Latest News

ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಮಿಶನರೇಟ್-ಇನ್ವಿಟೇಶನ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 4, 2020 at 9:21 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 9
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಭಾರತಾಂತ್ ‘ಚೊರಾಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್! ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಹೆಂ ತರೀ ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸತ್ ಆಸಾ. ಕಾಣಿಯಾಂನಿ, ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ವಿಲನಾಂಪರಿಂ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸಲೆಂ ಭೊಗಪ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಸ್ತವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಆದಿಂ ಸೊಜೆರ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಜುಲುಮ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಕಠಿಣ್ ಅನಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಅಮಾಯಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಪೈಶಾಚಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಆಸನಾಯೆ. ತರೀ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಪೊಲಿಸ್ ತಶೆಂ ಆಸನಾಂತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ‘ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ’ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಲೊಕಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅಕ್ರಮಾಂ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ.

MJMB_9_Invitation Printing story_01

ಹೆಂ ‘ಪೀಠಿಕೆ’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫೋನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಅಶಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತರ್ ತಕ್ಷಣ್ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ತೆಂಯೀ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಊಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚಡುಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಅನುಭವ್, ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಪರಿಂ ನಾ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್-ವ್ಯವಹಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ತಾಲೂಕ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್‌ಚ್ ಕೋಡ್ತ್ ಧರುನ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ತೆಣೆಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕ್ರೂರ್ ಡಾಕು ಚಂದ್ರನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲೊಕಾಕ್ ನೀದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್.

ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಕುಡ್ಸೆಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದರಬಸ್ತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ (ತೆಂ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ). ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲಂಡನಾಂತ್‍ಯೀ (ವಿಶ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್) ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ‘ಕುಡ್ಸೆಂಪ್ ವಾರ್ತೆ’ ಪತ್ರಾಚೆಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತ್ ಮ್ಹಜಿ. ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕುಡ್ಸೆಂಪ್ ತಶೆಂ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‍ಸಿಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚೊ ವಿವರ್, ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. (ತಿಚ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಕಾಣಿ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ).

MJMB_9_Anonymous Complaint

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಫೋನ್ ಯೆತಾನಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊಂ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುತೂಹಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ವತಃ ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಥಾವ್ನ್! ತಾಚ್ಯಾ ಸಿಬಂದೆನ್, ‘ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಅವರಾ, ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ಯವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉದ್ಯಮ್-ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊಂ; ಬರ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಯಸ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್. ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್.

ವ್ಹಯ್. ತೆದ್ನಾಂ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ಮ್ಹಜೆಂ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಂಬರ್ ಮೆಳೊಂಕೀ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಾಚಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಚೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ದಿತಾಲೆ. ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಂಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. 2010 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನವರಿಚಿ 24 ತಾರಿಕ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ನಂತೂರ್ ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಪಿಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. (ತೆದ್ನಾಂ ಥೊಡೆ ಪಂಗಡ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ‘ನಾಮ್ಣೆಚೆ’ ಕವಿ ಕಂ ಸಾಹಿತಿ, ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆ!). ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಚೊ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಭಾಶೆಕ್ ‘ತರ್ಜಣ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ‘ನಾಟಕೀಯ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸವೆಂ ಎಕಾ ವಿದ್ವಾಂಸಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್. ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ!

ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಲವ್ಯೆತ್. ತೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ ಜೆವಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾತಚ್ ಹೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ತೆದ್ನಾಂಚೊ ಐಜಿಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರ್. ತೊ ‘ನರಹಂತಕ’ ವೀರಪ್ಪನಾಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಧೀರ್. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಈಗಲೇ ಬನ್ನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ‘ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ವೆಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಶ್ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ತೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ತಿ ತಾರೀಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಪರಿಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಫುಡಾರಿ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನೆಹರೂ ಮೈದಾನಾಂತ್ ತಾಚಿ ಸಭಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಂಚಾರ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧೊಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರೇಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ. ತಶೆಂ ಹೆಂಯೀ. ಜಟ್‍ಪಟ್ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂಯೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ಜನವರಿ 26ವೆರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಮಿಶನರೇಟಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫಕತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್! ವ್ಹಯ್. ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ತುರ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ, ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ನೆಗಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. (ಉದಯವಾಣಿಂತ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ನಂಬ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ). ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಷಯ್ ಕಳ್ತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂತೊಸ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ರೋಮಾಂಚನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಬೃಹತ್ ಕಂಪೆನಿ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಏಕ್ ಸುವಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಶ್ಹೆರಾಕ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ‘ಸರ್, ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬರಲಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ‘ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ಧಯ್ರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಜಾಯ್ಗೀ? ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಬಂಟ್ಸ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಜ್ಯೋತಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡುನ್ ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ವರಿಷ್ಠ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

ವಿಷಯ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕಮಿಶನರೇಟ್ ಉದ್ಘಾಟನಾಚೆಂ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಪ್ರಮುಖ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಾಹೆತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ತುರ್ತಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಆಜೂನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ.

“ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಪೊಲೀಸರು. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡಿ..” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಸರೀ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗತ್ತಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ವೇ!

ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನಾಚೆಂ ಡಿಸೈನ್ ಜಾತಚ್ ಪ್ರೂಫ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ತೊ ಏಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಅನುಭವ್. ರೋಮಾಂಚಕ್ ಘಡಿತ್. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಅನುಭವಾನ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೆಂ ಸೈನ್‍ಂಚ್ ಎಕ್ವಟ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ವ್ಹಯ್. ಥಂಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ತುರ್ತ್ ಜಮಾತ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ, ‘ತೊ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ಚ್ ವಚಜೆ ಖಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ. ಐಜಿಪಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಜಮಾತ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊಂ! ಥಂಯ್ ಸಾಲ್ ಭರ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನಿಸ್! ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊಂ.

ತಕ್ಷಣ್ ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ನ್ ‘ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಗೌರವಾನ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಡಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಮಿಶನರೇಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ತುರ್ತಾಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೆಂ. ಹಾಂವ್ ‘ಪ್ರಿಂಟರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಭೆಕ್ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗೌರವಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಸುಟ್ಲಿ ನಾ!

ತಶೆಂ ತುರ್ತಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಎಕಾ ಜಿಪಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಶೆಂಯೀ ಚಾರ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಫೈನಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಮಿಶನರೇಟಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖ್‍ಪಾನಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.

ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರೇಟಾಚ್ಯಾ ಇನ್ವಿಟೇಶನಾಚೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಕ್ ರಜಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂನಿ ರಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆರ್ಡರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದವ್ಲತೆನ್ ಜಟ್‍ಪಟ್ ಸಿ.ಟಿ.ಪಿ. (ಪ್ಲೇಟ್) ಕಾಡ್ನ್, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಡವ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್, ಯೆಯ್ಯಾಡಿ ದಿಗಂತ ಮುದ್ರಣಾಂತ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಎನ್ವೆಲಪ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. (ಕುದ್ರೋಳಿ ದ್ವಾರ ಲಾಗಿಂ ಕವರಾಂಚೊ ಪರಿಣತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಪ್ಳಿ ಆಸಾ).

ತಶೆಂ ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ರೆಡಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಚಿ ಮನೋಭಾವ್ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಜಿ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಸಂತೃಪ್ತೆನ್ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಸಗ್ಳೊ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ!

ಹಾಂ, ಗಜಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್. ತುರ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೆಕುನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂ ಮಾತ್ರ್. ಅಧಿಕಾರಿನ್ ‘ಏಕ್ ಪ್ರಮಾದ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಆಸಾಗೀ! ತಕ್ಷಣ್ ತೊ, ‘ನಿಮ್ದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು…’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲೊಂ.

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಮಿಶನರೇಟ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಾಲೂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಡುಪಿಚೊ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಚೊ ಶಾಸಕ್ ಅಭಯಚಂದ್ರಾನ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕ್ಷೇತ್ರ್‌ಯೀ ಕಮಿಶನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ನವೆಂ ಮ್ಯಾಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಹಾಂಗಾ ಆದ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‍ಚ್ ನಾ. ನವ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಟೂರ್ನಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗ್ದತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ್ ಖೆಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಪರತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಖೆಳಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್! ತಿಚ್ ಗತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪರತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ನವೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಡಿಸೈನ್ ಎಪ್ರೂವ್ ಜಾತಚ್ ಪರತ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ಪೊಲಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್.

ತಶೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಇನ್ವಿಟೇಶನಾಂ ಸುಕೊನ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕರವ್ನ್ ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಆಫೀಸಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಆನಿ ಪೈಶಿಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಬಸೊನ್ ಜ್ಹೆಮೆತಾಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ತಾಣಿಂ ಕಿತ್ಲೊ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಇನ್ವಿಟೇಶನಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹುಕುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೀವ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಗೃಹ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ.ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರೇಟ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತಕ್ಷಣಾಕ್ ದುಸ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರ್ ತತ್ಕಾಲಿನ್ ಕಮಿಶನರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಭೋವ್ ದಕ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಡಾ. ಎ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ್ ರಾವ್.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಸಿಬಂದೆಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಥೊಡೆ ನಾಕಾರಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕೊನ್ ಆಸಾತ್, ತೆ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ, ‘ಡೊನಿ ತುಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸಾ ನೇ, ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಫೇವರ್ ಕರ್, ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಇನ್‍ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾಲೆ. ಪೊಲಿಸ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್, ವಳಕ್ ವಾ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಾದ್ರಿಂಚಿಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿಚ್ ವಳಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲಿ ನಾ.

ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ. ತೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಫೇವರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೆರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಪಾರೆ ವ್ಹಾಜಯ್ತೆಲೆ, ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. (ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವತಃ ಲೋಬೊ ಲಾಗಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಖಚಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್). ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತೊ ಬರೊಚ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. (ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್). ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂತುಂ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. (ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಫಾಲ್ತೂ ಪಾಡಾರಿಂನಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ).

ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಗೆಲೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚೆರ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್!

