ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 1, 2016 at 4:16 PM

ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್

ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜೊಡಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವಾಚಿ ವೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಜಿವೆಂ ದವರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್. ತಾಚಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ವಿಶೇಸ್. ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಸ್‍ಯೀ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದೇಕ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.) ಮೈಸೂರ್ (ಕೆ.ಸಿ.ಎ.).

ಹೆಂಚ್ ತೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಮೈಸೂರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಆನಿ ಕೊಡಗು ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ.

01_Budkulo_Mysuru_Konkan Bhavan

ಕೊಂಕಣ್ ಭವನ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಪಣ್

ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಕ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ (2014 ನವೆಂಬರ್) ಸ್ವಂತ್ ಬಾಂಧಪ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಜಮಾತೆಂಕ್ ಆನಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಕೆಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದುಡ್ವಾ ರುಪಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ರುಪಾರ್ ದೆವೆಂ ದೀವ್ನ್, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡುನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 28ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲೊ. ದೀಸ್‍ಭರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ತರೀ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಉತ್ಸವ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಆಚರಿಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.), ಮೈಸೂರ್ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನ್ (ರಿ.), ಮಂಗ್ಳುರ್ (ಐಕ್ವೊ) ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ಪಣಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಉತ್ಸವ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಫಾಮಾದ್ ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾ. ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಾಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೊ.

01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (2)

ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಶೈಲೆರ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾತ್ ತಲ್ಲೀನ್

01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (16)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂತ್ ರಂಗೀನ್ ಗಿತಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕೊಯರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್

01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (13)

ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೋಕ್

01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass

ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕರ್ತಾತ್ ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್, ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊಜ್

01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (3) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (4) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (6) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (5) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (7) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (8) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (9) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (14) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (15) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (10) 01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (12)01_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Mass (1)

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್-ನಾಚ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಪಡ್ದೊ ವೊಡುನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಉಲವ್ನ್, ಆಪ್ಣೆಂ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್, ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ನ್ ಉರವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಚಿ, ವಾಪಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (10)

ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪೊಲಿನ್ ಸೊಜ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (5)

ಭಕ್ತಿ ಗಿತಾಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ನೃತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್ ಯುವ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (7)

ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋನ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾ

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (11)

ಪಡ್ದೊ ವೊಡುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಸಯ್ರೆ

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (13)

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಆನಿ ಸಂಘಟಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆಸೀನ್

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (14)

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (15)

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ (ರಿ.) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ವಯ್ಜ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಉಲಯ್ತಾ

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (16)

ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾ

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (17)

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಚೊ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (18)

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್, ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್

02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (1) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (2) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (20) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (3) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (4) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (6) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (12) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (19) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (9) 02_Budkulo_Mysuru Sahity Utsav_Inauguration (8)

ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊನ್ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋನ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪೊಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸಂಚಾಲಕ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಚಿ ಆಲೋಚನ್, ತಯಾರಿ ವಿವರುನ್, ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ಸಾಹಿತಿ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್: ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಜಾತಾನಾ

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (2)

ಸಂವಾದಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜಾಚಿ ವಳಕ್ ಸಭೆಕ್ ದಿತಾ ಸಹ ಸಂಘಟಕ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (1)

ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (3)

ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ಪಿ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ರಸ್ತೊ ಸೊಡವ್ನ್ ದಿತಾ

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (4)

ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅಪ್ಣೆ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ, ಗಾದ್ಯಾಂ ಗುಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (5)

ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಂವ್ಚೊ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸುಗಂಧ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (10)

ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜಾಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (11)

ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಟೊನಿಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ

03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (6) 03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (7) 03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (8) 03_Budkulo_Mysuru Sahity Utsava_Samvaad (9)

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಸಾಹಿತಿ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಜಾಯ್ತಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್, ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಪರಿಸರ್, ಶಿಕಪ್, ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆರ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‍ಕರ್ ರಿತಿನ್ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಫ್ರಾದಿಕ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ರೋಚಕ್ ಗಜಾಲಿ, ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಹಾಸೊ ಆನಿ ಖುಶಿ.

