Latest News

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಅಪ್ರತಿಮ್ ಅನುವಾದಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃಷಿಕ್ ಆನಿ ಭಾಷೆಚೊ ಪೊಸ್ಣಾರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 11, 2016 at 2:28 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಹೊ ಏಕ್ silent ವಾವ್ರಾಡಿ, giant ಕಾರ್ಬಾರಿ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾ ಪುಣ್ ಪ್ರಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್. ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ತಾಚಿ ವಸ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ್. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಬಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಮೊಗಿ. ಫಕತ್ ಮೊಗಿ ನ್ಹಯ್, ತನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಅರ್ಪುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತೊ ವ್ಯಸ್ತ್. ಪ್ರತಿಫಳ್ ತೊ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾ. ಖಾಲ್ತೊ, ಬೊಳೊ ಮನಿಸ್, ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಊಂಚ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ವೀರ್ ಸೊಜೆರ್ ತೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಫಕತ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ಚೆಂ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಸಾಧನ್ ವಳ್ಕಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಮೆಚ್ವಜೆ ಆನಿ ವಾಖಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ.

gerald-w-carlo_budkuloದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್, ‘ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್’ ಅಂಕಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಸಮರ್ಪಿತ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ತೊ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಖರ್‍ಯಾ ಸಾಧಕಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜೊಕ್ತೊ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ತಸಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮೇಟ್.

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಕಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಚೊ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ವಳ್ಕತಾ, ಖುಶ್ ಪಾವ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ತರ್ಜಣ್ (ಅನುವಾದ್) ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ತೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯಿ ತೊ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ತಾ, ಪತ್ರಾಂನಿ ತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಜನ್ ಹಾಡಯ್ಲಾಂ.

ತರ್ಜಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅನುವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾಕೀ ಆಪುಣ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್, ಈಗೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದೊನೀ ಭಾಸಾಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಸಾಂಚಿ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ಅನುವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೀ ಜಾಣಾಂ, ಕೆಲಾಂ ಸಯ್ತ್. ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ದರಬಸ್ತ್. ಸಬಾರಾಂನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತೆಂ ಮೆಚ್ವಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ, ಮೂಳ್ ಗಜಾಲಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತರ್ಜಣಾಂತ್ ಚುಕಿ, ಉಣೆಂಪಣ್, ಪ್ರಮಾದ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

vallak-ani-zallak_01ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್, ತೃಪ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚ್ಯಾ ತರ್ಜಣಾನ್. ಅನುವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್. ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಮಾಹೆತ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಶೈಲಿ ಆನಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದೆಚಿ. ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ದುಸ್ರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮ್ಚೊ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ.

ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್. ತಾಂತುಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್, ಲೇಖನಾಂ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಮೂಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಜೆ, ಉತ್ರಾಂ, ಅರ್ಥ್ ವೆಗ್ಳೊ, ಅಪಾರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ (flow) ಬಾಧಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ… ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಸಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ಸಬ್ದಾಕ್ ಸಬ್ದ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆ, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ, ಸಂಸ್ಕøತೆಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ಉತ್ರಾಂ (terms), ಸಬ್ದಾಂವಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. (ಡಿಕ್ಷಿನರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಬ್ದಾನ್ ಸಬ್ದ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಭಾಸ್, ಅರ್ಥ್ ಭೊಂಗಂವ್ಚೆಯಿ ಆಸಾತ್!). ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಜ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಆಸಜೆ, ಮೂಳ್ ಬರ್ಪಾಕ್/ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್‍ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಭಾಸಾಂಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಚೊ ಅನುಭವ್… ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟಾರೆ (total) ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಚಿ ವಳಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ತೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚ್ಯಾ ತರ್ಜಣಾಚಿ ಉಂಚಾಯ್, ಮೋಲ್ ರುಜು ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊಗಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್, ಯುರೊಪಿ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ವಿದೇಶೀ ಭಾಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಲೊಚ್ಯಾ ತರ್ಜಣಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾ.

