Latest News

1-200: ಸರ್ವ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಪೂರ್ಣ್ ಪಟ್ಟಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 30, 2018 at 4:45 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ – ಸಂಖ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾಸ್. ಹೆರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಸಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಸಲೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಸ್ ತರೀ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕರಾವಳಿರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯೊಯೀ ಮಜತ್, ಆಧಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರಯಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಂದೋಲನ್-ಚಳ್ವಳೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ (ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಫಕತ್ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೊ!).

ಅಶೆಂ, ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ (ಶೆಕ್ಡೆ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸೊ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸೊಡ್ಲಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ತಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ. ಜರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಡುನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್, ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಸೊ (ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತುಳು) ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಫಕತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸ್ತೊ, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲಿಯೀ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತೆ.

ಜರ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್, ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಕಾರಣ್ ಗೊಂಯಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಪುರ್ವಜ್. ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಣೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ). ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ.

ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಖ್ಲೆ, ಸಾಧನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್, ತೆಂಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ವಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಚಡ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ತರೀ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ, ಅಧಿಕೃತತಾ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ತೆಂಯೀ ನಾ. ತರೀ ಫಕತ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹರ್ ಶೆತಾಂನಿ – ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಛಾಪೊ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಲೆಂನಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಉಣೆಂ ನ್ಹಯ್, ಸಾಧನ್ ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಹಯ್.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವೇಳ್-ಘಡಿ ಉದೆಲ್ಯಾ. ವ್ಹಯ್. ಎಕಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್, ಎಕಾಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ 16 ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ 8 ಮ್ಹಯ್ನೆ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಡಿತ್, ಹಿ ಭೋವ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. 2002 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನವರಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೊರ್‍ಚ್ಯಾ 2018 ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ನಾಂವಾರ್ 199 ಕಾರ್ಯಿಂ ಅಶೆಂ ವೆದಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 5ವೆರ್ 200ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲಿ.

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್, ತ್ರಾಸ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಣಾಂತ್. 200 ಮಹಿನೆ, ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ದೀರ್ಘ್ ಆವ್ದೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಾಧನ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆಖ್ಖೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಋಣಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ದಾಖ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ, ಮಹತ್ವಾಚೆ – 1938ವೆರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರ್, ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಪತ್ರಾರ್ ಸುದೀರ್ಘ್ ಆವ್ದೆಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚಿ, ಸವಾಯ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯೊ 14 ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ 248 ‘ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್’ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ – ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದಾಖ್ಲೆ.

ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ಚೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ನವೆಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ತಾಣಿಂ ವಿಶೇಸ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಪೂರ್ವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ’ ಭೋವ್ ಊಂಚ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಅತೀ ದೀರ್ಘ್ ವೆಳಾಚೊ ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯನಾಚೊ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಥ್ರಿಲ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಾಲೆಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಕಲಾಂಗಣ್’ಯೀ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಾಧನ್.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ನಿರಂತರ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಥಂಯ್ ಸಂಗೀತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಕೃಷಿ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಕಾರಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಬೆಳೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ – ‘ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್’, ‘ಸುಮೇಳ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಗಡ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್, ವೆದಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಸುಯೋಗ್ ಒದಗ್ಸಿಲಾ.

ನಿರಂತರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್, ಆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ನಾಚ್, ಫೊಕಣಾಂ, ಜಾನ್‍ಪದ್ ಕಲಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಾಂಚಿಂ ಥರಾವಳ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಹಾಂಗಾ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಳೆತಾನಾ ಕಸಲಿಂ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ವೆದಿರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ.

