Latest News

ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಪಯ್ಣ್: ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಣಾಂತ್‍ವೇ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 10, 2018 at 1:34 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರೀ ಖುಷಿ. ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಜಾಲಿಂಪರಿಂ ಚರಿತ್ರಾಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪಾರ್ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್. ಇಸ್ಕೊಲ್-ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡೆ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಉದೆಲ್ಲಿಯೀ ಆಸಾ, ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ (ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ – ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ), ತೆಂ ಬರಪ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾರೀ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ (ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ) ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ‘ಬಿದ್ನೂರ್’ (ಬಿದನೂರು) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಗೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕುತೂಹಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಅಸಲೆ ಥೊಡೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೆ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಲ್ಪನ್, ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ಗೂಗಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ). ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಹಾಂವ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ಪಾವ್ಲೊಂಚ್! ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ‘ನಗರ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಇಕ್ಕೇರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾ ಖಾಲ್ ಹೆಂ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಠಾಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಯ್-ರಾಣಿ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್, ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಗೆ, ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಕುದುರೆಮುಖ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಗರ ವಚೊನ್, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾನಾ, ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಪಳೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಲ್ಪನ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಸ್.ಕೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಘಾಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಕುದುರೆಮುಖ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಸ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಕಾರಾರ್ ತೇಗ್ ಜಣ್, ಸವೆಂ ತೀನ್ ಸ್ಕೂಟರ್-ಬೈಕಾಂನಿ 6 ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಳಸ ಪಾವೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ನ್, ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪಾವೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ರೆಸಾರ್ಟಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ರೆಸಾರ್ಟಾಂ ತೆಣೆಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ – ಈಗಲ್ ಐ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ಯೆತ್. ಆಮಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಹಸ್ತಿಂಚೆ ರಗ್ಳೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಟ್ ಸಗ್ಳಿ ಭಿಂಯಾನ್‍ಂಚ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಪ್ಪ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಸರ್‍ಯೀ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ರಾಸ್ ಬಿಂಡಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಖೆಲೆಂ. ಬಿಂಡಿ ಸೊಲಾಂ ಸುಕಂವ್ಕ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರೇತನ್‍ಯೀ ಕೆಲೆಂ. ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ, ಫ್ಯಾನಾ ಪಂದಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ದವರ್ಲ್ಯಾರೀ ಶೆಳ್ ಸುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಪ್ಪ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ರೆಸಾರ್ಟಾಕ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕಾಟಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ಕಾಟಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಆಂಗಾಂತ್ ಭಿರಾಂತಿಚಿ ಕಾಂಪ್ ಸುಟ್ತಾ. ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಟಿಯೊ, ಕಾಫಿ ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದೊರೊ ವಾ ಗುಂಡಾಯ್ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ನಾ.

ಆಮಿ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್. ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಪಿಕ್ಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ವಾಟೆರ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಂಬ್ಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ಲೆ. ಕೊಪ್ಪ ಥಾವ್ನ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ರುಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ನೆ ಚೆಡೆ (ಕೊಲೆಜಿಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ) ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೆಚ್. ಏಕ್ ರಾಸ್ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಆರಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕೊಪ್ಪ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಸನಗರ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಮಿ ಕವಿಶೈಲ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಕುವೆಂಪುಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಕುವೆಂಪು ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಚ್ಯೊ ಸಮಾಧಿ ಪಳೆಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳೂರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ಕೊಪ್ಪ ಥಾವ್ನ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಚೊನ್ ಹೊಸನಗರ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಸನಗರ ಟೌನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ‘ನಗರ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೊಚ್ ಆದ್ಲೊ ಬಿದನೂರು (ಬಿದ್ನೂರ್) ಗಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ಮುಖ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮಜ್ಭೂತ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ನಿ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಸ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ (ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹಿ – ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್. ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಬಾಂಯ್, ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಿಯೀ ಏಕ್. ಮರಿಯೆಚಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಘಾಲ್ಲಿ, ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಹಾಂಗಾಚಿ.

ಬಿದ್ನೂರ್, ಕೆಳದಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯ್ಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೊಟೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಶ್ಹೆರ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ (ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗ) ಸುವಾತೆರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಕೊಟೆಂ ಹೆಂ. ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಪರ್ವತಾಂ-ರಾನ್ ಆಸೊನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ ಉಬಾರ್ ಬುರುಜ್ ಹಾಂಗಾ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ, ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾತ್ (ಥೊಡೆ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್). ರಾವ್ಳೆರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಟ್ವಣಾಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಪಂಚಾಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ವೊಣದ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ.

ಕೊಟ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ತಳೆಂ ಆಸಾ. ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್, ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ವಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್-ಸಂಬಂಧ್-ಸಂಪರ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕಾಂನಿ, ವಿಜಯನಗರಾಚಿ ಪಡ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್‍ಪಣಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ್, ಲಗ್ತಿ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಆನಿ ಕೇರಳಾಚೊ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಾಮಾದ್ ಬೇಕಲ ಫೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಯಕಾಂನಿ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಟೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಯಕಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೆಳದಿ ನಾಯ್ಕಾಂನಿ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಕೃಷಿ ತಶೆಂ ಇತರ್ ವಾವ್ರ್ ಭೋವ್ ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ಗಾದೆ, ಕೃಷಿ ಜಾಗೆ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲೆ. ಸಾಧೆ, ಬೊಳೆ, ಖಾಲ್ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್-ರಾಣಿಯೆಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ.