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾದ್ ಮಿನೇಜಸಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರವ್ನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಿನೇಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡಾಸಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿಚ್ ಸೊಡಯ್ಲಿ.

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಚೊ ಚವ್ತೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಚಲ್ಲಿ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಕವಿ/ಕವಯತ್ರಿಂಚಿ ವಳಕ್ ದಿಲಿ.

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (9)

ಜಿಯೋ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (10)

ಕವಯಿತ್ರಿ ನಿಕಿತಾ ಶೇಟ್ ಮೈಸೂರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (8)

ಕವಯಿತ್ರಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಲೀನಾ ಮೈಸೂರ್ ಸೊಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (11)

ಜೋನ್ ಶುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (13)

ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (15)

ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (14)

ಕವಯಿತ್ರಿ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‍ಕಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (12)

ಕವಯಿತ್ರಿ ಜೈಶ್ರೀ ಶಾನ್‍ಭಾಗ್ ಮೈಸೂರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi (16)

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕರ್ತಾ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi 01

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಕವಿ/ಕವಯಿತ್ರಿ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi 05

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೆ ತಾಂಡೆಲಿ ವಗ್ಗಾಚೊ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಅಜೆಕಾರ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi 07

ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೊಟೊ

04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi 02 04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi 03 04_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_KaviGoshthi 04

ಮನಾಂ ಭುಲವ್ನ್, ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಧಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮನರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜನ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲಿ. ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೊಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾನಪದ್ ಪದಾಂ, ಗಾಯನ್ ಆನಿ ನಟನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ.

05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (1)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾನಪದ್ ಪದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್; ತಾಂಡೆಲಿ ಅಪೊಲಿನ್ ಸೊಜ್ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ತಾ

05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (5)

ವ್ಹಾವ್! ವ್ಹಾವ್!! ಮ್ಹಣ್ ಸಭಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ, ತಾಳಿಯೊ ಆನಿ ಶಿಲೊಣ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಗಾಯನಾಂತ್, ಆಂಗಿಕ್ ಅಭಿನಯನಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್

05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (9)

ಪದಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (2) 05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (11) 05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (6) 05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (8) 05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (7) 05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (10) 05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (3) 05_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Culturals (4)

ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ನೀಜ್ ಗ್ರೀಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾನಾ…

ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿದ್ವಾಂಸ್ ದೊತೊರ್ ರೊಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂಡಾ, ಮೈಸೂರ್ ಹಾಣೆ ‘ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾರತ’ ಮಂಡನ್ ಕರುನ್ ಭಾರಿಚ್ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂ ವಿಶಿಂ ವಳಕ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ದೊತೊರ್ ರೊಕಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

07_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Symposium 1

ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿತಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

07_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Symposium 2

ದೊತೊರ್ ರೊಕಿ ಮಿರಾಂಡಾಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಬಂಧ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಝಳಕ್ – ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾ ಥಾವ್ನ್

07_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Symposium 3

‘ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾರತ’ – ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರಾತನ್, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ ದೊತೊರ್ ರೊಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂಡಾ, ಮೈಸೂರ್

ಸಾಹಸಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಡೆಟಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಜನವರಿ 26ವೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್‍ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೆರೆಡಾಕ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಡೆಟಾಂಕ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಶೊನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸ ಜಣಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವರ್ತೆಂ ಮೇಟ್. ಸನ್ಮಾನಿತಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕೆಡೆಟ್ ಶೊನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಅನುಭವ್ ವರ್ಣಿಲೊ.

