Latest News

ಸೆನ್ಸೇಶನಲ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 3, 2019 at 8:56 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 3, 2019ವೆರ್. ಹಾಂವೆಂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂತುಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಏಕ್, ತಾಂತುಂಯೀ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ವಿಂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂ, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಸುನಾಮಿ’ ಕಾಣಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಹಿ ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ್’ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಯೆತ್.

-ಲೇಖಕ್

——————————————-

ಎಂಎಲ್‍ಎಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್! ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್!

ಟಿವಿ99ಚೆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸಾಚೊ ಆವ್ರ್‌ಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ. ರಾಜ್‍ಧಾನಿಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಉದ್ಯಮಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಾರಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ! ತಿಣೆಂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಲಾಂ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆರೋಪಿಕ್ ಧರ್ನ್ ಕಸ್ಟಡಿಂತ್ ಘಾಲಾಂ.

ಹೆರ್ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ, ಅಪ್ರಾಧಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾಚ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಟಿವಿ99 ಅಸಲ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಪತಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಧನರಾಜ್, ಎಂಎಲ್‍ಎ ಮೋಹನ್‍ರಾಜಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಅಪ್ರಾಧಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕಸಲಿಯೀ ಗಜಾಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಂಎಲ್‍ಎಚೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇಸಿಕ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆರ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಉದ್ಯಮಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಟಿವಿ99ನ್ ಖಬ್ರೆಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ರಂಗ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಟಿ.ಆರ್.ಪಿ. ರೊಕೆಟಿಪರಿಂ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲಿ.

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಚಾನೆಲಾಂನಿ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆನಿ ಕಸಲೊಯೀ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! ಪುಣ್ ಅರೋಪಿನ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಶೆಂ ಭುಲವ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ವರ್ಣುನ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ರೋಚಕ್ ಮನರಂಜನ್ ದಿತಾಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಿಚ್ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ತಾಂತುಂಯೀ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ!

*****

‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್’ ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್, ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿಕೀ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ.

ಪುಣ್, ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕುಮುದಾವತಿ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕುಮುದಾ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯ, ತಾಕಾ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವಾ ವಿಲನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಣಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್, ನಡ್ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಶಾಣೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಲಾವಣ್ಯ ಆನಿ ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಗೀ ನಾಪಸಂದ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ.

Story_Atyachar_01

ಖಬರ್ ಕಳೊನ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಎಂ.ಡಿ. ಆನಿ ಚೇರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದೊಗೀ ದಫ್ತರಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತುರ್ತಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಮಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮಾಕ್ ದರ್ವಡೊನ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮುದಾನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್’ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್. ದೇಶ್‍ಭರ್ ಬ್ರಾಂಚಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾ ಸಂಗಿಂ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗಾಚೆಂ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಾಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್‍ಯೀ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ 150 ಉದ್ಯೋಗಿ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ವರ್ಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್’ ರಸ್ತೊ, ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‍ಮಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್’ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹುಣ್ಸೂರ್‍ಚೊ ಅನಿರುದ್ಧ್, ಮೈಸೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಾವಾ’ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟಾಕ್ ಭೋವ್ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಲಿ.

