Latest News

ಮೊಸ್ರಾಕ್ ವಕತ್ ನಾ! ಚರಿತ್ರಾ, ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್‍ಪಣ್!?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : October 13, 2023 at 2:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಗುಮಾನಾಕ್: ಎಕಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಹೆಂ. ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಚ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್‍ಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ವಾಚಾ, ಹೆರಾಂಕೀ ವಾಚುಂಕ್ ಧಾಡಾ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಯೀ ದಿವ್ಯೆತ್, ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್.

ಎಕಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ (ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ಕೊಣೀ ಜರ್ ‘ತೆಂ ತಶೆಂ ಆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ತರ್ ತೊ ಕಿತೆಂಗೀ ದುರುದ್ದೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್‍ಂಚ್ ದಾಳ್ ಶಿಜಯ್ತಾ ಮ್ಹಣಜೆ. (ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಕೀ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಹಾಂವೆಂ). ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ವಾ ಮೆಸೇಜಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿಯೀ ಥೊಡೆಶ್ಯಾಂನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಬಾರಾಂನಿ ಬರೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಸೊಂ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾತಾಂಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್.

ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಚರಿತ್ರೆಚಿ:

ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚರಿತ್ರಾಚ್. ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್: ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಜಾಂವ್ ಗೆಲೆಲಿಯೊ, ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ತಸಲೆ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಕ್, ವಾತಿಕಾನಾಕ್ ವಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ತೆದಾಳಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಯೆತ್, ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ತೆದಾಳಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಶೆಂ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೆಂಚ್ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಣಾ ಎಕಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ, ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ವಾ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಆದಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ, ರಾಜಾಂವ್ ವೆಗ್ಳೆಂ.

ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ – ಘಡಿತ್ ವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್?

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಅನಾಚಾರ್, ಕರಾಳ್ ಹಿಂಸಾ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್. ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಭಾರತಾಕ್ (ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾಕ್) ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾನ್ (ತೊಚ್ ತೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬ್, ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾ! ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತುಮಿ ಟಾಡಾ, ಪೋಕ್ಸೊ ತಸಲೆ ಕಾಯ್ದೆ, ವಿಶೇಸ್ ಕಾನೂನಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾಂತ್ ನೆ, ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಾನೂನ್ ವಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ವಾ ಕೋಡ್ತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಕರಾಳ್ ಕಾನೂನ್, ಕ್ರೌರ್ಯತೆಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಶಾಸನ್. ತೆಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾನ್. ತಶೆಂ ಭಾರತಾಕ್ ಆನಿ ಏಷ್ಯಾಕ್ (ಖಂಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥಂಯ್) ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್. (ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ವಿಶೇಸ್. ತೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಹಜಾರ್ ಬೂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್).

ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಕಟ್ಟರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್. ತೆ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ದೋನ್ ಕಾಮಾಂ – ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್ (ಕೊಟೆಂ) ಬಾಂಧ್ಚೆಂ, ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಗರ್ಜ್ (ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಮಂದಿರ್) ಬಾಂಧ್ಚೆಂ. ಗೊಂಯಾಂತ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ರೊನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ರುಜಾಯ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಕೊಟೆಂ [St Sebastian Fort] ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಕೊಟ್ಯಾಚೊಚ್ ಜಾಗೊ ಆತಾಂಚೆಂ ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ). ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ವಾ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಗ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಠಿಣ್ ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ದಿವ್ಳಾಂ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಾಯ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಗೊಂಯಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಚಡ್ ದಗ್ದಿಲ್ಲೆಂ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಕೆನರಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್‍ಂಚ್ ಭೀಭತ್ಸ್‌ಕಾರಿ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಯೀ ಲೋಕ್ ಗೊಂಯಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ. ತಿಯೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಥಾ).

ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚೊ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂ?:

ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಪಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಹಟ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ (ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಂದೂ, ಮಾಪ್ಳಿ ವಾ ಕೊಣೀ ಸಗ್ಳೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಪಿಚ್) ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚಿ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಗ್ಳಿ ಸಾಂಡಿಜೆ ಆನಿ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್‍ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜೆ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ ವಿಸ್ರಜೆ! ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಶೆಂ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್. ದೆಕುನ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್. ಆನಿ ತಶೆಂ ಹಜಾರೊಂ ನವ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ರಿತಿನ್ ದಗ್ದಿಲೆಂ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಜಿವೆಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಾಂ… ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೆದಾಳಾ ಘಡ್ಲಾಂ. ಚಡುಣೆಂ 50 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್‍ಯೀ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್) ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ನೆ, ತಿ ಹ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚಿಚ್ ಏಕ್ ಪದ್ಧತ್ (ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಂಚ್ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’, ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ).

ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗನಾಂತ್. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡುಣೆಂ 90% ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಕೊಣೀ ಎಕಾ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯಾ, ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ, ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಆನಿ ಥೊಡೆ ಚರಿತ್ರಾ Expert ಆಸಾತ್, ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ಚ್ ನಾ! ಅಸಲೆ (ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಅಸ್ಸಲ್ ಕಪಟಿ) ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಯೀ ಆಸಾತ್!! ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್. ತೆಂಯೀ ಫಕತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ದುರುದ್ದೇಶ್‍ಚ್ ತಾಂಚೊ ಮಾನ್‍ದಂಡ್!! ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಅನುಪ್ಕಾರ್‌ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೀವ್!??

