Browsing the "MAIN ARTICLES" Category

ಸೊಡ್ವಣ್

Short Story_Sodvonn
1948 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 5ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಗಾಂವಾಂನ್ ಕಾರ್ಕಳ್-ನಕ್ರೆಚೊ. ಮುಂಬಯಿಂತ್, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ 37 ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ 2004 ವರ್ಸಾ ಸ್ವ-ನಿವ್ರತ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಲಾಡ್ (ಪಶ್ಚಿಮ್) – ಜನಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್…
Read More

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ – ಏಕ್ ಝಳಕ್ (ರೇಡಿಯೊ ಭಾಷಣ್)

Radio Talk on Konkani Novels
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 24ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.15 ವೊರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಹೆಂ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ, ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್, ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾದಂಬರಿ – ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾತ್. ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರಜೆ ತರ್ ಲೊಕಾನ್ ತಿ ಉಲಯ್ಜೆ: ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Fr Melwyn Pinto SJ
ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್…
Read More

ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Edward Nazareth
Listen to Dr Edward Nazareth’s talk on benefits of reading ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿ, ಹಾಡಾಂ ಗಾಂಟಿಂಚೊ ತಜ್ಞ್ ಡೊ.…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ತುರ್ತ್ ಕರಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಸಿಟಿ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್

Holy Land Tour_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಜಿಪ್ತ್ ಆನಿ ಜೊರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 9 ರಾತಿಂ 10 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. 1970ವ್ಯಾ…
Read More

Media Release

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚೊ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

Khandi Khuris_T
ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಬರಯ್ಲೊಲೊ, ಜೋನ್ ಎಂ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾನ್ ನಾಟಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೊ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲ್ಯಂ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮೈಸೂರ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್, ‘ರಂಗ್-ತರಂಗ್’…
Read More

Budkulo Media Network

ಸಂವಹನ್ – ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಬೆಸಾಂವ್

Communication_T
“ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಪಾಡ್ ಜಾತೊ ನಾ…”, “ತಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ನಾ…”, “ಹಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಬಜೀ ಪಾಡ್…”, “ತೊ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್‍ಕ್ಲಾಸ್”… ಅಶೆಂ ಆಮಿ ವಾ ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ.…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್

Mysuru_JR Lobo Sanman_T
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಬೊ.ಮಾ.ದೊ. ಕೆ.ಎ. ವಿಲಿಯಂ ಹಾಣೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಜುಲಾಯ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಾಸಕ್ ಲೋಬೊ ನವ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್…
Read More

Media Release

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ: ‘ಸೊಫಿಯಾ’ನ್ ಯಶಸ್ವಿ 50 ದೀಸ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ

Budkulo_Sophiya 50 days_T
ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್‍ಚ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಚರಿತ್ರಾ. ಮೇ 12…
Read More

Budkulo Media Network

‘ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ದುಸ್ರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

Budkulo_Limbe ani Mirsang_T
ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಜೊನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ಹಾನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ‘ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಮುಂಬೈ ವಾಶಿ ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಭಾವೆ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ 8.30 ವರಾರ್ ಯಶಸ್ವೆನ್…
Read More

Media Release