Latest News

ಕಾಳಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಣಿ ‘ರೆಡೆ’

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 2, 2019 at 9:40 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ರಚನ್/ಉತ್ಪನ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಶೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಭಾರಿಚ್ ಉಣಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ 70 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರೀ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಭೋವ್ ಪಾತಳ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಖುದ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಉಚಾರ್ಲಾಂ (ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್’ – ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ).

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಹೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಕೃತಿಯೊ/ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹ (ಖಡಾಪ್), ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರೀ ಫುಡೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ನವೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಅಂಕಣ್. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಹಜಾರಾಂನಿ ಬರ್‍ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯಾತ್, ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಅಂಕಣ್‍ಚ್ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’; ಜೆಂ ಆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ, ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್/ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊ. ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಕಳವ್ಣಿ: ಹೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಭೊಗಪ್, ನಿಶೆಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಿಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೊ ಅನುಭವ್, ಭೊಗಪ್, ಪಾರ್ಕೊಣಿ, ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್/ರೀತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಧರುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವರಕವಿ ಕುವೆಂಪುಚ್ಯಾ ‘ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ’ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ 60 ಜಣಾಂನಿ, ತೀನ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಆಪಾಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಜಿಣಿ ವೆವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಸೊಂ.

ಡೊ. ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ (ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ).

ವಿಶೇಸ್ ಕಾಕತಾಳೀಯ್: ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆಚಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ತಾಣೆಂ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ತ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ರಾಕ್ಣೊ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ಥಂಯ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ರೆಡೆ’ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವಿಶೇಸ್ ಆತುರಾಯ್ ಉದೆಲಿ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂಯೀ, ಸ್ಯಾಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಕಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಸಂಬಂಧಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ (ತಿ ಕಾಣಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆನ್, ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಬರವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ!). ‘ವಿಪರ್ಯಾಸ್’ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ಸರೀ ಎಕ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಆಸಾ, ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪುಣ್ ತಿ ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸ್ವರೂಪಾಚಿ. ವಾಚುಂಕ್ ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ – ವಿಪರ್ಯಾಸ್ – ಇನಾಮ್ ವಿಜೇತ್ ಕಾಣಿ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಸಿನೆಮಾ, ಕಾಳಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. ಹೆಂ ಕಳಜೆ ತರ್ ಪರ್ನಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಜೆ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪರಿಸರ್, ರಸ್ತೆ, ವಾಹನಾಂ, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಲೊಕಾಚಿ ಗಡ್ದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಂತುಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಕಾಳಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‍ಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆಚಿ ‘ರೆಡೆ’ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ. ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ, ಉಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ತರೀ ‘ರೆಡೆ’ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್, ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಕಾಣಿ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೊ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ರೆಡೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಗತ್, ಪರಿಸರ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಂಬಂಧ್, ಪಿಳ್ಗೆಂ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಷ್, ಆಧುನಿಕತೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್, ಪ್ರಗತಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜ್, ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್, ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಮನ್ಜಾತ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಪ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ರೆಡೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ್ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಸೊ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ತೆಂಯೀ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾನಾ, ಬರ್‍ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ತಶೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ.

ಡೊ. ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ) ಖುದ್ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಮನಿಸ್. ತಾಕಾ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ವಳ್ಕೊನ್, ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸ್ಯಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಯಾಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಖುದ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ವಾ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹೊ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಕೊಣೀ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್/ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ತಕ್ಲೆಂ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಜನರೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಾ ಪಿಳ್ಗೆಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ, ತೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಮೆಳ್ಚಿಚ್ ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ತೀರ್ಲ್ ತೆಂಚ್. ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೊನಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಉದೆತಾ.

ಜೊನಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನದ್ರೆಚೆಂ ತರ್, ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅನುಭವಾಂಚೆಂ. ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ಜೊನಾ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್, ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಯುವಕ್. ಜೊನಾಕ್ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ವಾಂಟೊ. ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದೊಗೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ, ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್, ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ವಾ ತೊ ತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ.