ಅನಿರುದ್ಧ್ ಫಕತ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಅಕ್ಷರಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂ.ಡಿ.ಕ್, ಚೇರ್‌ಮ್ಯಾನಾಕ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಬರೊ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಸೈನಾಂಚೊ, ಸೊಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂಚೊ, ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಗೊ, ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನ್, ಬ್ರೋಶರ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೈಲಾಚಿ ಸಿ.ಡಿ.ಯೀ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಫೊಟೊ-ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ದಾಳೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿಂತ್ ಡಿಸೈನಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಕೊಪಿರೈಟಿಂಗ್ ಬರವ್ಪಿ, ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್-ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ಸ್-ಎಡಿಟರ್ಸ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಡಿಟಿಪಿ-ಡಿಸೈನರಾಂಕ್ ಭಾಷೆಚೆರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಗುಮಾನ್, ಆಸಕ್ತ್ ಆಸನಾ. ಭಾಸ್ ತಜ್ವೀಜ್/ತಿದ್ವಣ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಡಿಸೈನರ್ ಬರೊ ಕಲಾಕಾರ್‌ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಊಂಚ್ ಜಾತಾ. ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗಾಂಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಕರ್ಚಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾಮಾಂ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಅಡೇಜ್ ವಾಂಟೊ ಚಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಥಿರಾವ್ನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಕಂಪೆನಿಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ತಾಂಕ್, ವೇಗ್, ಪರಿಪಿಕಾಯ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತಾ-ನವೆಂಸಾಂವ್, ಬದ್ಧತೆನ್ ಎಕೀನ್‍ಪಣಿಂ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಕರ್ನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ತೊ ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್’ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಯೀ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತಸಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯೊ ವಣದಿಯೀ ಥರ್ಥರ್ತಾಲ್ಯೊ! ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ, ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್/ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್, ಕುಮುದಾವತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೊ ಹಿಸೊಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್’ ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ‘ಪೊಸ್ತಾಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅತಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್! ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, ಉದ್ಯಮಾಂ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪೆನಿ ಧರುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಸ್ಟಮರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಹೀರಾತಾಂಚೊ ಪ್ರವಾಹ್‍ಚ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪತ್ರ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್’ ಏಜೆನ್ಸಿಚಿಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ದವರುಂಕ್, ನಿರಂತರ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊಚ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಜಾಹೀರಾತ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಪತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ತುರ್ತಾನ್ ಫೊನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಆಪ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಮಾನ್ ಹರಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ. ಮುರಳೀಧರಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆ. ತಾಣಿಂಯ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ, ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಶೀದಾ ಗೃಹ್‍ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆ ಆನಿ, ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಆಪ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ತಾಕಾ ಕಸಲೆಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್, ಮೋಹನ್‍ರಾಜ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಿಧಾನಸೌಧ ಥಾವ್ನ್ ಸಂದೇಶ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಕಸ್ಟಡಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚಿ ಏಕ್ ಲೋಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳವ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಡಿಸಿಪಿಂಕ್ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಖ್ಖೊ ಸರ್ಕಾರ್, ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್’ ಭದ್ರತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕೊಣಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ, ಘಡಿತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್‌ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊನಾ. ಟಿವಿ99ಕ್‍ಯೀ ಜಾಹೀರಾತಾಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸಾಚಿಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಚುಕಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೇಸಿಚೆರ್ ತಾಣಿಂ ಮೊವಾಳಾಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಟಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಚಡಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆಂ ಟಿವಿ99 ಚಾನೆಲ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಮೋಹನ್‍ರಾಜಾಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಧನ್‍ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದಿಚಿ ರಾಕಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್?! ಜಾಪ್, ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲಿ.

*****

ಲಾವಣ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟ್ ಕುಮುದಾವತಿ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲೆಂ. ಕುಮುದಾ ಬುದ್ವಂತ್ ಚೆಡುಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಹೆರಾಂಪರಿಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುರ್ವತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಕುಸ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಬರೆ ಗೂಣ್, ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ತಾಲೆಂ. ಲಾವಣ್ಯ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ, ಕುಮುದಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ. ಲಾವಣ್ಯ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೆಂ ಫಿಗರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಮಾದಕತಾ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಕುಮುದಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮೊಸ್ರಾಕ್‍ಯೀ ಇಡೆಂ ದಿತಾಲಿ. ಲಾವಣ್ಯ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಪುತ್ಳಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡಿಯೆ, ಕುಮುದಾನ್ ಖಚಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೆಂ. ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಮರ್ಥೆನ್ ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅನಿರುದ್ಧಾ ತಸಲೊಚ್ ನೊವ್ರೊ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಕುಮುದಾ, ತಾಚೆಂಚ್ ಆರಾಧನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಬಾಂಧಿಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್… ಕುಮುದಾಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾಕ್ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ದೆಸ್ವಾಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾವಣ್ಯ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲೆಂ. ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಕುಮುದಾನ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಕರಿಯಮಣಿ, ಬೊಟಾಂಕ್ ಮುದಿ ಘಾಲುನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೆ ಘುರ್ತ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕುಮುದಾ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರತ್?

ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್‍ಚ್ ಲಾವಣ್ಯ ವಾವುರ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಸದಾಂಯೀ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಲಾವಣ್ಯ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ದುಬಾವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಮುದಾಕ್‍ಯೀ ಲಾವಣ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಚಿ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್‍ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೌರವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾನ್ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾ ಸಂಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯ, ಪರತ್ ಪರತ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ.

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕುಮುದಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಲಾವಣ್ಯ ರಜೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚೆರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮುದಾಕ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆರ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್! ಹಾ… ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಾಶೆನ್, ಆಘಾತಾನ್ ಆನಿ ದುಖಾನ್ ತೆಂ ರಡ್‍ಲ್ಲೆಂ; ಅನಿರುದ್ಧ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚೆರ್ ಭುಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ದಳ್ದಿರ್ ಲಾವಣ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುಮುದಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಂಕ್ವಾರ್‍ಯಾಂಪರಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ! ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಅನಿರುದ್ಧ್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾಂಕ್ ತೆಕಿದ್ ನಾಚ್ತಾಲೊ!? ಹೆಂ ಕುಮುದಾವತಿಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮಧೆಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಶಿಜ್ತಾಲೆಂ!

