Latest News

ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಘಾತ್: ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಂಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 18, 2020 at 9:35 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 8
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಬರ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಳಾವಳ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ರಿಚ್ಚಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ತತಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ವಿವರಾಯ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಭೋವ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಾತಿನ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾತ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಸಲ್ವಲೊ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಫೊನಾರ್ ವಾ ವಾಟ್ಸಪಾಂತ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ತೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂಯೀ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೊ ಫಕತ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ (ಮೊಬೈಲಾಂತ್) ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಿ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Richie John Pais_Part 2 A

ರಿಚ್ಚಿ ಥಂಯ್ ಅಪಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್, ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ್ ಊಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ವಿಡಂಬನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭದ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ವ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಂನಿ ರಿಚ್ಚಿಕ್‍ಯೀ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ಮೊಸ್ರಿ, ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಘಾತ್ಕಿ ಅನ್ನಾಡಿ, ರಿಚ್ಚಿನ್ ಏಕ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ಹಿತೈಶಿಂಪರಿಂ ಚಲ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದ್ರೋಹಿಂಚೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ‘ಹಲ್ಕಟ್ ಮಾಸ್ತೆರ್’ ಎಕ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸತ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆನಿ ಬೊಳೆಪಣಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟೆರರಿಸಂ’ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ನ್, ಲುಚ್ಚಾಂಚೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. (ಆತಾಂ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಪಡನಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸುಪಾರಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಕರ್ನಾ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಆಧಾರ್ತಾ. ತೆ ಹಾಚೆಂ ಮೂತ್ ಸೆವ್ನ್ ಝಗಡ್ತಾತ್! ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿತೂರಿ ಹೊ ಸೈತಾನ್ ಆಧಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಸುಸೈಡ್ ಬರವ್ಪಿ ನೆಣಾಂತ್. ತಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್‍ಚ್ ತಶಿ – ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಧೊಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ಮೀನ್’, ‘ಘಾತ್ಕಿ’, ‘ವರ್ಬಲ್ ಡಯಾರಿಯಾಗಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಖೆಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಸ್ಟರ್ಡಾಂಚೆರ್ ತೊ ಹಗೆಂ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾಗೀ?! ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಚೊ ಹೊ ಲುಸಿಫೆರ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ‘ಹಣೆಬರಪ್’ ವಿವರುನ್ ‘ನಾಗ್ಡೆ’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂತ್ರಿಂಚೆರ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡಿನಾಂಗೀ? ಹೆರಾಂಕ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಆಪುಣ್ ಸೇಫ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಮೆಂದು ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖಾಕಿಯೆಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಹಿಜ್ಡೆ ಆನಿ ಪಾಡಾರಿ ಥೊಡೆ, ಹ್ಯಾ ಸೈತಾನಾಚ್ಯಾ ಷಡ್ಯಂತ್ರಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ ಲಡಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್! ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್!!).

Richie John Pais_Part 2 B

2008 ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಹಸನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಿಚ್ಚಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ (ಅಲ್‍ರಿಯಾನ್) ಚಡ್ ವೇಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಹೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಕೊಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿಯೀ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ‘ಹೈನಾ ಮೇನಿಯ’ ಪಿಸಾಂಟಾನ್ ರಿಚ್ಚಿ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. ಥಂಯ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಲಾಂತ್ ಗೋಲ್‍ಮಾಲ್ ಕರ್ನ್ (ತಾಕಾ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಲಾಂತ್ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ಸತ್, ನೀತ್, ನ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೊಕ್ಳೆ ಸೊಡ್ಚೊ ಹೊ ಚೋರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್‍ಚ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಕಳೊನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಹರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ‘ದಾಖಲ್’ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ತಸಲೊ ಅಸಲ್ ಘಾತ್ಕಿ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್!) ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಲಾವಾರಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ?! ರಿಚ್ಚಿ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ರಿಚ್ಚಿನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಶೆಂ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಿಚ್ಚಿಚೆಂ ಭಾವನ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾಚೊ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಏಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಾಚೆಂ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿ ಪರ್ವರ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಳ್ಟೆಂಚ್!

ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಲೊ ಧನ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಟೆನ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ!

