Latest News

ಹಾರ್ಡ್ ಎಟ್ಯಾಕ್! ಹಾಸ್ಯ್ ರಾಯ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಘಾತ್ ಅಸಹನೀಯ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : June 22, 2022 at 7:10 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಸಿರಿಲ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಮೇ 28ವೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ವಾಖಣುನ್, ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಹೆಂ ಬರಪ್.

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ – ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ್: ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಜಾಲೊ, ತಿ ಆಘಾತಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆಘಾತ್. ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸರ್ಲೆ ತರೀ ತೆಂ ಘಡಿತ್, ಕೊಡು ಸತ್, ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಗಾರ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ಲಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಿಶಾರೊ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಧೊಶಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾವತ್? ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್, ಸಾಧಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗತ್!?

ವ್ಹಯ್. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಅಂತರ್ಲಾ. ಮರಣ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮೊರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ… ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ… ಉರ್ಲಾಂ ಫಕತ್ ಶೂನ್ಯ್, ಉದೆಲಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್, ಮತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅಶಾಂತ್… ಅಕಾಲಿಕ್ ವಾದಾಳ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಝಡ್‍ವಾರೆಂ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ.

ಅಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ತರೀ ಜರೂರ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ತೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲೆಂಯೀ ಧೊಸುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಗೀ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಚಡ್ ಖಂತಿಚೆಂ, ದುಖಿಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್. ತಾಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ತೊ ಅಂತರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್.

ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಜನಪ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ, ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಯೀ ತೊ ಹಜಾರೊಂ ಜಣಾಂಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಈಟ್ ಜಾಲೊ, ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ದೇಖ್ ಜಾಲೊ.

ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕತಾಲೊಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕೀ ಜಾಣಾಂ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲಾಂ, ದರಬಸ್ತ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂಯೀ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಘಂಟೆ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಇಲ್ಲೊ ನಿತ್ರಾಣಿ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್‍ಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಘಂಟೆಭರ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ (ಕೊಡ್ಯಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತಾಕಾ) ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ತರೀ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಂವ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂತಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಫಕತ್ ಸರ್ಜರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತರೀ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಅಂತರ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ದಖೊ!

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಉಗ್ತಾವಣಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಉಲಯ್ತಾ

ವ್ಹಯ್. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಬರೊಚ್ ಜಾಣಾರಿ, ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖುಶಾಲಿ. ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಾಧೊ ಮನಿಸ್. ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖಡಕ್. ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಬಡಾಯ್ ವಾ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿತಾಲೊ, ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಚಡಾವತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ರುಜು ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್‍ಯೀ ತೊ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಫಟವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಖುಶಾಲಿ ಆನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬರವ್ಪಿ ತೊ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಿಕ್ಲಲ್ಲೊ ನಾ. ತರೀ…..

ವ್ಹಯ್. ತರೀ, ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಂ? ತೊ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಸರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. (ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ). ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತೊ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೊ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಫಾಮಾದ್ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಐರಿನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ – ಏಕ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್, ಮಿಸ್ತೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ? ತೊ ತಾಚೊ ನಿಚೆವ್, ತಾಚಿ ಖುಶಿ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ವ್ಹಕ್ತಿ, ಉಚಾರ್ಚೆಂ/ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ, ದುಖ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಜಿರಯ್ಲೆಂ. ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಸವ್ನ್, ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡುನ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೊ, ಕೊಮೆಡಿಯನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಆಖೇರಿಕ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ‘ಸೀರಿಯಸ್ ತಾಕೊಡೆ’ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ.

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಗಮನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಇಲ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲೊ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ ನಮಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಎಂ.ಸಿ.

ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಿ ಖಬರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಕ್ಕಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾಲಾ, ಫುಡಾರ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಬಿರ್ಮತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಏಕ್ ವರಸ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಸವ್ನ್. ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಪಿಡಾ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ದೂಕ್, ದುಖ್, ಮರ್ಣಾಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ, ಪಿಡೆಂತ್ ಕಷ್ಟೊಂಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸೊಸುಂಕ್, ಜಿರಂವ್ಕ್, ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆಲೊ. ತರೀ, ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಸ್ರಲೊ ನಾ.

