Latest News

ಎಕಾ ರಾತಿಚೊ ಸಯ್ರೊ

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : November 6, 2023 at 7:03 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮೂಳ್: ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೊ; ಸಂಗ್ರಹಾನುವಾದ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೊ (1802-1885) ಭೋವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ನಾಟಕ್‍ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕಲಾಕಾರ್. ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತೊ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್‍ಯೀ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನೆಪೋಲಿಯನಾನ್ ತಾಕಾ ಗಡಿಪಾರ್ (1851) ಕೆಲ್ಲೊ. ಚಡಾವತ್ ತಾಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂ ಪಯ್ಕಿ Les Miserables ಆನಿ Hunchback of Notre-Dame ಚಡ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ Les Miserables ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ 161 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್! ತರೀ ತಾಚಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾ. ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ (1862) 24 ವೊರಾಂನಿಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಕಾಪುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚಿ.

Les Miserables (ಫ್ರೆಂಚ್ ಉಚ್ಛಾರ್: ಲೆ ಮಿಸೆರೆಬಾ) ಭುಕೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉಂಡೊ ಚೋರ್ನ್ ಎಕುಣ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನಾಚಿ ಕಥಾ. ಕಾದಂಬರಿ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಎಕಾ ರಾತಿಚೊ ಸಯ್ರೊ’. ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಂವಾಂ ಉಚ್ಛಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀಬಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ನಾಂವಾಂ ವಾಪಾರ್ಚಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ಕಡೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ. ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ Jean-Valjean ಅಸಾ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಚ್ಛಾರ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ.

-ತರ್ಜಣ್‍ದಾರ್

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಭೋವ್ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ, ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಬೂಕ್ ಪಾತ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಕಲ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತೊ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಲ್ಮಾರಿಂತ್ಲಿ ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮೇಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಆಪ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಬೂಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ತೊ ಉಟೊನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಬೊಶಿಯೊ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ, ಸಾಸಾಂಗಾತಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಚಿ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಭಯ್ಣ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಿನಿ ಸಂಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂತವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ಭಗ ಭಗ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆತಾಂಯೀ ಕುಂವರ್ನ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಿನಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಅಶೆಂಯ್ ಖಂಚೊನ್ ಗೆಲಾಂಗಿ, ಹರ್ ವಿವರ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆತ್ತಾತಾಂ ಘಡ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಕಾಂತ್ ಭರ್ಲಲೊ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ತಾಳೊ. ತೊ ವಿಷಯ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ: ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ನಾ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಲೊಟುನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಯೆತ್.

ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಗುಸು ಗುಸು ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್… ಕೋಣ್‍ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಚೋರ್ ಚುಕೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಿಗ್ತಾ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ..? ಆಜ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಗಿ..? ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾಂತ್. ಮೇಯರಾಕ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಳ್ ಪಡನಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಕಿಚಡ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಜಣಾಂನಿಂಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ದಾರಾಂ ಘಟ್ಟ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿ ತರೀ ಥಂಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಶೀದಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಕದೆಲ್ ವೊಡುನ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ರೆಂವೊಡ್ನ್ ಧಗ್ ತಾಪವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಕ್‍ಯೀ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆನಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಕೀ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಿನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ:

“ಭಾವಾ, ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂಯ್‍ಗಿ?”

“ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ.” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕದೆಲ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್. ಧೊಂಪ್ರಾಂಚೆರ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ದವ್ರುನ್ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಏಕ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಆಗ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜಳಾಕ್ ತಾಚೆ ಖುಶಾಲ್‍ಭರಿತ್ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ.

“ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆ? ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಯ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್‍ಗೀ ತುಂ?”

ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಸವಾಲಾನ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಆಕಾಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಲೊ.

“ವ್ಹಯ್ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಬಾಪಾನೊಂ…” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಆಜ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಲಯ್ತೆತ್ ಆಸಾತ್… ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದಿವ್ಯಾ ಖಾಂಬೊಯೀ ನಾ! ಭಾಯ್ರ್, ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಬೋಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ದಿಸನಾ! ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಾಯ್ ಸಯ್ತ್…”

“ಹಾಂವ್?!” ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಿನ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲಿ. “ಮ್ಹಜೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಭಾವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಕ್ರಾರ್ ನಾಂತ್.”

ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿ.

“ಆಮಿ ಚಿಂತಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ನಾ. ಬಾಪಾನೊಂ, ತುಮಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಾರಿ ಪಾವ್ಲೊಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ತ್ಯೊ ಪರ್ನ್ಯೊ ಖಿಳಿ ಬಸಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ತರೀ ಸಯ್, ದಾರಾಕ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಬಾಪಾಕ್ ಕೊಣೆಂ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿರ್ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲ್ಯಾರೀ ‘ಭಿತರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್!’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ!”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಜ್ಯೋರಾನ್ ದಾರ್ ಠೊಕ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ “ಭಿತರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್!” ಮ್ಹಳೆಂ.

ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆಂ.

ಕೊಣೆಂಗೀ ಬಳಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಉಗಡ್ಲೆಂ.

ಎಕ್ಲೊ ಆಗಂತುಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೇತ್, ಆನಿ ಪಾಟಿರ್ ಏಕ್ ಪೊತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಗ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಧಾರುಣ್ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಪುರಾಸಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್‍ಚ್ ತೊ ನಾಪಸಂದೆಚೊ, ಅಪಶಕುನಾಚೊ ಕಸೊ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ.

ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಕ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರುಂಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸೊನ್ ತಿ ಕಾಂಪ್ತೇ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಿನಿಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೆಖೊನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಝಿಂಟ್ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ಹಳೂ ತಿ ಭಾವಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ದೆಖೊನ್ ತಿಚೊ ಆಕಾಂತ್ ನಿಂವ್ಲೊ ಆನಿ ತಿ ಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಸಲೊಚ್ ಆಕಾಂತ್ ಥಂಯ್ ದಿಸನಾತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರಿತ್ತ್ ಪರ್ಕಿ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದವ್ರುನ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಬೆತಾಕ್ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್. ಹಾಂವ್ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ ಕೈದಿ. ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹಾಂವ್ ‘……….’ ಗಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಬಾರಾ ಕೋಸ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾ ಖಾಣಾವಳಿಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ವಳ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ (ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಜಯ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಳ್ದುವೆಂ ವಳ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ದಿತಾಲೆ) ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ರೀಗ್ ದಿಲಿ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಣಾವಳಿಕ್ ಗೆಲೊಂ. ತಾಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೊ. ಆನ್ಯೇಕಾಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಭಿತರ್ ಘೆನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ತಾಣಿಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಸುಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘುಡಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊ, ತಾಕಾಯೀ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ! ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಎಕ್ಕೀ ನೆಕೆತ್ರ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ ನಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ತೊ ದೇವ್‍ಯೀ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾಸೊ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಖಾಲಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಘರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ‘ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ದಾರ್ ಬಡಯ್’ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಅಬ್ಳೆ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ. ಕಸಲೆಂ ಘರ್ ಹೆಂ? ಖಾಣಾವಳ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್. ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಶೆಂ ಆನಿ ನೋವ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಲ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ. ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಥಕ್ಲಾಂ. ಭುಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾಯ್. ಮೆಳಾತ್‍ವೇ? ಪೈಶ್ಯಾಂಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್.”

“ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೇ…” ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮೆಜಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೊಶಿ ಮಾಂಡ್.”

ಪರ್ಕಿ ಮನಿಸ್ ತೀನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಪುರೊ, ಪುರೊ!” ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೊ, ತಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. “ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಕೈದಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕೈದಿ!” ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಹಳ್ದುವೆಂ ಕಾಗತ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. “ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಚೆಂ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್! ಹೆಂ ತುಮಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್‍ಗಿ? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ! ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ- ವಾಚುನ್ ಬರಂವ್ಕ್! ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್‍ಯೀ ಆಸಾ! ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಣಿಂ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ: “ಹೊ ಮನಿಸ್, ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್. ‘…..‘ ಗಾಂವ್ಚೊ. (ಹೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ?). ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಚೊರ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್! ಹೊ ಭೋವ್ ಅಪಾಯ್‍ಕಾರಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.” ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ? ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್. ತುಮಿ? ಹಿ ಏಕ್ ಖಾಣಾವಳ್‍ಗೀ? ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಶ್ಯಾತ್? ಆಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ಏಕ್ ಉಬಾಳ್ ಕೊನ್ಸೊ ದಿಶ್ಯಾತ್? ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚೊ ಗೊಟೊ ತರೀ ಜಾಯ್ತ್…”

‘‘ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್..!” ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕಾಂತ್ರೆಲಾಂತ್ ಭಿಚಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್.”

ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿ.

ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ತಾಚ್ಯೆಶಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮಾನೆಸ್ತಾ, ಆಗ್ಟ್ಯಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್. ಭಾಯ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂವ್ ಆಸಾ… ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೆವ್ಯಾಂ. ತೆದೊಳ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಭಿಚಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ.”

ತೆದೊಳ್ ವರೆಗ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ನ್ಹಯ್, ಹಕೀಗತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಛಾರೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಲೊ. ತೊ ಖುಶಾಲಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ತೊ ಬಡ್ಬಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಸತ್‍ಗಿ? ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ದಿತಾತ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೆತ್ ನಾಂತ್‍ಮೂ? ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಕೈದಿ! ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಮಾನೆಸ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಅಪಯ್ತಾಯ್! ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಧಾಡ್ಲೆಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಾಗಿ ಮನಿಸ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆವಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಿದೊಂಕ್ ಭಿಚಾಣೆಂ, ಪಾಂಗ್ರುಂಕ್ ವೋಲ್! ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಮಳ್ ಭಿಚಾಣ್ಯಾರ್ ನಿದನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ! ತುಂ ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ದಿತೆತ್ ಆಸಾಯ್‍ಮೂ? ತುಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬರಿಂ ಮನ್ಶಾಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಮಿ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಸುರಾತಿ ನ್ಹಯ್. ತುಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ದಿತಾಂ. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಾ? ತುಂ ಖಾಣಾವಳಿಗಾರ್‌ಮೂ?”

“ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆತಾಂ.” ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಸಾಸೆರ್ದೊತ್! ತಶೆಂ ತರ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಖರೊ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್! ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ಚೊ ನಾಂಯ್? ತುಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಮೂ? ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಇಗರ್ಜಿಚೊ ಪಾದ್ರಿ? ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಕಸಲೊ ಭೆಂಕ್ರೊ! ತುಜಿ ತೊಪಿ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.”

ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೇತ್ ಆನಿ ಪೊತೆಂ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಕುಂವರ್ನ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಿನ್ ಬಿರ್ಮತಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಪಾದ್ರಿ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತೇ ನಾಂಯ್? ಖರೆಂಚ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಪೈಶೆ ನಾಕಾತ್?”

“ಖಂಡಿತ್ ನಾಕಾತ್.” ಬಿಸ್ಪ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಂಚ್ ದವರ್ನ್ ಘೆ. ತುಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತೆಲೆ. ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ತುವೆಂ? ಎಕ್ಶೆಂ ನೋವ್ ಫ್ರೇಂಕ್.. ವ್ಹಯ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್… ವ್ಹಯ್.”

“ಎಕ್ಶೆಂ ನೋವ್ ಫ್ರೇಂಕ್.. ಇತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?”

“ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ.”

“ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ!” ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಮೆಜಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೊಶಿ ಮಾಂಡ್ಲಿ.

“ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆ, ಸಯ್ರ್ಯಾಚಿ ಬೊಶಿ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂಚ್ ಮಾಂಡ್.” ಸಾಂಗೊನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ, ಆನಿ “ಮಾನೆಸ್ತಾ, ಆಮಿ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವಾತಾ ಮುಳಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂಗಾ ರಾತಿಂಚೆಂ ಹಿಂವ್ ಕಠಿಣ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ‘ಮಾನೆಸ್ತಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಕಯ್ದ್ಯಾಕ್ ‘ಮಾನೆಸ್ತಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ತಾಳೊ ಸುಕೊನ್ ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಲೆಪರಿಂ! ಅಕ್ಮಾನಿತ್ ಮನಿಸ್ ಗೌರವಾಕ್ ಆಶೆತಾ.

“ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಕುರ್ವತಾ!” ಬಿಸ್ಪ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಲ್ಮಾರಿಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಕಾಸ್ತಿಸೆಲಾಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮೆಣಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಜಳವ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿಂ.

“ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ತುಂ ದೆವೊತ್ ಯಾಜಕಾ! ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಲಜೆಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊಂಕ್ ನಾಂಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೀಗ್ ದಿಲಿಯ್. ತುಜೆ ಸಂಗಿಂಚ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸಯ್ಲೆಂಯ್. ತುಜಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಸ್ತಿಸೆಲಾಂ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್‍ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜಳಯ್ಲಿಂಯ್…” ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಗದ್ಗದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆರ್ ದವರ್ಲೊ. “ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರಜ್‍ಚ್ ನಾ. ಹೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುಂ ಕೋಣ್, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ಧಣ್ಸಲಾಯ್, ತುಂ ಥಕ್ಲಾಯ್, ತುಂ ಅಕ್ಮಾನಿತ್ ಜಾಲಾಯ್… ತುಕಾ ಸ್ವಾಗತ್. ಮ್ಹಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡಿನಾಕಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣನಾಕಾ. ಹೆಂ ಘರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ನಿಂ, ಹೆಂ, ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ‘ಘರ್’ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಜೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೀಂತ್. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ!”

“ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಣಾಂಯ್?!”

“ವ್ಹಯ್. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ‘ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್’!”

“ಪುರೊ, ಪುರೊ ರಾವಯ್ ಪಾದ್ರಿ ಬಾಬಾ. ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಭುಕೆನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತುಜ್ಯಾ ದಯಾಳಾಯೆನ್ ಆಸ್ರೊ ಲಾಭ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡಾಯೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ.”

“ತುವೆಂ ಮಸ್ತ್ ದಗ್ದಣಿ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾಯಿಸ್ತಾ?” ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಸಾಂಕಳ್. ಸಾಂಕ್ಳಿಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಗುಳೊ, ನಿದೊಂಕ್ ಏಕ್ ರುಕ್ಡಾಚೆಂ ಫಳೆಂ, ಚಾಟಿಯೆಂಚೆ ಮಾರ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಡಿ ಸಾಂಕಳ್; ಪಿಡೆನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರೀ! ಸುಣ್ಯಾಂಚಾಕೀ ಪಾಸ್ಟ್. ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಸವೆ ಚಾಳೀಸ್. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಳ್ದುವೆಂ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್.”

“ಖರೆಂಚ್ ತುಂ ದಗ್ದಣೆಚ್ಯಾ ಭುಂಯಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಧವ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೆಂಭರ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಪ್ರಾಸ್, ಖರ್‍ಯಾ ಪ್ರಾಜಿತಾನ್ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸರ್ಗ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ತೆಂ ದಗ್ದಣೆಚೆಂ ಭುಂಯಾರ್ ತುಂ ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್, ರಾಗಾನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ದ್ವೇಷಾನ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತರ್ ಖರೆಂಚ್ ತುಜೆರ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ; ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್, ಕಸಲಿಚ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಶಾಂತೆನ್ ತುಂ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತರ್ ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್.”

ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಜೆವಣ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಾ, ಜೆವಣ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್!” ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ. ಕೊಣೀ ಸಯ್ರೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್‍ಚ್ ಬದಲ್ತಾಲೊ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಸೂಪ್ ವಾಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ಭೊಕಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಜೆವಣ್ ಜಾತಚ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಸ್ತಿಸೆಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ತಾಣೆಂ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ. “ಮಾನೆಸ್ತಾ, ತುಂ ಮಸ್ತ್ ಥಕ್ಲಾಯ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ನಿದೊಂಕ್ ಕೂಡ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಚಲ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಸಯ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಕೂಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಣಿಂ ಉತ್ರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಅಲ್ಮಾರಿಂತ್ ದವರ್ತೇ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ತಿಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಧವೆಂ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ.

“ಬರೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಾ. ದೇವ್ ತುಕಾ ಬರಿ ರಾತ್ ದೀಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ತುಂ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಆಪುಟ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಚ್.”

ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ತಿಸೆಲ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ದವರುನ್, “ತುಜೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ” ಮ್ಹಳೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ತಶೆಂ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್ನ್, “ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊಯ್. ತೆಂವೀ ತುಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್!” ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕರ್ಕಸ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಪುಣೀ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಿಂ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಬಾಪಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಿಗಿ? ವಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲೆಂ? ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಣಾಂ.

ಬಾಪಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ ಪುಣೀ? ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ?”

“ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತಾ ನಾ. ದೇವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ.”

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಉಸಾಲೆ. ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊಗೀ, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಗೀ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿಂ ದೋನ್ ಬೊಟಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ಲೊ ನಾ.

ಸಯ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಂಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಖಾರ್ ದಿಂಬಿ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಥಕ್‍ಲ್ಲೊ. ವಾತ್ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ತೊ ತಶೆಂಚ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಗಾಢ್ ನಿದೆನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯಾಳಾರ್ ದೋನ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ತೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜಾಗೊಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಮೋವ್ ಗಜ್ಡಿ. ತೊ ಎಕಾ ಭಿಚಾಣ್ಯಾರ್ ನಿದನಾಸ್ತಾನಾ ಚಡುಣೆಂ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಯಾ ಸ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಬೊಶಿಂಯೆಂಚೆ ಆನಿ ಎಕಾ ದೊಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರ್‌ಚ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪರತ್ ಪರತ್ ಉದೆತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ವೋರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘಡ್ಯಾಳಾರ್ ತೀನ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ತೊ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಗ್-ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ವ್ಹಳೂ ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಪಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾಲೊ. ಜನೆಲಾಕ್ ಆಡ್ ಕಾಂಬಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.. ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ಯೆತ್. ತಾಣೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸುಂದರ್ ವೋಡ್ತ್. ಸೊಭಾಯ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಸ್ಥಿತೆರ್ ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ವೊಡ್ತಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಏಕ್ ಮಟ್ವೊ ಧವೊ ದೊರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೊರ್‍ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರುಕಾಂನಿ ಆವೃತ್ತ್ ರಸ್ತೊ. ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತೊ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಪೊತೆಂ ವಿಂಚುನ್ ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಕಾಂಬ್ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆ ಮೊಚೆ ಕಾಡ್ನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲೆ. ಬೇತ್ ಆನಿ ಪೊತೆಂ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ದವರುನ್ ಫಕತ್ ತಿ ಕಾಂಬ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಕೈದ್ಯಾಂನಿ ಫಾತೊರ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಕಾಂಬ್ ತಾಣೆಂ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ತೊ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾ.

ತಾಣೆಂ ವ್ಹಳೂ ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ದಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಕಸ್ಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾ. ತೊ ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಚಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯೊರಾನ್‍ಂಚ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೊ ಉಗ್ತಾಡ್ ಜಾಲೊ, ತರೀ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಆಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆನಿಕೀ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ‘ಡರ್ರ್‍ರ್ರ್…’ ತೊ ಮಿಟಾ ಖಾಂಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ತೊ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ಬೆಂತಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಪರಿಂ ಲಾಗ್ಲೊ! ಪುಣ್ ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಜಾಗ್ ನಾ! ತೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸಮೊರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ಅವರ್ಣನೀಯ್ ಶಾಂತತಾ, ಪರ್ಜಳ್ ತಾಕಾ ಚಕಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾಂಕ್ ಅವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಶಾಂತತಾ ತಾಣೆಂ ಹಾಚ್ಯಾದಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಫಾಪುಡ್ಲಿ. ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಅಲ್ಮಾರಿ ಕುಶಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಮಾರ್ ಉಗ್ತಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ರುಪ್ಯಾಳಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಎಕಾ ದಾಲಿಯೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ತಿ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಳ್ಳೊ. ಆಪುಣ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ, ಬೇತ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಚಡೊನ್ ವೊಡ್ತಾಕ್ ಉಡ್ಲೊ. ರುಪ್ಯಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಕ್ ಭರ್ನ್ ದಾಲಿ ತಾಣೆಂ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲಿ ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ!