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ:

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್. ಸಿನೆಮ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಲವ್ಯೆತ್ ವಾ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಠಿಕಾ ಕರುಂಕೀ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಸಹಜ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಅಪ್ರತಿಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಚೆಂ ‘ಪದ್ಮಾವತ್’ (ತಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ) ಸಿನೆಮಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ.

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಏಕ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಸಿನೆಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಿನೆಮ್. ಹಿಚ್ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಜಾತೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೋಷ್, ಉಣೆಂಪಣಾಂ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಚಿ ಫಿಕಿರ್‌ಯೀ ನಾ, ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ಆಸನಾ. ಲೋಕ್ ಮನರಂಜನ್ ರುಪಾರ್ ಘೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಲೊಕಾನ್ ಮೆಚ್ವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಆಸಜೆಚ್ ನ್ಹಯ್ವೇ? ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಸಲ್ವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಶಿವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂನಿ ನ್ಹಯ್! ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್, ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಖರೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿನ್ ತರ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಿತ್. ಹಾಂವ್ ವರ್ಸಾಕ್, ಥಿಯೇಟರಾಂತ್‍ಚ್, 25 ಥಾವ್ನ್ 50 ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆತಾಂ (OTT Platforms are now Additional). ಥೊಡಿಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ತರ್ ಥೊಡಿಂ ಸಾಧಾರ್ಣ್, ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಸಿನೆಮಾಂಯೀ ಪಳೆಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ದಾಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹುಸ್ಕೊ ಫಕತ್ ಎಕಾ, ತೆಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್, ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಕಾರಣ್ ಆಸಜೆಚ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ದೊನ್‍ಂಚ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಮಾನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖುಷಿ. ದೆಕುನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಥ್ರಿಲ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ರಿತಿನ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ತಶೆಂ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರ್ ತೊ Foolಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಇರಾದೆ, ಮನಸ್ತಾಪ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಮೊಸೊರ್, ಹಗೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂ. ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ? (ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ). ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಉದೆತಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ದುಸ್ರೆಂ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಲಗ್ತಿ ಸಂಗ್ತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್.

ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್ ದಿತಾಂ. ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಚಿಚ್. ತಾಂಚಿಂಯೀ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಣಿಂಯೀ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲಾ, ಜೊಡ್ಲಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್‍ಂಚ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾ ವಿರೋಧ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ! ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಖೊಡಿ, ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಚಿಂ ಸ್ವಂತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ Forward ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ just Frustration! ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಗೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಆದ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?! ಅಸಲ್ಯಾ ಅನುಪ್ಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ತರೀ ಆಸಾಗೀ? ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ.

ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಠಿಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್, ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ವಿಷಯಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫರ್ಮಾಣಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ನಾಂವಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ವಾ ಬೋಗಸ್, ಫೇಕ್ ನಾಂವಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆಣ್ವ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂಯೀ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಫೈಸಲ್ ದಿತೆಲೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಬರೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ವಾಟೆನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಕೀ ಕಳ್ತಾ ತೆ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಹಾಂವೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಉದ್ದೇಶ್ ಎಕ್‍ಚ್. ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ರುಚ್ಲಾಂ. ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ, ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್, ತ್ಯೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಬರಾಬರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಬಳ್ವಂತ್ ಭಾಸ್/ಮೆಸೆಂಜರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾ. ಪಳೆವ್ನ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲಿಯೀ ಠಿಕಾ ಕರಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಪರತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ತ್ ಆನಿ ವೀಕ್ಷಕ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಜಾತಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್ ದುಡು ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಜೆಚ್ ನ್ಹಯ್ವೇ? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಖರ್ಚುನ್ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್ವೇ? ತಶೆಂ ಜಾತಾ ತರ್ ಬರೆಂಚ್‍ಮೂ? ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ನ್ ಆನಿ ಬರಯ್ನ್. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ನಂಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ.

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ತಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ಉಡಾಸ್ ದವರಾ, ಹಾಂವ್ ಮೀಡಿಯಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನೀ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊಚ್ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ, “ಡೊನಿ, ತುಕಾ ಮೀಡಿಯಾಚೊ ಪಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತರೀ… ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೆ… ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ..? ಛೆ! ತುಜೊ ಪಾಸ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದೀ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಪಾಸ್ ವಿಚಾರುಂಕೀ ನಾ, ಆನಿ ತೊ ಘೆಂವ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ. ಪರತ್ (ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್) ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆತಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಯ್ತಾಂ; ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಧಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾಣಾಂತ್.

ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಕ್ ಆಜ್ ಲೋಕ್ ಮಾನ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕಾರಣ್. ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಸಾಂವ್.

ಚಿಮ್ಟೊ: ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರುಚ್ತಾ, ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ವಚನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಚಿಯೀ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡತೆಲಿ! ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಬರೆಂ ಚಿಂತಾ, ಬರೆಂ ಸಾಂಗಾ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ
ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಾಧ್ಯಮ್
Budkulo.com

ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಆದ್ಲಿಂ Fantastic & Beautiful ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚಾ 👇👇

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಆಟೆವಿಟೆ

ಟಿಪ್ಪುನ್ ಭೆಸಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ

ಮೈಸೂರ್ ಆನಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ನಾ ಮಾನ್?

ಪಯ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್, ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ!

ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಣಾಂತ್‍ವೇ?

ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್; ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಭಾ?!

ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ Empowerment ಬುಡ್ಕುಲೊಚೊ ಧ್ಯೇಯ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News