Latest News

ಬೆಥನಿ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣ್ ಸಿ. ಅಸುಂಪ್ತಾ ಬಿ.ಎಸ್. ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕ್ವಿಜ್ – 3’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಕುರೊವ್

Budkulo Media Network

Posted on : October 31, 2023 at 9:19 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 3’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಇಮಾಜ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಮಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಪ್ಪ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ-ಸತ್ಕಾರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.

‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 3’ ಫಲಿತಾಂಶ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ತಾ: ಬೆಥನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಸುಂಪ್ತಾ ಬಿ.ಎಸ್. (58 ಅಂಕ್). ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ: ಬೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಯುಎಸ್‍ಎ (53½ ಅಂಕ್). ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಂ ಆಸಾತ್: ಶೆರೆಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪಿದಮಲೆ, ನೀರ್ಮಾರ್ಗ (51½ ಅಂಕ್); ಗ್ರೇಸಿಯಾ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಮೈಸೂರ್ (50½ ಅಂಕ್); ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (50½ ಅಂಕ್) ಆನಿ ಅನಿತಾ ಗೋಮ್ಸ್, ಬೆಂದುರ್ (50½ ಅಂಕ್). ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 6 ಜಣಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್.

ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ 10 ಜಣಾಂ: ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಮೈಸೂರ್; ವಯೊಲೆಟ್ ಲೋಬೊ, ಪೆರ್ನಾಲ್; ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂರ್; ಪ್ರಮೀಳಾ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಕೆಲರಾಯ್; ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಿಜೈ; ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋಜ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್; ಗ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಣಜಾರ್; ರೋಸ್‍ಲಿನ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಪೆರ್ನಾಲ್; ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ಲವಿನಾ ಡಿಸೋಜ, ಆಗ್ರಾರ್. ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

ಕಳವ್ಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಆಮಿ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 2,500 ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅಮಾನಾತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ತರ್ಫೆನ್ ರು. 400 ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂಚೊ ಐವಜ್ ರು. 2,900.

ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ, ತಿಸ್ರ್ಯಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 27 ಜಣಾಂನಿ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 15 ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 16 ಜಣಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್. ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್ ವಿಭಾಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಆಸೊನ್, ತಾಂತುಂ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ಯೀ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತುಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಭಾರ್ ಮಾನ್ತಾಂವ್.

ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ:

‘ಇಮಾಜ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯೊ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಎ. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್, ಬಿ. ಮಿರೊಣ್ ವಾ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಗಿರುನ್, ಸಿ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗ್

2. ಎ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕೇರ್, ಬಿ. ಬೆಜ್ಮಿ ವಾ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಪೀಂತ್, ಸಿ. ಕುಂಪಾದ್ರ್‍ಪಣ್ (ತೆ ದೊಗೀ ಕುಂಪಾದ್ರ್)

3. ಎ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಬಿ. ಮಿರ್ನಿಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾ ಥಾವ್ನ್, ಸಿ. ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲಾ ಲಾಗಿಂ

4. ಎ. ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್, ಬಿ. ವಿಗಾರಾನ್

5. ಎ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್‌ಚ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್, ಬಿ. ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೊ ಗೊಮ್ಟೊ ಮೊಡೊನ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

6. ಎ. ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್ಪಿನ್, ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ

7. ಎ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿವಿಯನ್ ಕುತಿನ್ಹೊ, ಬಿ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್, ಸಿ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಪಿಂಟೊಚೆರ್

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್:

ಸವಾಲ್ 1: ಎ. ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್. ಬಿ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಮಹಜರ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಇಮಾಜ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಆಪಡ್ನಾಶೆಂ ಎಸ್.ಐ.ನ್ ತಾಕೀದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಸಿ. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ಫಾಯ್ನೆಲ್

ಸವಾಲ್ 2: ಎ. ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಡಜನ್‍ಭರ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾಲೆ; ತೆ ಆಂಗ್ಡಿಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪೊರ್ಬುಂಚೆ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗಲಾಟ್ಯಾಂಕ್ ವಚನಾಸ್ಚೆ ಸಾಧೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್.

