Browsing the "ANNOUNCEMENTS" Category

ಶಾಭಾಸ್! ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಸ್ತೊ

ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಯನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸೆವೆಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 39 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ…
Read More

Budkulo Media Network

ಉಡುಪಿಂತ್ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ

ದುಬೈ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಆಸೊನ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ…
Read More

Media Release

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನ್, ವಿಡಂಬನ್ ಆನಿ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ…
Read More

Media Release

ತುರ್ತ್ ಕರಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಸಿಟಿ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಜಿಪ್ತ್ ಆನಿ ಜೊರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 9 ರಾತಿಂ 10 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. 1970ವ್ಯಾ…
Read More

Media Release

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಚೈನಾ ಪ್ರವಾಸ್: ಎಸ್‍ಒಟಿಸಿಚೆಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚೈನಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೈನಾಚೆಂ ಫ್ಲೈಟ್ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಚೈನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಎಸ್‍ಒಟಿಸಿನ್…
Read More

Media Release

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚಿ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ ತಯಾರ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಘನಾಧಿಕ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಭರ್ಮಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್. ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಚ್ಯೊ 20 ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್-ವಿಡಂಬನಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ‘ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ’ ಪುಸ್ತಕ್ 2016 ಜುಲಾಯ್ 15 ವೆರ್ ದೈವಿಕ್ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರ್, ಇಜಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್…
Read More

Media Release

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾವಾರಿ ದೋನ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವಚಾಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ…
Read More

Media Release

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ…
Read More

Budkulo Media Network

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್, ಸಬಾರ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ಕರ್ನ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ (www.Budkulo.com) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ಉತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಯೆವ್ಜಿಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.…
Read More

Budkulo Media Network