Latest News

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 5: ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಸುಂಪ್ತಾ ಬಿ.ಎಸ್. ಜೊಡ್ತಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್

Budkulo Media Network

Posted on : January 23, 2024 at 5:45 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 5’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಐ.ಆರ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತ ಆನಿ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುಚಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ಆಮಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಪ್ಪ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ-ಸತ್ಕಾರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.

‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 5’ ಫಲಿತಾಂಶ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ತಾ: ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಸುಂಪ್ತಾ ಬಿ.ಎಸ್. (73½ ಅಂಕ್). ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ: ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಆಗ್ರಾರ್ (73 ಅಂಕ್). ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಂ ಆಸಾತ್: ರೋಶಲ್ ಪ್ರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕ (71 ಅಂಕ್); ಗ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಣಜಾರ್ (69½ ಅಂಕ್); ಆನಿ ಪ್ಯಾಟ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಪಾಲ್ದನೆ (68½ ಅಂಕ್). ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 5 ಜಣಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್.

ಊಂಚ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಹೆರಾಂ: ವಯೊಲೆಟ್ ಲೋಬೊ ಪೆರ್ನಾಲ್ (66½ ಅಂಕ್); ಲವಿನಾ ಡಿಸೋಜ, ಆಗ್ರಾರ್ (66½ ಅಂಕ್); ಜಸ್ಟಿನ್ ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೋಜ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ (63 ಅಂಕ್); ರೋಶನ್ ತೋಮಸ್ ಲೋಬೊ, ಮಿಯಾರ್-ಕಾರ್ಕಳ್ (63 ಅಂಕ್); ಗ್ರೇಸಿಯಾ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಮೈಸೂರ್ (62 ಅಂಕ್) ಆನಿ ವಿನೀತ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬಾರ್ಕುರ್ (61 ಅಂಕ್). ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 13 ಜಣಾಂನಿ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂಚ್ಯಾ 17 ಸವಾಲಾಂಕ್ (ಆನಿ ಉಪ ಸವಾಲಾಂಕ್) ಒಟ್ಟುಕ್ 75 ಅಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಬರೆ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ:

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್ – ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್:

1. ಎ. ನೀರುಡೆ. ಬಿ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 387ವೆಂ ರ್‍ಯಾಂಕ್. ಸಿ. ಆವಯ್: ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಬಾಪಯ್: ಲಾಜರಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತ.

2. ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್. ಆನಿ ಐ.ಆರ್.ಎಸ್.

3. ಎ. ಕೆಪಿಎಸ್‍ಸಿ. ಬಿ. ಐ.ಆರ್.ಎಸ್. (ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್).

4. ಬ್ಯಾಡ್‍ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಕೊಯರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಘರ್ಚ್ಯಾ-ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ನಿತಳಾಯ್, ಶಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಡಿಯೆಕ್ ಚಡೊನ್ ಮಿರಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ.

5. “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಶಿಕ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಯಾ, ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಶಿಕ್, ತೆಂಚ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್. ತಿ ತಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಂಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಯಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತುಮಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಧರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್…” (ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಯೀ ಸೂಕ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಅಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್).

6. Responsive administration ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಎಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ಆದ್ಯತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಿಶಾಲ್. ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಜಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ತಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಧ್ಯೇಯ್. ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, sustainable development, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಸಬಲೀಕರಣ್, ಪಾಟಿಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಸ್‍ರೂಟ್ ಹಂತಾರ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. (ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಯೀ ಸೂಕ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಅಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್).

7. ಐ.ಸಿ.ಟಿ. (Information & Communication Technology).

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ – ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್:

1. ಎ. ಮಿತ್ರ್, ಕಾಣಿಕ್, ಝೆಲೊ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್. ಬಿ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ.

2. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.

3. ಎ. ದೆ. ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಬಿ. ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್.

4. ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಡಿಕೋಸ್ತ, ಜೊ.ಸಾ. ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್… (ಕೊಣೀ ತೆಗಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಿವ್ಯೆತೆಂ).

5. ಗವರ್ನರ್ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್).

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯೊ ಸ್ವಂತ್. ಉತ್ತೀಮ್ ಆನಿ ನಿಖರ್ ಜಾಪಿಂಕ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ನಗದ್ ಆನಿ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,750 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 750 ನಗದ್, ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ), ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,550 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 550 ನಗದ್, ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ) ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ರು. 400 ನಗದ್ ದಿತಾಂವ್. (ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಶಾಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್).

ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುಕ್ ಆನಿ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ವಸ್ತಿ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಆಮಿ ವಂದಿತಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್.

ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಹಿತೈಶಿಂ ಖಾತಿರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ (ಆ್ಯಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ತರೀ) ಆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಹಿಶಾರೆ, ಸೂಚನಾಂ, ಮಾಹೆತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಖಬ್ರೊ, ಚಟುವಟಿಕೊ, ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ಚಲ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಸಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಲ್ತು ಆಸಾ! ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಜನವರಿ 2024 ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ. ಸವೆಂ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ಆಮಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ‘ಸನ್-ರೇ ಸೋಲಾರ್’ ಕಂಪೆನಿನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ವಿವರಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಲಿಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ನವಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ರಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ. ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

KSK ಕ್ವಿಜ್ 6: ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ Click

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ಕ್ವಿಜ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

1 comment

 1. Hi Budkulo

  ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ -5 ಪ್ರಥಮ್ ಬಹುಮಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ಲೇ ಮಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅಭಿನಂದನಾಚೋ ಸಂದೇಶ್::

  “”Hi Budkulo Assumpta, 😂
  Congratulations!
  U make Bethany proud!””

  True, ‘Budkulo Assumpta,’ has enriched Bethany with the cash prize 750+400+750=1900 as contribution to ‘Bethany Solidarity Fund for the Poor’

  Thanks Budkulo Donald for this opportunity!
  Appreciate your passion for promotion of Konkani langauge and it’s rich culture!

  Sr Assumpta BS
  Bethany – Bendoor

  .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News