1 ಥಾವ್ನ್ 200ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. – ತಾರಿಕ್ – ಕಾರ್ಯೆಂ – ಪ್ರಾಕಾರ್ – ಪಂಗಡ್
1. 6.1.2002 ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮೊತಿಯಾಂ – ಸಂಗೀತ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
2. 3.2.2002 ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಯ್ಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
3. 3.3.2002 ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್ – ಕವಿತಾ ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
4. 7.4.2002 ರೊಸ್ತಾದ್ – ನಾಟಕ್ – ಗೊಂಯ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್, ಗೊಂಯ್
5. 5.5.2002 ನಾಚ್ ನಾಚ್ – ನಾಟಕ್ ಸಂಗೀತ್ – ಅಭಿನಯ್ ಅಕಾದಮಿ, ಗೊಂಯ್
6. 2.6.2002 ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6 – ನಾಟಕ್ – ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
7. 7.7.2002 ಹರಿ ಕಥಾ – ಹರಿ ಕಥಾ – ಸಂತ್ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತ್‍ದಾಸ್‍ಜೀ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
8. 4.8.2002 ರಂಗ್ ತರಂಗ್ ಗೀತ್‍ಮಾಳಾ – ಸಂಗೀತ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
9. 1.9.2002 ಗೀತ್ ಸೌರಭ್ – ಸುಗಮ್ ಸಂಗೀತ್ – ಎಚ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
10. 6.10.2002 ಪರಿಕ್ರಮಾ – ನಾಟಕ್ – ಅಂತ್ರೂಜ್ ಲಲಿತ್ ಕಲಾ ಪಂಗಡ್, ಗೊಂಯ್
11. 3.11.2002 ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
12. 1.12.2002 ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುವಾದ್ – ಸಂಗೀತ್ – ಆಪ್ರೂಪ್ ಗೊಂಯ್ ಯುವ ಪಂಗಡ್
13. 12.1.2003 ನಂದಾದೀಪ್ – ನಾಟಕ್ – ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮ್, ಮುಂಬಯ್
14. 2.2.2003 ಪೆರಿಸ್ ನಾಯ್ಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್
15. 2.3.2003 ವಿಲ್ಸನ್ ನಾಯ್ಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಪಡುಕೋಣೆ
16. 6.4.2003 ಕರ್ಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ – ನಾಟಕ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
17. 4.5.2003 ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಗೊಂಯ್ – ಸಂಗೀತ್ – ಪೂರ್ಣಾನಂದ್‍ಚಾರಿ, ಗೊಂಯ್
18. 1.6.2003 ಯಾದಿ – ಸಂಗೀತ್ – ದೆ. ಜೊರ್ಜಿ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್
19. 6.7.2003 ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥ್ಯ – ಯಕ್ಷಗಾನ – ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಬಾಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ
20. 3.8.2003 ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರಿಚಿ ಯಾದ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಲುಲು ಫೆÇರ್ಟೆಸ್, ಗೊಂಯ್
21. 7.9.2003 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್
22. 5.10.2003 ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ ದರ್ಶನ್ – ಲೋಕ್ ಕಲಾ – ಖಾರ್ವಿ ಕಲಾಕಾರ್, ಕುಂದಾಪುರ್
23. 2.11.2003 ಹೆನ್ರಿ ನಾಯ್ಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಹೆನ್ರಿ ಸೋಜ್, ಮುಂಬಯ್
24. 7.12.2003 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲೆಂ ನತಾಲ್ – ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್
25. 11.1.2004 150ವೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
26. 1.2.2004 ಓ ಮೈ ಲವ್ – ನಾಟಕ್ – ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಗೊಂಯ್
27. 7.3.2004 ಜುದಾಸ್ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
28. 4.4.2004 ಜೆಜು ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಉದಕ್ – ನಾಟಕ್ – ಪಿಲಾರ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಗೊಂಯ್
29. 2.5.2004 ದಾಕ್ತೆರ್ ದಾಮ್ಯಾಂವ್ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
30. 6.6.2004 ಏಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
31. 4.7.2004 ತೀನ್ ರತ್ನ್ – ನಾಟಕ್ – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿವೆಂಕಟೇಶ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಕುಂದಾಪುರ್
32. 1.8.2004 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ – ಲೋಕ್ ಕಲಾ – ಜೊಕಿಮ್ ಪಿರೇರಾ, ಬಿಜಯ್
33. 5.9.2004 ಮಧುರ್ ಸಾಂಜ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ರೋಶನ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಬೆಳ್ಮಾಣ್
34. 3.10.2004 ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಕಲಾಂಗಣ್, ಗೊಂಯ್
35. 7.11.2004 ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ – ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ – ಉದೆಂತಿಚೆ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
36. 5.12.2004 ನಾಚ್ ನಾಚ್ ನಾಚ್ – ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
37. 9.1.2005 ಫೊಕಣ್ ಸೊಭಾಣ್ – ಫೊಕಣಾಂ – ಫೊಕಣ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
38. 6.2.2005 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕಲಾ ದರ್ಶನ್ – ಸಂಗೀತ್-ನಾಚ್ – ಸಿದ್ದಿ ಕಲಾಮೇಳ್, ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ
39. 6.3.2005 ಭಕ್ತಿ ಕಥಾ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ – ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ – ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್
40. 3.4.2005 ಪಿಯೆಗಾ ಪಿಯೆಗಾ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ,
41. 1.5.2005 ಗೊವಾ ಗೊಯಿಂಗ್ ಗೊನ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾ ಮೊಗಿ, ಗೊಂಯ್
42. 5.6.2005 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಝಲ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಎಮ್.ಎಸ್. ಕಾಮತ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
43. 3.7.2005 ಚಿಂತ್ನಾನ್, ಸಬ್ದಾನ್, ಕರ್ನೆನ್ – ನಾಟಕ್ – ವಾಮಂಜೂರ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್, ವಾಮಂಜೂರ್
44. 7.8.2005 ದಿರ್ವ್ಯಾಂ – ರುಪ್ಣೆಂ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ ಆನಿ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್
45. 4.9.2005 ಸುಮಧುರ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ರಾಗ್‍ಧ್ವನಿ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
46. 2.10.2005 ಸೋದ್ ಟೊಪ್ ಟೆನ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಸೋದ್ ಟೊಪ್ ಟೆನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್
47. 6.11.2005 ಏಕ್ ಸಾಂಜ್ ಮಿತ್ರಾಚಿ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಸಾಂಗಾತಿ ಮೀಡಿಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
48. 4.12.2005 ಕೊಂಕಣಿ ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವ್ – ಪದಾಂ, ನಾಚ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ – ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಪಂಗಡ್
49. 1.1.2006 ಪಿ.ಎಚ್. ಪಿಂಟೊಚಿ ಯಾದ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಬ್ಲಾಂಚ್, ಎಲ್ಸಿ ಆನಿ ಇಡಿತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
50. 5.2.2006 ಗೊಂಯ್ಚೊ ಪರ್ಮಳ್ – ಪದಾಂ ಆನಿ ಫೊಕಣಾಂ – ಗೋವನ್ ಟಚ್ ಪಂಗಡ್, ಗೊಂಯ್

