Browsing the "CINE SCOPE" Category

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ: ‘ಸೊಫಿಯಾ’ನ್ ಯಶಸ್ವಿ 50 ದೀಸ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ

Budkulo_Sophiya 50 days_T
ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್‍ಚ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಚರಿತ್ರಾ. ಮೇ 12…
Read More

Budkulo Media Network

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಹೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ!

Budkulo_Sophiya Review T
ಫಿಲ್ಮ್: ಸೊಫಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ: ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಶೆಲ್ಟನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಫ್ರಿವಿಟ ಡಿಸೋಜ, ರಿಚ್ಚಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ: ನಟ್ ಎಲ್ಟನ್

Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas T
2016 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ವೃತ್ತಿಪರತಾ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ನಾ: ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

Budkulo_Interview_Janet_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.budkulo.com ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಮಿಶಾ ಪಿರೇರಾ ತಾಲೆಂತಾಂ, ಆಶಾ, ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿತರ್ಲಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಿಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

Cinema Review
ಸಿನೆಮ್: ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್: ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಕ್ಲೊಡಿ ಡಿಲಿಮಾ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಪಳೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ: ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಲಡ್ಕ

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_T2
ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂತುಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಹಿರೊಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್ ಆನಿ ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮಿಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

‘ಯೆಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಾಕ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರಾ’

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_T
ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತಿಂ ಫುಲಂವ್ಕ್, ಧಲಂವ್ಕ್, ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಜ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ – ಸಿನೆಮ್. ಆನಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್, ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಬ್ಳೆ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_T
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆನಿಂ ತಾಂತುಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ಬೋವ್ ಉಣಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಅಗೋಸ್ತ್…
Read More

Budkulo Media Network

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Budkulo_Harry Fernandes_T1
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಜಾರಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸುಫಳ್

Cinema Review
ಸಿನೆಮ್: ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್: ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ರಂಜಿತಾ ಲೂವಿಸ್, ಕ್ಲೆನ್‍ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್, ತೆಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