Latest News

ಅದ್ಭುತ್ ಅಚರ್ಯೆಂ: ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೊ ನಾಕಾರಿ?!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 15, 2020 at 11:26 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಭರ್ತಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ನವೊಚ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಜಾತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಶೆಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಘಡ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾತೆಂ. ಶುಭಾಶಯ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತೆ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ತೊ ಆಜ್ ಚಲಯ್ತೊ. ಪುಣ್, ಆಜ್ ತೊಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಸಂಭ್ರಮ್‍ಯೀ ನಾ.

ವ್ಹಯ್. ತೊಚ್ ತೊ, ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿರ್ವಾಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್, ಅಸಹಜ್ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ನವೆ ದಾಖ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 11ವೆರ್ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲೊ, 15ವೆರ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಘಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಕೊಣೀ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್.

Fr Mahesh_What is the reason_01

ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಮೆಳ್ಳಿ, ಘಡಿತಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಉದೆಲಿ ಆನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪತ್ರಾಂ/ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೊನಾಂ/ವಾಟ್ಸಪ್/ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ನವೀನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗಜಾಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ, ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್ಲೊ.

ತೆಂ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸವಾಲ್, ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ/ವಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್/ವಾಡಾವಳಿಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಮಿಸ್ಳತಾ.

ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಚಾಲೂ ಜಾಲಿ, ವಿಚಾರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ (ವರ್ದೆಚೊ ಸಾರಾಂಶ್) ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರೋಪಿ ಕರ್ನ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ವ್ಹಯ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪದ್ಲೆಂ!

ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಆತಾಂ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಮ್ಮರಿ’ಕ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ತೊಚ್ ‘ಕಾರಣ್’ ಆನಿ/ವಾ ‘ಪ್ರೇರಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಪಿಲಾತಾನ್ ಹಾತ್ ಧುಲ್ಲೆಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ!

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಉದೆತಾ ಸವಾಲ್ – ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ (ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್, “ವರ್ದಿ ಯೆತೆಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸಾ! ವರ್ದಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫೇವರೆಬಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ!?), ತಾಂತುಂಯೀ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಪುರಾವೆ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ವಾ ತಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ‘ಆಪುಣ್ ಭಾಗೆವಂತ್, ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ವಾ ನಿತಳ್-ನಿರ್ಮಳ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೊಯೀ ದರ್ವಡ್?

ಕಿತ್ಯಾಕ್… ವ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್?

Who insulted Konkani Literature

ಜಾಂವ್, ಕಾಂಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಕೊಣೆಂ ತರೀ ವಾ ಲೊಕಾನ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ (ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್) ‘ಆಪುಣ್’ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ಮುಕ್ತಿ’ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, “ಶಾಭಾಸ್, ವ್ಹಯ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಹಜ್” ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾ, ಆಪುಣ್ ‘ನಿಸ್ಕಳ್’, ‘ಖತಾವಿಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಎಕ್ಲೊ ‘ಅನಿಸ್ಕಳ್’, ‘ಖೊಟೊ’ ಆನಿ ‘ಬುರ್ನಾಸ್’ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸನಾಂಗೀ!?

ಹೆಂಚ್, ಆಮಿ ವಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ, ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಹಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್, ತರ್ನೊ ಯಾಜಕ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಅಸಹಜ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ದುಖ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಆಘಾತ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತರೀ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ?! ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತೊ ಮೊರೊನ್ ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ, ಆಜೂನ್, ತೊ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಹಗೆಂ, ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆನಿ ಮೊಸೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ನಾಂಗೀ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್?!

ಕಿತ್ಯಾಕ್? ವ್ಹಯ್, ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಾರಣ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ?

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಸಂಪವ್ನ್ (ಎಕಾ ಕೇಜಿಚಿ ಮಾತ್ರ್) ವರ್ದಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಯ್, ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಏಕ್ ಕೀಳ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್; ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ವ್ಹಯ್ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಚ್, ಆಪುಣ್ ವಾ ಆಪ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರೇರಣ್/ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಸಲೊ? ಶಿವಾಯ್, ಆಖೇರಿಕ್, ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂನಿ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ತೊ ಮೆಲಾ, ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ, ಇರಾದೆ ಕಸಲೆ???

* * * * *

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ, ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರುನ್, ಬೆಪಾರ್ವೊ ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್ (ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಪಡತ್). ತೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹೆರಾಂನಿ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ (ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್) ಸೊಡ್ಚೆಂ ನಾ, ವಾ, ದೈವಿಕ್ ಸಕತ್ ವಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಸ್ರೊಂಚಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್‍ಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ತರೀ, ನಿಯತ್‍ಕಾಲಿಕಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ? ಫಕತ್ ಲೇಖನಾಂ, ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ತಾಂಕಿನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ಆನಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾ. (ಪುಣ್, ತಿ ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಮಾತ್ರ್!).

ಹ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿಯೀ) ಪತ್ರಗಾರಿಕೆಚೆಂ ವಾರೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ್. ಹೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ವ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ದೆಕುನ್, ತ್ಯಾ ಅನುಭವಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ. (ಏಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕೀ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುನ್, ಬಾನಾವ್ನ್, ನಾಗವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ).

