Latest News

ಸಾವೆರಾಮಾಚಿ ಲೊರಿ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬ್ಲಿ!

ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ದುಬಾಯ್

Posted on : November 10, 2023 at 10:40 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸ್ವರಚಿತ್ ವಿನೋದ್ ಕಥಾ
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ದೇರೆಬೈಲ್/ದುಬಾಯ್

ಸಾವೆರಾಮ್ ಮ್ಹಜೊ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್. ಮನಿಸ್ ಭಾರೀ ಸಾಧೊ. ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊ. ಕಾರಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯೊ 15 ಲೊರಿಯೊ (ಟ್ರಕ್ಕಾಂ) ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ 1980ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ಲಿಂ. ಚಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಶಿಕಾಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ್. ದುಬ್ಳೆಂ ಕುಟಮ್. ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಗೇಣಿಚೆ ಗಾದೆ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾವೆರಾಮಾಕ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಭಾಂವ್ಡಾಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ಖರ್ಚ್ ವಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಗಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ತೆ ಗಾದೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಘೆಲೆ.

ಪೊಟಾಕ್ ಕೊಕ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಜಾಲಿ. ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾವೆರಾಮ್ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಎಕಾ ಲೊರಿಯೆರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ್ವಾಲೊ. ಕ್ಲೀನರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾವೆರಾಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ ನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಲೊರಿಯೆರ್ ವಾಹನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಲೊರಿ ಘೆತ್ಲಿ! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ತೊ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಬರಿ ಸೆವಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಕಮಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಬಳಾರ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ 15 ಲೊರಿಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಜಾಲೊ! ಏಕ್ ಲೊರಿ ತೊ ಖುದ್ಧ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ 14 ಲೊರಿಯಾಂಕ್ 14 ಚಾಲಕ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ! ಅಶೆಂ ತಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಡೊನ್ ಆಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೊ ಲೊರಿಯೊ ಯೆತಾ-ವೆತಾಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೇಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ತಾಂಕಾಂ ಜಲ್ಮಾಲೆ.

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ವಾಂಕ್, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಾವಾಂಕೀ ತಾಣೆಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಎಕೇಕ್ ಲೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣಿಂ ಉಬೆಂ ರಾವಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಮಾಕಡೆನ್ 11 ಆನಿ ಲೊರಿಯಾಮಾಕಡೆನ್ 8 ಲೊರಿಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಸಾವೆರಾಮಾಚೆಂ ಸಾಧನ್. ಲೊರಿಯೊ ತಾಂಚೆಂ ಖಾಂದಾನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಸಾವೆರಾಮ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮೊವಾಳ್. ಸಗ್ಳೆ ತಾಕಾ ಮಾನ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಭಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಣಾಚಿಚ್ ಪಾಪ್ ಬಿರ್ಮತ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್.

ಸಾವೆರಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಫರಕ್! ತರ್ನಾಟೆ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ಮೈದಾನಾರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊರ್‍ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತಮಾಶೆ, ವಿನೋದ್ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆರ್ ಭಾರೀ ಅಭಿಮಾನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕೀ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಮಕ್ ದಿತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಭಾರೀ ಸಿಂಪಲ್. ಪೊಪ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಲುಂಗಿ, ಖಾಕಿ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಪಾಯಾಂಕ್ ರಬ್ಬರಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ.

ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಪಣಂಬೂರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಸಾಯನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಕೇರಳಾ, ತಮಿಳ್‍ನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಲೊರಿಯೊ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಲೈನ್ ಲಾಗ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸಾವೆರಾಮಾಚ್ಯೊ ಲೊರಿಯೊ ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುರಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಇನ್‍ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊಂ. Queueರ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾಲೊ. ಸಾವೆರಾಮ್ ಲೋಡ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಗೊಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫೆನ್ನಿಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ, ಘಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬನ್ನೂರ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್, ಕೆಳ್ಯಾಂಚೆ ಘಡಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ದಿಲ್‍ದಾರ್ ಸಾವೆರಾಮಾಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ.

1981 ವರ್ಸಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಮಿ ಸದಾಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ತುಟ್ಲಿ ನಾ. ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾವೆರಾಮಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಕೊಚ್ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಬೊತ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊಂ. ತೆದಾಳಾ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಕೀ ಆತಾಂ ಲೊರಿಯಾಂಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೆಂ ನಾ, ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ-ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್.

ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ 1993ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ತೆದಾಳಾ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಶೀದಾ ವಿಮಾನ್ ಸೆವಾ ನಾತ್ಲಿ. ಮುಂಬಯ್ ದೆಂವೊನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಮಾನ್ ಧರುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕ್ಯಾಥೇ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂಕ್ ಜೆಟ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ 10.30 ವೊರಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ.

ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸಾಪರಿಂ ವೆಚೆಂ, ಪಠಾಣ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸಿಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಚೆಪುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಸ್ತು ಭರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಲಗೇಜ್ ಪಾಸ್ ಕರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್, ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಗಿಫ್ಟ್’ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸಿ ಭರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ರಜಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಚಜಾಯ್ ತರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ! ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಾಖಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡಿಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಮುಲಾಜೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖರ್ಚಿತಾಲ್ಯಾಂವ್ – ಫಕತ್ ದರ್ಬಾರಾ ಖಾತಿರ್!

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಕೀ ದಿಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಫಿಸರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಸಗ್ಳಿ ಲಗೇಜ್ ತಪಾಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್‌ಯೀ ಖೂಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಲೈನಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹೆ ವಿಶೇಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಚಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಉಸ್ತುನ್ ಸುಟ್‍ಕೇಸಿಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾ ಭಿತರ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಟೆನ್ಶನ್. ಜೆಟ್ ಏರ್‍ವೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಾಂಯ್ ಚುಕಾತ್‍ಗೀ? ತಿಚ್ಚ್ ಖಂತ್. ಸೀಸನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರಾ ಫ್ಲೈಟಾಂ ಫುಲ್. ತೆದಾಳಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈನಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾವೆರಾಮಾಚ್ಯಾ ಲೊರಿಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ತಾಚಿ ಲೊರಿ ಬೊಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾಲ್ರ್ಯಾರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಲೊರಿಯೆರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಚ್ಚ್ ಜೋಪ್, ತೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ.

ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪುಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಸಾಯ್ಗಾರಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ 6.30 ವೊರಾಂ. ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಪುರ್ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಉಸ್ತುನ್ ಬೊಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಪಳೆವ್ನ್ ಲೆಖಾವರ್ತಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೊ, ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಸುಟ್‍ಕೇಸ್ re-pack ಕರ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ! ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಚಾರ್ ಗಾಳಿ ಮಾಲ್ರ್ಯೊ. ಕಾಂಯ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಜೆಟ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಕೌಂಟರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಕಾಳ್ಚಿಂ 8.15 ಜಾಲ್ಲಿಂ. ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ! ಟಿಕೆಟಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ರು. 3,500 ಉದ್ಕಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸಾಂನಿ ಚೆಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಟಿಕೆಟಿ ನಾಂತ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಏಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆ. ಟಿಕೇಟಿಕ್ ರು. 4,000. ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ತೀನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಖಂಯ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ? ರಜಾಯೀ ಭಾರೀ ಉಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಶೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ? ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾವೆರಾಮಾಚೊ ಪರತ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ – ತಾಚ್ಯೊ ಲೊರಿಯೊ ಮುಂಬಯ್ ಯೆತಾತ್, ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ಚಿಂತುನ್ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್ಪುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, “ಆಲ್ವಿ… ಆಲ್ವಿ…” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ – ತಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರೀ ವಳ್ಕಿಚೊಚ್, ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಾವೆರಾಮ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಪರಿಂ ಹೆಟ್, ಖಾಕಿ ಪೇಂಟ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ಲಾ! ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಪ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಾವೆರಾಮ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಪರಿಂ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಾಂಗಾ? ಕಾಂಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್.”

“ಆಲ್ವಿ, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಲೊರಿಯೆಚೊ ಪೈಲೆಟ್! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊರಿಯೆಕ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಎಚ್‍ಎಎಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ನಿಂ ಇಂಜಿನಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲಾಂ. ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಬರ್‍ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮುಂಬೈಕ್ ಸದಾಂ ಎಕೇಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾರ್ತಾಂ. ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉಬಯ್ತಾಂ. ಟಿಕೆಟ್ ಫಕತ್ 600 ರು. ಮಾತ್ರ್. 20 ಜಣಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ಯೆತಾ. ಎದೊಳ್ 19 ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಏಕ್ ಸೀಟ್ ಆಸಾ. ಯೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಲ್.” ಅಶೆಂ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾವೆರಾಮಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಸಾವೆರಾಮಾಚಿ ಉಬ್ಚಿ ಲೊರಿ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪೊಲಿಸ್ ಆಸ್ಲೆ ತರೀ ಸಾವೆರಾಮಾಚೆಂ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾತ್ಲೆ! ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಚ್ – ಪೈಲೆಟ್ ಸಾವೆರಾಮಾ ಸಂಗಿಂ ಬಸೊಂಕ್ ಸೀಟ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ! ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸುಮಾರ್ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಪೊಂತಾಂನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಖಂಚಿಚ್ಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್.

