Browsing the "STORIES" Category

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಸೌಹಾರ್ದತಾ

‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018’ ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಿನಿಮೀಯ್ ಶೈಲೆಚೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ತೆಂ. ನ್ಹಂಯ್ತ್ 30 ಫುಟಿ ಪಂದಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಕ್ರೇನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೆನ್ಸೇಶನಲ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಎಂಎಲ್‍ಎಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್! ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್! ಟಿವಿ99ಚೆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸಾಚೊ ಆವ್ರ್‍ಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ. ರಾಜ್‍ಧಾನಿಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಉದ್ಯಮಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಾರಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ! ತಿಣೆಂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಲಾಂ,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕಾಳಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಣಿ ‘ರೆಡೆ’

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ರಚನ್/ಉತ್ಪನ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಶೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಭಾರಿಚ್ ಉಣಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚೋರ್

(2017ವ್ಯಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ) “ಚೋರ್… ಮಮ್ಮಿ ಚೋರ್. ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಮಮ್ಮಿ, ಚೋರ್..!” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಸೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆ. ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಂತಾರ್ ಮುಗ್ದತಚ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಣಿ – ರೆಡೆ

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಅಂಕಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಜನವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಡೊ.…
Read More

ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ವೈಭವ್ ಫಾವೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹಿ ಏಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿ: ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್

ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾ ತರ್, ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್. ಜಶೆಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣಿ-ಶ್ಯಾಥೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ

ಮೂಳ್: ರೋಆಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್ ಬಾತ್ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ನೋವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳಾರ್, ಮುಕುಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಸರ್ವ್ ವೈಭವಾನ್…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಳ್: ರೊಅಲ್ದ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್ ಏಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಝುಜಾ ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಬೂಕ್ ವಿಕುನ್…
Read More

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ – ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣಿ

ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಬೋರ್ನಿಯೊ, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಫಿಯರ್, ಡೊಗ್ ಡೆತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್’ ತಾಚ್ಯಾ The Second…
Read More

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