gandhi_konkani-bookಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ವಳಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಪಳೆ. ಎಕಾ ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಮೊಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿಯಿ ವ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ವಾವ್ರಾನ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತೊ ಜಾಂಟೊ, ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂ, ಮಾನ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತಾಂ, ತ್ಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ. ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಪ್ರೇರಣ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ತಿದ್ವಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ. ಕಾರ್ಲೊಲಾಗಿಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾನಾಂಕ್, ಮನಾಕ್ ಫೆಸ್ತ್. ಆಪ್ರೂಪ್ ಫೊನಾರ್ ವೊರಾಂಚಿ ವೊರಾಂ ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾಂವ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯೊ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂತಯ್ತಾಂವ್. ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಜ್ಞಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ್‍ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ವಳ್ಕಲಾಂ, ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ನಿರಾಶೆಚಿಚ್, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿಚ್. ಕಾರ್ಲೊಕ್ ತಾಚಿ ಆಶಾಯಿ ನಾ, ಅಪೇಕ್ಷಾಯಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಖರ್‍ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂದಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್‍ಪಣ್, ಉಣೆಂಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂವ್, ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಭಾಶಣಾಂ ದಿತಾತ್, ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾತ್, ಘೋಷಣಾಂ ಉಡಯ್ತಾತ್, ಫರ್ಮಾಣಾಂ ಉಚಾರ್ತಾತ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರೋಖರ್ ಮೊಗಿಕ್, ಸೊಜೆರಾಕ್, ತಾಂಡೆಲಿಕ್ ಕನಿಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದಿಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಬೈನ್ಯಾಕುಲರ್‍ಯಿ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಗಾಜಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಅ ಆ ಇ ಈ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆ ದಾಖ್ಲೆ, ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್.

ತಸಲೆ ಕಡೆನ್, ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಚನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸೆವಾ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಆಸಾ ಹಾಸನಾಂತ್. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ತೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಸನ್ ವಚೊನ್ ಕಾರ್ಲೊಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್, ಅಡ್ಚಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸಬಾರ್ ಯೋಜನಾಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್‍ಯಿ ಏಕ್.

ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ್ ಯೋಗ್ಯ್, ಅರ್ಹ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ, ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಧಕಾಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ದವರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್’ ಅಂಕಣ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರ್ಲೊಚ್ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ತಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತನ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿಯಿ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಸಂಗಿಂ ಮಟ್ವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಯ್? ಘಾಟಾರ್ ತುಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಯ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತುಜೊ ಭೊಂವಾರ್ ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹಾಂವ್ ಘಾಟಾರ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಘರಾ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಸುಮಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಕಡೆ ಇಗರ್ಜೆನಿಂ ಕೊಂಕಣಿಂಚ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಂತಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಆತಾಂಯ್. ಘರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆ ರಜಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ಲೊ ಬಾಷಿಕ್ ಭಂವಾರ್ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ತಮಿಳ್, ತುಳು ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೆರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ತುಂ ಕಸೊ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಯ್?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹಾಂವ್ ಚವ್ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾ ಆಸೊನ್ ಪಾಂಚ್ವೆಕ್ ಹಾಸನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹಾಸನ್ ಕನ್ನಡ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಫಿರ್ಗಜ್. ನವೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ‘ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ..’ ‘ನಮೋ ಮರಿಯೇ..’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪವಿತ್ರ್ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಚಾಪ್, ತೇರ್ಸ್, ಕಂತಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡಾಚ್. ಧಾವಿ ಜಾಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಶಿಕ್ಚೆಂಗೀ ನಾಕಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುವಿಧಾಂತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾಚ್ ಉರ್ಲೊಂ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗುಲ್ಲಿ. ಘರಾ, ‘ಯೇಸುನಾಥರ ತಿರು ಹೃದಯದ ದೂತನು’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಯೆತಾಲೊ. ‘ದೂತ’ ಮೊಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಚಾಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಚಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾ ತಾನ್ ಇತ್ಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಕೀ ಹಾಂವೆಂ ಪಪ್ಪಾಚಿ ರುಕಾಟಾಚಿ ಪೇಟ್ ಉಸ್ತಿಲಿ. ತಾಂತುಂ ತಾಚಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಸಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೆ ದೋನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್. ಏಕ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರೆಸಾಚೊ ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಆನಿ ‘ವಾಸೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಚೊ ‘ರಡಾನಾತ್ಲೊ ರಡ್ಲೊ’ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ತೀನ್ ಭಾಗ್. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್‌ಚ್ ‘ಘರ್ ಭರಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್’’ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ‘ ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ’ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜೊ ವಾವ್ರ್ (ಉದ್ಯೋಗ್) ಆನಿ ಬರ್ಪಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತುಂ ದರಬಸ್ತ್ ವಾಚ್ತಾಯ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಹಾಕಾ ತುಕಾ ಪ್ರೇರಣ್, ಪುರ್ಸತ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ತಾ?

