ಮೈಸೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಕ್ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್

Posted on : October 12, 2019 at 1:54 PM

ವರ್ದಿ: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಮೈಸೂರ್

ಮೈಸೂರ್: ಮೈಸೂರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.), ಮೈಸೂರ್ (ಕೆ.ಸಿ.ಎ.) ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಸಭಾ ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್ 29ವೆರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಸಂಘಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

KCA Mysuru Committee

ಸಭೆಂತ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ (ದಾದ್ಲೊ): ಆಂತೊನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ (ಸ್ತ್ರೀ): ಜೊಸ್ಲಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಲೋಬೊ
ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಜಾನ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ದಾದ್ಲೊ): ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸ್ತ್ರೀ): ಮರಿಯಾ ಫ್ರೀಡಾ ಡಿಕೋಸ್ತ
ಖಜಾಂಚಿ: ಜಾಕೊಬ್ ಮಿನೆಜಸ್

ಸಕಯ್ಲೆ 8 ಜಣ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್:

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಆನಂದ್ ಪಿಂಟೊ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ವಾಜ್, ಕೀರ್ತಿ ದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಪ್ರೇಮಾ ಪಿಂಟೊ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವಾಜ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಜಾಲಿ. ಚುನಾವ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಮೈಸೂರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 38 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಕ್ರಿಯ್‍ಪಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಂಘಾಂತ್ 750 ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸೊನ್ 1500 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ‘ಕೊಂಕಣ್ ಭವನ್’ ಸಭಾಭವನ್ ಆಸೊನ್, 700 ಜಣಾಂಕ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆಂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆಸಾ. ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಕ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ 2020ಚ್ಯಾ ಜುಲಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ಸವಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *