Browsing the "ANNOUNCEMENTS" Category

ಮಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ನಿವೃತ್ತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸಂಗಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಮುಲಾಖಾತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಎಡಿ…
Read More

Budkulo News Network

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವ್: ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ ಪಂಗ್ಡಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ

M.C.C. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವ್ 2018 ಚುನಾವ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ – ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪತ್ರಾವೊ  ಪಂಗಡ್ ದಿಷ್ಟಾವೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (M.C.C.) ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ (Dynamic), ಸ್ಥಿರ್ (Stable) ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ (best performing) ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸ್ನೇಹಿ (customer…
Read More

Budkulo Media Service

ಬರಿ ಖಬರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್/ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಫಾಮಾದ್ ವಿಷಯ್ ತಜ್ಞ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿತೆಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ, ‘ಗಿನ್ಯಾನಿ-ಆಸ್ತಿ…
Read More

Media Release

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹೊ ಕೋರ್ಸ್ ಟಪ್ಪಾಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಲ್ಚೊ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ…
Read More

Media Release

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ: ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ನಾಟಕ್ ಕಲೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, 15 ಥಾವ್ನ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಯುವಕ್/ಯುವತಿಂಕ್ 2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್, ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್,…
Read More

Media Release

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೊ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನವೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ’ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜೂನ್ 3ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್…
Read More

Budkulo Media Network

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಐವನ್ ಸೊಜ್, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಕೋಸ್ತ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸೊಜ್ ಉಲಯ್ತಾತ್… ಆಯ್ಕಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚಿಂ…

ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂಸಾಂವ್: ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕವ್ಯೆತ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂಸಾಂವಾ ಸಂಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕೀ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ (ತಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್…
Read More

Budkulo Media Network

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್

ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್! ವ್ಹಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ. ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಪಾಸೊತ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ,…
Read More

Budkulo Media Network

ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಥಾವ್ನ್ ರೊಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ನ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್…
Read More

Budkulo Media Network