Latest News

ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಣಿ – ರೆಡೆ

ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

Posted on : September 24, 2018 at 3:05 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಅಂಕಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಜನವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಡೊ. ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಏಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಯೀ ವ್ಹಯ್. ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್, 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್, ತಾಚ್ಯೊ 10 ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ರೆಡೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯೊ’ ಪುಸ್ತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಮಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತುಮಿಯೀ ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರಾ.

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ (ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ)

-ಸಂಪಾದಕ್

“ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಿ ಕಾರ್‍ತಿಚಿ (ಎಣೆಲ್) ಸಾಗೊಳಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಆಮ್ಚೆ ರೆಡೆ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ.” ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕೆ ಫಾಮಾದ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಮೆನೆಜರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಎಕಾನೆಕಿಂ ಏಕ್ ಸುಚಾವ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ.

“ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ? ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ವೊಕಾಲ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ? ಸುಗ್ಗಿ ಕಶಿ ಕರ್‍ಚಿ?”

ಮೊಟಾ (ಮಠ) ಥಾವ್ನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ತೀನ್ ಎಕ್ರೆ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್‍ಚೆ ಭುಂಯ್ತ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಪುರ್‍ತೆಂಯೀ ಉರನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ ಕೂಲ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಲಿ ಕೂಲ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಕಾಮಾಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ದೀನಾಯೆ. ದೆಕುನ್ ಸಾಗೊಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉಣೆಂ ಉಣೆಂ ಕರುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೊನಾಚಿ ಆಲೋಚನ್. ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಸ ಜಣಾಂ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಂನಿ ತ್ಯೆಚ್ ಭುಂಯ್ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ವಚೊನ್ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಧರ್‍ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಂಗಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಂ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೊಸುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಜೀವ್ ಝರಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಪೀಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆನಾ. ಸುಗ್ಗೆಕ್ ಆಮಿ ಧಾನಿ ವೊಂಪುನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ” ಪುತಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಸುಗ್ಗೆಚೆಂ ಪೀಕ್ ಕಾರ್‍ತಿ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಯೆತಾ. ಉದಕ್ ಕಶೆಂಯೀ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಕೊಸುನ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸುಗ್ಗಿ ನಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆನಾ. ಹೆ ಎದೆ ವ್ಹಡ್ ರೆಡೆ ಪೊಸುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾತೆಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸರಿ ಜಾತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪೊಸುಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಖರ್ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಗ್ತಾ ತೆಂ ತುವೆಂ ಲೇಕ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗೀ?”

ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಹಿಚ್ ಗತ್. ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಥೊಡಿಚ್ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ರೆಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ. ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಭೊರೆ ಪಾಲೊ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಮೊಳ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾಚ್‍ಪರಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್. ಸಗ್ಳೆ ಭುಂಯ್ಚೆಂ ಭಾತೆಣ್ ಸಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಕ್. ಅಶೆಂ ಮಾಗಿರ್ ಚಡಿತ್ ಭಾತೆಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್‍ಯೀ ವಿಕಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೊ.

“ಲೇಕ್ ಕಸಲೆಂ? ಭುಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ಬರೇ ರೆಡೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಸಲೊ ಸಾಗೊಳೆಗಾರ್? ಸಾಗೊಳಿ ಕರುಂಕ್ ರೆಡೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಪೊಸುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಗೀ?”

ಗಾದೆ ಸಾಗೊಳಿ ಕರುನ್ ಆಖ್ಖೆಂ ವರಸ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಭಾತಾಚೆಂ ಪೀಕ್ ಕರುನ್ ಖರ್ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊ, ಪೀಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ, ಲಾಭ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊ, ನಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ತೊ ನ್ಹಯ್. ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಉರನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತೊ ನೆಣಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ತರೀ ತಶೆಂ ರುವಿಯೊ ಮೆಜ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ತೊ ನ್ಹಯ್. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ‘ವ್ಹಡ್ಲೊ’ ರೈತ್. ದೆಕುನ್ ಬರೇ ರೆಡೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್. ಕುರ್ಪಾ: ಗೂಗಲ್

ಹಳ್ಳೆಂತ್, ಘರಾಂನಿ ಟಿ.ವಿ. ಆಸಾ, ಫ್ರಿಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಲನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚೊಯೀ ವೊಸೊ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಲೇಕ್ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚೆ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ‘ಇತ್ಲೊ ಖರ್ಚಿಲಾ, ಇತ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಇತ್ಲೊ ಲಾಭ್ ಉರೊಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಅಶೆಂ ಲೇಕ್ ಚಲ್ತಾ. ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಲೇಕ್ ಚಲಯ್ನಾ ತರ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಅಶೆಂ ಲೇಕ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಜೊನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್-ಭಾಟಾಂತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ.