ಸವಾಲ್ 3: ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್-ಉದ್ಯಮಾಂ: 1. ಕಕ್ಕೆಪದ್ವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ ಕ್ವಾರಿ; ಪಾಜೆ ಫಾತೊ ಫುಟಂವ್ಚೆಂ, 2. ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ರೇಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿಂ ತೀನ್ ಟಿಪ್ಪರಾಂ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. 3. ಬಸ್ಸ್, ವಿಮಾನ್ ಆನಿ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಕ್ಚಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. 4. ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಎಂಎಲ್‍ಎಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. 5. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. 6. ವ್ಹಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿಂ ಕಡೆನ್ ವಶೀಲಾಯ್ – ಎಂಎಲ್‍ಎ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಚೆಂ ಇನ್‍ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. 7. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಸಮಾಜೆಂತ್, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸವಾಲ್ 4: ಎ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್. ಬಿ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚೆ ದೋಗ್ ಕಾನ್‍ಸ್ಟೇಬಲ್; ತಾಂತುಂ ಎಕ್ಲೊ ರೊಕಿ. ಸಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಏಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ, ತಾಕಾ ಪುರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಡಿ. ಬೆನ್ನಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣಾಂ: ಗೊಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ರುಪಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಂ ವರ್ವಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಆದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿವಿಯನ್ ಕುತಿನ್ಹೊಕ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾಚ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ. ಕುತಿನ್ಹೊನ್, ಎಸ್.ಐ. ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ. ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ವಳಕ್, ಆದ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ತಾಕಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಇ. ಕುತಿನ್ಹೊಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಬೆನ್ನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಾಮಾದೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಾತಿಂ ರಾಕ್ವಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಇ. ಕುತಿನ್ಹೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬೆನ್ನಾ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಕರಣ್ ಭೇದ್ ಕರುಂಕ್, ರಾತಿಕ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ. ವಿಗಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಪೆಟೊ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘುಟ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೆನ್ನಾಕ್ ರಾಕ್ವಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಇ. ಕುತಿನ್ಹೊಕ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಚೆರ್ ಚಡ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಲಡಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೆಜ್ಮಿನ್‍ಂಚ್ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ (ವಿಗಾರಾನ್ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ). ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಧರಿಜೆ ತರ್ ಬೆನ್ನಾ ಗರ್ಜೆಚೊ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಂಕ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆಧಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಬೆನ್ನಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂನಿ, ಬೆನ್ನಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವಿಚಾರಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ದುಬಾವಾನ್ ನ್ಹಯ್.

ಸವಾಲ್ 5: ಎ. ತೆವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಾಮಾದೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆನ್ನಾನ್.