ಆತಾಂ ಲೊರಿ ಟೇಕ್‍ಆಫಾಕ್ (ಉಬೊಂಕ್) ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಧಾಂವ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಸಾವೆರಾಮ್ (ಪೈಲೆಟ್) ಗಿಯರ್ ಬದ್ಲುನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ. ಲೊರಿಯೆಚೊ ವೇಗ್ ಚಡ್ಲೊ… ಇತ್ಲೊ ಚಡ್ಲೊಕೀ ಲೊರಿ ಗಡ… ಗಡ… ಕರುನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೊ ರಸ್ತೊ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೊರಿ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ಲಿ! ಖಂಚಿಂಯೀ ವಿಮಾನಾಂ 30° ಕೋನಾಚೆರ್ ವಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ಲೊರಿ 90° ಕೋನಾಚೆರ್ ವಯ್ರ್ ಉಬ್ಲಿ!! ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ, ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಶ್ವೆ ತೊಂಡಾಂತ್, ಹಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆ… 91° ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ Roller Coaster ಭಾಷೆನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಜಾತೆಂ! ವಯ್ರ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೆಟ್ ಏರ್‍ವೇಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ – ಸಾವೆರಾಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಅಳೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ.” ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ – ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಆತಾಂ ಲೊರಿ ವ್ಹರುನ್ ವಿಮಾನಾಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುನ್ ಬಸ್ಲೊಂ!

ಕಶೆಂಯ್ ಸಾವೆರಾಮಾನ್ ಲೊರಿ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಲೊರಿಯೆಕ್ 0° ಕರ್ನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲಿ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ.

“ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಯ್ಗಿ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಮುಂಗಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಲೊರಿಯೆರ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ. ಬೊಕ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ insult ಜಾಲೆಂ. ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪೈಲೆಟ್ ಸಿಟಿಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಏಕ್ ಚಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಥಾಪಡ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್! ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಮಾರ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಉಬ್ಚಿ ಲೊರಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಶೀದಾ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಘಾಲಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ನಿವಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

“ಆತಾತಾಂ ಲೊರಿಯಾಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಬೆಕಾರ್. ಭಾಡಿಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ. ಘಾಟಾಚಿಂ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಂ, ಕಾಫಿ, ಸಾರೆಂ, ನಳೆ ಪೂರಾ ಬಂದ್. ಯೂರಿಯಾ ವ್ಯಾಗನಾಂಚೆರ್ ವೆತಾ. ಲೊರಿಯಾಂಚೆ ಸ್ಪೇರ್‌ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಾರಗ್. ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪುರೊ ಪಡನಾ ದೆಕುನ್ 13 ಲೊರಿಯೊ ವಿಕ್ಲ್ಯೊ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಶಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವೆರಾಮ್.

“ಹಾಂತುಂ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ?”

“ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 600 ಲೆಕಾನ್ 20 ಜಣಾಂಕ್ ರು. 12,000/- ಜಾತಾತ್. ಲೊರಿಯೆರ್ ಏಕ್ ಲೋಡ್ ಮುಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಕೇವಲ್ ರು. 3,500/-” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವೆರಾಮ್ ಗತ್ತಾನ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂ ಬ್ರೇಕ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಗಾಂವ್ಚೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್, ಉಕಡ್ಲೆಲಿ ಕಣ್ಗಿ ಆನಿ ಗೊಡಾಚಿ ಚ್ಹಾ! ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾ ಧವೆಂ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸೊನ್. ತಿಂ ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ನರ್ಸಾಂ. ಎಕ್ಲೆಂ ಯಮುನಕ್ಕ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಜಲಜಕ್ಕ ಲೊರಿ ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಖಂಚಿಂಯ್ ವಿಮಾನಾಂ ಉಣ್ಯಾರ್ 30 ಥಾವ್ನ್ 40 ಹಜಾರ್ ಫಿಟಿ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಉಬ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾವೆರಾಮಾಚಿ ಲೊರಿ ದೇಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಟಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬ್ತಾಲಿ! ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆತಾನಾ ರೂಕ್, ಝಾಡಾಂ, ಘರಾಂ, ಮಾರೊಗ್ ಪುರಾ ಸಾರ್ಕೆ ದಿಸ್ತಾತ್! ಘರಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಪಳೆತಾ, ಸಾವೆರಾಮಾಚಿ ಉಬ್ಚಿ ಲೊರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಾಯ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಬಯ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮುಂಬೈ ಗೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾಜೆ ನೆ, ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ಅಂದಾಜಾಚೆರ್ ವೆಚೆಂ – ಖಂಡಾಲಾ, ಪೂನಾ, ಸತಾರಾ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್, ಬೆಳ್ಗಾಂವ್, ಯೆಲ್ಲಾಪುರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಕುಂದಾಪುರ್, ಉಡ್ಪಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಗೆ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ.

ಪುಣೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ದೊಂಗೊರ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಟಯ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ! ಪುಣ್ ಸಾವೆರಾಮ್ ಪೈಲೆಟ್ ಭಾರಿಚ್ ಚಾಲಾಕ್ ಆನಿ ಹುಷಾರ್. ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ವಿಮಾನ್ ದೇಡ್ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚಿ ಲೊರಿ ಆನಿಕೀ ಪೂನಾ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ! ವೊರಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಉತರ್ಲೆಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಕಾಂತ್ ದಿಸ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಸಾವೆರಾಮಾಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಬುಂಯಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲೆಂ.

“ಹಾಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಕಾಡ್! ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಳ್ಚೊಚ್ಚ್ ನಾ-ಆಪುಟ್ ಕಾಜುಚೊ ಮುಚ್ಚೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಕಾಜುಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ವೋಂಟ್ ಲೆಂವ್ಲೆ ಆನಿ ಬುಂಯಾಂವಾಚೆಂ ಧಾಂಕ್ಣೆ ಕಾಡ್ನ್ ಏಕ್, ದೋನ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಘೊಟ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಕಾಡ್ಲೆ! ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಘೊಟಾನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್. ಹಾಂವ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಧಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ – ದೊಳೆ ಗಯ್ರೆ ಗಯ್ರೆ ಜಾಲೆ. ಸಾವೆರಾಮಾಚಿ ಲೊರಿ ಉಬ್ತಾಗೀ ವಾರ್ಯಾರ್ ಯಾ ಧಾಂವ್ತಾಗೀ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ!

ಹ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾವೆರಾಮ್ ಬುಂಯಾವಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಘೊಟಾನ್‍ಂಚ್ ತಾಚಿ ಜೀಬ್, “ಲಾಂಬ್ಡಿ ಜುವಾನಾ ತುಕಾ ನವ್ರೊ ಪಾವನಾ…” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ರಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ, “ತೆಂಡ್ಲೆ ತುಜೊ ಬೇಲ್‍ಗೇ…” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪದ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಳೆ ತಾಂಕಾಂ ಎಕೇಕ್ ಡರಮ್ ಸೊರೊ ದಿಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಂಣಿಂಯೀ ಖುಶೆನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯೊ. ಯಮುನಕ್ಕ ಆನಿ ಜಲಜಕ್ಕ ಪೆಂಕ್ಡಾಂ ಧಲಯ್ತಾಲಿಂ! “ವ್ಹಾ! ಹಿ ಮಜಾ ಜೆಟ್ ಏರ್‌ವೇಸಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಿನಾ!”

ಗಜಾಲಿ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಂ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಮ್ ಆನಿ ಲೊರಿಯಾಮ್ ಕಶೆ ಆಸಾತ್? ತಾಂಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ? ತಾಂಚ್ಯೊಯ್ ಪೂರಾ ಲೊರಿಯೊ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಡೆನ್ ಎಕೇಕ್ ಉಲ್ರ್ಯಾತ್. ತೆಯೀ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಪಳವ್ನ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬೊಂಕ್ ಚಿಂತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಕೊಂಪೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸಲ್ರ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಅಳೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ!!” ಅಶೆಂ ಗಜಾಲಿ ಮಾರ್ನ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವೆರಾಮ್. “ತರ್ ಬಜ್ಪೆ ಆತ್ತಾಂ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ತುಂ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾ ಭಿತರ್ ದೆಂವ್ತಾಯ್ಗೀ ಯಾ ಗಡಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪೈಲೆಟ್ ಸಾವೆರಾಮಾಕ್. ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಳನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ಘಂಟೆ ಲಾಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪಾವೊಂಕ್! ದೆಂವೊಂಕ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾ ಭಿತರ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ಪರ್ಮಿಶನ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ದೆಂವಂಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ರೂಂದ್ ಮಾರೊಗ್ ನಾ. ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ, ಗುಡೆ, ಜಿರಿಯೊ ದೆಕುನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ದೇರೆಬೈಲ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಹರಿಪದ್ವಾರ್ ದೆಂವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಕಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ, ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

“ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾ ಭಿತರ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ಹರಿಪದ್ವಾರ್ ದೆಂವಂಯ್ತಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಹರಿಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ! ಆದ್ಲೊ ಕ್ಲೀನರ್ ಹರಿಪದ್ವಾರ್ ರಾವ್ಲಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಹರಿಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಲೊರಿ ದೆಂವ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ವೆಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಲೊರಿ – ಲೊರಿಯೆಚೊ ಕ್ಲೀನರ್ ತುವಾಲೊ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಸಾವೆರಾಮ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನರಾಚೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂನಾ – ಲೊರಿ ದಢಾಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಗ್ರೌಂಡಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ! ವಚೊನ್ ತೊಡಾಂತ್ ಡಬಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಟಯರಾಂ ತೊಡಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಜಿರಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಬಾಕಿ. ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ disembark ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ತೋಡ್ ತಿಕ್ಕೆ ಅಶೀರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಯರಾಂ ತಾಂತು ಶಿರ್ಕಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಂಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ – ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ಮಾರ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್.

ವೇಳ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೊ ಎಕಾ ವೊರಾಚೊ, ಭಾಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ವೋತ್. ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪದ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ಥೊಡೆ ಭಟ್ಕಳ್ಚೆ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ಚೆ, ಥೊಡೆ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ಚೆ, ಥೊಡೆ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ, ಬೊಂದೆಲ್ಚೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಸ್ಲೆ, ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಯೆತಾಲೆ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಹರಿಪದ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಿ.ಮೀ. ವಾಟ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಠಾಣ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಘೆವ್ನ್ 11 (ಇಕ್ರಾ) ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೊಂ (ಚಲೊನ್!) ಆನಿ ಪದವ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ!

ತೊ ಪದವ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹರಿಪದವ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂಯೀ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ!

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ ಸಾವೆರಾಮಾಚಿ ಉಬ್ಚಿ ಲೊರಿ!” ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ದೆಂವ್ಣೆರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಂಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತರೀ ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಟೊನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾರ್ನ್ ಚಲ್ಲೊಂ. ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ವೋಡ್ನ್, ಲೊಟುನ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಕುಂಟಿಕಾನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದೋಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳೆ. “ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ಗೀ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತೆ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೆ. ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಹೈವೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ ಮಾರೊಗ್ ಕುಡ್ಸತಾತ್. (Accident zone). ತೆದಾಳಾ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೇರಳಾ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಪೀಡಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಟ್‍ಕೇಸಿಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಡುನ್ ಚಲ್ಲೆಂ! ಸುಟ್‍ಕೇಸ್ ಪಿಟೊ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ಪಳ್ಟ್ಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಂ! ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವೆತಾಚೊ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಿಂಯಾನ್ ದೋನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊ ಮಾಲ್ರ್ಯೊ!

ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಉಟೊನ್ ಭಿಂಯಾನ್, “ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಂಕ್ಳುನ್ ಉಟಯ್ಲಾಗ್ಲಿ! ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ, ತೋಂಡ್ ಧುಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚೊ ಪೂರಾ ವಿವರ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ! ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪೋಟ್‍ಭರ್ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಹೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಪಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ರಾಸಾ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾ ವರ್ವಿಂ ಜೆಟ್ ಏರ್‍ವೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ಚುಕ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ರಾಸಾಂ ವರ್ವಿಂ ಬಹುಶ್ಯ ಹೆಂ ಸಪಣ್ ಪಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಸ್ಕೊಚ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾವೆರಾಮಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ!

ತಾಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೊಚ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ಗೊಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಫೆನ್ನಿ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಘಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಪುಂಜಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್! ಘಟ್ಟ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ರಾತಿಂ ಎಕ್ ವೊರಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News