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಏಕ್ ಬಂಡಾಯ್ ಮನಿಸ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿಶಿಂ, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ದಸ್ತುರೆಂ ವಿಶಿಂ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾಲೊ. ಹಿಪೊಕ್ರಿತಾಂಕ್ ತೊ ಕೊಲಾಯ್ತಾಲೊ. ಕೃತಕ್ ದವ್ಲತ್, ಮರ್ಜಿ ತಾಕಾ ಸೊಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ತೆಂ ತೊ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಮರ್ಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತರೀ ತೊ ಬದ್ಲಲೊ ನಾ. ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ತೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊ, ಅಮರ್ ಜಾಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖ್ಯಾತ್ ಬರವ್ಪಿ ಕಶೆಂ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಾಕಾ 2021 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಸರ್ಜರಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಡಾಂಕ್ ಪಾಚಾರೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಹಾಡಾಂ-ಗಾಂಟಿಂನಿ ಉಬ್ದೆಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಜರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚತ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್, ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ತಾಣೆಂ ರಾವಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಖಂಯ್ಸರೀ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ಧೊಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ತೊ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಜಶೆಂ ದಾಕ್ತೆರ್ ಎಡ್ವರ್ಡಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ‘ತೊ ಬರೊ ಮನಿಸ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಧೊಶಿ ದಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ಸತ್ತಿ ತಶೆಂ ಶೀದಾ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಲೆ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಹೆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ದುರವಸ್ಥಾ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಿ ನಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಚಡಾವತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸತ್ ತರೀ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಕಷ್ಟಲಾ, ಕರ್ಗಲಾ, ವಳ್ವಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜಯೆತ್.

ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ, ರೇಡಿಯೇಶನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಚಡಾವತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರೇಡಿಯೇಶನಾನ್ ತಾಕಾ ಗ್ರಾಸಿಲೆಂ. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಮಾರಕ್ ಜಾಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಚಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ. ದೈಹಿಕ್ ವಾಂದೆ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ದೃಢ್ ಮನ್, ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘಟ್ ಇರಾದೊ, ಮಾನಸಿಕ್ ದೃಢತಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಿತ್ರ್ – ಮಾಲ್ಗಡೆ ಆನಿ ತರ್ನೆ: ಕೈಕಂಬಾಂತ್

ಪೊಟಾಂತ್ ದೂಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ ಥಂಯ್ ವೊರಾಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ದೃಢ್ ನಿಚೆವ್ ಆನಿ ಘಟ್ ಮನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಸ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಹೆರಾಂಕ್, ಬೆಜಾರಾಯೆಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಖಂತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಎಕಾ ಘನಾಧಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್.

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಕಶೆಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಜಿಯೆಲೊ. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪಾಳ್ಳೆಂ. ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್‍ಪಣ್ ತೊ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲೊ. ಮರಣ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆಂ ಪ್ರಕಾರ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮರಣ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕರಿನಜೊ, ಸಮಾಧಿ ನಾಕಾ, ಕೂಡ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮರ್ಣಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನಾವಶ್ಯ್ ತಶೆಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್, ಬೆಫಿಕಿರ್‌ಪಣ್, ಫಿತಿಸ್ಪಣ್, ಅರಾಜಾಂವಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ತಾಣೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ತೊ ಅತೀತ್ ಜಾಲೊ ನಾ, ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ದೆಖೊನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಆಜ್, ದುಖಾಂತ್ ತರೀ, ಸಂತೊಸ್ತಾ. ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಮೋಗ್, ಗೌರವ್ ತಿಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವೆಳಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲೊ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಭೋವ್ ಸಾಧ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ, ನಿತಳ್ ಮನಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಾನಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಸುಸ್ತಲಾಂ. ತಸಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಿಕಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕಸ್ತಳಾಂತ್ಲೆಂ ಕೀಳ್‍ಪಣ್: ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ವೀಲ್ (ಅಕಾಂಕ್ಷಾ) ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ, ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ದೆಖಿಭರಿತ್ ಕರ್ನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಲಿ. ನಾಕಾರಿ ಸಂಗ್ತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಸಲೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತಾಪ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಧೋರಣ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಲೊಕಾನ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ವೈರಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತೆಲೆಂಚ್. ತ್ಯಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್‍ಯೀ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಕಾರಿ, ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಿಶೆಂ ಚಾಳ್ವಲೆಂ ಖಂಯ್!? ಫಟ್ಕಿರೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಕಾಳ್‍ಪಣ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಸುಯೋಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ‘ವಿಸರ್ಜನ್’ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಖಂಯ್! ವ್ಹಯ್ಗೀ?!

ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಮರಣ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉರ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಲೊ, ಉತ್ಸಾಹ್ ಚಡಯ್ತಾಲೊ, ತಾಂಕ್ತಾ ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ನಿರಂತರ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲೊ…..

(ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್)

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರಾ:

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ: ಚುಕ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಗಾಂಚ್
ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ದುರ್ಭಾಗ್ಪಣಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್
ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News