Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಘನತಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 4, 2018 at 5:59 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ 200ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಗುರ್ಕಾರ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬಾರಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್, ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಿವರ್, ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಹೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಬರಪ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಸತ್ ಗಜಾಲಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಕಾಚ್ಚ್! ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂಚ್, ಹಾಂವೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳಾ ವಿಶಿಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವೆಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ವಿಶಿಂ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸರ್ವೆ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಾ. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಡಾವತ್, ಹೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ದರಬಸ್ತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಅಪದ್ಧ್ ಘಡನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ನಮಿಯಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಸ್ತ್, ದೂರ್’ದೃಷ್ಟಿ, ಬದ್ಧತಾ, ದೃಢತಾ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗರ್ಜ್. ಜರ್ ಹೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ನಿರಂತರ್ 40 ವೊರಾಂಚೆಂ, ಹಜಾರೊಂ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, 44 ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಗಾಯನ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ’ ವಾಸ್ತವ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಪುರೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್.

ನಿರಂತರ್ 200 ಮಹಿನೆ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಹಿಚ್ ಶಿಸ್ತ್, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್, ದಿಶ್ಟಾವೊ ಸಗ್ಳೆಂ ಗರ್ಜ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್‍ಂಚ್ ಸರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೃಪ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಹೆಂ ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ.

ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಜರ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾತ್ರ್. (‘ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಿಂಯೀ ವೆಳಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾಲಿಂ). ಹಾಂಗಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ, ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ವಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮನೋರಂಜನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ತರ್, ಲೊಕಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರುಂಕ್. ಪುಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ವೆಳಾರ್ ಕಶೆಂಯೀ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ, ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಿಂ, ತಕ್ಲಿ ಇರಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್ (ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಬರ್ಪಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ).

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಯೀ ಅವ್ವಲ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಲೇಖನ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ವೆದಿಂನಿ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಪಯ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ‘ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ. ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್ ವಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿವರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಅಂತ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೌರವ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್. (ವಿಲ್ಫಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತೊ ಏಕ್ ಫಕತ್ ‘ಪದಾಂ ರಚ್ಣಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ!). 248 ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ದಾಖ್ಲೊ.

ತಶೆಂಚ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಚೆಂ ‘ಮಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಆತಾಂ 200ವ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್‍ಂಚ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ಕೀ ತುಲಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಉದೆನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಕೋಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ, ಸೆವಾ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಚೊ ಗೌರವ್, ಮಾನ್, ಕೀರ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಾವೊ. ಹಾಂತುಂ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ.

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ಚೆಂ 200ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಅಗೋಸ್ತ್ 5ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪಾಂಚ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ತೀನ್ ಲೇಖನಾಂ ತರ್, ದೋನ್ ಭಾಗಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 32 ವರ್ಸಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ದಾಖ್ಲೆ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಕೋಣ್ ಕರ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ, ಆತಾಂಯೀ ಆನಿ ಮುಖಾರಿಂಯೀ ಜೊಕ್ತೊ ಗೌರವ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ, ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚೆಂ ಖರೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ವರ್ವಿಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ‘ಫಾಯ್ದೊ’ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರೆಂಪಣ್, ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಚಿ ವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ತರೀ, ಪರತ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಸನಾ, ಬಗಾರ್ ವಾಂವ್ಟ್, ಮ್ಹಿನತ್, ಪರಿಶ್ರಮ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಖರ್ಚಾಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್, ಹೊಲಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ, ಹೆರ್ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಸಂಭಾವನ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಪಾವನಾಂತ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್‍ಚ್ ಪಾವನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್. (ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಭೋವ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ತರ್ನಾಟೆ ತೆ. ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಗಳೊಭರ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೆ ಸರ್ವ್ ರಗ್ಳೆ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಚ್ ನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ, ಹ್ಯಾಚ್ ‘ಮಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ಯೆಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ, ತಾಂಚಿ ಕೀರ್ತ್‍ಯೀ ವಾಡ್ಲಿ).

ಎದೊಳ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 199 ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗಡ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ಪಂಗಡ್. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಕಲಾಕುಲಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ದೊಗಾಂಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನವೆಚ್ ವಾ ವಿವಿಂಗಡ್ ಪಂಗಡ್.

ಖರ್ಚಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚೊ ವಿವರ್ ಪಳೆಯಾ. ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಪಂಗಡ್ ತರ್ ರು. 55 ಥಾವ್ನ್ 60 ಹಜಾರ್ ತರ್, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ರು. ಏಕ್ ಲಾಖ್ ವಾ ಚಡ್ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ, ವಸ್ತೆಚೊ ಆನಿ ಸತ್ಕಾರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಕಸಲೆಂಯೀ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ತಾಕಾ ವೆದಿ, ಸೌಂಡ್, ಲೈಟಿಂಗ್, ಸಂಗೀತ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್. ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರಚಾರ್ (ಜಾಹೀರಾತ್, ಬ್ಯಾನರ್, ಪೋಸ್ಟ್, ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್, ಬೋರ್ಡ್, ಹ್ಯಾಂಡ್‍ಬಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ), ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ರು. 18 ಹಜಾರ್ ನಗದ್ ಐವಜ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾ, ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್. ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಖುಷೆಚಿ ವಂತಿಗಿ ದೋನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್. ಉರ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಖರ್ಚ್ (ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ 50 ಹಜಾರ್, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ 1 ಲಾಖ್) ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್.

ಇತ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ, ಲುಕ್ಸಾಣಾಚೆಂ, ಘೆವ್ನ್‍ಯೀ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ, ಉಬ್ಗನಾಸ್ತಾನಾ ‘ಮಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೇಡ್ ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕೇಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರು. 25 ಥಾವ್ನ್ 30 ಹಜಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ ತರ್, ಫಕತ್ ದೊಗಾಂನಿ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. (ವಿವರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಆಸಾ).

ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್, ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾನ್ ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ? ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಆಜ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯೀ ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲೊಂ, ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಹಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಪಾಯ್ ದವರ್’ಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ‘ಅಸಲಿ ಪವಿತ್ರ್ ವೆದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ. ತೊ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾ – “ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿಂ 10 ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ?” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಾ. ಹಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ – ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ವೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್. ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಸರ್ ನಾಂತ್. ದುಸ್ರೆಂ – ಥರಾವಳ್ ಕಾರ್ಯಿಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ, ಸಮಾಜೆಕ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್‍ಮೆಂಟಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಾಟಕ್. ಅಸಲೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಇಚ್ಛಾ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್, ಆನಿ ತೆಂ ಫಾವೊ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ 200ವೆಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್, ಆನಿ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚುಂಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ನಿರಂತರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ.

Send you Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಸಂದರ್ಶನ್-ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾನ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ
ಸಂದರ್ಶನ್-ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಆಮಿ ದುಡು ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್; ಪುಣ್ ಘರಾ ವ್ಹರಿನಾಂವ್: ಎರಿಕ್
ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ 200ವ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್
ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: 1-200 ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಪೂರ್ಣ್ ಪಟ್ಟಿ
ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಿರಂತರ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೇಂಪ್ಲ್ – ಕಲಾಂಗಣ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News