Browsing the "ANNOUNCEMENTS" Category

ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಲ್‍ದಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ.ಕ್ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್

Budkulo_SMKC Dubai_Joe Fernandes_T
ದಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಶೆವಟ್ ದವರ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ದುಬಾಯ್ಚೆಂ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ. ‘ವೈಪ್ ಎ ಟಿಯರ್ & ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದುಬಾಯ್’ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ…
Read More

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’

Dr-Edward_T
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯೊಚ್ ಕಾಣಿಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ…
Read More

Budkulo Media Service

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Irine Pinto_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2016ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಉರ್ವಾ…
Read More

Media Release

92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್‍.ಎಂ. ರೇಡಿಯೊಂತ್ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್

BigFM
ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಎಫ್.ಎಂ. ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್‍ಎಂ ರೇಡಿಯೊಂತ್ 92 ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮಂಗ್ಳರಾ, ಜನೆರ್ 26ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜನವರಿ 30ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಆರ್.ಜೆ.…
Read More

Media Release

ಅಗೋಸ್ತ್ 9: ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳ್

AIKWO_Logo_T
ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2015, ಅಗೋಸ್ತ್ 9ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಶಕ್ತಿನಗರ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಹೊ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ‘ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್…
Read More

Press Release

ಅಕ್ತೋಬರ್ 10: ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಿರ್

Story-Writing-Camp_T
ದುಬಾಯ್: ಎಕ್ವೊಟಿತ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಘಟನ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾರ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 10ವೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಕರಾಮಾಚ್ಯಾ ಜುಮೊರಾಡ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಮುಳಾವಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅರ್ದ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಶಿಬಿರ್…
Read More

Media Release

26-9-2014: GVOM 4 Semi Final in Dubai

GVOM-4-Dubai_SF_T
Mangalore Konkans Dubai, the leading Socio-Cultural organisation in UAE will be holding the semi final round of Gulf Voice of Mangalore Season 4 on 26th of September 2014, at 5:40…
Read More

Media Release

ಜುಲಾಯ್ 27: ಎಟ್ಯೆಲ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಕಾಯ್ – ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಎಟ್ಯೆಲ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ದೆ| ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಕಾಯ್ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 27ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್‍ಬಯ್ಲ್ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ.…
Read More

Media Release

ಜುಲಾಯ್ 26: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್: 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 26, 2014ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30…
Read More

Media Release

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್: 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 20, 2014ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ…
Read More

Media Release