Latest News

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 4: ‘ಎಕಾ ರಾತಿಚೊ ಸಯ್ರೊ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ

Budkulo Media Network

Posted on : November 11, 2023 at 2:03 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ಎಕಾ ರಾತಿಚೊ ಸಯ್ರೊ’ ಕಾಣಿ ಆಮಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. (ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲಾಂ. ವಾಚುಂಕ್ ತೆಂ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ).

‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಇ-ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲೊ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಬಿಳಾಲ್‍ಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ.

‘ಎಕಾ ರಾತಿಚೊ ಸಯ್ರ್’ ಕಾಣಿ – ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ:

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಎ. ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಬಿ. ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲಿ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ 2+1 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

2. ಎ. ಜೆವಣ್ ವಾಡುಂಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ? ಬಿ. ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ 1+1 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

3. ಎ. ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಬಿ. ಬಿಸ್ಪಾಚೆರ್ ತಿಚೊ ಆರೋಪ್ ಕಸಲೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ 3+2 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 5 ಅಂಕ್.

4. ಎ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಗಂತುಕ್ ಕೋಣ್? ಬಿ. ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ? ಸಿ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ 2+3+1 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 6 ಅಂಕ್.

5. ಎ. ರಾತಿಚೆಂ ‘ಹಿಂವ್ ಚಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಿಂವಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಬಿ. ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ 1+1 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

6. ಎ. ರಾತಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನಾನ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಕಾಂಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ? ಬಿ. ತಾಣೆಂ ತಿ ಕಾಂಬ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ 1+1 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

7. ಎ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ವ್ಯಾಲ್‍ಜೀನಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಬಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ 2+2 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 4 ಅಂಕ್.

ಗುಮಾನಾಕ್: 1. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ (3+2+5+6+2+2+4) 24 ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆ. ಜಾಪಿ ಅಪೂರ್ಣ್/ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೆ ಅಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ. 2. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್‌ಯೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಇನಾಮ್ ಚುಕ್ತೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರೊ (ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್) ವಿಭಾಗ್:

1. ಎ. ತರ್ಜಣ್‍ದಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ಬಿ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ಸಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಖಂಚೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ 3+3+2 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 8 ಅಂಕ್.

2. ಎ. ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಖಂಚೊ? ಬಿ. ತಾಚೊ ಮೂಳ್ ಬರವ್ಪಿ ಕೋಣ್? ಸಿ. ತ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ಡಿ. ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಖಂಚೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ 2+2+2+2 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 8 ಅಂಕ್.

3. ಎ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿಂ (ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮಾತ್ರ್) ನಾಂವಾಂ ದಿಯಾ. ಬಿ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಕೋಣ್?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ 8+2 ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 10 ಅಂಕ್.

4. ‘ಎಕಾ ರಾತಿಚೊ ಸಯ್ರೊ’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ? ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ? – ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಉಣ್ಯಾರೀ ಪಾಂಚ್ ವಾಕ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಕನಿಷ್ಠ್ 50 ಸಬ್ದಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಯಾ. (ಚಡ್ ಬರಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ).

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 10 ಅಂಕ್. ಮೆಚ್ವಣೆಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ, ಉತ್ತೀಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆ.

5. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಎದೊಳ್ ಚಾರ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಳಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ? ಅಸಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಗೀ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ? ಆಮಿ ಆನಿಕೀ ಅಸಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕರಿಜೆಗೀ? – ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಅನುಭವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಾ.

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 10 ಅಂಕ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ (Realistic) ಅಂಶ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲ್ಯೊ ಊಂಚ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆ.

ಗುಮಾನಾಕ್: 1. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ (8+8+10+10+10) 46 ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆ. ಜಾಪಿ ಅಪೂರ್ಣ್/ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೆ ಅಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ. 2. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಇನಾಮ್ ಚುಕ್ತೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಅಂಕ್ 70. ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಆಸೊನ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. ಜರ್ ಟೈ ಜಾಲ್ಯಾರ್ (ಸಮಾಸಮ್ ಅಂಕ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್) ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಬೋನಸ್ ಅಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾಂವ್. (ನಿಯಮಾಂ ವಿಭಾಗ್ ಪಾರ್ಕಿಯಾ).

ಬಂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,750 ಐವಜಾಚಿಂ ಖಚಿತ್ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 750 ನಗದ್ ಆನಿ ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ), ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,550 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 550 ನಗದ್ ಆನಿ ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ) ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರು. 400 ಐವಜಾಚಿಂ ತೀನ್ ಖಚಿತ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಭರ್ತಿ ರು. 8,500 ಐವಜಾಚಿಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಇನಾಮಾಂ! (ಅಂಕ್ ಬರೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ದೋನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್). ಸವೆಂ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ರು. 100 ಮೊಲಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆಯೀ ಬೂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಲಗ್ಬಗ್ ರು. 10,000 ಮೊಲಾಚಿಂ ಟೋಟಲ್ ಇನಾಮಾಂ!

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ನಿಬಂಧನಾಂ:

1. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವ್ 12 ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಜೆ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಪಿಂಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಅಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವ್ ಜಾಪಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಆಸೊನ್, ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಕೋಣ್ ಜೊಡ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 70 ಅಂಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಟೈ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೋನಸ್ ಅಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ತೆಲಿ.

ಮುಖ್ಯ್ ಸೂಚನ್: ಜಾಪಿ ಸ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ದೀಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ.

2. ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಲಿಖಿಜೆ. ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ ಕ್ರಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಜೆ. ಹರ್ ಪಾನಾಚೆರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಸಜೆ. ಸಂಗಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್, ಗಾಂವ್, ಘರ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಪಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ವಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಬರಯ್ಜೆ.

3. ಜಾಪಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಮೈಲಾಕ್ budkuloepaper@gmail.com ಧಾಡಿಜೆ. ಇಮೈಲ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರ್ಯೆತ್. ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಧಾಡಿನಾಕಾತ್.

4. ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ (ರೋಮಿ ಲಿಪಿ) ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಇಮೈಲಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾರ್ Kala Sampath Quiz 4 Answers ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಜೆ. ಸೂಚನ್ 1: ಟೈಪ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಚಿ ಫೊಟೊ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಸೂಚನ್ 2: ತುಮಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಉದಾ: ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಇಮೈಲ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿವರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಲಗ್ತಿ ಕರಾ.

5. ಜಾಪಿ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ ಸನ್ವಾರ್, ನವೆಂಬರ್ 25, 2023. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ, ನವೆಂಬರ್ 30, 2023ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

6. ಮುಖ್ಯ್ ಸೂಚನ್/ಕಳವ್ಣಿ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಿರ್ಬಂಧ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಇರಾದ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿಚ್ ನಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆಡ್ವಾರಿನಾಂವ್. ಖಂಡಿತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯೀ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ನಕಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಜೊ. ಸ್ವಂತ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್. ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸೂಚನಾಂ, ಪೂರಕ್ ಗಜಾಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಟಣಾಂ, ಕಳವ್ಣ್ಯೊ, ಆಕರ್ಷಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ದಿತಾಂವ್. ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾತಾ; ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ತಶೆಂ ಕ್ಲೂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಮೋಘ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾವಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಇನಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಮುಖಾರಿಂ ಆನಿಕೀ ಬರೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಭಾಗಿದಾರ್‌ಪಣ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರೇರಣ್.

ಗುಮಾನಾಕ್ (Disclaimer): ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ಹಕ್ಕಾಂ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಚೆವ್ ಆನಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ವಾ/ಆನಿ ಸಂವಹನಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

‘ಎಕಾ ರಾತಿಚೊ ಸಯ್ರೊ’ ಕಾಣಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News