Latest News

ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಅಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ… ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಬಿಜಾಪುರಾಕ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 11, 2022 at 2:45 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಪಯ್ಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ವೆಚೆಂ ಪಸಂದ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸುವಾತೆಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ – ಹಂಪಿ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ತೆಣೆಂ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಆಶಾಯೀ ಜಾರಿ ಜಾಲಿ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೊ ಪೂತ್, ಉದ್ಯಾವರ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ಪ್ರವಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚತುರ್. ಹಾಂವ್ ಹಂಪಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಪೋರ್ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜಾ ಉಣಿ ದೆಕುನ್, ಆಮ್ಚೊ 14 ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ವಚೊನ್ ದರಬಸ್ತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್‍ಯೀ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನಾ!

ಬಿಜಾಪುರ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್

ಎಪ್ರಿಲ್ 21ವೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.50ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಜಾಪುರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಟ್ರೈನಾರ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಆಮಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಣ್ ದೀರ್ಘ್ ತರೀ ಟ್ರೈನಾರ್ ಸುಶೆಗ್ ಜಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರೈಲಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಮಜಾ ಖಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂತೀ ಮೆಳನಾ. ಹೆಂ ಟ್ರೈನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರ್, ಹಾಸನ್, ಅರಸೀಕೆರೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಚೊನ್ ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉತ್ರೊನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಪಾವ್ತಾ.

ಹಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್. ಬಿಜಾಪುರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಠಿಣ್ ಧಗಿಚೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಪ್ರವಾಸ್ ಅಗೋಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಜನವರಿ ಭಿತರ್ ಯೆವ್ಜಿತಾತ್. (ಮೈಸೂರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಿಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್).

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಥರಾವಳ್ ಸೂಚನಾಂ, ಚತ್ರಾಯ್, ಹಿಶಾರೆ ದಿಲೆಚ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, “ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ… ತುಮಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಆತಾಂ ವೆಚೆಂಗೀ! ಹ್ಯಾ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್… ಊಟಿ ವಚಾ… ಬಿಜಾಪುರ್ ವಚೊನ್ ತುಮಿ ಕರ್ಪತೆಲ್ಯಾತ್..!” ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲೆಂಚ್. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್! ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ, ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ಕಿತೆಂ ವ್ಹರಿಜೆ, ಕಶೆಂ ನ್ಹೆಸಜೆ, ಕಿತೆಂ ಆಡಾಯ್ಜೆ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂಚನಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ಆಯ್ಲೊ!

ತರ್ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಿಜಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಬಾವೊನ್, ಸುಕೊನ್, ಕರ್ಗೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್‍ಗೀ? ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಕಳಯ್ತಾಂ! ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚಾ, ಕಳ್ತೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಬಿಜಾಪುರ್ಚೆಂ ಟ್ರೈನ್ ಚಡಾವತ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ತಡವ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್. ಆಮಿ ಸುಟೊನ್ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಟ್ರೈನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಹೆರ್ ಟ್ರೈನಾಂಕ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಹುಬ್ಳಿ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟ್ರೈನ್ ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಥಾಂಬ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರಾತ್‍ಭರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಡ್ ಜಾಲೊ. ರಾತಿಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಟ್ರೈನ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಾಪರಿಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಆಮಿ ಪಾವ್ತಾನಾ ಧಾ-ಸಾಡೆ ಧಾ ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಟೆರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಥಂಡಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಫಿಕಿರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ! ಭಿರಾಂತಿಚೊ ಹವೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಬಾದಾಮಿ – ರೈಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್
ಎಕಾ ಬುರುಜಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ಬೃಹತ್ ಫಿರಂಗಿ
ದಾಕಾಂ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಏಕ್ ಪೋಸ್

ರೈಲಾರ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲಿ. ಹುಬ್ಳಿಂತ್ (ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾರ್) ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಲಿ ಬಸೊನ್ ಚಾ ಪಿಯೆತಾಲಿ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ಟೇಶನಾಂನಿ ಚಾ, ಕಾಫಿ, ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ವಿಕ್ತೆಲೆ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಲೋಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ತಾಲೊ, ದೆಂವ್ತಾಲೊ. ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್‌ಚ್. ತಿಣೆಂ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಪುಣ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಕ್ ಚಾ ಪಿಯೆತಾಲಿಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಂನಿ ಥೊಡೆ ಮಾಪ್ಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರಮ್ಜಾನಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜೆವ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ವಾಟೆರ್ ತೆ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ನಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ದೆಕುನ್ ಚಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಯೆಲಿ. ವೇಳ್ ಆಜೂನ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ!

ಗುಂಬಜಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಬಿಜಾಪುರ್

ಬಿಜಾಪುರ್ ಗುಂಬಜಾಂಚೊ ಗಾಂವ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ವಾಟೆರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಚಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸ್ಟೇಶನ್. ಬಿಜಾಪುರ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಖಂಯ್ಸರೀ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಕಟ್ವಣಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಉಬಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ.

ಬಾದಾಮಿ ಫಾತ್ರಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ
ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಏಕ್ ಘಡಿ
ಬಾದಾಮಿ ಖಡ್ಪಾರ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ (ಎಪ್ರಿಲ್ 23) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. 5.30ಕ್ ಆಮಿ ವಾಹನಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ – ಬಾದಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಐಹೊಳೆ. ಸವೆಂ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್. ಹೆಂ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಮಿ ಟ್ರೈನಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಎದೊಳ್ ಫಕತ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಟೆಂಪೊ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ.

ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂ ಮೈಲಾಂಚಿಂ ಮೈಲಾಂ ವಿಶಾಲ್, ಸಮತಟ್ಟ್ ಜಾಗೆ ಆಸ್ಚೆ. ಸುಕಿ ಧರ್ಣ್. ಪಾವ್ಸ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ. ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಧರ್ಣ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಳಿ ಮಾತಿ, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಇಟಾಳ್. ಜೋಳ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಬೆಳಿಂ. ಮೈಲಾಂ ಮೈಲಾಂಚೆ ವಿಸ್ತಾರ್ ಗಾದೆ, ಪಳೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ನೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಥಂಯ್ಚಿ ವಿಶೇಷತಾ. ಸವೆಂ ವಾರೆಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ವೀಜ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ ಫ್ಯಾನಾಂ (ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್). ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಹಿಂಡ್. ಮನ್ಶ್ಯಾ ವಸ್ತಿ, ಘರಾಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಅಪರಿಮಿತ್ ಜಾಗೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಹಂಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಗಾಧ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ. ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಆನಿ ಹೊನ್ನಾವರ್ಚೆ ಸಾಂಖೆಚ್ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ. ಪುಣ್ ವಾಟೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೃಷ್ಣಾಚೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಂಖೊವ್ ತೀನ್ ಕಿ.ಮೀ. ತಿತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ರಾನ್, ಪಾಚ್ವೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ಘುಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಂಯೊಂ ತರ್ ತೆಣೆಂಚ್ಯೊ ನ್ಹಂಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಗ್ಳ್ಯೊಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಗಾಂವಾಂನ್ ಗಾಂವ್ ಸಮತಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯೊ ನ್ಹಂಯೊ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್‍ಗೀ ವಾ ತಟಸ್ಥ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ. ಗುಂಡಾಯ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಬಿಜಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಾ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್

ಬಾಗಲಕೋಟೆಂತ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಚ್ ಪರತ್ ಪಯ್ಣ್. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾದಾಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಣೆಂ ಥೊಡೆ ದೊಂಗೊರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್, ಕಾಂತವ್ನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫಾತ್ರಾಂಚೆ ಗುಡೆ. ಬಾದಾಮಿಕ್ ಆಮಿ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಂಕ್ಡಾಂನಿ! ವ್ಹಯ್. ಬಾದಾಮಿಚ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಫಾತೊರ್ ಪರ್ವತಾಚ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಸೈನ್ ‘ಎಟ್ಯಾಕ್’ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಟೆಂಪೊ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಶೀದಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡ್ಲೊ. ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕೆಕಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ಲೆಚ್. ತಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್!

