Latest News

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಸೌಹಾರ್ದತಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 15, 2019 at 4:27 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018’ ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ

ಸಿನಿಮೀಯ್ ಶೈಲೆಚೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ತೆಂ. ನ್ಹಂಯ್ತ್ 30 ಫುಟಿ ಪಂದಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಕ್ರೇನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ತಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೊರ್ಚುವರಿಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಉಕಲ್ಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ಲಿಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಅವ್ಗಡ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ ರಾತ್ ಉತ್ರಲ್ಲಿ. ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಕಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

* * * * *

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಲಾಜಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟ್ ಲವಿನಾಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾರಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯೆಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಕ್ರೈಮ್ ಖಬ್ರೊಚ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಅವ್ಗಡಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲವಿನಾಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿ ಜೊಡಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾನೆಜರಾಕ್ ಪತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ತಿ ಖಬರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಲವಿನಾಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್‍ಂಚ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಲವಿನಾನ್‍ಂಚ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಮಂಥನಾಚೆಚ್ ಯೆತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್! ಕೊಣೀ ಆಸೊಂ, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ತರ್ನಿ ಜೊಡಿ ಕಾಜಾರಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ಘುರ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಿಂದಿಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ, ಮುಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ರೂಮಾಚಿ ಚಾವಿ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ ರಿಗ್ತಚ್, ರೆಜಿಸ್ಟರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ವಿವರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

* * * * *

ಮಂಗ್ಳುರ್!

ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸತ್? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಶೆರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ.

ಪುಣ್ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ; ಪಬ್, ಚರ್ಚ್, ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಾಕಾರಿ ಘಡಿತಾಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್‍ತಾಲಿಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತಾ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಾಜಕೀಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್, ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಭಿಗಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಹೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಲೆಜಿಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆರ್’ಯೀ ಮಾರ್, ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಲಾಟೊ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್, ತಾಂಚ್ಯಾಂ ಸಂಘಟನಾಂಚೆ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತಾಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಹಿ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಾಜಕೀಯ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಾನ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾವೆಳಿಂ ಬಸ್ಸಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ವೋಡ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ.

ಚುನಾವ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ್, ಸಭಾ-ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂ ಗಾಜ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಆಸ್ತಾಲೆ, ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಭರ್ತಾಲೆ.

ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಕೇಸರಿ ಶೊಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಎಕಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ. ತಾಚೆ ಸಾಂದೆ ದೀಸ್-ರಾತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ಬಸ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಹೊಟೆಲಾಂ, ಬಸ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಆಸೊನ್, ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮಾಚೆ ಚಲೆ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮುಖ್ಲೊ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ನಿಬಾಂ-ಕಾರಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಬಡಯ್ತಾಲೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿಯೀ ತಾಚೆಚ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಗಲಾಟೊ ಜಾತಾನಾ ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ಚಡ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾಡ್ತಾಲಿ.

ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಕ್ಲೊ ಉದೆಲ್ಲೊ.

ತೊಚ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ವಿರೋಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಫುಡಾರಿ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೋಪಿನಾಥಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ವಿರೋಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ತೆಂಚ್ ತಂತ್ರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನಾನ್ ವಾಪಾರ್ನ್, ವಿರೋಧಿಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಖಾನಾಕ್‍ಯೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ತಾಲೆ, ಅಮಾಯಕಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಠಿಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾಲೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲಡಾಯ್-ಝಗ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ, ತಸ್ವೀರ್ಯೊ, ವೀಡಿಯೋ ಖಿಣಾನ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಪಾವ್ತಾಲ್ಯೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಮೊಬೈಲಾಂನಿ ಫೊಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡ್ನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಜತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಖಂತಿವಿಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಿಂಯೆಲೊ. ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಆಕಾಂತ್ ಭರ್ಲೊ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕುಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೆತಾಲೆ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಅಸಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಭೊಂವಾರಿಂ ರಾವ್ತಾಲೆ. ಕೊಲೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂ, ಹೊಟೆಲಾಂ ಉದೆವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬರಿಚ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆನಿ ಅಹಮದ್ ಖಾನಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆ ಭೊಂವ್ತಾಲೆ.