budkulo_gerald-carlo_apaharan
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಅಪಹರಣ್’

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾತ್ ಬರಾಪ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕಲ್ ವೇಗ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ನಿಧಾನ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಕೆದ್ನಾ ಹಾಂವೆ ಮೊರಿಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಚಿ ‘ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್’’ ಕಾದಂಬರಿ ತರ್ಜುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ ತೆದ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಕಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಜೊ ಹುರುಪ್ ನಿಂವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಡಂವ್ಕೀ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬಹುಶಃ 1988 ಥಾವ್ನ್ 2006 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್‌ಚ್ ತುಟ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿನಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕೋಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಏಕ್ ಬೂಕ್, ಕನ್ನಡ ವ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಸ್ತಾಲೊಚ್. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ಪ್ರೊ. ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಹಾಸನಾಕ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ಚಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ವರ್ಗಣಿದಾರ್ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ತರ್ಜಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಧಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಆನಿ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ನಾತ್ಲೊ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಾಂಧ್ಪಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೊ ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಕ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಶಿಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಯ್ಸ್ ತುಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಕಸಲೊ ಮೆಳ್ಳಾ? ತರ್ಜಣ್, ಬರಪ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾಸ್, ವ್ಯಾಕರಣ್, ಸಬ್ದಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ (Vocabulary), ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಯ್? ತುಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಇತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ. ವ್ಯಾಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದೆಚೊ ನ್ಹಯ್. ವ್ಯಾಕರಣಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೇ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಥೊಡಿಂ ವಾಕ್ಯಾಂ, ಸಬ್ಧ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್) ತಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂಗಿ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ವ್ಯಾಕರಣಾ ವರ್ನಿ ಮಜಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಲಿಖ್ಲಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಜಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಯ್. ಕೊಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ತಾಂ ತರೀ ಸಬ್ಧಾಂಚಾ ಘಡಾವಳಿ ವಿಶಿಂ ಎಕೆಕ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ) ಪತ್ರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಎಕೇಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಆಸಾತಶೆಂ ಛಾಪ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಹಾಂವೆ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾ ಚೂಕಿಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಗಾಂಧಿಚೊ ಬೂಕ್ ತರ್ಜುನ್ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಮಸ್ತು ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನೀಜ್. ತೊ ತಿದ್ವುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಸ್ಕಾ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ತೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ. ತಶೆಂ ಮಣೊನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರ್ ಮಣೊನ್ ಯೀ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಆಯ್ಲೇವಾರ್ಚೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜುನ್ ದಾಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ’. ಹೆಂ ಎಕಾ ಅಗ್ಗ್ಯಾ ಜಾತಿಚಾ ಜಿವ್ದಾಳಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ಯೆತಾ. ಎಕೆ ಕಡೆ ಹಾಂವೆ ‘ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ’ ಮಣ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆ ‘ಕೊಳಕುಮಂಡಲ’ ಕೆಲಾಂ! ಸಂಪಾದಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಫೋನ್, ‘ಕೊಳಕುಮಂಡಲ’ ಸಾರ್ಕೊ ಸಬ್ಧ್ ಗೀ ‘ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ?’ ಕೊಳಕು ಆನಿ ಮಂಡಲ ಮಳ್ಳೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಬ್ಧ್ ಮಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬೋವ್ಶಾ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಗೆಲೊ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಥರಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಚಡ್ ಪಸಂದ್? ತುಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ (ಭಾರತೀಯ್, ವಿದೇಶೀ) ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ? ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯೊ ಪಸಂದ್?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹೆಂ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಸವಾಲ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಂದಮಾಮ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರೊನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಡ್ಲಿ ಚೇಝ್, ಅರ್ಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನರ್, ಅಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ತಿ, ಹೆರೊಲ್ಡ್ ರೊಬಿನ್ಸ್, Ayn Rand, ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ, ಕಾಮೂ, ಕಾಫ್ಕಾ, ಭೈರಪ್ಪ, ಅನಂತಮಾರ್ತಿ, ಜೊ.