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗೀ? ತ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಫಿಕಿರ್‌ಯೀ ನಾ, ಭಿರಾಂತ್‍ಯೀ ನಾ. ತಾಣಿಂ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ಚಿಚ್ ಖಾಣಾಂ ಖಾತಿರ್. ಜರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಚಿಂ ಜನೆಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ, ತರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂನಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೆಂಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾನ್ ಫಳಾಂಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ಪಲಾಂ, ಕೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ತೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್, ಬಿಜಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ತೊಂಡಾಚಿ ಕಾತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಕ್ರೀಮ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಕ್ಡಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ನಾ! ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಹನಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಧಾದೊಸ್ ಮಾಪಾನ್ ಖಾಣಾಂಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊಚ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂನಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಮುಖಾರ್ ಮನಿಸ್ ಕಂಗಾಲ್… (ಪ್ರವಾಸಿ ಸುವಾತೆಂಕ್ ವೆತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ಬ್ಯಾಗಾಂ, ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭದ್ರ್ ಸಾಂಬಾಳಾ).

ಬಾದಾಮಿಂತ್ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಂತವ್ಣಿ

ಬಾದಾಮಿ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೊ. ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಚಿ ರಾಜಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಮಾಜಿ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ. ಬಾದಾಮಿಂತ್ ಚಡುಣೆಂ 1500 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಪರ್ವತಾಂನಿ ಅದ್ಭುತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರವಾಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಯಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್. ಉರ್ಬಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಚನಜೊ.

ಬಾದಾಮಿಚೆಂ ಮುಖ್ಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಪರ್ವತಾರ್ ಚಾರ್ ಹಂತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಚಡುಣೆಂ ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಭರ್ ತೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಂ ದೆವಾಳಾಂ ಬಾಂಧ್ಚೆಂಚ್. ಹಾಂಗಾಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಪರ್ವತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪೊಕೊರ್ನ್, ಕಾಂತವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದಿವ್ಳಾಂ ಆನಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಆಮಿ ಮಾಂಡಸ್ ವಾ ಥರ್ಮೊಕೊಲ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ಫಾತ್ರಾ ಪರ್ವತ್ ಚೀರ್ನ್, ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಹೆ ಫಾತೊರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ (ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು ಇತ್ಯಾದಿ) ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸಲೆ ನ್ಹಯ್. ರಂಗ್ ಆನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಂಗಡ್ (ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್). ಬಾದಾಮಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ (ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ ಬಾಂಧ್ಚೊ ಜಾಗೊ). ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಸಾ. ಎಕಾಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ದಿವ್ಳಾಂ, ಕಾಂತವ್ಣಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಅತ್ಯಧ್ಬುತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಐಹೊಳೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಅಸಲಿಂ ಕಟ್ವಣಾಂ, ದಿವ್ಳಾಂ ಆಸಾತ್.

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸುವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ಗುಂಬಜಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್
ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಮಧ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ

ತುಮ್ಕಾಂ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ ಎಕಾ ಗೈಡಾಕ್ ಸಂಗಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಾ. ನಾ ತರ್ ವೆಂಕು ಪಣಂಬೂರು ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್!

ವಾಟೆರ್ ಆಮಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ದೋನ್ ನ್ಹಂಯಾಂಚೆಂ (ಕೃಷ್ಣಾ ಆನಿ ಮಲಪ್ರಭ) ಸಂಗಮ್ ಆಸೊನ್, ಬಸವಣ್ಣಾಚಿ ಸಮಾಧಿ (ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪ) ಆಸಾ. ಲಿಂಗಾಯತಾಂಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಹೊ. ದೀವ್ಳ್, ವಿಶಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಉಬಾರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಸಾ.

ಅಶೆಂ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್, ಚಲೊನ್, ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್-ದೆಂವೊನ್ ಖರ್ಚತಚ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಜೇವ್ನ್ ಡ್ಯಾಮಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಶೆಂ ಮಂಡ್ಯಾಂತ್ (ಮೈಸೂರ್ ಲಾಗಿಂ) ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಡ್ಯಾಮಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾಂಧ್ಲಾಂಗೀ, ಹಾಂಗಾಯೀ ವ್ಹಡ್, ಆಕರ್ಷಕ್ ಪಾರ್ಕಾಂ, ಗಾರ್ಡನಾಂ ಆಸಾತ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟನ್ ಆಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗಿಂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸುವಾತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ, ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಯೆತ್.