Fr Mahesh DSouza_photo new

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನೊ ಯಾಜಕ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ‘ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಮತಿಂತ್ ಘುಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಪುಣ್ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡಿತಾಂ ಖಬರ್ ಜಾಲಿಂಗೀ ತೆದ್ನಾಂ ಜಶೆಂ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಆನಿ ದುಬಾವ್ಲೊ, ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ತೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಗೀ ‘ಮಿಸ್ತೆರ್’ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ಚ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ನೀಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಕುಸೊನ್ ಇರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚೆಂ ಸಹಜ್, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವೆಂಬರ್ 2 ಆನಿ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಾಸ್, ಹೆರ್ ‘ಗಜಾಲಿ’ ವಾ ‘ಕಾರಣಾಂ’ಚಿಚ್ ಖಬರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ!

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್, ನಡ್ತೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೊಕಾನ್ ವಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಹಜ್.

* * * * *

ಆತಾಂ, ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡಾ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ. ಕ್ರೊನೋಲೊಜಿ ವಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್‍ಯೀ ತಸಲೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆನಿ ತೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕಿತೆಂಗೀ ನಿಗೂಢ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿಂಚ್ ರುಜ್ವಾತಿ, ಸಾಕ್ಸ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕುತೂಹಲಾಚೆಂ!

* * * * *

ಜೆದ್ನಾಂ ಶಿರ್ವಾಂತ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ, ತೆದ್ನಾಂ, ಆಮಿ ಸಹಜ್‍ಪಣಿಂ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವರ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ್ಹಯ್. ಖಬ್ರೊ/ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್, ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚೆಂ – ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ವರ್ದಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಶಿರ್ವಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೀದಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಾಯ್ತೆ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆ, ತಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿವರ್ ದಿಲಾ ಸಯ್ತ್.

ಅಶೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಜ್ಯೊ ಲೊಕಾಕ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತ್/ರುಜ್ವಾತಿಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮಿ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂಯೀ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ನಿಗೂಢ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್, ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ಆನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ, ಬುಡ್ಕುಲೊಚೆಂ ಕಾಮ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚೆಂ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತುಮಿ ಕೆಲಾ, ಅಭಿನಂದನ್. ಪುಣ್ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ವರ್ಶನ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಆಮಿ ತೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.

ವ್ಹಯ್. ಶಿರ್ವಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ತೆ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಮಿ ಫಕತ್, ತೆಂಯೀ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಧರ್ಚೆಂ ವಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‍ಚ್ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣಾಚೆಂ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಕ್ತ್‌ಯೀ ನಾ, ಕಾರಣ್‍ಯೀ ನಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಶಿರ್ವಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರೀ ವಳಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೊ ವ್ಯವಹಾರ್‌ಯೀ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂಯೀ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಚ್ ರಗ್ಳೆ ವಾ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಮ್ಜಜೆ. ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಕಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ).

PavsaDhonu_NBJ_Invitation

ಫಾ. ಡೆನಿಸಾಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಇಚ್ಛಾ ಕಳಯ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂದೇಶಾ ಸವೆಂ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಮೈಲ್‍ಯೀ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊನ್, ‘ತುಮಿ ಫಾ. ಡೆನಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾವಯಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ‘ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂಯೀ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್ ನಂಬರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಜೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ದೆಕುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತೊ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂಯೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂಯೀ ಖಡಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಕಶೆಂ ‘ಚಲೊನ್’ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ‘ಖಡಕ್’ ಉತ್ರಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಣಾಚಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಅಲಗ್ ತೊ ಆಸೊನ್, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಆನಿ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ದಾಕ್ಷೆಣೆ ವಿಣೆಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಲೊ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್.

ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವೆಳಿಂ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ತಾಣೆಂ, ವಿಲ್ಫಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ‘ಟಾಂಟ್’ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾ ಸಮೇತ್ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. (ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಗೆರ್ ಮರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಯೆತಾ, ತೆಂಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಪಂದ್ರಾ ಪಾದ್ರಿ ಕಶೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ). ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಭಿಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೆ, ಹಾಂವ್‍ಯೀ.

ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (ಡಿಜಿಗೋ) ಯೂನಿಟಾಚಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್, ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಆಪವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಫಾ. ಡೆಸಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪೆನಿಂಚೊ ಎಂ.ಡಿ. ಗೌತಮ್ ಪೈ ಉದ್ಘಾಟನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫಾ. ಡೆನಿಸಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತೆದ್ನಾಂ ಫಾ. ಡೆನಿಸ್, ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್. 2009 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಸಕ್ಕಡೀ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಫಾ. ಡೆಸಾನ್‍ಂಚ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್, ತಸ್ವೀರೆ ಸಂಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಫಾ. ಡೆನಿಸಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಕಸಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಾ. ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಗರ್ಜೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಗಂಭೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಪಾಲಡ್ಕ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ವಾಟೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿ ಖಬರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಿಯೀ ಏಕ್.

ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲೊ. ಬರವ್ಪಿ ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಜೆಜಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ವಿಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ (Stop Lamenting), ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಶೆಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ಸರಿತ್ ಖೆಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ, ತಾಕಾ ಶೆಣ್ (‘ಶೀ, ತಸಲೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಭೊಗ್ತಾ, ತಸಲೆ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಮನಿಸ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್‍ಗೀ!’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ) ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತ್ಲೆ ಕೀಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರಾಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಸಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?! (ಫಾ. ಡೆನಿಸಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾ ವೀಡಿಯೋ ವಾ ಆಡಿಯೋ ವಾ ಹೆರ್ ದಾಖ್ಲೆ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ).

Fr Mahesh_Shirva Report (8)

ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ಆಯ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾ. ಡೆನಿಸಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್, ತುಜೆ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬರ್ಪಾ ರುಪಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ, ತುವೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲೆ ಪೋಂಯ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಖುಶೆನ್ ಒಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ಸಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಿ. (ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಲೇಖನ್ ಆಜೂನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ಕಳನಾ!).

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ 7ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಥಂಯ್ಸರೀ ತಾಣೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

ತಸಲ್ಯಾ ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ರಾಸ್ ವಾ ಉಬ್ಗೊಣ್? ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಇಚ್ಛಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸಪಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ (ವಾಟ್ಸಪ್ ಸತ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ). ಪುಣ್ ಆಜೂನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂನಿ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಫಾ. ಡೆನಿಸಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್‍ಯೀ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ, ಕೀ, ಶಿರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ವಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಕಸಲೆಚ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಸಲಿ ಉರ್ಬಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಜೆ? ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲೊ ಅಜೆಂಡಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಣಾಯ್ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಕೊಣಾ ವಿರೋಧ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ವಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ತಸಲಿ ಪಿಡಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

* * * * *

ಆತಾಂ, ನಿಮಾಣೆಂ, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಆನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ತಸಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಚೂಕ್ ಆಸಾಗೀ? ವಾ ತಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗೀ?!

ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಶಿರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಖಾತಿರ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕರುನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಭ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಖೆಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ವರ್ದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್‍ಯೀ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ಆನಿ ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಜೆಂ ಸಪಣ್ ಶಿರ್ವಾಂಗಾರಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಎಕೀನ್ಪಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಚಾರ್ಲಾಂ. ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್, ಬಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ತಾವ್ರೊನ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವೆ ವಿಶಿಂ ವಾಖಣ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಕ್ಸ್.

Fr Mahesh_Shirva Report (16)

ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್, ಅಭಿಮಾನ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚಿ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಸಾಧನಾಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಜನಪ್ರಿಯತಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಸಂಖೊಚ್ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆತ್ ಕೋಣ್!?

ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಶಿರ್ವಾಂಗಾರಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಿಸಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಖಬ್ರೊ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಅಸಹಜ್ ಮರಣ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರುನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ವಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಶಿರ್ವಾಂಗಾರಾಂಚಿಂ, ವಾ, ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂಯೀ ಆಸ್ಯೆತ್.

ದೆಕುನ್‍ಂಚ್, ಶಿರ್ವಾಂಗಾರಾಂನಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತನ್ಖಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳಜೆ, ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಧರಿಜೆ, ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಜೆ ವಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಾ ಪರೋಕ್ಷ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೊಕಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಗೀ, ಆರೋಪ್ ಕೆಲಾಗೀ? ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸಜೆ?!

ದುಸ್ರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ, ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ, ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ಮನಿಸ್. ಅಚಾನಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಮೆಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಹಜ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಉದೆಲಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ತಾಂತುಂ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಯಾಜಕ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾವುರ್ಚೊ, ಮೊಗಾಳ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಶೆಂ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೋಡ್ನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಖಳ್‍ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ! ವ್ಹಯ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಯ್ಟ್ ಗಜಾಲಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಲೊಕಾನ್ ಹಟ್ ಧರ್ಲೆಂಗೀ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ತಾಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್.

ಅದ್ಭುತ್ ವಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಣಾ, ಅಚರ್ಯೆಂ, ನವಲ್ ವಾ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣಾ, ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ‘ಸಾಧಕ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಯಾಜಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ‘ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂ, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ‘ಲೊಕಾನ್ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ತಾಂಕಾಂ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ನಜೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುಂಕ್ ನಜೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ‘ಯಾಜಕಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ಯೆತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್! ನ್ಹಯ್ಗೀ ಹೆಂ ಅಚರ್ಯೆಂ?!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಬಾ. ಮಹೇಶಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಉಲಯ್ತಾತ್

ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್‍ತಾತ್

2 comments

  1. Budkulo e_pothr doing great job to solve the mystery murder of Late Rev Fr Mahesh dsouza

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News