ಸಾ., ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜ್… ನಾಂವಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿದೇಶೀ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಸಲೊ ಫರಕ್, ವಿಶೇಶತಾ ತುಂ ಪಳೆತಾಯ್?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಶೆಚಿ ಫರಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನ್ ಶೈಲಿಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಕರ್ತಾ ತರೀ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್ ವಿಶೇಶ್ ಫರಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಭಾರತಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ ಹಾಂಗಾ ಶೆಂಭರೋಂ ಬಾಸೊ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಆಸೊನ್ ಏಕ್ ಮಿನಿ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ದೊನೀ ಭಾಸಾಂನಿ ಕಸಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹಾಂವೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ ತರ್ಜಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಬೋವ್ಶಾ ಕನ್ನಡ ವರ್ನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್‍ದಾರ್ ಉಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಗಳ್ಸಿಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಲೇಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಶೆಂಭರಾ ವರ್ನಿ ಅಧಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ತೀಸ್-ಪಾಂತೀಸ್ ಜಾತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂ, ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೊನೀ ಭಾಸಾನಿಂ ಸಮಾಸಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ನಾಸ್ಚೆ ತಸಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಥಾವ್ನ್. ‘ತರ್ಜಣ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತಿಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಸಾಹಿತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತಾ ವಿರುಧ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್/ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ತರ್ಜಣ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತುಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಮಾನ್/ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹೆಂ ವಳ್ಕೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ‘ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್’’ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ (ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್) ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ, ಬರ್ಪಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್, ವೈವಿಧ್ಯತಾ, ಸಮಕಾಳೀನತಾ, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಆಮ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಟ್ಟ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ತೆದ್ನಾ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಚಡ್ತೆಲೆಂ. ಫಕತ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ತುಕಾ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂ ವಿಶಿಂ..?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹಾಂಗಾಯ್ ಡಿಮಾಂಡಾ ತೆಕಿದ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ತುಕಾ? ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಚಾರ್, ಪ್ರಭಾವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಇಂಗ್ಲಿಷಾ ವಿಣೆ ಏಕ್ ತಣಾಚಿ ಕಾಡಿಯ್ ಹಾಲಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಕುಗ್ರಾಮ್ ರಕ್ಷಿದಿ. ಚಡಾವತ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಚೆ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಿವ್ಣಿ ಟಿಚೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ದೆಂವೊನ್ ಆಸಾ. ಹಳ್ಳೆಂನಿಂಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಥೈಂ ಧಾಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿಚ್ ಮುಂದಲ್ರ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಂಧ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್‍ಯೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಯಾ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಫಕತ್ ಭಾವಾನಾಂ ಸ್ತರಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾಕೀ ನವ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಅವಶ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತುಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ನಿರಂತರ್ ವಾಚಪ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್, ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲಾಯ್. ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾಗಿ? ನಿರಾಶಾ ಜಾಲ್ಯಾಗಿ?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಕರಿತ್ ನಾ. ಕಾರ್ಡಾಂ ಖೆಳ್ಚಿಂ, ಬಾರಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ, ಸೀರಿಯಲಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ‘ಹೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ ತರೀ ಜಾತೆತ್ ನಾ.’

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ತುಂವೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್. ತುಜೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್, ಉದಾರ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೆಚ್ವಣೆಚಿ. ತುಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್. ತರೀ ತುಂ ನಿಗರ್ವಿ, ಸರಳ್… ತುಜೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದೇಖ್. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಸಲೊ?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಹಾಂತು ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ! ಬಹುಶಃ ತುಂವೆ ಆರೋಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಗೂಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆ?!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್…?

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಪಾಪ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ… ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ತರೀ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾಂ.

