Latest News

ಕೋಣ್ ಹೊ ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಖಂಯ್, ಭಾರೀ ಉಸಳ್ತಾ…?!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 8, 2020 at 12:35 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 1
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೆ, ವಂದನ್.

ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್. ಶೀದಾ ಉಲೊಣೆಂ. ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಹನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ. ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊಂ. ಆತಾಂ ಪಾವ್ಟ್ ಆನಿ ಸಂದರ್ಭ್ ಜಾಲಾ. ಬರಂವ್ಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ ಅಂಕಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಚ್ವತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

ಜಿವಿತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್. ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕನ್ನಡಾಚೊ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರವ್ಪಿ ಬೀಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ (ನನ್ನ ಭಯಾಗ್ರಫಿ) ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್, ‘ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಜಿಣಿ ಆಸಾ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಬರವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾದರ್ (Present) ಕರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ…’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ವ್ಹಯ್. ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಫಕತ್ ಬರ್ಪಾಕ್, ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್‍ಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ವಯ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಜಿವೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸಾಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ನಾ! ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮನಿಸ್. ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಸಾಧಾರ್ಣಾಚ್ಯಾನಿಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಬಜೀ ಲಾಟ್‍ಪೊಟ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೃತಕ್ ವರ್ತನ್, ಫಟ್ಕಿರೊ ಸೈಲಾಪ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವರ್ಗನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಸಬಾರ್ ತರೀ, ಲಾಗಿಂ ಕರ್ಚೆಯೀ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಂತುಂ ಸಂತೃಪ್ತ್. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೂಸ್‍ಲೆಸ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಡೇಂಜರ್! ತೆ Liabilityಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ನ್ಹಯ್.

ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಫೋಕಸ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಜೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಆನಿಕೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಬಾರಾಂನಿ ವಾಚ್ಲಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುದ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ತರೀ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ’, ಕೋಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಜೂನ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲೊಂ, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೀದಾ, ಖಡಕ್ ಬರಯ್ತಾಂ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಜಾತಾಂ, ಅನ್ಯಾಯ್-ಅನೀತ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‍ಯೀ ಬರಯ್ತಾಂ… ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಬರಾಬರ್ (ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ). ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಯೀ ವಾಜ್ಭಿಚ್. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ Introduction ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. (ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಫುಡೆಂ ದಿತಾಂ).

Kon Ho Budkulo_MJMB_01

ಹಾಂವ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್, ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಂ. ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 6ವೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಯೆಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕೃಷಿ ಕುಟಮ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಂ, ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಗಾದೆ, ಬಯ್ಲ್, ಗುಡೆ, ನ್ಹಂಯ್, ರಾನ್ ಅಶೆಂ ಸಮೃದ್ಧ್ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಭೊಗುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಅನುಭವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ತಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. (ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಬಜೀ ಲಾಟ್‍ಪೊಟ್ ಆನಿ ‘ಕೊಮೆಡಿ’ಚಿ ತರೀ, ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ತಿ ಹಾಂವೆಂ Elaborate ಕರ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಪಮ್ಮಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಜೆ ಥೊಡೆ ಅಭಿಮಾನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆತಾಂಯೀ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್).

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಏಕ್ ಗಜಾಲ್, ಜಿ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ, ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಆನಿ ಬಹುಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತವಳ್. ಆಜೂನ್ ಹಳ್ಳೆಂನಿ, ಗಾಂವಾಂನಿ ತಸಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ, ತರೀ ಆದ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ನಿತಳ್ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೈಮರಿಂತ್‍ಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಲೆ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಲಜೆಚೊ ಮುದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸತ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪ್ರಾಯೆನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವಾಚ್ಪಾ ತೆಕಿದ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಚಡ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಸವಾಲಾಂ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ತಶೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪತ್ರಾಂ, ಆನಿ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ, ಜಿ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಸಂತೃಪ್ತೆಚಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಸುಧಾ’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಂತ್ ‘ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ?’ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸುಧಾ ಪತ್ರ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಹೊ ವಿಭಾಗ್ ಭೋವ್ ಜನಪ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 25 ರುಪಯ್ ಎಂ.ಒ. ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ಘೆತಾನಾ ಆನಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ!

