Browsing the "CINE SCOPE" Category

ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ: ತೀನ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್, ಉತ್ಸಾಹಿ ವಾವ್ರಾಡಿ

ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್: ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ವಾವುರ್ನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ವಾಖಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್!

ಹಿ ತಮಾಷ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್! ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನೆಮ್ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಖಡಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ‘ದೂದ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಚತ್ರಾಯ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಂಪ್‍ಯಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್!

ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸೊತ್, ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1: ಅಸಲೆಂ ಬುರ್ನಾಸ್ ಸಿನೆಮ್ ಕೊಣಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಸರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉದೆತಾ ತರ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಉತ್ತೇಜನ್, ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ: ‘ಸೊಫಿಯಾ’ನ್ ಯಶಸ್ವಿ 50 ದೀಸ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ

ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್‍ಚ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಚರಿತ್ರಾ. ಮೇ 12…
Read More

Budkulo Media Network

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಹೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ!

ಫಿಲ್ಮ್: ಸೊಫಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ: ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಶೆಲ್ಟನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಫ್ರಿವಿಟ ಡಿಸೋಜ, ರಿಚ್ಚಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ: ನಟ್ ಎಲ್ಟನ್

2016 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ವೃತ್ತಿಪರತಾ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ನಾ: ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.budkulo.com ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಮಿಶಾ ಪಿರೇರಾ ತಾಲೆಂತಾಂ, ಆಶಾ, ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿತರ್ಲಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಿಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ಸಿನೆಮ್: ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್: ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಕ್ಲೊಡಿ ಡಿಲಿಮಾ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಪಳೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ: ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಲಡ್ಕ

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂತುಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಹಿರೊಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್ ಆನಿ ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮಿಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