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳಕ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ. ಶಿಕಪ್.

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತ್ಯಾ ನಂತರ್  ಕೊಂಕಣಿಂತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯೊ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 150 ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನೆಮಾಳ್ಯಾನಿಂ, ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪತ್ರಾನಿಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇಯ್ನಾಚಿ ‘Tom Sawyers Adventures’ (ರಾಕ್ಣೊ), ಮೊರಿಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಚೊ ‘The Devil’s Advocate’ (ಮಿತ್ರ್), ಪಾವ್ಲೊ ಕುಯೆಲೊಚೊ ‘The Alchemist’ (ರಾಕ್ಣೊ). ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೀನ್ ನೀಳ್ ಕಥಾ: ಕ್ಯಾತರಿನ್ ಆನ್ನ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಹಾಚಿ ‘Noon Wine’, ಸಾಮರ್ಸೆಟ್ ಮ್ಹಾಮ್ ಹಾಚ್ಯೊ ‘The Letter’  ಆನಿ ‘Unconquered’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕೇಜಾಚಿ The Handsomest Drowned man in the World ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಚ್ಯಾ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮುಚ್ಯಾ The Guest ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ.

2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸರ್ವೋದಯ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ‘Gandhi’s Outstanding Leadership’ ಅನುವಾದ್ ‘ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್’ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್, 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಅಪಹರಣ್’ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲಾ.

ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಹಾಸನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾತ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಅಂಕಣಾಂ

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚಿಂ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ⇓

ಲೇಖನಾಂ ಶಿಂಖಳ್: ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ

ತರ್ಜಣ್: ದಾರಿಯೊ ಫೋಚೆಂ ಲೇಖನ್

ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ – ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಳಕ್

1 comment

  1. ಬಾಬ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚೊನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂಸೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಗೊಳಿ ಭಾರಿಚ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ರಿತಿಚಿ. ಸಾಗೊಳೆಚೊ ವೇಗ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಜಾಪಾಂಚೊ. ಘಟಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ತೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಿ ಜಿವಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ನಾ ತರ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಷೆ ಸಂಗೀ ಮೆಳೊನ್ ಆಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಭಾರಿಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಕೆದ್ನಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಚೊ ಭಂವೊರ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಆಸ್ತಾ ತೆದ್ನಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಸ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತೀ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರ್ ವಾಚೊನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಲೊಬಾಬಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೆಖಿಭರಿತ್.

    ವಿಸ್ತಾರ್ ವಾಚ್ಪಾ ಬುನ್ಯಾದ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡಾ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ. ಕೊಂಕ್ಣ್ಯೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭಗುಲ್ಲೆಂ ನಾಂಚ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಣಿ ರಚುಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಎಕೆ ಸಮೃದ್ಧೆಚಾ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತಾ. ತಾಂಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣ್ಯೆಕ್ ಆಗಮನ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ. ಸಕ್ಡಾಚಾಕೀ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಫಾವೊ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಪೆಪಣ್, ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮೆಚ್ವಣೆಚಿಂ. ಎದ್ಯಾ ವಡ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಕಸಲೆಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ತಾಂಚೆಂ ಥಂಯ್ ಕಸಲೆಯ್ ‘ಇಸಂಮ್ಸ್’ ಆಸ್.ಲ್ಲೆಯ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾಂತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ.

    ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ವಾಚ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಣಿ ಜೊಡ್.ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾನ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವಾಳೊಂ. ಎ.ಡಿ. ನೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಣಿ ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂಚ್ ನಾ. ತರ್ಜಣ್ ಎಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಭಾರಿಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಕಲಾ. ತರ್ಜಣ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ‘ಪರತ್ ಬಾಳಾಂತ್’ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಜರೀ ಎಕೆ ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತರ್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಯೊ ನಾ ತರ್, ತಿ ಭಾಸ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್.ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ತೆ ಭಾಶೆಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ , ತ್ಯಾ ದೆಶಾಚಾ ಖಾಲೆತಿಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಮೆಳ್ಚೊ ತರೀ ಕಸೊ. ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದೊಡ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಮ್ಹಾನ್ ಫಾವೊ.

    ಖರ್ಯಾನ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News