ಹ್ಯಾ, ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಮಧೆಂ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್‍ಚ್ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಸಾರ್. ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್‌ಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ವರಸ್‍ಭರ್ ಗಾದ್ಯಾ-ಭಾಟಾಂನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಕರುನ್ ಪೊಟಾಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಸವೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಪೊಸ್ಚೊ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಕೃಷಿಕ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಲಾಭ್-ನಷ್ಟಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾ; ತಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ; ತೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತೆಂಚ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್ತಾ.

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಜೊನಾ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾ. ಸಾಗೊಳಿ ಕರುನ್, ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೂತ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆದ್ಲೆಂಚ್, ವೆಗ್ಳೆಂಚ್. ಆಖೇರಿಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಪತಿಣ್, ಜೊನಾಚೊ ರಾಜಾಂವ್ ಮಾನ್ತಾತ್ ಆನಿ ರೆಡೆ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್, ಮೋಲ್ ಮೆಳನಾ. ರೆಡೆ ವಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ನ್ಹಯ್.

ಸರಳ್ ಶೈಲೆಚಿ, ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಅವ್ವಲ್ ಕಾಣಿ

ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಜಾಯ್ತೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಜಿಕ್ತಾ ತಿ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಕಾಣಿ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಕಾಣಿಯೊ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ವಿಫಲ್ ಜಾತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ನಿರೂಪಣ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸಲ್ವಣ್ – ಕಾಣಿಯೊ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ನಿರೂಪಣ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾ ಶೈಲಿ ಸರಳ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂತ್ಲಿ ಕಥಾವಸ್ತ್, ಪಾತ್ರೀಕರಣ್ ಆನಿ ಅಂತ್ಯ್ ಭೋವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ.

1400 ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಬರ್ಪಾ ಶೈಲಿ ಸಾಧಿ ಆಸಾ, ಗಿಮಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಂತ್. ಉತ್ರಾಂಯೀ ಸದಾಂಚಿಂ, ಸರಳ್. ಆಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಬುದ್ವಂತ್, ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಥಾಪ್ಚಿ ಸವಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ತಸಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸರ್ಕಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಹಾಂತುಂ, ಬರವ್ಪಿ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಕರಿನಾ. ಕಥಾ ವಸ್ತ್, ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ತೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಖರಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್.

ಗಾದೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಗೊಳೆಚೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಿಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ತುಲ್, ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಪೊಟಾಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡು ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಿವರಿಲ್ಲಿ, ತಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಖರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ (ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ). ಗೇಣಿಕ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಲೇಖಕಾನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ಆನಿ ಉಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗಣ್ಣ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ಲ್ಯಾ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್, ಕುರ್ಪಾ: ಗೂಗಲ್

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಭೂಸುಧಾರಣ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಕೃಷೆ ಜಮೀನ್ ಸ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್, ತಶೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಧುನಿಕತೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟ್-ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ದಿತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ವಾವ್ರ್, ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ನದರ್ ಬದಲ್ಲೆಲಿಯೀ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೊನಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂಯೀ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂನಿಯೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಮೀನೆಂತ್ ಕೃಷೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಸಾಗೊಳೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸುಧ್ರಲ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಮುಖಾರ್ ದಿತಾ. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆನ್ (ಪಲ್ಲಟ) ಕೃಷಿ ಶೆತಾಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ವಾ ಅಡ್ಚಣ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್. ತೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ. ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೂಲ್, ತರೀ ಕಾಮಾಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಗೊಳೆಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಪೂತ್ ಜಾಣಾಂ. ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ರೆಡೆ ಪೊಸ್ಚೆ ರಗ್ಳೆಯೀ ತೊ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆತಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾತೆಣ್ ಮುಗ್ದತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾತೆಣ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ತಾಚೊಯೀ ಖರ್ಚ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕೃಷಿ ಭುಂಯ್ತ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರುನ್ ವರಸ್‍ಭರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಖಚಿತ್ ನಾ! ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ರಗ್ಳೆ, ಧೊಶಿ, ಆನ್ವಾರ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್ (ಆವ್ರ್, ತಡವ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ). ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಖಂತ್, ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಜತ್ನೆಚೊ ಮನೋಭಾವ್‍ಯೀ ಜೊನಾಕ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾನ್ ಎದೊಳ್ ಘೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ, ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಣೆಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಜೀವ್ ಝರಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್. ಭುರ್ಗಿಂ ವಾಡೊನ್, ಶಿಕೊನ್ ಜೊಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕಷ್ಟ್-ಭೊಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಚಿತ್ರ್, ಕುರ್ಪಾ: ಗೂಗಲ್

