Latest News

ವಂಡರ್‌ಫುಲ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚೆಂ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ

Budkulo Media Service

Posted on : November 3, 2023 at 1:53 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ತನ್, ಮನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಗರ್ಜ್. ದೀಸ್‍ಭರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಟಾಕ್ ಜೇವ್ನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪರತ್ ತೊ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಹಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ದಿನಚರಿ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ? ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್?

ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಕುಡಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗೀ ವಾ ಮತಿಕ್‍ಯೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭೊಗಜೆ? ಹಫ್ತೊಭರ್ ಘೊಳೊನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಿರಾಮ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಅಮೆರಿಕ, ಯೂರೋಪ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಯಾ. ತಿಂ ಸ ಮಹಿನೆ ಘೊಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉರ್ಲೆಲೆ ಸ ಮಹಿನೆ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪಳೆಯಾ, ತೆಚ್ ಪ್ರವಾಸಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತರೀ ತೆಚ್ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಪಯ್ಣಾರ್ ವೆಚೆಂ, ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಹಫ್ತೊಭರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್, ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್, ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಫಕತ್ ವಿರಾಮ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ತನ್ ಮನ್ ಪರತ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರಜೆ ತರ್ ದೊನಾಯ್ಕೀ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರಿಜೆ. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವಾಟ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಗೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆ ಸದಾಂಚೆ. ತುರ್ತಾನ್ ಮನರಂಜನ್ ಆನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಪಾವ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸುವಾತೆರ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂಯೀ, ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಧಾಮಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಥ್ರಿಲ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾ.

ತಸಲೊ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಜಾಗೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚೆಂ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎಕಾ ಅದ್ಭುತ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಕಾಫಿಯೆ ತೊಟಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಯೆತ್. ತುಮಿ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಂವ್ಚೊ ಉಬಾರಾಯೆಚೊ ಭವ್ಯ್ ಮೆರ್ತಿ ಗುಡೊ. ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ರಮಣೀಯ್ ದೃಶ್ಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭುಲಯ್ತಾ. ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ತಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಅನುಭವಾನ್ ತುಮಿ ಧಲ್ತಾತ್.

ಘಾಟಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಬೃಹತ್ ತೊಟಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಫಿಯೆ ತೊಟಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಪರಿಸರಾಂತ್, ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆನಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಹಜಾರೊಂ, ಲಾಖೊಂ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಆಕರ್ಸುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಿವಾಸಿ, ತೊಟಾಗಾರ್, ಕಾರ್ಬಾರಿ ಘಾಟಾಗಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಸಿನೆಮಾಂ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಫೇವರಿಟ್ ಲೊಕೇಶನ್

ತಾಂತುಂಯೀ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕರಾವಳಿಕ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಿಳಾಲ್‍ಕೊಪ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ಸಮುದಾಯ್ ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ತೊಟಾಂತ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಸೊಭ್ಚೆಂಚ್ ಭವ್ಯ್ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಹಾಂಗಾಚ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕನ್ನಡ ನಟ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲ್ಲಾಂ.

ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಮಹಿಮಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಂದಾಜ್ ಜಾತೆಲಿ. ಆದಿಂ ಹಾಕಾ ಆಡಿನಕೆರೆ, ಹರಸಿನ ಹಾಡ್ಲು ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ರಾನ್ ಬೊಕ್ರೆ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಡಿನಕೆರೆ, ಆಡಿನ್‍ಕೆರೆ ನಾಂವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಜಾಗೊ 60 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪ್ರಮೋದಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಹಿಮ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ದೋವ್ ಪಡ್ತಾಲೊ, ಧುಂವ್ರಿ ಆಸೊನ್ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಭರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತೆಂ ಸುಂದರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮೋದಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ‘ಹಿಮಗಿರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹೆಂ ‘ಹಿಮಗಿರಿ’ 60 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಿಮಗಿರಿ ನಾಂವಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಎಸ್ಟೇಟಾಂ, ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಆಸಾತ್. ಘುಸ್ಪಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಪಿಂತಾಮಾಗೆಲ್ಯಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಿಮಗಿರಿಕ್‍ಚ್ ಪಾವಾ).

ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?

ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫಕತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತೆಂ ಜಸ್ಟ್ ಏಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ನ್ಹಯ್! ‘ರೆಸೊರ್ಟ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶ್ಹೆರಾಂನಿಯೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ವಣದಿಂ ಮಧ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಪುಣ್ ಘಾಟಾರ್ ತುಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ತೊ. ವ್ಹಯ್. ಭೊಂವ್ತಿಲೆಂ ಪರಿಸರ್, ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಜಾಗೆ, ಪರ್ವತಾಂ, ಝರಿಚೆಂ ಉದಾಕ್, ಆಕಾಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ದಿತಾತ್.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್‍ಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್. ಕಾಫಿಯೆ ತೊಟಾಂನಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಯೆತ್. ತುಮಿ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್, ಚಾಯೆಚಿಂ ತೊಟಾಂ, ನೈಟ್ ಸಫಾರಿ, ಸಾಹಸಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ಸವೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಾಂಕ್‍ಯೀ ಭೆಟ್ಯೆತ್.

ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತರ್ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ದಿವ್ಳಾಂ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ಶೃಂಗೇರಿ ದೀವ್ಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೀವ್ಳ್ ಕಳಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್. ಪುರ್ಸತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಣೆಂ ವಚೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಉಬಾರಾಯೆಚೊ ಜಾಗೊ.

ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವಿವರ್:

ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಜಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,000/- ದಿಸಾ ಲೆಕಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ. ಹಾಂತುಂ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಖಾಣ್, ಜೆವಣ್, ಕಾಫಿ-ಚಾ ಆನಿ ಫಳ್ಹಾರ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿವರ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ ಫೋನಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನತ್ ಕರಿಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ವಿಜ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರೀ ಆಫರ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಇನಾಮ್, ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಒದಗ್ಸಿಲಾಂ. ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ಜಣಾಂಕ್ ತಲಾ ರು. 3,000 ಐವಜಾಚೆಂ ಹೆಂ ಆಫರ್ ತಾಣಿಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ಇನಾಮ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಿಜೇತಾನಿಂ ಗಳ್ಸುಂಚೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೆಂ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್. ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮುಂಗಡ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರಿಜೆ. ಪಂಗ್ಡಾ ಸವೆಂ ವೆತಾತ್ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯಾ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್.

ಹಿಮಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟಿಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್:

ತುಮಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ವಾ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಚಡೊನ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಪಾವಜೆ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಯಪುರ ವಚೊನ್ 14 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಬಿಳಾಲ್‍ಕೊಪ್ಪ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ 135 ಕಿ.ಮೀ. ಆನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಥಾವ್ನ್ 35 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ-ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಿಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಪ್ಪ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾವ್ಯೆತ್. ತಶೆಂಚ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ತೆಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ವಾಟೆನ್ ಪಾವ್ಯೆತ್.

ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿವರ್:

ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ಅನುಭವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತುಮಿ ಮನ್ ಕರಾ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯೆವ್ಜಿಯಾ. ಬುಕ್ಕಿಂಗಾಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೆಂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ವಿಳಾಸ್, ಇಮೈಲ್ ಆನಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ.

ಫೋನ್: +91 8088247519, +91 9449471921
ವಿಳಾಸ್: Himagiri Home Stay, Bilalukoppa Post 577114, Basrikatte, Koppa Taluk, Chickmagalur Dist, Karnataka.
ಇಮೈಲ್: info@himagirihomestay.in
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್: himagirihomestay.in
ಗೂಗಲಾಂತ್ ಸರ್ಚ್ ಕರಾ: Himagiri Home Stay, Bilalukoppa, Basrikatte

ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಡವ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬಿಳಾಲ್‍ಕೊಪ್ಪ ವಚಾ ಆನಿ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ರಾವೊನ್ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವೊನ್ ಯೆಯಾ. ದಿಗಂತಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆರ್ತಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದಿವ್ಯ್ ಅನುಭೂತಿ ಆಪ್ಣಾಯಾ. ತಾಂಕ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಯಾ.

www.himagirihomestay.in

ವಾಚಾ: ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫೆಸ್ತ್

English Report of Konkani Fest at Himagiri Estate

ಭೆಟ್ ದಿಯಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಚ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸಾರ್ಟಾಕ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News