಿತಾಕ್ ಆಪುಣ್ ರಾಜೇಶಾ ಸಂಗಿಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಾಸಂಗಿಂ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಆಪುಣ್ ವಿನುತಾ ಸಂಗಿಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸವಿತಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ರಚುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ!

ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಜಿವಿತಾನ್ ಖರ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಮೊಗಾನ್ ದುಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸುಖ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೃತಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಮಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಲ್ಪನಾಂಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News