Latest News

ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ & ಎಲೆಕ್ಷನ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಲೊಬಾಮಾಚಿ ತಯಾರಿ?!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : March 7, 2023 at 5:22 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಲೇಖನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ.

ವ್ಹಯ್. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಕ್ ಚುನಾವ್ ಚಲೊಂಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡೊಂಕ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಚುನಾವಾಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಆತಾಂ ಆಮಿ ಶೀದಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಯಾಂ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಚಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ (ಆತಾಂ ತೆಂ ‘ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ್’ (Mangalore City South) ಮ್ಹಣ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ). ಖಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್! ತೆಂಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್.

ಆದಿಂ ಬ್ಲೇಸಿಯಸ್ ಎಂ. ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಗಾ ಜಿಕೊನ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಯೀ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 19 ವರ್ಸಾಂ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟಾನ್ ನಿರಂತರ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಪರತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್, 2013ವ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ತಾಚಿ ಅವ್ದಿ ಸಂಪ್ತಚ್ ತೊಯೀ ಸಲ್ವಲೊ. 2018ವ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಾನ್, ಪರತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲಿ.

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಚುನಾವ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಟಿಕೆಟಿ ಖಾತಿರ್ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ. ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೀ ಖಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ 99% ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚೊ ಲೊಬಾಮ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. 2013ವ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ತೊ 12,275 ವೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, 2018ವ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ತೊ 16,075 ವೊಟಾಂನಿ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2013 ಥಾವ್ನ್ 2018ಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೋಬೊಕ್ ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ವೋಟ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ!

ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಣ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ವ್ಹಯ್, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಣೆಂ ಬರಿಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಪರ್ನೆಂ ಬಂದ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್, ಟೂರಿಸಂ ಹಬ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತರೀ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ತಾಣೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿಚ್. ದೆಕುನ್ ತೊ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಕ್‍ಯೀ ಗೆಲ್ಲೊ, ಇವಿಎಂ ಗೋಲ್‍ಮಾಲ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್ ಘೆವ್ನ್. (ತಿ ಕೇಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್).

ಎಕಾ ಚುನಾವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ ಮತದಾರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ತಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆಜೂನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಶೆಂ ಮತದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚೆ (ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್) ಚಡ್ತಾವ್ ಮತದಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ, ಆನಿ, ಹೆಂ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ, ನವ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಸೊಂಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಯುವ ಮತದಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಚೆ. ಯುವಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಫುಡಾರಿ ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆ ಸಮ್ಜನಾಂತ್.

ವ್ಹಯ್, ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್, ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾಯೀ ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಬೊಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಿರೋಧಿಂನಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಲೊಬಾಮ್ ಫಕತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಪವ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತೊ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೊ.

ಜಾಲೆಂ, ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ತರೀ ತೊ ಸುಧ್ರಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‍ಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ ತೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತರೀ ತಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ತಯಾರಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ನಿರಾಶೆಚಿಚ್.

ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮುಳಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್ ಸದಾಂ ಮುಖಾರ್. ಲೊಬಾಮ್‍ಯೀ ಅಸಲೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್‍ಗೀ?

ಅಪಪ್ರಚಾರ್!

ವ್ಹಯ್. ಲೋಬೊನ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಗುಪ್ತಿಂ, ಘುಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಫುಡಾರಿ, ಆನಿ ಸ್ವತಃ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ಕಳನಾ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಲೊಕಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ನಾ! ಬಗಾರ್ ಅಪಪ್ರಚಾರಾಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಅತರ್ವಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ 2018ಂತ್ ಜಿಕಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಚುನಾವ್ ತಾಣಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತೆಂ ವಿವರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ.

ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಲೋಬೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾದಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆನಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್.

ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 2013ವ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಅವ್ದಿ ಸಂಪಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೋಬೊ ಲೊಕಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ಕೊಣಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಹೆತ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲಿ!

ಖಾಸ್ಗಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಆಸಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊ. ಮಹಾ ದಾನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. ಪುಣ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವೆದಿಂನಿ, ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲೋಬೊಚಿ ಇಮೇಜ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆಂ (ದಾನಿಚೆ ಶಿಸ್) ನಡ್ತೆಂಚ್ ಕಾರಣ್.

ತೆಂ ಪೂರಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಬಾಮ್ ಆಜೂನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಇತ್ಲೊ ಶಾಣೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ತೆಂಯೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಸಲ್ವಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಮ್ಜನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ವಿಚಿತ್ರ್!

‘ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆ ಕಿತ್ಲೆ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಹಾಂಚಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಶೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಟೀಮ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 24ವೆರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೊಲಾಸೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ದಾನ್ ದಿಲಾಂ, ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್-ಪಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ, ತೊ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕರ್ತಾ.

‘ರಾತಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ದಿಸಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ವಿರೋಧಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾತ್, ತೆ ಕಸಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್‍ಯೀ ದೆಂವೊಂಕ್ ತಯಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಖರಿಮಸ್ತ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಡಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್, ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮರ್ಪುನ್, ಲೊಬಾಮಾನ್ ಚುನಾವ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಅರ್ಹ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ!?

ಫಕತ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಹೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಧ್ರನಾಂತ್, ಬದ್ಲನಾಂತ್ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ಸಯ್. ನಾಗರಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕೀ ಲೋಬೊಕೀ ಫಾಯ್ದೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಬಗಾರ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್‍ಂಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊಚೆ ‘ಆಪೊಸ್ತಲ್’ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ತರೀ ಆಸೊಂ, ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೆ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿರೋಧಿಂಕ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಲೋಬೊ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಅಂತರಾರ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಚುನಾವ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ಕಾಮ್, ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಲೋಬೊನ್ ಚುನಾವಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕಸಲಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಸಾಬಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಿರೋಧಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರ್, ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ, ಸಕ್ತೆ ಮುಖಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಭೋವ್ ಅಸ್ಕತ್. ತೆಂ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಲಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ! ತರ್ ಹಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಜಿಕೊಂಕ್ ವಾ ಸಲ್ವೊಂಕ್???

ವಾ ಫಕತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೊಚ್ ಅಂತಿಮ್ ಶೆವಟ್?!!

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಅರ್ಹ್ ಆನಿ ಯೋಗ್ಯ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಎಕ್ಲೊಚ್. ತಾಕಾಚ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ಚುನಾವ್ ಇತ್ಲೊ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚಿ ಮೆಚ್ವಣಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಅಶೆಂ ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿಕೀ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ!?

ಅಶೆಂಚ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಜಿಕ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾ!?

(ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ).

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂದರ್ಶನ್ – 2013

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂದರ್ಶನ್ – 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News