ಆಜ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಯ್ಲಾಪಿ ವಿಕಾಳ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಕುಮುದಾನ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಕುಮುದಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಫಸಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಅನಿರುದ್ಧ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯೀ ತೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ತಾಂ, ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಣಿಕ್ ಪುನರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಭರ್ವಸ್ಲೆಂ, ಹಟಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಿಣೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್, ತುರ್ತಾನ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ.

*****

ಲಗ್ಬಗ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಶಾಂತ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ವಿವಿಐಪಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅರ್ಹ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸೆಲೆಂ ಸಾಧನ್-ದೇಣ್ಗಿ ತಾಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಡಿಸೈನರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ. ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಪ್ರೊಮೋಶನಾಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ-ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ರಾಜಧಾನಿಂತ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಿತ್ಲೊ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೋಗೋ, ಜಾಹೀರಾತಾಂ, ಬ್ರೋಶರ್ಸ್, ಕವರ್ ಪೇಜ್, ಇಲಸ್ಟ್ರೇಶನ್ಸ್, ಕಾರ್ಟೂನಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕ್ಲಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಎಸೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್‍ಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆಂ ಎಪಾಂಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಕ್ರಮೇಣ್ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿಯೀ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಹೆರ್ ಡಿಸೈನರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತರ್ಬೆತ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಬರಿಂ ಡಿಸೈನಾಂ ಕಾಡಯ್ತಾಲೊ. ಕಂಪೆನಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಲ್ಲೀನಾಯೆನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್‍ಪಣಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಸುನಾಮಿ ಆಪ್ಟಲ್ಲಿ. 25 ವರ್ಸಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ತೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಕೊಣೀ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಕೇಸ್, ಮನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಾಡ್ ತಾಸ್ಚೆಂ, ಒಟ್ರಾಶಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾಚಿ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಖರೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಮೆಚ್ವತಾಲೊ. ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸಳಾವಳ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ-ಕಾನ್‍ಸಂಟ್ರೇಶನಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾ, ಎಫಿಶಿಯೆನ್ಸಿಕ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್… ಲಾವಣ್ಯ!

ದೋನ್ ಮಹಿನೆಭರ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಚಾಲ್, ವಾವ್ರ್ ನಾಜೂಕ್. ಡಿಸೈನಿಂಗಾಚಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂ, ಡೊಸಿಯರ್ಸ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ದೀವ್ನ್, ಎಸೈನ್‍ಮೆಂಟಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಅನಿರುದ್ಧಾನ್, ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂ, ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಚೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯ ಫುಲ್ತಾಲೆಂ!

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಕ್ ಮುಂಗೊ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೊ!

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಚಡ್‍ಚ್ ವೇಳ್ ತೆಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ದೋನ್ ಮೆಜಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ತಾಣೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ, ಬರಂವ್ಚೆಂ-ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಲಾವಣ್ಯಾ ಚಡ್‍ಚ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಡಿಕ್ಟೇಶನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಂಗ್ ಲಾಗಂವ್ಚೆಂ, ಹಾತಾಂನಿ ಆಪಡ್ಚೆಂ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಡಿಸೈನಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂನಿ ಬುಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ತಾಚೆರ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಡೊಶಿಯರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯ, ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೊ. ಫೈಲ್ ದೀವ್ನ್ ವಿವರಿತಾನಾ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪೊಶೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಸಲಿಗೀ ಸಕತ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂಯೀ ಲಾವಣ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೆ. “ತುಜಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಜೂಕ್ ಹಾತ್ ಆಪಡ್ಲೆ. ಸೊಡುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂನಾ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತಿಂತ್ ಡಿಸೈನಿಂಗಾಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಉದ್ವೇಗಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾನಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಆಬ್ಳಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್!

ತಶಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಚಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡವ್ನ್, ಖಾಡ್ ಶೇವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕುಮುದಾಕ್ ಕಿಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿ. ತಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅನಿರುದ್ಧ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಇಡೆಂ ದಿಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮತ್ಲಬಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಂತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ‘ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು?’ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲಾ ರುಪಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್. ಚಡ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ತರೀ, ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಿ.

ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವೀಜ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್. ಮತಿಂತ್ ದರ್ಯೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ತಿ ಪುರ್ತಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂತಯ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊಯೀ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬ್ರೋಶರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಪಿಸ್ವಯ್ತಾಲೊ. ತೊ ಕಾಮಾರ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಗೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಾಗ್ವಲೆಂ. ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ಟೀಶರ್ಟಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೌಸ್ ಧರ್ನ್, ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದಾಂಬುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಥಂಡ್‍ಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ. ಕರೆಂಟ್ ಶೊಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಸಾ..! ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್! ನವೊಚ್ ಅನುಭವ್, ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಭಾವ್. ಥೊಡಿಂಚ್ ಸೆಕುಂಡಾಂ. ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಘಾತ್. ಖಿಣಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಕೀಸ್ ದಾಂಬುನ್ ತೆಂ ಗೆಲೆಂ.

ಥಂಡ್‍ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನಿರುದ್ಧ್!

ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುರುಷತ್ವಾಕ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ, ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ, ಭಾವನಾಂನಿ ತೊ ಥರ್ಥರ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್? ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ತೆಂ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಪ್ತ್ ಜಾಲೆಂ, ಅವರ್ಣನೀಯ್ ರಿತಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾನಿ ಕಸಲಿಂಗೀ ತರಂಗಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಸ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಲಾವಣ್ಯ ಘರಾ ವೆತಾಲೆಂ. ಪರತ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಶೆಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆಂ ಕಾನ್‍ಸಂಟ್ರೇಶನ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ.

*****

ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸಾಚೊ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬಂಧಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಆತಂಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮುದಾವತಿಕ್ ಅನುಪಮಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಿಯುಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ಸ್. ಬಿ.ಎ. ಕರ್ನ್ ಕುಮುದಾ ರೆಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ವಕಾಲಾತ್ ಶಿಕೊನ್ ಅನುಪಮ ಫಾಮಾದ್ ವಕೀಲಾಚೆಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅನುಪಮ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

*****

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲೆ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರೂಮ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಹೊಟೆಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿತಳಾಯ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಫೊನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಲಾವಣ್ಯಾಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ. ಜೇವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಕಿತೆಂಯ್ ಸಂದೇಶ್ ನಾಂತ್.

ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡುನ್ ಖಬರ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ನರ್ಗಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಆದಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಫೊಟೊ, ಮೆಸೇಜ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಊಬ್ ಜಾಲೆಂ!

ಎಕೇಕ್‍ಚ್ ಮೆಸೇಜ್, ಫೊಟೊ ಪಳೆತಾನಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚಿ ಕೂಡ್ ಉಚಾಂಬಳ್ತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಲಾವಣ್ಯಾಚೆಂ ಆಯ್ಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆನಿ ಆದ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಪರತ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಕೀ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಣ್. ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಫೊಟೊ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಫೊಟೊ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ? ಲಾವಣ್ಯ ಮಾದಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್, ಮುಖಮಳಾರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಿಶೆತಾಲಿಂ.

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು, ನೀನೇನೇ ನನ್ನವನಿಂದು
ಮಾಯದಾ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗೇ ಬಂದವನಿಂದು…..
ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನಾ………

ಅಕ್ಷರಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾಂತ್! ಗೊತ್ತಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್! ಲಾವಣ್ಯಾಚೆಂ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ, ಚಾಲ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಮೆಸೇಜಿ… ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ತೆಂ ಮೋಹಿತ್ ಜಾಲಾಂ..! ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆಂ ರಗತ್ ಸಳ್ಸಳ್ಳೆಂ, ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ, ಪುರುಷತ್ವ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಮೌನ್!?

ಆಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್? ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಗಾಯ್? ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ, ವಿಚಾರಾಂಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮತ್ ಕದ್ವಳ್ಳಿ. ಜರ್ ಆಪುಣ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ತರ್!? ದರ್ವಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವ್ಗಡ್ ಖಚಿತ್?! ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊ ಅನಿರುದ್ಧ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್‍ಂಚ್ ತೊ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಲಾವಣ್ಯ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಕೊಣೆಂತ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಕುಮುದಾಕ್ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್‍ಪಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅನಿರುದ್ಧ್‌ಯೀ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತೊ ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ. ರಿಸೆಪ್ಶನಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ.

ಕುಮುದಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ತೆಂ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೆಂ.

ಆವಾಜಾವಿಣೆಂ ಕುಮುದಾ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಬಗ್ಲೆಕ್ ರಾವೊನ್ ಕುಮುದಾನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘುಂವೊನ್ ‘ಲಾ…..’ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನಿರುದ್ಧ್, ಕುಮುದಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಬೆಳ್ಶೆಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝೋಪಾನ್ ತೊ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಮುದಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಫಾಪುಡ್ಲೊ.

ಕುಮುದಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ. ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ತೊ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳೊನ್ ದುಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಿಸೆಪ್ಶನಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಕುಮುದಾವತಿ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಪ್ಣಾಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಕೊಸಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾತ್‍ರೂಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ.

*****

ಭರ್ತಿ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚಿ ಹುನೊನಿ ಮೆಸೇಜ್, ‘ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿ?’ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಫೊಟೊ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊ. ‘ತುಜೆ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಕಾಟ್ ತುಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲೊ. ವೀಡಿಯೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಿಂನಿ ತೊ ಪಿಗ್ಳಲೊ. ಕಲ್ಪನಾಂನಿ ಕಡ್ಕಡ್ಲೊ.

*****

ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಕಾಪಡ್, ಯೌವನ್ ಪುರ್ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೆಪರಿಂ ಭಾಜು ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊ.

ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಲಾಕಾರ್, ತಾಲೆಂತಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆಂ? ತೆಂಚ್ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಆಹ್! ಕಸಲೊ ಅನುಭವ್. ಮೊವಾಳ್ ಪುಣ್ ಹುನೊನಿ ಸ್ಪರ್ಶ್! ಉದ್ವೇಗಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್… ಪರತ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರವೇಶ್. ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!? ವೇಂಗ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾತಚ್, ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವರ್.

ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಿಂ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಲಾವಣ್ಯ ಕಾಜಾರಿ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಅನುಭವ್. ಆಕಾಂತ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತಾ, ಕಲಾತ್ಮಕತಾ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ರುಜು ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್.

ಸಂಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್.

ವೆಂಗೆಂತ್ ಅಡ್ಚತಚ್ ತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ತರಂಗಾಂ ಉಟಯ್ಲಿಂ, ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ, ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಡಯ್ಲಿಂ. ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ತಾಲಿ, ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿ, ಉನ್ಮಾದಾನ್ ಉಡ್ತಾಲಿ.

ಹಳ್ತಾನ್ ತಾಣೆಂ ಲಾವಣ್ಯಾಚೊ ಪಾಲಂವ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆಂ. ಫುಲಾಂನಿ, ಆಪ್ಲೆಂ ಮಕರಂದ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಮೂಸ್-ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊಭರ್ ಮೊವಾಳ್ ಆಂಗಾಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಸ್ಪರ್ಶಾನ್‍ಂಚ್ ಜಾದೂ ಕೆಲೆಂ. ಮರ್ದನ್-ತೆಲಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ-ರೊಸಾಂತ್ ತೆಂ ಕಡ್ಲೆಂ. ಯೌವನ್-ಶಿಖರಾಂಚೆರ್ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆವಿಸ್ಮರಣೀಯ್. ಥರಾವಳ್ ರಿತಿಂನಿ ಪರ್ವತಾಂಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ, ತುದಿಯೆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ… ವ್ಹಾವ್! ಅನಿರುದ್ಧ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಣಾ-ಕಣಾಕ್ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ವಿಸ್ಫೋಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕೌಶಲ್ಯಾಕ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚಿ ಮಾದಕ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ತುರ್ಬೆಂತ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾಲಿ.

ಲಾವಣ್ಯಾ ಥರ್ಥರ್ತಾಲೆಂ, ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲೆಂ ಸುಖ್ ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚೊ ದುಕೊಳ್, ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಿವಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಸುಖ್? ತಾಚಿ ಆಶಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ತೆಂ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಅನಿರುದ್ಧಾಚಿ ಕೌಶಲ್ಯತಾ, ತಾಲೆಂತಾಂ, ಸಾಮರ್ಥಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‍ಪಣ್ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾಯೀ ಥರಾವಳ್ ಆಸಕ್ತ್, ವಾಚಪ್ ಆನಿ ಸವಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಪುಣ್… ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತೆಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಂಯ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲಿ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಫಸ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸುರ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಪಾಲೆಲ್ಲೆಂ, ಜಿರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ-ಅತ್ರೆಗ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ಮುಂಗೊ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಚಿ ಸಕತ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂಯೀ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸುಕಿಧಾಡಿಕ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ಉದಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆವ್ರ್‌ಚ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲೊ.

ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಿರಾಶೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗುಮಾನ್, ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿ ಬರಿ ಕೃತಿ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ವೇಳ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಊಂಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುರುವರ್ಯಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಾರ್ಕಿ ಯೆವ್ಜಣ್, ತಯಾರಿ ಆನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಧತಾ ಆಟಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಅಸಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಅರ್ಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೌಶಲ್ಯತೆಚಿ ಪುರ್ತಿ ವಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ. ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ತರೀ, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಬಂಧಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕೀ, ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಮಜಾ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ.

