Latest News

ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಂತ್ರ್ – ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್

Posted on : July 17, 2014 at 6:39 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Vote for JR Loboಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್‍ಸಭೆಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ 5ವೆರ್ ಚುನಾವ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೆತೆರ್ಪಣಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪಾಟಿಂ, ಮುಖೆಲಿಯ್ ಉಣೆ – ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ರಜಾರ್. ದ.ಕ. ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮತ್‍ದಾರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಚ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ರಾವಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ತಿ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಚಾರ್ ಚುನಾವಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗರ್ಜ್, ತಸಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಬರೊಚ್ ಸ್ಪರ್ದೊಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್, ಏಕ್ ಶಾಥಿವಂತ್ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ.

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸ್

Interviewing JR Lobo_Donald

ರಾಕ್ಣೊ: ರಾಜಕಿಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್/ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ತುಮಿಚ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಗಿ? ವಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯ್/ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್..?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಪಯ್ಲೆಂ ಆಲೊಚೆನ್ ನಾತ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ವಿದಾನ್‍ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಚ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿಚ್. ಪುಣ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೋನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಣೀ ಜಿಕೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ವೊಟಾಕ್ ರಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸಾ, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಸಂಗಿಂಯ್ ಬರೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಕ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾವೊಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿತ್ವ್ ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ರಾಕ್ಣೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾ. ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾಂಗಿ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಒಟ್ಟು ದೋನ್ ಲಾಕ್ ಮತದಾರ್ ಆಸಾತ್. ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ 40,000 ತಿತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮತದಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇನಾ. ಪೊರ್ವಾಂ ಚುನಾವಾ ದಿಸಾ ರಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶಿ ಆಸಾ ಪರಿಗತ್. ತರ್ ಫಕತ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿಕಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉಮೆದ್ ದಾಕಯ್ನಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲೊ ಪುಣೀ ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ಕಶೆಂ? ಪೊರ್ವಾಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ.

ರಾಕ್ಣೊ: ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‍ಗಿ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಪ್ರೇರಣ್?! ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಜೆ. ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ, ಕಾರ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ದೆಂವಜೆ.

ರಾಕ್ಣೊ: ತುಮಿ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ (ಉದ್ಯಮಿ) ಉಲ್ಯಾಕ್, ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರಾಜಕಿಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್… ತಶೆಂ ತರ್ ತುಮಿ ಲೊಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಖಂಚೆಯ್ ಎಕೆ ವೆಕ್ತಿನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ ತರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ದಿತಿತ್? ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ ನೆ?

ರಾಕ್ಣೊ: ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಮದೆಂ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾಂಗಿ? ಡೊ| ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಏಕ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಲಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನಾಕ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಬೊಬ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ಚೊ, ಲೊಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ನೀಜ್ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೊ ಭಾರತಾನ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂತ್ರಿ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದುಸ್ರೆ ಆವ್ದೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿ ತಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಕಯ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಮಾನಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ.

ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನಾನ್ ಎಂಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ. ಬಿಹಾರ್‍ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಪಳೆಯಾ. ತೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಹಾರಾಕ್ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾದನ್ ತಾಚೆಂ.

ರಾಕ್ಣೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ರಸ್ತೆ ಕೊಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಅರ್ಧೆಂಕುರೆಂ ಕಾಮ್, ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ನಾಂತ್, ಬಸ್‍ಸ್ಟೊಪಾಂ ನಾಂತ್. ಥೊಡೆ ಕಡೆ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ಇಂಚ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಶೀದಾ ಖಂದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲಿ ಪರಿಗತ್. ತುಮಿ ಕುಡ್ಸೆಂಪ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಯ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಮಿ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್‍ಗಿ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಂತ್ರ್. ಆಮಿಂಯೀ ಕೊಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ; ಅಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪಂಪ್‍ವೆಲ್‍ ಥಾವ್ನ್ ಹಂಪನ್‍ಕಾಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಪಳೆಯಾ. (ಪಂಪ್‍ವೆಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂದೂರ್‌ವೆಲ್ ಸರ್ಕಲಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಪಂದಾ ಉದ್ಕಾಚಿಂ ಜಯ್ತ್ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಆಸಾತ್, ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ). ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಧೆಂಕುರೆಂ. ಆಡಳ್ತೆಂ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಸಲ್ವಲಾಂ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅನುದಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೇವಲ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ ಸಮಸ್ಸೆ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಉದ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ? ಧಾ ರುಪಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ? ಆಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆ.