ಹಾಂಕಾಂ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಭಿಂಯೆಲೊ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೆ. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಪಿನಾಥಾಕ್ ಎಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಫೆಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಐಡಿಯಾ ಝಳ್ಕಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಚಾಟ್-ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆವ್ತಾಲೆ. ಹಾತಾಂನಿ ತೊಣ್ಕೆ-ದಾಂಡೆ ಘೆವ್ನ್ ಗೋಪಿನಾಥಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ರೆಂವಡ್ ಘಾಲೊ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆಂ.

ಮಿನುಟಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ಕೋಣ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಲೊಕಾಂನಿಯೀ ಮೊಬೈಲಾಂನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಖಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿನಾ.

ಅಧ್ರ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆರ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಅವ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯೆತಾಲೆಂ.

ಪರತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ವಾಯ್ಟ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ದಿಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ವಿರೋಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಧಿಕ್ಕಾರಾಚಿ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ. ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲೆಂ.

ಹಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಟಯರಾಂ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿಂ. ವಾತಾವರಣ್ ಭಿಗ್ಡೊಂಚೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಾನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಘಾಲೆಂ. ಖಂಯ್ಗೀ ಖಾಸ್ಗಿ ಹಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್, ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಘರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸಂಚಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಲೊಕಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಜಾಲೊ, ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗ್ಲಿ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚುಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಮಿಷನರಾನ್ ರಾತಿಚೆಂಚ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಚ್ ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ನಿಯೋಗ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್, ಎನ್‍ಆರ್‍ಐ, ವಿದೇಶೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಲಾಜಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್, ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೊಳಬ್ ಕೊಸ್ಳಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಉಜೊಚ್ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಖಬ್ರೊ, ಗಲಾಟೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ರೌಡಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿಂ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ವಿದೇಶಿ ನಿಯೋಗಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇನಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಆಲೋಚನ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲಿ.

ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಆಕಾಂತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಗೂಂಡಾ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉಬ್ಜತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನರ್ಗಲೆ ತೆ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಗೋಪಿನಾಥಾಕ್ ಆನಿ ಅಹಮದ್ ಖಾನಾಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ವೊಗೆ ರಾಂವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಹೆ ದೊಗೀ ಮುಖೆಲಿ, ಖಂತಿವಿಣೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾ-ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಯ್ಸ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಶಿಕ್ತಾಲೆ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ, ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಮಾತ್ರ್ ಖಂತಿವಿಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಾರ್’ಫಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜೈಲಾಕ್ ವೆತೆಲೆ ಲೊಕಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಪಳೆ!

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಂನಿ, ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆನಿ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮೀಯ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಝುಜಾರ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸುಂಯ್ಪುಂಚೆಪರಿಂ ಪೋಸ್ ದಿತಾಲೆ. ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಲೆ.

ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸರಾಗ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್, ಬಳ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾಲೊ. ಖರ್‍ಯಾನ್, ತಾಂಕಾಂ, ಸೌಹಾರ್ದತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಬಗಾರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಫಾಯ್ದೊಚ್ ಶೆವಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

* * * * *

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ಘೊವಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೊಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಲವಿನಾಕ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಪತಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್. ಮ್ಯಾನೇಜರಾಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾನ್ ಲವಿನಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಅವ್ಗಡಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್, ನವಿ ಜೊಡಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಕಾರಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್-ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾರಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಮಾತ್ರ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿಯೀ ಮೊಡ್ಯಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ವಿವರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಲ್ಲವಿ ಆನಿ ರೆಹಮಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಲವೀನಾ, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಯರ್ ಆನಿ ಸ್ವೀಪರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಲವೀನಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚಿನಾಂತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪತಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಂಬ್‍ಚ್ ಫುಟತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಲವೀನಾಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಚಡ್ಲೊ.

ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚಿ ಜೊಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಯ್ತೆಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

* * * * *

ಪಲ್ಲವಿ ಆನಿ ರೆಹಮಾನಾಕ್ ಇಂಟರ್-ಕೊಲೆಜ್ ಸೆಮಿನಾರಾಂತ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಲ್ಲವಿ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಹೆಮಾನಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಆತ್ಮೀಯತಾ ವಾಡೊನ್ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಲೊ.

ರೆಹಮಾನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮಾಸ್ಳೆಂಚೊ ಉತ್ಪನ್ನ್ ರಫ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ಯಮಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಆಪುಣ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಖೊರೊಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಗೋಪೀನಾಥಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಖಾನಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಹಿಚ್ ವಾಟ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಚ್, ಗೋಪೀನಾಥಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಂಗಡ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲೊ. ಧರ್ಮಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ನಿಸಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೊಟೆಲಾಂಚೊ ಸಾವ್ಕಾರ್. ಮುಂಬೈಂತ್‍ಯೀ ತಾಚಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಿಡನ್ ಎಜೆಂಡಾ ಜಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ.

ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ದೀಸ್-ರಾತ್‍ಭರ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಲ್ಲವಿ ಆನಿ ರೆಹಮಾನ್ ಮೊಗಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮರ್ಜೆನ್ ಉಪ್ಯೆತಾಲಿಂ. ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಉನ್ಮಾದಾಂತ್ ಭರ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಮಂಥನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ದುಡ್ವಾಕ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಪಲ್ಲವಿಕ್ ಮುಂಬೈಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ ರೆಹಮಾನ್. ವರ್ಸಾ ಮಧೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆಂತ್ ತಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಪಾವೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಮೊಗಾ ಪಾಶಾಂವಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಖಬರ್ ದಿಲಿನಾ. ರೂಮಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲಿಂ.

ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಅಸ್ತಮ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಗಾ-ಪಾಶಾಂವಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿದೇಶೀ ಕಾರ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಬೀಚಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅತಿ ವೇಗಾನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಕಾರ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಉಡೊನ್ ವೀಜ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಾರ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಆನಿ ರೆಹಮಾನಾಚೊ ಜೀವ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಖಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಲ್ಲಿ.

ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಹಂಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಮೊಗಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಲ್ಲವಿ ಆನಿ ರೆಹಮಾನಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ.

* * * * *

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮೊಡಿಂ ತಪಾಸ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಚ್, ದೊನೀ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಉಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮೊರ್ಚುವರಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಘಾತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪರತ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಚುವರಿಂತ್! ಅಹಮದ್ ಖಾನಾಚೊ ಪೂತ್ ರೆಹಮಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಪಲ್ಲವಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಲ್ಲವಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗೋಪೀನಾಥ್ ಆಪ್ಲಿ ಧುವ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಥಂಡ್‍ಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ಅಹಮದ್ ಖಾನಾಕ್‍ಯೀ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ್ ಭಿಗ್ಡಾವ್ನ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕರ್ಮಿ ಫುಡಾರಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಚಿ ವಳಕ್ ಕರಯಿಲ್ಲಿ.

* * * * *

ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮಾಚಿ ಜೊಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ್‍ಪಣಿ ಭೊಂವೊನ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲವೀನಾಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಅವ್ಗಡಾಚಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಶಿವಾಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲಿಯೀ ವರ್ದಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾಂನಿಯೀ ಕಸಲಿಯೀ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿ ನಾ.

ಪತಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲವೀನಾ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆನಿ ಅಹಮದ್ ಖಾನಾನ್ ಪೊಲಿಸ್-ಪತ್ರಕರ್ತ್-ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಫೊಲೊಅಪ್ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ನಾಲಿಸಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಅಶಿ ಬಚಾವಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ಯಾ ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂಚ್‍ನಾ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

ಕುರ್ಪಾ: ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ, ನವೆಂಬರ್ 2018 ಆಂಕೊ

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News