06_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_NCC 1

ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಡೆಟಾಂಕ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್

06_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_NCC 2

ಕೆಡೆಟ್ ಶೊನ್ ಪಿಂಟೊ ಸನ್ಮಾನಿತಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ

ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್. ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್, ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಚಿ ಘನತಾ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ.

ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಡೆಟ್ – ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಮೋದಾ, ಶೊನ್ ಪಿಂಟೊ, ನಿವೇದಿತಾ, ಸಚಿನ್, ಸುಪ್ರೀತಾ ಆನಿ ಶಾಂತರಾಜು.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ

ನಿಮಾಣೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಗುಳಿಯೊ’ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಜ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾನ್ ತಶೆಂ ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿಂನಿ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಪರಿಂ ಅಭಿನಯನ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ತಾಳಿಯೊ ಜೊಡ್ಲ್ಯೊ.

09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (13)

‘ಗುಳಿಯೊ’ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ

09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (1) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (2) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (3) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (4) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (5) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (8) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (9) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (6) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (7) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (10) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (11) 09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (12)

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಖಜಾಂಚಿ ಜೋನ್ ಲಿಯೊ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೆಂ.

08_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_General

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋನ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ

08_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_General (2)

ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ನಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂ

09_Budkulo_Mysuru Sahitya Utsava_Gullio Drama (14)

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಖಜಾಂಚಿ ಜೋನ್ ಲಿಯೊ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ

ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವ್ ಖರ್ಯಾನ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಉತ್ಸವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಕೆ.ಸಿ.ಎ.ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದೆ, ಐಕ್ವೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೊ. ಎಡ್ವಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ತುಮಿ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿ ವಿಶೇಷ್ ಬರ್ಪಾಂ ⇓

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?
ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಆನಿ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್!
ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’
ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಮನಗಳನ್ನು ಹಡಬೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕುಲಗೆಡಿಸಿತು
ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ: ರಾಕ್ಷಸತ್ವದ ವೈಭವೀಕರಣವೇಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರೆ?
ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್, ಇತ್ತೆ ಓಡೆಗ್ ಬತ್ತ್‍ದ್ ಎತ್ತ್‍ಂಡ್?
ಬಾಬಾಚೆಂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾಚೆಂ ಲೇಕ್: ಮ್ಹಜೆ ಉಡಾಸ್, ಮ್ಹಜೊ ನಿಯಾಳ್ 7
ಸಂದರ್ಶನಾಂ / Interviews
ಕಾಣಿಯೊ / Stories
ಪ್ರಮುಖ್ ಲೇಖನಾಂ / Important Articles
ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗ್ / English Section

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ್ / Kannada Section

ಕಾದಂಬರಿ / Novels
ಹಾಸ್ಯ್, ವಿನೋದ್, ವಿಡಂಬನಾಂ / Humour & Satire Articles

8 thoughts on “ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್

  1. We sincerely Thank Donald Pereira for given voluntary coverage of All India Konkani Literature Festival held at Mysuru on 28-2-2016, coming all the way from Mangaluru. We wish all the best for Budkulo.com for its dedicated Service for Konkani language.

  2. ಭೋವ್ ಆಪೂರ‍್ಬಾಯೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
    ಮೈಸೂರ್‌ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಘ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಆನಿ ಉಮೆದಿಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದೇಕ್. ಕಾರ‍್ಯ್‌ಕಾರಿ ಸಮಿತೆಚ್ಯಾ ಗುರ‍್ಕರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪರ‍್ಬಿ.

  3. Thank you Donald dattu for the very well covered detail report on the Konkani Sahithya Uthsav held in Mysore. We appreciate your presence coming all the way from Mangalore. The event made us feel proud about our language and tradition. We need to cherish and carry over to our future generation to keep it alive with its glory and heritage.
    Budkulo website is taking a good step towards this.

  4. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಮೈಸೂರ್ ಶಹರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಚಿ’ ತಸ್ವಿರ್ಯಾಂ ಸಂವೆಂ, ಭೋವ್ ಬರಿ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡೊನಿ ಪಿರೆರಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*