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 2

ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೈನಾಪರಿಂ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತ್ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅನುಭವ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ಗಾಢ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಮ್ಹಜೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಭಾವ್ ಏರ್‌ಫೋರ್‍ಸಾಂತ್ (Indian Air Force) ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ವಾಯುಸೈನಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜೋರ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ (ತೆಂ ಪಿಶೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶೆಂಚ್ ಸುರು ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ತಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್). ಉಜಿರೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ (ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ತಸಲಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ ದುಸ್ರಿ ನಾ). ಥಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಸ್ ವಾಚುನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಬರಿಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಕ್ವಿಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರುಚ್. ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಾಯು ಸೈನಾಚೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಐ.ಎ.ಎಫ್. ಥಾವ್ನ್ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಚೊನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್‍ಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ, ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಜಾರಿ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಸೊಜೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ, ಪುಣ್, ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಭಾಷೆಚೊ, ಸಮಾಜೆಚೊ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಸೊಜೆರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೊಸ್ಳಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್‍ಯೀ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ಲೊ! 1992 ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಗಲಾಟೊ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಮು ದಂಗೆ ಉಬ್ಜೊನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತುಮಿ ಜಾಣಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಸುಟೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್, ಅತ್ರೆಗಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ, ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವಚಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಲೊರಿಯೆರ್ ಚಡೊನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂಗೀ ಘರಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಸಾಹಸ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

Indian Air Force

ತೊಚ್ ಅನುಭವ್, Repetition ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್; ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಯು ಸೈನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ. ಥಾವ್ನ್ ಬಿಜೈ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿಸಿ. ಬಸ್ಟೇಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಬಸ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ವಚಜೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಸ್ಸಾಂಚೆರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ರೂಟಾರ್ ಗೆಲೊಂ. ಕುಡುಪು ಚಡ್ಣೆರ್ ವೆತಾನಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್. ಭ್ಯೆಂ, ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ! ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಪುಣ್, ಆದ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ!

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಆಜೂನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆರ್ ರಿತಿಂನಿಯೀ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಯೀ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ಲೆಂ! ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವೊನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಲಿಖಿತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್‍ಯೀ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊಂ (ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ). ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್… ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಹಣೆಬರಪ್! ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮುಖಾರಿಂ ವಿವರ್ಸಿತಾಂ.

ಒಟ್ರಾಶಿ, ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ದರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತೂಫಾನಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂಗೀ ಎಕಾ ಶಾಂತತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಂತುಂ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ದಿಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಪ್ಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ! ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ! (ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಶೆವಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್). ಒಟ್ರಾಶಿ, ಗತ್ತಿಗಟಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Donald Pereira Belthangadyಕಶೆಂಗೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಕ್ (ಆನಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಾಕ್) ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಬರ್ಪಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭ್ರಮಿದ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಸಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಬರಂವ್ಕ್ ಪುಣೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ಪುಣ್ ಛೆ! ತಶೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಃ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂಯೀ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಹೆರಾಂನಿಯೀ ತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಪುಣ್, ಆಖೇರಿಕ್ ತರೀ, ವ್ಹಯ್, ಫೈನಲ್ಲೀ… ಹಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲೊಂಚ್. ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಹಾಂವ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲೊಂ. ತೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಚಡಯ್ಲೊ! ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತರೀ ಜಾಣಾಂತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. (ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಪ್ಯೆತಾಲಿ). ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅನುಭವ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಥೊಡೆ ‘ಮಿತ್ರ್’ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಿಚ್ ಆಲೋಚನ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪತ್ರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಐಡಿಯಾ ದಿಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥೊಡೆ ‘ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ನಾಕಾಚ್ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಳ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರಣ್ 100 ಕಾಯ್ನ್ + ಹಜಾರ್ ಜುದಾಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆ ಪರಮ್ ಘಾತ್ಕಿ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊಂ. ತಿಯೀ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ!

ಫುಡೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಎಕ್ವಟೊನ್ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಹವ್ಯಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನವ್ಯಾಚ್ ರುಪಾರ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ‘ಘಡಿತ್’ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

Budkulo Logo_Donald Pereira

ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂಯೀ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಷಯ್ ಖಂಯ್ಚೊಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ ತಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಲಿಖ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲೆತ್. ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ದಿಲಾ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆಯೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ. ಆದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ನವೊಚ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ಸಳಾವಳ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಂನಿ ಆಸಾತ್.

ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಆಂಬೆಚ್ ಜಾತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ ಫಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ತಡವ್ ಕರಿತ್, ಪುಣ್ ಫಳ್ ದಿತಾನಾ ಆಂಬೆಚ್ ದಿತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕುಂಬೆ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂಚ್, ಹಜಾರ್ ಗೊಂಡೆ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ಫುಲಾಂ ಝಾಡಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಗುಲೊಬಾ ಝಡ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಗುಲೊಬ್‍ಚ್ ಜಾತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿಂ ಫುಲಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಜೊರಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಂವೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ತಸಲಿ. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಗುಮಾನಾಕ್: ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಅನುಭವ್, ಮ್ಹಜೆಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. (ಸಕ್ಡಾಂಯೀ ತಶೆಂಚ್). ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರಿನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೊ ಅತ್ರೆಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ, ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ವರ್ಗನಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

(ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್: ಡೊನಿಕ್ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ‘ವಿಲನ್’

ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ – ಪಮ್ಮಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News