Latest News

ಸನ್-ರೇ ಸೋಲಾರ್: ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೊ

Budkulo Media Network

Posted on : December 10, 2023 at 2:03 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಪರಿಸರಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಜಾಣಾಂತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆರ್ ಅನಾಚಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಸರ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳಾಂ, ವಾತಾವರಣ್ ಕಲುಷಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹವೊ ಬದ್ಲಲಾ, ಪಾವ್ಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಲಾಂ. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಳ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರಿಸರ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದೇಶ್ ಜಮಾತಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಎಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವೀಜ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಲನಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ವೀಜ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಗರ್ಜ್. ಪುಣ್ ಸುರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ. ಹೆಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜನಪ್ರಿಯ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಆಜ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಊಂಚ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ತೊಚ್ ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್ ಅರಾಮ್ಕೊಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸ್ವಉದ್ಯಮ್ ಶೆತ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. 1996 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ‘ಸನ್-ರೇ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥೊ ಸುರು ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಆಜ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸೆಜಾರಿ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಯೀ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸಾಚಿ ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟಿ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆನಿ ಬದ್ಧತೆನ್ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೆತಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಉದ್ಯಮ್ ಆಜ್ ಭೋವ್ ಭರಾನ್ ವಾಡ್ಲಾಂ.

ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವೀಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಗರ್ಜೆಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವೀಜ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾ. ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೀಜ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆದಾಯ್‍ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಆನಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್‍ಸ್ಟಾಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ತುಮಿ ‘ಸನ್-ರೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ. ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಹೀರಾತಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ, ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 14,000 ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಎಂಜೆಎಫ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲಯನೆಸ್ ಅನಿತಾ ಗೋಮ್ಸ್ – ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಆಮಿ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂವ್, ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ತಶೆಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್‍ಯೀ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಮುಖೆಲಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉನ್ನತೆಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾನ್ ಸರಾಗ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬುಲೆಟಿನಾಂಕ್, ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವಾವ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ. ರಚನಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ತಾಕಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ತೊ. ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಕಲಾಕಾರ್‌ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಯೀ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ-ಉದ್ಯಮಾಂಕ್ ತುಮಿ ಜರೂರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಘಾಲಿಜೆ. ಹಾಕಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಸನ್-ರೇ ಸೋಲಾರ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಹಿ ಸೆವಾ ಆಪ್ಣಾಯಾ. ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ್ ಆನಿ ಪರಿಸರ್ ಪೂರಕ್ ಮೇಟ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ನ್ ಹಿ ಪ್ರಥ್ವಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

www.sunraysol.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News