Browsing the "ANNOUNCEMENTS" Category

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್

ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್! ವ್ಹಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ. ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಪಾಸೊತ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ,…
Read More

Budkulo Media Network

ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಥಾವ್ನ್ ರೊಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ನ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್…
Read More

Budkulo Media Network

ಆಬ್ಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ಆನಿ ಉದೆಲೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟವ್ನ್, ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್, ಚರ್ಚಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೆಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಆತಾಂ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಕೆನರಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ…
Read More

Budkulo Media Network

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕುಟಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಕ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಪಯ್ಣಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಕ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್…
Read More

Budkulo Media Network

ಶಾಭಾಸ್! ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಸ್ತೊ

ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಯನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸೆವೆಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 39 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ…
Read More

Budkulo Media Network

ಉಡುಪಿಂತ್ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ

ದುಬೈ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಆಸೊನ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ…
Read More

Media Release

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನ್, ವಿಡಂಬನ್ ಆನಿ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ…
Read More

Media Release

ತುರ್ತ್ ಕರಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಸಿಟಿ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಜಿಪ್ತ್ ಆನಿ ಜೊರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 9 ರಾತಿಂ 10 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. 1970ವ್ಯಾ…
Read More

Media Release

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಚೈನಾ ಪ್ರವಾಸ್: ಎಸ್‍ಒಟಿಸಿಚೆಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚೈನಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೈನಾಚೆಂ ಫ್ಲೈಟ್ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಚೈನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಎಸ್‍ಒಟಿಸಿನ್…
Read More

Media Release

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚಿ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ ತಯಾರ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಘನಾಧಿಕ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಭರ್ಮಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್. ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