Latest News

ಭೋವ್ ಬರಿ ಖಬರ್, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ ಸರ್ವ್ ಸೌಲತಾಂಚೆಂ – The Estate Resort

Posted on : December 11, 2019 at 9:35 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವರ್ದಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ: ದ ಎಸ್ಟೇರ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಡಿ.ಪಿ.ಬಿ. ಆನಿ ಡಿ.ಪಿ.ಡಿ.

Life is full of surprises ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಣಾರಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ Surprise ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಣ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೆ Surprises ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಶಿಕೊಂಕ್, ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗೆಲೊಂಚ್. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ಅಂದಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ!

The Estate Resort Moodbidri_01 The Estate Resort Moodbidri_13 The Estate Resort Moodbidri_15

ತೆಂ ಏಕ್ ರೆಸೊರ್ಟ್. ರೆಸೊರ್ಟಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ನವೆಂಚ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಘಾಟಾ ವಯ್ರ್ ವಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್, ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ಸರೀ ನ್ಹಯ್, ಹೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಲಾಗ್ಸರ್, ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ಸಂಪಿಗೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾಚ್ ಸಂಪಿಗೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಲ್ತಡಿಕ್ ಆಸಾ ಹೆಂ – ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸೊರ್ಟ್.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಾಂ ಭೋವ್ ಉಣಿಂ. ಅಸಲೆಚ್ ಜಾಗೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಲಾಖೊಂ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್, ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದರಬಸ್ತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ, ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ, ಥೊಡಿಂ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

Dony at The Estate 12 Dony at The Estate 10 The Estate Resort Moodbidri_02 The Estate Resort Moodbidri_09 The Estate Resort Moodbidri_03 The Estate Resort Moodbidri_17

ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಸುವಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತೆಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ರಿಕ್ರಿಯೇಶನ್, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಔಟ್‍ಡೋರ್ ಖೆಳಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸನ್‍ಸೆಟ್ ಆನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಸೊನ್, ಸುಶೆಗ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಹಫ್ತೊಭರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸೊರ್ಟ್ – ಏಕ್ ಝಳಕ್

ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ-ಮುಲ್ಕಿ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಸಂಪಿಗೆ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ವೆಚೊ ರಸ್ತೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಥಂಯ್ ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಏಕ್ ದ್ವಾರ್ ಆಸಾ, ತೆಣೆಂ ಭಿತರ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ದೊಂಗ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಗಂಜಿಮಠ ಥಾವ್ನ್ ಫೆರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ವೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಶೀದಾ ಹ್ಯಾ ರೆಸೊರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಯೆತ್.

30 ಎಕ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೊಂಗ್ರಾಳೊ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಬಾಂಧ್ಲಾಂ. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ 9 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ತರ್, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ 33 ಕಿ.ಮೀ., ಕಟೀಲ್ ಥಾವ್ನ್ 13 ಕಿ.ಮೀ., ಬಜ್ಪೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ 24 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರಾರ್ ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಆಸಾ.

Dony at The Estate 5 Dony at The Estate 13 Dony at The Estate 3 Dony at The Estate 2 The Estate Resort Moodbidri_16 The Estate Resort Moodbidri_14 Dony at The Estate 1

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, 2018 ಆಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಹೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಊಟಿ, ಮುನ್ನಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಹೊ ಜಾಗೊ ಆಸೊನ್, ಉಬಾರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರೆಸೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿಂ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‍ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಸಂಪಿಗೆ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂಧಪ್‍ಯೀ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಆದಿಂ ರಬ್ಬರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸೊರ್ಟಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಯೇವ್ನ್ ರಾವೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಶೇಷತಾ ಹ್ಯಾ ರೆಸೊರ್ಟಾಚಿ; ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ. 112 ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುದಿಯೆರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಖೆಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುರ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತಮ್ಚೆಂ ದಿವ್ಯ್ ದೃಶ್ಯ್ ಚಾಕ್ಯೆತ್.

ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಾಂತ್ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಚಿಂ 10 ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕೊಟೇಜ್ ಆಸಾತ್. ಡಬಲ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಚಿಂ 8 ವ್ಯಾಲಿ ವ್ಯೂ ರೂಮಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ತೀನ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಚಿಂ 2 ವಿಲ್ಲಾ ಆಸಾತ್. ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ವಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್.

Dony at The Estate 14

Dony at The Estate 8 Dony at The Estate 11 The Estate Resort Moodbidri_04 The Estate Resort Moodbidri_12 The Estate Resort Moodbidri_11 The Estate Resort Moodbidri_10 The Estate Resort Moodbidri_08 The Estate Resort Moodbidri_07 The Estate Resort Moodbidri_06 The Estate Resort Moodbidri_05

ಮನೋರಂಜನ್ ತಶೆಂ ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮಾಕ್‍ಯೀ ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತೆ ಖೆಳ್, ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಆಸಾತ್. Foosball Table, Pool Table, Archery, Mini Golf, Carrom Board, Outdoor Cycling, Basketball, Cricket, Shuttle Cock, Board Games ಇತ್ಯಾದಿ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಯೆತ್. ಸಂಗಿಂ ಸ್ಪಾ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಆಸಾತ್. (ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ). 50 ಜಣಾಂಚಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್‍ಯೀ ಆಸಾ.

ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ 10.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೈವ್ ಗಿಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಫುಟ್‍ಬಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಲೈವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಘಾಲಾಂ.

ಹೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸುವಾತ್. ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಡೇ ಔಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ. ಬರ್ತ್‍ಡೇ, ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ, ಕುಮ್ಗಾರ್, ಖರಾರ್, ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ತಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂಗಾ ಬರಿಂ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಕೈ ಲಾನ್ ಆಸೊನ್, 500 ಜಣಾಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಯೆತ್. ರಾತಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಸುಂದರ್ ಪರಿಸರ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಗಿರಾಯ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ತಾಣ್ ಹೆಂ (ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಆಸಾ).

ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂಗಾ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ವಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ದೀಸ್‍ಭರ್ ಸುಶೆಗ್, ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಜೊಡುಂಕ್ ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸೊರ್ಟಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸಾ. ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುಷೆಚೆಂ ಪೀವನ್-ಖಾಣ್ ಸೆವ್ನ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ಯೆತ್.

Dony at The Estate 7 Dony at The Estate 6 Dony at The Estate 4 Dony at The Estate 9

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಿ ಸೀನರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರೆಸೊರ್ಟಾ ಭಿತರ್ ಗಾರ್ಡನಾಂ, ಫುಲಾಂಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆಸೊನ್ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಆನಿ ವೀಡಿಯೊಗ್ರಫಿ ಕರುಂಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಹೆಂ. ಭೊಂವ್ತಿಂಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾತ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಮನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿತಾ. ಪಾವ್ಸ್, ಹಿಂವ್ ಆನಿ ಗಿಮಾ ವೆಳಾರ್ ಬದಲ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್, ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ಹವೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆನಿ ಚಾಕೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ತುಮಿ ನವ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತಾತ್. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ, ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್, ಸೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್, ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾಪರಿಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್, ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್, ಕಾರ್ಕಳ ಗೊಮಟೇಶ್ವರ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಸಂಪಿಗೆಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಕಡಲಕೆರೆ ತಳೆಂಯೀ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸೊನ್ ಬೋಟಿಂಗಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್.

ತರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಳಾಯ್? ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ವಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ವಿವರ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕರಾ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಜಾತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಹಾಚೆ ತಸಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಗಣ್ಣ್ ರಾನ್ ಆನಿ ಗುಡ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗುಂಕ್ ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಏಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್.

ರೆಸೊರ್ಟಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚಿ ಏಕ್ ಭೆಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಲೊ.

The Estate Resort, Bar & Restaurant
Ashwathapura, Near Sampige Church, Moodbidri 574 227
Ph: 6363549933 Email: sales@estateresort.in
Website: www.estateresort.in
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Read below interviews of Tourism and Traveling experts 

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ: ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ
ಪಯ್ಣ್ ಆನಿ ವಾಚಪ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾತ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News