ಪುಣ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಹಟ್ಟಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ. ತಾಕಾ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಚೊ ಇರಾದೊ ಸಮ್ಜನಾ. ತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥಿಯೆಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಗೊಳಿ ಕರುನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಶಿವಾಯ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಆಶಾ, ಲಾಭ್-ನಷ್ಟಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್, ತೆ ಕಂಬ್ಳಾಂತ್ ಧಾಂವ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಚ್ ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್. ಆದಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಗೇಣಿಕ್ ಘೊಳ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಗೇಣ್ ತಶೆಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಧನಿಯಾಂಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾನಾಂ ರೀಣ್ ಕಾಡುನ್, ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ವಿಸ್ರನಾ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವರ್ವಿಂ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಕೃಷೆ ಭುಂಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಸಂತೃಪ್ತೆಚೆ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚೆ ದೀಸ್ ತೊ ಆಜೂನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಚ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಶಿಕೊನ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ರೆಡೆ ವಿಕ್ಚೆಂ, ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ.

ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಅಂತ್ಯ್‌ಚ್ (End) ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಜಯ್ತ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಜೊನಾಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾಯೀ ಅಸಹಕಾರಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸಹಾಯಕ್‍ಪಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೆ ರೆಡೆ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಸಲ್ವಣ್. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರೆಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ತ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತಾ. ತರ್ಕ್-ವಾದ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತಾಣೆಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಜೀಕ್ ಮೆಳನಾ. ಅಶೆಂ ರೆಡ್ಯಾಂ ವಿಣೆಂ ಮತಿಂತ್ ತಶೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ಲಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಧರ್ತಾ. ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೆ ಆಖೇರಿಚೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್, ಸಕ್ಕಡ್, ತಾಚೆರ್ ನಿಮಾಣಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆಖೇರಿಕ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ ಆಪ್ತ್ ರೆಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಘಡಿಯೊ ಮೆಜ್ತಾ…

ಹಾಂ..! ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಧಿ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಿ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಅಸಲ್ಯಾ ಕಥಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ವಿಣುನ್ ಕಾಣಿ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೇಖನ್ ವಾ ವಿಡಂಬನ್ ವಾ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಪರಿಂ ತಿ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೆ ಕಶೆಂ ಬರಯ್ತೆ?! ಪುಣ್ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ವಾ ಆತ್ಮೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತ್ಯಾಂತ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಜರ್ ತಾಣೆಂ ಅಸಲೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಥಾ ವಸ್ತುಕ್, ಬಾಂಧಾವಳಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರೀಕರಣಾಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆನ್, ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರಿತಿನ್, ವಿಶೇಸ್ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾತ್, ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್, ತಾಕಾ ಅಸಲೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ Exceptional ಅಂತ್ಯ್ ದೀವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ Ultimate Justification ದಿಲಾಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಾಕ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ದೊಡ್ತೊ ಜೀವ್, ಬಳ್ ಆನಿ ಮೋಲ್ ಬಾಂಧುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಆನಿ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಿ ಏಕ್ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿ.

ಜಿಣಿಂಚ್ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ

ಹಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಸಾಗೊಳಿಗಾರಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ವಿಶೇಸ್ ವಾಡಾವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಂತ್ರಾಂ-ಮಿಶಿನಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿದೇಶಾಂನಿ ತೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಭಾತ್ ಲುಂವ್ಚಿಂ ಯಂತ್ರಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್, ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್, ತಶೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿಯೀ!

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಕಾಳಾಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಡೊ. ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ಹಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಭೊಗಪ್, ತೀವ್ರ್ ಪಾರ್ಕೊಣಿ ಆಸೊನ್ ಆನಿ ತೆಂ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಎಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಾಕ್ಸ್. ಡೊ. ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲಾಕ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಕಾಣಿ: ಕಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಆನಿ ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ

‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News