ಖರ್‍ಯಾ ಡಿಸೈನರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

Athyachar_Story_Donald Pereira_05

ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಖೊವಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಪಡ್ ತಾಣೆಂ ಖಿಣಾನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆಂ. ಗಾಗ್ರೊ ಸುಟವ್ನ್ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ವಚೊನ್ ವೊಡ್ಲೊ. ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯಾಚಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ್ ಪುತ್ಳಿ. ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರ್ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ. ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತೊ ಬಸ್ಲಾ. ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ನದರ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ಮಾತೆಂ ಉಶ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಂಡ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಹೆಂ ದಿವ್ಯ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಆಮಾಲಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್‌ಯೀ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಪರಿಸರ್ ಪ್ರೇಮಿ ತೊ. ಜಾಗೆ ಭೊಂವ್ಚೆಂ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ತಾಚೆ ನಿಯಮಿತ್ ಹವ್ಯಾಸ್. ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ-ವೀಡಿಯೊಗ್ರಫಿ ತಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತಾಚಿ ಕಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಪಾಯ್, ಪೆಂಕಡ್, ಪೋಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ರಾವ್ಲಿ. ಜೊವ್ಳಿ ಪರ್ವತಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸುರ್ಯಾಪರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ಕೇಸ್ ಮೊಡಾಂಪರಿಂ ಉಬ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾಂಕ್ (Curves) ಮತಿಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಕಾ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಕಸಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ದೆಖ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಭವ್ಯ್ ದರ್ಶನ್ ತೊ ಶಾಶ್ವತ್‍ಪಣಿ ಖಂಚಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ? ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಕ್ಯಾಮರಾಪರಿಂ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ಆಥ್ವೊಚ್ ಅನುಭವ್! ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಮತ್ಕಾರ್ ಭೊಗುನ್ ತೆಂ ಇರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹುನ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಪಾಪರಿಂ ಕಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಚಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞ್, ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಿಶಾರೆ ದಿತಾಲೆ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಮಿಲನಾಕ್ ವೇಳ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ, ತಿಕಾ ಜಾಗಯ್ಜೆ, ಪ್ರಚೋದನ್ ಕರ್ನ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೂಕ್ ಸೊಸಿಜೆ ಪಡ್ತಾ… ಥಿಯರಿ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ತಾಚಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್!

ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಂಚಾನ್-ಇಂಚ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಜಾಂಗ್ಯಾಂ ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಲಾವಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸುಂದರಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮುಖಾರ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್! ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಜಾಂಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಮತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಧಲಯ್ಲೆಂ, ಪುರ್ತೆಂ ಭಿಜಯ್ಲೆಂ.

ಪ್ಯಾಂಟಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರೆಂ ನಾ, ಆಪುಣ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಆಕರ್ಷಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕರ್ತೊಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್. ಲಾವಣ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾದೂಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖಾನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೆಂ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತೆಂ ಕಣಾ-ಕಣಾಂತ್ ಸುಖಾ-ಸುನಾಮಿ ಚಾಕ್ತಾಲೆಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅಮೋಘ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಲಾಲೆತಾಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಡವ್? ಪಸಂದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಯ್!” ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯಾನ್.

ತಾರುಂ ತುಜೆಂ ತಡಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಉಚಾಂಬಳ್ ದರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಯ್
ಗಾದೊ ಜಾಲಾ ಆಯ್ತೊ
ನಾಂಗೊರ್ ತುಜೊ ರೊಂಬಯ್
ಪಕ್ವಾನ್ ಜಾಲಾಂ ತಯಾರ್
ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಡವ್?

ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಮಾದಕ್‌ಪಣಿಂ ಉದ್ಗಾರ್ತಾನಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರಮ್‍ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿಧಿಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಆಪ್ಣಾ ಆನಿ ಲಾವಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಭುಮಿ ವಯ್ಲೊ ಪರಮೋಚ್ಛ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ತೊ ದರ್ವಡ್ಲೊ. ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಗ್ರಾಸಿಲೆಂ.

ಖತ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಮೊಡಾಂ-ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

*****

ರಾತಿಚ್ಯಾ ದೇಡ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅನುಪಮಾನ್ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಭೆಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ. ಕೇಸ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಝುಜೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಕಸ್ಟಡಿಂತ್ ಸಾರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕೇಸ್, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್. ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸೊಂ, ಆಪುಣ್ ಝುಜ್ತೆಲಿಂ. ನಿಯಾಳುನ್ ನಿದ್ಲೆಂ ತೆಂ.