ರಾಕ್ಣೊ: ಕುಡ್ಸೆಂಪ್ ಯೋಜನಾಂ ಅರ್ಧಿಂಕುರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ್ ವಿಲೆವಾರಿ, ಚರಂಡ್ಯೊ ಖೊಂಡ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಭೂಗತ್ ಚರಂಡ್ಯೊ ಕರ್ತಾನಾ ಖೊಂಡ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ ತವಳ್‍ಚ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಭಾಗ್ ಸಾರ್ಕೆ ಕರುಂಕ್ ಕುಡ್ಸೆಂಪಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮೆಳ್ಚೊ ದುಡು ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್; ಎಡಿಬಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ದುಡು ಮಿತಿಚೊ, ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ತೊ ವಾಪಾರಿಜೆ. ಸರ್ವ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಸಲ್ವಣಿ.

ರಾಕ್ಣೊ:  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್, ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಆತಾಂ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್‍ಗಿರಿ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ… ತುಮಿ ಎಎಮ್‍ಎಲ್‍ಎ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿವಾರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಶಾತ್‍ಗಿ? ಕಶೆಂ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾನುನ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಸ್ತ್‌ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಖಂಚಿಯ್ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಜೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭೋವ್ ಭಿಗಡ್ಲಾಂ. ಸರ್ಕಾರ್ ಅಕ್ರಮಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ವಲಾ. ಅಕ್ರಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತೆ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೋಣ್ ಕಾನೂನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾ ತಾಂಚೆರ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜೆ.

ರಾಕ್ಣೊ: ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅದಿಕಾರಿಂ ಕಡೆ ಬರೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ರಾಕ್ಣೊ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಪಾಟಿಂ. ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಪುಣೀ ಬದಲಾ. ಹಾಂವ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿಚ್ ಏಕ್ ದೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಯಾ.

ರಾಕ್ಣೊ: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾ… ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ನಾ….. ಹ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಂತ್ ಕಸೊ ಸುದ್ರಾಪ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಹೊ ಮನೋಭಾವ್ ಜರೂರ್ ಬದ್ಲಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಆರಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ. `ತುಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಹೊ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಶಿಕವ್ಣೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆತಾ. ಲೊಕಾನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಳೆಜೆ.

ರಾಕ್ಣೊ: ತುಮಿ ಎಮ್‍ಎಲ್‍ಎ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಮ್‍ಪಿ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಯೆತೆಂ ನ್ಹಯ್?

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಮ್‍ಎಲ್‍ಎ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ರಾವ್ಲಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ರಾಕ್ಣೊ: ತುಮಿ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿಗೀ ವಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚೊ ಫುಡಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಶಿತಾತ್? ಎದೊಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ…

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ: ಹರ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಸರ್ವ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಮೆದ್ ದಾಕಯ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಜಿಕಜೆ ತರ್ ಸರ್ವ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಗರ್ಜೆಚೊ. 40,000 ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೊಟಾಂನಿ ಫಕತ್ 25,000 ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಜಿಕಜೆ ತರ್ 75,000 ಪುಣೀ ವೋಟ್ ಪಡಜೆ. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯಾ ವೊಟಾಂನಿ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಗರ್ಜ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ.

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆನಿ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು
ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ (ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ರಾಕ್ಣೊಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 18, 2013 ಅಂಕ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News