ಬಿ. ಬೆನ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ: ಖರ್‍ಯಾನ್ ಬೆನ್ನಾನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್, ವಿಗಾರಾನ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ರಾಗ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಪಿಡಾ, ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಮರಣ್, ಪಾದ್ರಿನ್ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿಂ ವರ್ವಿಂ ತೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸದಾಂಯ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಾಮಾದೊರ್ ಆನಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆನ್ನಾನ್ ತೆವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಮಾದೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಇಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿವಾರ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬೆನ್ನಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಪಿಡೆಂತ್ಲೆಂ ನಿವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂತಾಂತೊನಿ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೊ, ಚಡ್ ಪೈಶೆ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಮೀಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್‌ಯೀ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೊ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗೂಣ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಾಗ್, ನಿರಾಶಾ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂತಾಂತೊನ್ ಮಜತ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆನ್ಸರಾಂತ್‍ಚ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾಂಯೀ ಬೆನ್ನಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉರಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲೆಂಚ್. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ದಯಾ, ಬಿರ್ಮತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್. ಸವೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ, ದುಡು ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ನಿಬಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದುಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪತಿಣೆಕ್ ಒಪಿಸ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಖಂತ್-ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಸನ್ವಾರಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ. ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಯೆಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ದಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ! ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ಗಾಳಿ ಸೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಇಮಾಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಭರಾರ್ ತೊ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಮೇಜ್ ಮಾಲ್ವಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂತಾಂನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಧರ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಧರ್ತಾನಾ, ಜಡಾಯ್/ಒತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಇಮಾಜ್ ಲಕ್ಲಿ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತೊಯೀ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೆರ್ ಇಮಾಜ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಇಮಾಜ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಫರಾಮಶೆನ್ ತಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಬೆನ್ನಾನ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಅಮಾಲಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಶೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವಾನ್ ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಆತುರಾಯ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಿ. ನೀಜ್ ಅಪ್ರಾಧಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಸಂಗ್ತಿ: 1. ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿ, ರುಜ್ವಾತೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿವಿಯನ್ ಕುತಿನ್ಹೊಕ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊಚ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಿಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಾಣೆಂ ದೀಸ್‍ಭರ್ ತನ್ಖಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುತಿನ್ಹೊ, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಚ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದುಬಾವಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್. ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕತಾಲೊ. ಬೆಜ್ಮಿಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್, ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆತಾನಾ ಬೆಜ್ಮಿನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಕ್ ಬಳ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್‍ಚ್ ಬೆಜ್ಮಿ ವಿರೋಧ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದೊ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್‍ಯೀ ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ವಿರೋಧಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಬೆಜ್ಮಿನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಥಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್‍ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭದ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಹೊ ಖೆಳ್ ರಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಘಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚೆ ರೆಕೊರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆ. ಫೊನಾರ್ ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮಿರೊಣಿಕ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಲೆ ಆರೋಪ್ ತಾಚೆರ್ ದುಬಾವೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಟ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಇಮಾಜೆಚೊ ಭಾಗ್ ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರಿನ್ ಸ್ವತಃ ಉಕಲ್ನ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ. ಘಡಿತಾಂ ವರವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಮೊಂಕ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೆಜ್ಮಿಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್, ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಕಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ – ಸರ್ವ್ ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಂ ಖಾಲ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬೆಜ್ಮಿಚ್ ಖರೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇ. ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ವಿಗಾರಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಇ. ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ವಿಗಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ ಉಟನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಕಾಜಿತೊರ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ರಾಕ್ವಲಿ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗ್ತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ ಗಜಾಲಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್‍ಂಚ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ಕ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ರುಜ್ವಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಕ್ಷಿ ಜಮಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ.

ತನ್ಖೆಕ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉದೆಲ್ಲಿಚ್ ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಪೆಟೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಕ್‍ಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಕಾಜಿತೊರ್ ಆನಿ ವಿಗಾರಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಧಿಕಾರಿನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಲೆ. ತಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಸಂಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ರಾತಿಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಇ. ವಿವಿಯನ್, ಬೆಜ್ಮಿಂಚ್ ಸೂತ್ರ್‍ಧಾರ್ ವಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ.

ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಸವಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಲಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಚಾಮಾದೊರ್ ಬೆನ್ನಾ. ತೊ ಪಿಂವ್ಡೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪೆಟೊ ಕೊಣಾಕ್ ವಳ್ಕತಾಲೊ, ಕೊಣಾಕ್ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘುಟ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬೆನ್ನಾ ಜಾಣಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ (ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಸ್ವತಃ ಚಾಮಾದೊರ್ ಆನಿ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾವ್ನ್) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ರಗ್ಳೆ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಕೋಣ್ ರಿಗ್ಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಜೆ ತರ್ ತೆಂ ಬೆನ್ನಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಇ. ಕುತಿನ್ಹೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಪೆಟ್ಯಾಚೆ ರಗ್ಳೆ ಆಡಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಅಪ್ರಾಧಿಂನಿ ಇಮಾಜ್ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಬೆನ್ನಾನ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಬೆನ್ನಾಕ್ ವಿಚಾರಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೊ, ತನ್ಖಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬೆಬ್ದೊ ಬೆನ್ನಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ತರೀ, ದುರುದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಫರಾಮಶೆನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ತಾಕಾ ನಗಣ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೊಚ್ ತಾಚೊ ಶೆವಟ್. ಅಮಾಲಾಂತ್‍ಚ್ ಲೊಳ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ವಿಷಯಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡುಂಕ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಇಮಾಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್‍ಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್, ತೊ ಭಿರಾಂತೆವಿಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಸಂಗತ್, ಪೆಟೊ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ವಳ್ಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಕೀಗತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ತಾಕಾ ತಿ ನಗಣ್ಯ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತನ್ಖೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಭೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಂಗತ್. ಶಿವಾಯ್ ಇಮಾಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಜಾಂಗ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ತಾಕಾ ಕಾಂತವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್, “ಸಾಂತಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ…” ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾ, ಆನಿ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ, ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಗ್ಳೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಂಗಿಂ ಸಬಾರಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಯೀ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ!: ಜರ್ ಬೆನ್ನಾನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಘಟ್ಟ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ? ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕುತೂಹಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಇ. ಕುತಿನ್ಹೊಕ್ ತಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಚಿ ಶಿಕಾರ್ ಬೆಜ್ಮಿಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜರ್, ಬೆನ್ನಾ ಹಟ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ಕಸಲ್ಯೊ??? ಶಿವಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿರೊಣ್ ಗಿರು ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ… ತಾಕಾಯೀ ಪೆಟೆ ವಳ್ಕಿಚೆ… ತಾಣೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಂವ್ಕ್ ನಜೊ..? ಅಶೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾತಾ… ತೆಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ನವೊಚ್ ಸುರೂಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಕಾಣಿ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ನ್ಹಯ್ವೇ?

ತಿಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಇಮಾಜ್’ ಕಾಣಿಯೆ ರಚ್ಪಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೆಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ – ‘ಲೊಕಾಕ್ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್’

2. ಆಮಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ಕಾಣಿ: ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್. ತಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್: ಜೆಸಿಂತಾ

3. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಡಾಂ ಗಾಂಟಿಂಚೊ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರ್ (Orthopedic Surgeon). ತಾಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ (1992 ಥಾವ್ನ್ 2021 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಒರ್ಥೊಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊ ಮುಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಒರ್ಥೊಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾ. ಸವೆಂ ಬೆಂದುರ್ ಕೊಲಾಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 5.30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಪಾಂಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೆರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಶನಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ).

ಬಂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿ ಜನಪ್ರಿಯತಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಇನಾಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯೀ ಚಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಇನಾಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,800 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 750 ನಗದ್, ರು. 2750ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಆನಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚೊ ಗ್ರಂಥ್), ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,600 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 550 ನಗದ್, ರು. 2750ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಆನಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚೊ ಗ್ರಂಥ್) ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರು. 700 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 400 ನಗದ್ ಆನಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚೊ ಗ್ರಂಥ್) ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ತೆಗಾಂಕ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ದಿತಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಭರ್ತಿ ರು. 10,200 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ! ಹ್ಯಾ ಖಚಿತ್ ಇನಾಮಾಂ ಸವೆಂ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. (ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಶಾಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್).

ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುಕ್ ಆನಿ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ವಸ್ತಿ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಆಮಿ ಆಭಾರಿ ಆಸಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವಕೀಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಆರ್. ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಆಮಿ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರಾಕ್ ವಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಹಿತೈಶಿಂ ಖಾತಿರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಯ್ಲೆ ದೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರೊ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ (ಆ್ಯಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ತರೀ) ಆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಹಿಶಾರೆ, ಸೂಚನಾಂ, ಮಾಹೆತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೊ, ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ಚಲ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಸಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಲ್ತು ಆಸಾ! ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 4’ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಖಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊನ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ನವಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ರಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ. ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

1 comment

  1. Rejoicing at winning the First Prize in Budkulo Kala Sampath Quiz -3, I thank Budkulo Sampadak Shri Donald for creating this rich ambience for Konkani cultural and linguistic promotion.

    More than the quiz, reading the story itself provides fertile ground for emotional and spiritual consciousness and Dr Edward’s ‘Imaz’ is so realistic.
    ಬಹುಮಾನ ಐವಜ್ ಸಗ್ಲೊ ಮಜೆ ಬೆಥನೀ ಮೆಳಚ್ಯ “Solidarity Fund for the poor” ಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್.
    ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News