*****

ಸವೋಚ್ಛ್ ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾಕ್ ಅತ್ರೆಗೊನ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಧಡ್…ಧಡ್…ಧಡ್… ಧಡ-ಧಡ-ಧಡ-ಧಡಾಲ್ಲ್ ಆವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಸಳ್ಳೆಂ. ಕಸಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ?! ರಾಗಾನ್ ಸುಂಯ್ಪುಂಚ್ಯಾ ಧನರಾಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಪರ್ತೊಂಚ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಖೊಟಾಯ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲೊ.

ಮಿಲನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಜಖಮ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಧನರಾಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉಸಳ್‍ಲ್ಲೆಂ!

*****

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಕೀಲ್ ಅನುಪಮಾನ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಹೆತ್, ಸಾಂಗ್ಣೆಂ, ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ, ಮೊಬೈಲಾಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸಾಹೆತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಪಾಯ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ವಕೀಲ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕಟ್ಕಟೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಧಖ್ಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನಿರುದ್ಧ್ ನಿಸ್ತೇಜ್‍ಪಣಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅನುಪಮಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಘಡೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ, ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಉಟ್ಲೊ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಪೂರಕ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ-ದಾಖ್ಲೆ ತಾಣೆಂ ನಿತಿದಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆ.

*****

“ನೋ..!” ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್. ತಕ್ಲಿ ಫುಟ್ತಾಲಿ ತಾಚಿ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ಕಾಳೊಕ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೊ ಸನಿನ್ ಜಾಲೊ. ಕಸಲೆಂ ದುಸ್ವಪ್ನ್! ಆಪ್ಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಲಾವಣ್ಯಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಅಸಲೆಂ ಸಪಣ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನಿದ್ಲೊ ತೊ.

*****

ಎಡ್ವೋಕೇಟ್ ಅನುಪಮಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಚಕಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲಾವಣ್ಯಾಚೆರ್ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ತೆಂಚ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ನಿದ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತಿ-ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂಚೊ ನೋಟ್‍ಬುಕ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್.

*****

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಚಾಳ್ವವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಜಾ ಕಾಡ್ನ್ ಶೊಪಿಂಗ್‍ಮಾಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಅನಿರುದ್ಧಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂನಿ ರಾವಯ್ಲೊ. ತೊ ಪುರ್ತೊ ಭುಲ್ಲಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸಪಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೊ. ಕಾಮುಕಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸಲೆಂ ಸಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಲಜೆಲೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಭೆಟ್ಲಿಂನಾಂತ್.

ಸಾಂಜೆರ್ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ, ಉಲಯ್ಲೆಂ. ಮೌಸ್ ಧರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಕಾಂತಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ದೋನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಏಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಾಂಚೊ ಗೈಡ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಕರ್-ಪೆನ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಜಿವಿತಾಚಿ.

ಸುರ್ವೆರ್ ತಿಂ ಲಾಲ್‍ಭಾಗ್, ಕಬ್ಬನ್‍ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಲಾಂಬ್ ರಜಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಊಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಭುಮಿ-ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವೀಕೆಂಡಾಕ್ ತಿಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ, ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿಂ, ಮೊಗಾ-ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾಲಿಂ.

ದಫ್ತಾರಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್-ಜೇಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್, ಧನರಾಜಾಚೊ ರೈಟ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೊಣಾ ಸಂಗಿಂ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಬಸ್ಲಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭೊಂವ್ಲಿಂ, ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ-ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಂ ಎಕ್ವಟ್ತಾಲಿಂ.

ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ಥರ್ಥರಾಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಬ್ರೋಶರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಸಾಜ್-ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಾ ಸೆಂಟರ್ ತರೀ, ಗುಪಿತ್ ಸೆವಾ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಪುಸ್ತಕಾಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಕಡಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಮಸಾಜ್ ಸುಖ್ ಕಶೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಬೆವೆರ್ಲಿ ಎಂಗೆಲಾಚೊ ‘ಸೆನ್ಸುವಲ್ ಸೆಕ್ಸ್’ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ರೂಮಾಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಮಸಾಜ್ ಕರುನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸುಖ್ ದಿಲೆಂ-ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಡಿಂನಿ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸುಖಾ-ಶಿಖರಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಆಪ್ಟವ್ನ್, ಏಕಾಂತ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮರುಭೂಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಫಾಂತೆಂ ತಾಣೆಂ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಲಾವಣ್ಯಾಚೊ ನಿಚೆವ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಜಾತಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಧನರಾಜಾಕ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಲ್ಲಿಂ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ತರೀ ಮೊಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾಖುಶೆನ್‍ಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂಚ್ ಧಖೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಧನರಾಜಾಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಘಾತಾನ್ ಥರ್ಥರ್ಲೆಂ ತರೀ, ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಪತಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆನಿ ಎಂಎಲ್‍ಎಚೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉದ್ರೇಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮಿಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ತೊ ನಿರಾಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ-ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊ.