“ಆನಾ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್. ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲೊ ಹಾಡುಂಕ್, ತಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾ. ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಬಾರಾ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವತಾ. ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಾರಾ ಹಜಾರ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್. ಅಶೆಂ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಪೀಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಯೆತಾ?”

ಪುತಾನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಚಡಿತ್ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪೀಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲೆಂ ಯೆತಾ? ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾವ್ಸ್ ಚಡ್ ಆಯ್ಲೊ, ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಭಾತ್ ಕುಸೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾವ್ಸ್ ತಡವ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ನೇಜ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಡವ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಿ ನೇಜ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ಭಾತಾಕ್ ಕಣೊ ಆಯ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಭಾತಾಕ್ ಕಾಟ್ಟೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಆನ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪೀಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾತಾ! ತರೀ ಜೇಂವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೆಂ.

“ಕಿತ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ದೆವಾನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಎದೊಳ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾರೆ ಪುತಾ. ಖರ್ಚ್‍ಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾವೇ? ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ?”

ಮೊಟಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ರೈತಾಂ ಅಧೀನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಮೊಟಾಕ್ ಗೇಣ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಲುಂವೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮೊಟಾಚ್ಯಾ ಉಳ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಹಾಜಿರ್. “ಪರ್ಬೊ, ಇವೊಡ್ ಮಠತ್ತಾ ಪರ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಐನ್ ಮುಡಿ ಗೇಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಡ್” ಮ್ಹಣ್ ವರ್‍ಸಾನ್ ವರಸ್ ಚಡ್ ವಸೂಲ್ ಕರುನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಜೇಂವ್ಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊಲಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮುಡ್ಯಾಕ್ ದೇಡ್ ಮುಡ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ರೈತಾಕ್ ಭುಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಗೊಳೆಗಾರ್ ಪೋಟ್‍ಭರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಂಯ್ ಘೊಳನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತಾಂತುಂ ಲಾಭ್ ಯೆತಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಭುಂಯ್ ಪಡೀಲ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಭುಂಯ್ ಶಿರಾಪ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂಚ್ ನಷ್ಟಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾಗೊಳಿ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಪುತಾಚೊ ಸುಚಾವ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಆತ್ವೊ ದಿಸ್ಲೊ.

“ನ್ಹಯ್ ಆನಾ, ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಹ್ಯೆ ಭುಂಯ್ತ್ ಘೊಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಹಾಚ್ಯೆ ಉತ್ಪತ್ತೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಗೀ? ಬೆಂಕಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಗೀ? ಬದ್ಲಾಕ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್‍ತೇ ಆಸಾಂವ್‍ಮೂ?”

ಎಲೆಟ್ರಿಚೊ ಪಂಪು ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ರೀಣ್ ಥೊಡೆಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಜೊನಾನ್ ನವೆಂ ಕಾಮ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಜಪ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಗಾರಾಂಕ್ ಜೊನಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್, ರೀಣ್ ಬಾಂಧ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರೀಣ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಗೊಳೆಂತ್ ನಷ್ಟ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವರ್‍ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪೀಕ್ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಕೊಸುಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಕರ್‍ನಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಪುರೊ. ರೆಡೆ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಉಣೆಂ, ಖರ್ಚ್‍ಯೀ ಉಣೊ” ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾಲೊ ಜೊನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಜೀವ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತ್ಯೆಚ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಘೊಳೊನ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್‌ಪಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್‍ಚ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ಚಡ್ ಆಯ್ಕತಾ. ತಿಕಾಯೀ ಸಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಘೊಳೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಜೊಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಜೀವ್ ಝರಯ್ತಲಿ?

ಅಶೆಂ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ಪೋಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್‍ತಿಚಿ ಸಾಗೊಳಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖುಷ್ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ.

ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಉಟೊನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಳ್ಣೆಂ ತಾಪವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೊತುನ್, ದೂದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಿ ಸವಯ್. ರೆಡೆ ವಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಿ ಸವಯ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಿ. ಸತ್ತರ್ ವರ್‍ಸಾಂಭರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಸವಯೆರ್‌ಚ್ ತೊ ಉಟ್ತಾಲೊ. ಪಾನ್‍ಪೊಡ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಜಿಣಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಆದಿಂ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರೆಡೆ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ? ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಸೀತಾನದಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ರೆಡೆ ಹಾಡ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಾಗೊಳಿ ಜಾತಚ್ ಪಾವ್ಶಿಲೆಂ ತಣ್ ಖಾವ್ನ್ ಫುಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುಗ್ಗೆಚೆ ನೆಜಿಕ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಬಾಂಧ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಲೂಟ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾ ದೊರಿ ಘಾಲ್ಚಿ, ರೆಡ್ಯಾಂನಿ ಆಟ್ ದಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಿಲ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಸುಗ್ಗೆಚೊ ಬೆಸಾಯ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಬಜಗೋಳಿ ಅಶೆಂ ಕಾಂಬ್ಳಾಂಕ್ ವೆಚೆಂ. ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘುಂವ್ತಾಲ್ಯೊ. ತಾಚೆ ರೆಡೆ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂದುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ?

ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ರೆಡೆ ವಿಕುನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂ ಮೆರೆನ್ ಸದಾಂ ಭೊಂವ್ಚೊ ತೊ ಆತಾಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬಿಡಿ ವೋಡ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಯೆತಾನಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಿಷಯ್ ಆಸ್ತಾಲೆ, ಚಡ್ತಾವ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೆಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ.

“ಬಾಬುಟೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ದೀಜೆ?”

“ಆಂತೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂವ್ದುಂ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಾಕ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಪೆಲಿಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್‍ತಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಂವ್ದುಂ ಧಾಡಾಯ್ಜೆ.”

ಅಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರುನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಲೊ? ರಾಜಕೀಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತೊ ನೆಣಾಂ. ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ಹೆರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, “ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಪುತಾಂಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹಿ ಕಸಲಿಯೀ ಖಂತ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯಾರ್ಡರ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಕೆದಾಂತ್ ಲೊಳೊನ್ ಕಾಶ್ಟಿ ಮ್ಹೆಳಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.”

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆತಾ’ತಾಂ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಘರಾಂತ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಅಸಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್‌ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾಪಯ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಪಿಯೆತಾ, ಥಂಡ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ತಕ್ಲಿ ಆಟಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವೇಳ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಘೊವಾಚೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ತೆರೆಜ್ ಬಾಯೆಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ತಕ್ಲಿ ತಿಚಿ ನ್ಹಯ್.

“ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮುರ್‍ಕಿತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್? ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಗೀ?” ಘೊವಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಜೋರ್ ಕರುನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆಕ್ ತಿಕಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಕಶಿ ಕಳಿತ್?

* * * * *

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುಗ್ಗೆಚ್ಯೆ ನೆಜಿಕ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಿದೊನ್ ಖೊಂಕುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕಾಫೊ ಭರೊನ್ ಶೆಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ತಾಪ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಕತ್ ದಿಲಾಂ. ಭಾಗೊನ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೊ ತಾಪ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಚೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಖಂತಿನ್ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಅಸ್ಕತ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ತೊ ಸುಟತ್ ತರ್ ಭಲಾಯ್ಕಿಯೀ ಸುಧ್ರತ್.” ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ.

ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆವಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, “ಕಹಲಿ ಖಂತ್? ರಿಣಾಚಿಗೀ? ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಜಾತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಖಂತಿವಿಣೆಂ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಕಹಲಿ ಖಂತ್?” ತಿಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಚಡ್‍ಚ್ ದುಕಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸುಮಾರ್ ದಿಸಾಂಚೊ ತಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೀವ್‍ಯೀ ಭಾಗೊನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಆನಿ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳತ್‍ಗೀ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ವೆತಾಲೆ.

“ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ವಯ್ರ್ ಘಾಲಿನಾಂಗಾ” ನಾಗಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿ ನಿಕುಮಾಮಾ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್‍ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‍ಯೀ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾಲೊ: “ತಾಪ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾ ವಚೊನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಜಾತಿಚೆ, ದೋನ್‍ಚ್ ದಾಂತಾಂಚೆ ದೋಗ್ ರೆಡ್ಕೆ ಹಾಡಿಜೆ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಾಕ್ ವ್ಹರಿಜೆ. ವೆಳಾರ್ ನಾಕ್ ತೊಪಿಜೆ…”

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್ – 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ (ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ) ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ರೆಡೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯೊ’ ಪುಸ್ತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಪರ್‍ಲ್ಯಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ Click to Read

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿ: ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್

Watch our TV Interviews – Click Here

3 comments

  1. ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಮಾಕಾಯೀ ಮಿಂಗೆಲಾಮ ಬರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆ. ಆದಿಂ ಚಡಾವತ್ ಘರಾನಿ ಅಸೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಜರೂರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಹಿಂ.

  2. Enjoyed the ‘ Rede’ kani by Samuel Sequeira, every bit of it, especially so because I also belonged rice producing family, way back, and we had a number of them. I remember how difficult and hard work it is even to look after one or two pairs of buffaloes, yet there was a real love and attachment that we felt towards them, as has been experienced by Mingelam as well in the story. He was completely lost once his buffaloes were sold. Well done Samuel!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News