ಹಾಂ, ವ್ಹಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಶಿರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಟ್ಟಿಂಗಾನಿ ಏಕ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿಂಚ್. ತೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಲೋಕ್ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ‘One more anonymous letter found!’ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸತ್. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ವಿವರ್ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರಣ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ನಿಗೂಢ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾಲೆಂ. ಮಿಸ್ತೆರ್ ಡೀಪ್ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಕುತೂಹಲಾಕ್ ಆನಿ ದುಬಾವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲಿ. ಆಮಿ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾಂ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ (ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಜಣ್ ಸಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ – ಸಗ್ಳೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲಾಂ) ಭೊಗ್ಣಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿಂ (ಹೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾ).

ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರತಿಭಟನ್, ತನ್ಖೆಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿರ್ವಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ. ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್. ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಚ್ ಲೊಕಾಕ್, ‘ಹಾ, ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪುಣೀ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸತಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಮ್ಚಿ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚಿ.

ಹಾ ಕಟಾ! ಮೊಸೊರ್..! ಪೊಟ್ಕಾಣಿ..! ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಶನ್..! ಹೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್, ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ಹಾಂಗಾಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ ನಾಲಾಯಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲೆ! ಫಕತ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ನಂಜಿ ವೊಂಕೊನ್, ವೀಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಆನಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ ವಾಗ್ಟಾಂಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ತೆ ಸೈತಾನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ.

ಅನಾಮಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್!

ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ನಪುಂಸಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆನಿ ಹಗ್ಯಾನ್, ಧೊಶಿ ದೀಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ರಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಶಿರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಡ್ಕಾಯ್ತಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್, ಬೇನಾಮಿ ದೂರ್ ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಆಫೀಸಾಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಶಿರ್ವಾಂ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಹಾಂಗಾ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಆರೋಪ್ ನೆಗಾರುನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. (ಹಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ). ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ವೆತಾನಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸಾಹೆತಿ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಂ. ವಾಟೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಮುಂದರ್ಸಿತಾಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಾಟೆರ್, ಬೆಳ್ಮಣಾಂತ್ ಹ್ಯೂಮಾನಿಟಿಚ್ಯಾ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಶಿರ್ವಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಾಟೆರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪಾವ್ಸ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ಳೊ.

F:Mail to Shirva Police Statio

ಶಿರ್ವಾಂ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಬಂದೆನ್ ‘ಎಸ್.ಐ. ಆತ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ರೌಂಡ್ಸಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಯೆತಚ್ ಆಪಯ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. (ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಸಾ). ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆತಾನಾ ಎಸ್.ಐ. ಭೆಟ್ಲೊ. (ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯೊ!). ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ‘ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜೆ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಬಂದಿ, ‘ನಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಫೈಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ…’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. (ತೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೆ ‘ಅಧಿಕಾರಿ’ ತರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮಾನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಾಡ್ನ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಶೀದಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ದೂರ್ ವಾ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್‍ಮೂ?!).

ಆದಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಸಂಗಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಮಹತ್ವ್ ಉದೆಲಾ. ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಸಳಾವಳ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಎಸ್.ಐ. (ತೆದ್ನಾಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಾಕಾ ವರ್ಗ್ ಜಾಲಾ) ಸಂಗಿಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ದೆಕುನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಎಸ್.ಐ.ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಇಮೈಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಅನಾಮಿಕ್ ದೂರ್, ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್, ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ! ಜಶೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ-ಪಿಡೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೊಣಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತೆಂ ಪತ್ರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ, ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕೋಣ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಕಂತ್ರಿ ಕೊಲ್ಯಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಎಕಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ, ಹಾಂವ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪುರ್ತೊ ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ಭಿಗ್ಡಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ, ತೊ ಕಶೆಂಯೀ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಿಶೇಸ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅಮಿ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾಲೊ, ಕಿತೆಂಗೀ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾಲೊ.

ಪತ್ರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ, ಕೀ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಥರ್ಥರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್! ಕೊಡು ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆ? ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ತಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. (ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾಂ).

ಹಾಂ, ವ್ಹಯ್. ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ, ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತೆಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ಗೆಲಾಂ. ಚೋರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಲೊ…

Next: ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವಕೀಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಚಿ ಭೆಟ್!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಭಾಗ್ 1: ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?

ಭಾಗ್ 2: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ ವಿಲನ್, ಪಾದ್ರಿ!

ಭಾಗ್ 3: ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೋಚಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಬುಕ್

ಭಾಗ್ 4: ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ V/s ಎಲ್.ಕೆ. ಆಡ್ವಾಣಿ

ಭಾಗ್ 5: ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ ಆತರ್ವಣಾಂ!

ಭಾಗ್ 6: ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ವರ್ತನ್

ಭಾಗ್ 7: ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸ್

ಭಾಗ್ 8: ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಂಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ!

1 comment

  1. Excellent writing ✍🏿
    Fantastic demonstration of Konkani literature.
    Keep it up. With regard to the wolves dancing around you, You can initiate legal action against them under civil as well as criminal branch of law.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News