ಬಿಸ್ನೆಸಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್, ಪಾರ್ಟಿ-ಗಮ್ಮತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧನರಾಜಾಚೆಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್-ಶುಗರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸುಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್‍ಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕರ್ಗಲಿ, ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಿ.

ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪುರ್ಸತ್ ಧನರಾಜಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಘರಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸಮಾಧಾನ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಅನಿರುದ್ಧ್ ಖಂಯ್, ಧನರಾಜ್ ಖಂಯ್? ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ನಪುಂಸಕಾಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ, ಅನಿರುದ್ಧಾ ಸಂಗಿಂ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂಧ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಘಾತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

*****

ಅನುಪಮಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ದಾಖ್ಲೆ-ರುಜ್ವಾತಿ-ಫೊಟೊ-ವೀಡಿಯೋ-ಸಂದೇಶ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೇಸಿಕ್‍ಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯೊ. ಲಾವಣ್ಯ-ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ವಿರಾಟ್‍ರೂಪ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ.

*****

ಪ್ರಭಾಕರಾನ್ ಧನರಾಜಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ-ವೀಡಿಯೋ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಲಾವಣ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಪಿಸ್ವತಾಲೊ. ದಿಶ್ಟಿಂತ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಗಿಳ್ತಾಲೊ.

ತಸಲ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ತಿಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್ ತೆಂ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ ತಾಣೆಂ ಧನ್ಯಾಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರುನ್, ಅನಿರುದ್ಧಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಧನರಾಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಹಿಜ್ಡೆಪಣ್‍ಂಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ತೊ ದೊಳೆ ದವರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ರುಜ್ವಾತಿ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಕುಡಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲೆಂ.

*****

ಲಾವಣ್ಯಾಕ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಸರ್ವಾಭ್ಯಂಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಲಾವಣ್ಯಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್-ಆಫ್ ಯೆತಾನಾ ಆಕಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾ ವಿಶಿಂ ಸೆಕ್ಸಿ ಫೀಡ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸೊಮಾರಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೂಡ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾವಣ್ಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಗಡ್ಬಡ್! ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

*****

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಾವಣ್ಯಾ ಘರ್-ಬಂಧೆಂತ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆರ್ ಧನರಾಜ್ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಸೊರ್ ಉಬ್ಜಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಗ್, ಹಗೆಂ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಉದೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‍ಚ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ? ನೆವರ್! ಆದಿಂಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಗೀ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ!? ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಚೆ ಜಣ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಅನಿರುದ್ಧಾವಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಾವಣ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೆಂ, ರಡ್ಲೆಂ. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧನರಾಜಾನ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್, ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿವಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಸುಖ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಜೊ..! ವಿಕೃತ್ ನಂಜ್ಯಾಂನಿ ಹಾಸ್ಲೊ ಧನರಾಜ್.

*****

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಧನರಾಜ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಅನಿರುದ್ಧಾ ಸಂಗಿಂ ಎಕ್ವಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜಾಂನಿ ತಿಂ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಉದ್ವೇಗ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ನೋಟ್-ಬುಕಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕೇಕ್ ದೀಸ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್ ತೊ ಬೂಕ್ ವೆತಾಲೊ, ಆನಿ ತಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್-ಆಕಾಂಕ್ಷಾ-ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಂತುಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ, ಲಾಂಬ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ, ಚಿತ್ರಾಂನಿ-ಪದಾಂನಿ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ವಾಡಾವಳ್ ತಾಣಿಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂಧಾಚಿ ಸರ್ವ್ ಚರಿತ್ರಾ ತಾಂತುಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂತ್ಲೆ ವಿವರ್‌ಯೀ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಉದೆಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲಾವಣ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್, ಅನಿರುದ್ಧಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಧನರಾಜಾಚ್ಯಾ ಧಮ್ಕೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕೇಜ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ. ಅನಿರುದ್ಧಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಿವಾರ್ಲೊ. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧನರಾಜಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಜಖಂ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಖಬರ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಆನಿ ಧನರಾಜಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಅನಿರುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಚೆರ್‌ಚ್ ‘ಸ್ಪೆಶಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್’ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್’ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಪ್ರಚಾರ್-ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಲಾವಣ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಪವ್ನ್, ತಾಕಾ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಪರ್ಜಳ್ಳಿ. ಧನರಾಜಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಹಿಜ್ಡೊ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ಮೆಳನಾ ದೆಕುನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ಧನರಾಜಾಚಿ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದ್, ಸವೆಂ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಮೋಹನ್‍ರಾಜಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಲಿ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ: ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News