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಆತಂಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ತಾಚ್ಯೆಶಿಂ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಬಾಪಾನೊಂ, ಬಾಪಾನೊಂ… ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂಚಿ ದಾಲಿ ತುಮಿ ಪಳೆಲಿಗಿ?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್.. ತಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ…” ಫುಲಾಂ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲಿ ದಾಲಿ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ.

“ದಾಲಿ ಪುಣೀ ಆಸಾಮೂ! ತಾಂತ್ಲಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?” ತಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲಿ.

“ಓಹ್, ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ! ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.”

“ತಿಂ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್! ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಚೊರ್ಲ್ಯಾಂತ್!” ತಿ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ತಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ದಾಲಿ ಉಡವ್ನ್ ಜಖಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪೊಶೆತಾಲೊ.

“ತಾಣೆಂಚ್ ಚೊರ್ಲ್ಯಾಂತ್! ತೊ ನಾ!” ತಿ ರಡ್ಲಿಚ್. ಬಾಪಾಂನಿ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಹಿಂ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಖರೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂಗೀ?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. “ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆ, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಆಮಿ ವಾಪಾರ್ಲೆಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಪಾತಾಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿಂ ಖರೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ. ಕಾಲ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ ಖಂಡಿತ್ ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ತುರಂತ್ ವಿಸ್ರಲೊ. ನಾಸ್ಟ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್, ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಿನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ದಾರ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ.

*****

“ಭಿತೆರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್…” ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಳಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್.

ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾರ್ನ್, “ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ತರ್ ತುಂ ಫಕತ್ ಪಾದ್ರಿ ನ್ಹಯ್, ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್!” ತೊ ಚಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

“ಓಹ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್!” ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. “ತುಕಾ ಪರತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತಿಂ ಕಾಸ್ತಿಸೆಲಾಂಯೀ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ತೀಂಯೀ, ತ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂಪರಿಂಚ್ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತುಕಾ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ದೊನ್ಶಿ ಫ್ರೇಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆ.”

ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿಂ ಭಾವನಾಂ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತೊ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ!

“ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಬಾಪಾನೊಂ, ತರ್ ಹಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ತಲಾಶಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ರುಪ್ಯಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್…”

“…..ಹಾಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳೆಂ ವ್ಹಯ್‍ಮೂ? ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನೀಜ್.”

“ತರ್, ಆಮಿ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ತಾಂವ್.”

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್.” ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. “ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ?!” ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ.

“ಭಾವಾ, ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿಂ ಕಾಸ್ತಿಸೆಲಾಂಯ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚ್.” ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ದೊನೀ ಕಾಸ್ತಿಸೆಲಾಂ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನಾ ಮುಖಾರ್ ಧರ್ಲಿಂ. ದೊಗೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೊಂಡಾಂ ತಿರ್ಕಾಸ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿಂ. ಧಾರುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್ ತಕ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಪಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಂಪೆರ್‍ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಿಂ ಕಾಸ್ತಿಸೆಲಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ.

“ಭಾವಾ, ಶಾಂತೆನ್ ವಚ್. ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್. ತುಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡತ್ ತರ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಭಿತರ್ ಯೇ. ತೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಆಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತುವೆಂ ವೊಡ್ತಾ ಕುಶಿಲೆಂ ಜನೆಲ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್, ದೊರೊ ಉಡ್ಚೊ ಗರ್ಜ್ ನಾ!”

ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ:

“ಹೆಂ ರುಪೆಂ ವಾಪಾರುನ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್. ತೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ!”

ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನಾಕ್ ಅಸಲಿ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ತರೀ ತೊ ಖಾಂಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಭಾವಾ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನ್, ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತುಂ ಖೊಟ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್, ದೆವಾಚೊ. ತುಜೆ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಅತ್ಮೊ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಂತ್ಲೆ ಖೊಟೆ ವಿಚಾರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತೊ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತಾಂ.”

—: ಸಮಾಪ್ತ್ :—

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಸಂಗಿಂ ಮಟ್ವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News