ಹೊ ಕಾಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚೊ ಭೋವ್ ಬರೊ, ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಳ್. ಹಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಚ್, ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯೊ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೆಣೆಂ ಚಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್’ಯೀ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕ್ರೂರ್, ದೆಸ್ವಾಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಣೆಂಚ್ಯಾ, ಮಂಥನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೈಸೂರ್ ಒಡೆಯರ್ ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್, ಸೈನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೈದರಾಲಿನ್ ಹಂತಾ ಹಂತಾನ್ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಕಳೊನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ತೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೈದರಾಲಿ ಪಾಟಾಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಪಾವ್ಲಾಂ ರೊಂಬಯಿಲ್ಲಿಂ. ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಂಥನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಜರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ, ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಿತ್ ತರ್, ತೆದ್ನಾಂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ್ ತಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ತಲೊ, ತೆದ್ನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆ ಭಿಂಯೆಲೆ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲೆ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ, ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಹಜ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ಮಂಥನಿ ಕುಳ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಯೀ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೈದರಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ಹಗೆಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್, ಹೈದರಾಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್‍ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕುಡಾಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ 1784, ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಸರ್ವ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆಂಬ್ಡುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿ ವ್ಹಡ್ ಚರಿತ್ರಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ (ಹಾಂವೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್). ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಬಂದಡ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯೊ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಖಾಲ್ 7 ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂತುಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಥಾ ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. (ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ – ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್)

ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಹೈದರಾಲಿ ತಾಂತುಂ ಜಿಕ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕೊಟೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೈದರ್‍ನಗರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ. ವಿಜೆಪಿನ್ ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಳ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಆಸಾ ತಸೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ರಾಂ-ಕಾಣಿ-ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸೃಜನ್‍ಶೀಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲಿ ರಾಣಿ ನೀಜ್ ರಾಣಿ – ಹೈದರಾಲಿ ಬಿದ್ನೂರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಬಂಧಿ ಕರ್ತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕಾಂಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ತರೀ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ತೊ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಶಾಣೊ.

ಬಿದ್ನೂರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಬಾರ್ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ತೆಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಪ್ಪ ಯೇವ್ನ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹೊಸನಗರ ವೆತಾನಾ ನಗರ (ಬಿದ್ನೂರ್) ಮೆಳ್ತಾ. ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಚ್ಯೆತ್. ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ-ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ. (ಅಂತರಾಂತ್ ಚಡ್ ಫರಕ್ ನಾ).

ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಕ್ಕೇರಿ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಇಕ್ಕೇರಿ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದಿವ್ಳಾಕ್‍ಯೀ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಥಂಯ್ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಫಾತ್ರಾಚಿ ನಂದಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಆಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಣೆಂಚ್ ಲಾಗಿಂ, ರಾಣಿಯಾಂನಿ ನ್ಹಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಹಾಣಿಯೆಚಿ/ಉದ್ಕಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಜಾಂಬ್ಳಾಂಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ಖೆಲಿಂ.

ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಳೆಂ, ತೆಣೆಂಚ್ ರಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಟೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ರಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಚ್. ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ರಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂವ್! ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಫುಡೆಂ ಚಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಠಿಣ್ ಕಾಂಟಿ, ಬೊಲ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್. ತರೀ ರಿಗೊನ್, ಚಡೊನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ರಾವ್ಳೆರ್’ಯೀ ನಾ, ಕೊಟೆಂಯೀ ನಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಕೂ ಘಾಲ್ನ್ ‘ಆಸಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಥರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ – ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಜಿವ್ದಾಳಿ, ಮ್ಹೊಂವಾಚೆ ಮೂಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

ಸಬಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಶೆಂಗೀ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಏಕ್ ಕೊಟೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಸಕ್ಡಾಂಯೀ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ದೊರೆ ಚಡೊನ್, ಕಾಂಟಿ-ಝಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಸೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ನೆಂ ಕೊಟೆಂ ವಾ ಬುರುಜ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ರಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಶೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ನೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಖರ್ಯಾನ್, ತೆಂ ಕೊಟೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ನರ್ ಮನಿಸ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಆಂಗ್ ಝರವ್ನ್, ವಸ್ತುರಾಂ ಪಿಂದವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಶೀದಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮೀಟರಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ತೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಗರ ಪಾವೊನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜೋಗ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾ ಪೂರಾ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಅಚಾನಕ್, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಆಖೇರಿಕ್ ತರೀ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಹೊ. ಥಂಯ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಸ್.

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್, ಕಾರ್ಗಲ್ ಉತ್ರೊನ್, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಲ್ತಡಿ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾಗೆ, ಉದಾಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್‍ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಪಂಗಡ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಕಾರ್‍ವಾರ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್, ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಸಾಗರ ಥಾವ್ನ್ ನಗರ ವಾಟೆನ್, ಪರತ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟ್ಯಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಕರುನ್, ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಟೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಪುಣ್ ತವಳ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಆಲೋಚನ್ ಯೆತಚ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾರ್, ಹಾಂಗಾ, ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ. ಆತಾಂ ತಿ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ತಾಂತುಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಉದೆಲೆಂ.

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಅದ್ಭುತ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತರ್ ಹೆ ಜಾಗೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆಯಾ. ಬರೆ ರಸ್ತೆ, ವಾಹನಾಂಚಿ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ವಾ ಬೊಯ್ಲಾಚಿ ತಶೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಮಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾ. ಸೊಜೆರ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಹೆರಾಂನಿ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್, ಸಾಮರ್ಥೆಕ್ ಆಮಿ ಚೆಪೆಂ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಫಾವೊ. ನ್ಹಯ್ಗೀ?

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News