ರಿಚ್ಚಿಕ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಫೊನಾರ್ ಯೆಟ್ಲೆಂ! ‘ವಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್‍ದ ಮರ್ಲನ್ ಕಡಪುಡ್ದರ್ ಮಾರಾಯ್ರೇ? ಇಂಚಿನ ಪಿರ್ಕಿನ್ ಯಾನ್ ಈತ್‍ನೆಟ್ಟಾ ತೂತಿಜಿ. ಬೇಲೆ ಕೇಣರೆ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಎಂಕೇ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ…’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಾಚಿ ವರ್ದಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

Richie John Pais_2

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ‘ವಿಚಾರಣ್’ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಇನ್‍ಕಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಅಪ್ರಾಧಿಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾಗೀ, ಹೆಂ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂಗೀ, ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ‘ವಿಚಾರಣ್’ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ‘ಖಂಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಜೋರ್ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಹಿ ಖಬರ್ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಶಂಟ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಹವಾಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಚ್ಚಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ. ಹೊ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಿತ್ಲೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್‍ಚ್ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಜೆ!’ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲ್ಲೊ!

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ನವ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಕಪಟಿ ಕವಿಯೀ ತೆದ್ನಾಂ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವಯ್ಲೊ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಶಂಟ್! ತಾಂಕಾಂ ರಿಚ್ಚಿನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್, ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ, ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚವ್ಗಾಂಕೀ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ಗಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಖಬರ್ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ದೊಗೀ ಯೇನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಕೊಣಾಯ್ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಸಲ್ ‘ಗುರು’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಇಷ್ಟಾಗಾತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಶೆಂ ಸೊಸಿತ್!? ತಾಣೆಂ ರಿಚ್ಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಫುಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ‘ಪಿಸಾಂಟ್’ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂತೊಸ್‍ಚ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಲುಚ್ಚಾ, ಗೊಲಿಯಾತ್ ಗಾತ್ರಾಚೊ ಖಾವ್ಗೊ, ಬೆವ್ಡೊ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಚಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೊ ಆಯ್ಲೊಚ್.

ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಚಿ ಪ್ರಚಾರ್ ವಸ್ತ್

ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್, ಭೊಕಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ, ಕೊಣಾಯ್ಕೆರೀ ಧಾಂವ್ಚೊ ತೊ ನಮಕ್ ಹರಾಮ್ ‘ವಿಲನ್’ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾವತ್? ಆಯ್ಲೊಚ್ ತೊ. (ಹೊ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆಕ್ ಪಡೊನ್, ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗೊನ್ ‘ಕುಲ್ಲುಗಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟ್ಯಾರ್. ದುಸ್ರೆಂ, ಎಕಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ‘ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್’. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸಾಹೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ! ಉಡುಪಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸಾರಸ್ವತ್ ಭಾವ್‍ಯೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ! ಬಿಲ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ಪಾರ್ಸೆಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ ದುಡು ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಾಗಿರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್! ತಾಕಾ ತೆಂ ಪೂರಾ ಘಡಿಯೆನ್ ವಿಸರ್ತಾ! ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ರುಜ್ವಾತಿ ದಾಸ್ತಾನ್ ದವರ್ತಾಂ…). ರಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪುಣ್ ಬುದ್ವಂತ್, ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ಮಧ್ಯಾನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ. ರಿಚ್ಚಿಚೊ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಜ್ಞಾನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಝೂನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಚಡ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೈಕೋಪಾತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ರಿಚ್ಚಿಚೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ನವಿಂ ನವಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲಿಂ! ತಾಂಚೊ ಸಂಯ್ಭ್‌ಚ್ ತಸಲೊ; ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಅನುಪ್ಕಾರ್‌ಪಣ್, ಘಾತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ. ತಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್.

ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಲೊವರಿ’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವೊಳಿ

ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಾನ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಜೆವಣ್ ಫಾಯ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ! ರಿಚ್ಚಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ರಾಕ್ಣೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ವೇ? ತ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ವಿಕಾಳ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕಿಡಿಕ್ ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ದರಬಸ್ತ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ‘ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಗಿಚ್ಚುನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ರಿಚ್ಚಿಯೀ ಉಣ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಂನಿ, ತೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟಾಂಕ್ ದಾಗ್ ದಿತಾಲೊ. ಟಾಂಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನವೆ ಸಬ್ದ್, ಉತ್ರಾಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರ್ನ್ (ಪನ್ ಕರ್ನ್) ಭಾಯ್ರಿ ದಿತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆನಿಕೀ ಅತೃಪ್ತ್ ಆನಿ ವ್ಯಗ್ರ್ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಣಿಂ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಘಾಸ್ಲೆಂ!

ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆನಿ ಹಗ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಫಟಿ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕೀಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ನಿರಂತರ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾ ಪಾಡಾರಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕೃತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾರ್ ವಿಕಾಳ್ ಬರಪ್ ಘಾಲೆಂಚ್! ರಿಚ್ಚಿಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ನ್, ತೊ ಮಟ್ಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾ, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಬರಯ್ತಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೀಳ್, ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿಂದಾ ಕರುನ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ವಿದ್ರೂಪ್ ಆನಿ ವಿಕಾರ್ ಮನಸ್ಥಿತೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲೆಂ. ರಿಚ್ಚಿಕ್ ನೀದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ.

ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರುಕೆಡ್ ಮಾಲುಂಡಾಂನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಾಚೊ ನೀಜ್ ಅನುಭವ್ ವಾ ಪರಿಣಾಮ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತಾಣಿಂ ಬಲಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಕಠಿಣ್ ಆಘಾತ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್, ಶಿಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಹಟ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ತಾಲೆಂ, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರಂವ್ಕ್ ತೊ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಕೊಲೊವರಿ’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಆರ್ಥೋಗ್ರಫಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ರಿಚ್ಚಿ ಇತ್ಲೊ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ತ್ಯಾ ಫಟ್ಟಿಂಗಾಂಕ್ ಯೆಟುಂಕ್ ತೊ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾನಾ ಆಮಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್!

ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನಿ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾಂ

ವ್ಹಯ್. ರಿಚ್ಚಿನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಖೆಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಕಡೆನ್, ‘ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತೆಂ ಛಾಪ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಟೋನಿನ್‍ಯೀ, ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮತ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂಯೀ ಬರಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಆಮಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ತೊ ಒಪ್ಲೊಚ್ ನಾ. ತೊ ರಾಗಾನ್ ಖತ್ಕತ್ತಾಲೊ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆ ಘಾತ್ಕಿ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್‌ಯೀ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತೊ. ಪುಣ್, ತ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಲೆವೆಲಾರ್ ತುಂ ವಚನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಟೋನಿನ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಒಪ್ಲೊ. ತಶೆಂ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೂಳ್ ಬರಪ್

ಪುಣ್ ರಿಚ್ಚಿಚೆಂ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವತ್ ಕಶೆಂ!? ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ (ರುಜಾಯ್) ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ವಿಡಂಬನ್ (Satire) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಾಕಾರಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಬರಿಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲಿ. ಲೇಖಕಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್‍ಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ!

ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಛಾಪುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಚ್ಚಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೊ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ! ಉಗ್ತಾವಣಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ಮೈಲ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ರಿಚ್ಚಿಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್ ತಶೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಫಾಲ್ತುಂಕ್ ದಾಗ್ ದಿತಾಲೊ ರಿಚ್ಚಿ. ಹ್ಯಾ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸಹಜ್‍ಚ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ರಿಚ್ಚಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಹ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಘಾತ್ ಆನಿ ದ್ರೋಹ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಸಿಲೆಂ; ತೆಂಯೀ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್. ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೋ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತ್ಯಾ ಹಡ್ಬ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಚ್ಚಿ ಕಠಿಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪರತ್ ಸಮಸ್ಸೆ, ಸಲ್ವಣಿ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರೀ ಬರವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಮನಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ಈಷ್ಟ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ರಿಚ್ಚಿಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್, ತಾಚೆಂ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಂಡಳಾಂವ್ಕ್, ತಾಕಾ ನಿರಾಶಿ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಾವ್ನ್, ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಧೊಸ್ಲೆಂ. ತೊ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್?

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸ್ ದೊಗೀ ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ (ಹೆರ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ಯೀ ಆಸಾತ್). ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆಂ ದುಖ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ತೊ ನಾ ತರೀ, ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಉರ್ತೆಲೆಂ.

ಗುಮಾನಾಕ್: ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸತ್ ಆನಿ ತೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ರುಜ್ವಾತಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆತಾಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂತ್. ರಿಚ್ಚಿಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಧೊಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಫಟ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸತ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಸತ್ ಲಿಪಂವ್ಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ರಿಚ್ಚಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ತತೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸಣ್ ಸುಖ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. –ಲೇಖಕ್.

Next: ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ರೈಫಲ್ ಫೈರಿಂಗ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಭಾಗ್ 1: ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?

ಭಾಗ್ 2: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ ವಿಲನ್, ಪಾದ್ರಿ!

ಭಾಗ್ 3: ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೋಚಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಬುಕ್

ಭಾಗ್ 4: ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ V/s ಎಲ್.ಕೆ. ಆಡ್ವಾಣಿ

ಭಾಗ್ 5: ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ ಆತರ್ವಣಾಂ!

ಭಾಗ್ 6: ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ವರ್ತನ್

ಭಾಗ್ 7: ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸ್

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News