ಚವ್ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೀಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್! ಕುಟ್ಮಾಂ ಚಡುಣೆಂ 34. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಭೋವ್ ಉಣಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯಾಜಕ್ ಆಸಾತ್. ಬಿಜಾಪುರಾಂತ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಿಸಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಡ್ ಜಮ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ತಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್ ಘೆತಾತ್‍ಗೀ, ಥೊಡಿಂ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್, ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್.

ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್, ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಂತ್‍ಯೀ ಸಬಾರ್ ವಿಶೇಷತಾ ಆಸಾತ್. (ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಸೆವೆ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಲಾಂಬ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಲೇಖನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಭೋವ್ ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್).

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಘಂಟೆ ಜಾಯ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ವಿಶ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆವಾಜ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಲೊಕಾಚಿ ಬೋಬ್‍ಚ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ಸಕಾಳಿಂ 6 ವೊರಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್.

ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ (30 ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ). ಪುಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಡೋಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ (ತಶೆಂ ಏಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ) ಮುಖ್ಯ್ ದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕಟ್ವಣ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ತರ್, ತೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಂಧಪ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ಗೂಗಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನಿ ವೀಕಿಪೀಡಿಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿ ಮಾಹೆತ್, ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪಳೆಯಾ).

ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ಗುಂಬಜಾಚೆಂ ವಿನ್ಯಾಸ್
ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ (ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್). ದಾವ್ಯಾಕ್ ಮಿನಾರಾಚಿ ತುದಿ
ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್

ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜಾಕ್ ಸಾತ್ ಮಾಳಯೊ ಆಸಾತ್. ಚಾರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಾರಾಂನಿ ಮೆಟಾಂ ಆಸಾತ್. ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್; ಪುಣ್ ಅಶೀರ್ ವಾಟ್ ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಗರ್ಜ್. ಎಕೇಕ್ ಮಾಳಯ್ ಚಡ್ತಚ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ತುದ್ಯೆರ್ ವಿಶ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಸಾ. ಸವೆಂ ಗುಂಬಜಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಂನಿ ವಚೊನ್ ಗುಂಬಜಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಆನಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಶ್ಹೆರಾಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಚಾಕ್ಯೆತ್.

ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಾಳಯ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ ಏಕ್ ಅನುಭವ್ ಫುಡ್ ಜಾಲೊ. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್, ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಭಿಯಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಉಲಂವ್ಕೀ ಯೇನಾತ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಾಚಿ. ಎದ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಕೋಣ್ ತಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಗಾಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉದ್ಗಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ. ಮೆಟಾಂ ಸರ್ಶಿನ್ ತೆಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಅನಾಹುತ್ ಜಾತೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಅಬ್ಬಾ! ಭುರ್ಗೆಂ ಶಾಬಿತ್‍ಪಣಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮಧಾನಾ ಮಧೆಂ, ತಿತ್ಲಿಯೀ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗೋಸ್ಪರಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಝಳ್ಕಲೆಂ ನಾ!

ಗುಂಬಜಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಟ್ವಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಸ್ತು ಹಾಂಗಾ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಆಸಕ್ತ್‍ವಂತಾಂಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಗಜಾಲಿ, ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಬಿಜಾಪುರ್ ವಾ ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ಲೆ. ಸಾಂಜೆರ್ 6.15ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸುಟ್ಚೆಂ ಟ್ರೈನ್ ಧರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಹಾಂ! ಬಿಜಾಪುರಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಾಜೊನ್‍ಂಚ್ ವೆತಾಂವ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸತ್ ಸಾಂಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್! ತೆಂಯೀ ದರ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ವೋತ್, ಮಿಟಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಜಾಪುರ್ಚೊ ಹವೊ ನಟ್ವೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ವಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಸ್. ರಾತಿಕ್ ಬಿಜಾಪುರಾಂತ್‍ಯೀ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪಾವ್ಸ್! ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹವೊ ಥಂಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್. ಸನ್‍ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನಿ ಧಗಿಚ್ಯಾ ದಾವೆಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಶಾಬಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯೊ!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್: ಬಿಜಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ಅಚರ್ಯೆಂ

Also read similar articles: ⇓

ಮೈಸೂರ್ – ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ

ಘಾಟಾಚಿ ಭೆಟ್, ಬಿದನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಆನಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News