51. 5.3.2006 ಸಂಗೀತ್ ಸಂಗಮ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಪುತ್ತೂರ್ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
52. 2.4.2006 ಜೆಜು ಭೊಂವಾರಿಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
53. 7.5.2006 ಮೊಗಾ ಮಂಗ್ಳುರಾ – ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬುಯಾಂವ್, ಗೊಂಯ್
54. 4.6.2006 ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ – ನಾಟಕ್ – ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
55. 2.7.2006 ಮಾಣ್ಕಾಂ ಮೊತಿಯಾಂ – ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
56. 6.8.2006 ಬೊಂಗೊ – ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ – ಅಸಲ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
57. 3.9.2006 ಆಮಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ – ನಾಟಕ್ – ಆಂಜೆಲೊರ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
58. 1.10.2006 ಏಕ್ ಸಾಂಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ – ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್
59. 5.11.2006 ಗೊಂಯ್ ಗಾಜೊತಾ – ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಎಂಜೆಲ್ಸ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
60. 3.12.2006 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ್ 2006 – ಮನೋರಂಜನ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹೋತ್ಸವಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಪಂಗಡ್
61. 7.1.2007 ಶೆವಿಯೊ-ರೋಸ್ – ಕವಿತಾ-ಸಂಗೀತ್ ಜುಗಲ್ಪಂದಿ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
62. 4.2.2007 ಕಂಟ್ರಿ ಪದಾಂ – ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಖೆಳ್ – ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಕುಟ್ಮಾಂ
63. 4.3.2007 ಫಾಶಿ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
64. 1.4.2007 ರಡುಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್ – ಸಂಗೀತ್ ರೂಪಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
65. 6.5.2007 ದ ಲುಲು ಶೋ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಲುಲು ಫೆÇರ್ಟೆಸ್, ಗೊಂಯ್
66. 3.6.2007 ಯುವ ದಬಾಜೊ – ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ – ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
67. 1.7.2007 ಕೊಣ್ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ – ನಾಟಕ್ – ನಜ್ರೆತ್ ಕುಟಮ್
68. 5.8.2007 ಬೊಂಗ್ಲೊ – ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ – ಅಸಲ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
69. 2.9.2007 ಮಧುರ್ ಸಾಂಜ್ – ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚ್ – ವಿವಿ ಸಾಂಕ್ತುಸ್ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಾಣ್
70. 7.10.2007 ಶಿಂವ್ ಜಾಲೆಂ ಗಾಡಾಂವ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
71. 4.11.2007 ಪತ್ರಾವೊ ನೈಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಪತ್ರಾವೊ ಭಾವ್, ದೇರೆಬಯ್ಲ್
72. 2.12.2007 ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
73. 6.1.2008 ಕೆಪೆಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಕೆಪೆಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ, ಗೊಂಯ್
74. 3.2.2008 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ್ – ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ – ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್
75. 2.3.2008 ಚಲಿಯಾಂಲೆಂ ಸೊಭಾಣ್ – ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ – ಚಲಿಯಾಂ ಥಾವ್ನ್
76. 6.4.2008 ದೇವ್ ದಿತಾ ತೆಂ – ನಾಟಕ್ – ಗೊಂಯ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್, ಗೊಂಯ್
77. 4.5.2008 ಮಾಣ್ಕುಲಿಂ ಮಾಣ್ಕಾಂ – ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ – ಫುಡಾರ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್
78. 1.6.2008 170 ವೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
79. 6.7.2008 ಹಾಶ್ಯಾ ಸೊಭಾಣ್ – ಫೊಕಣಾಂ – ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ತಾಕೊಡೆ
80. 3.8.2008 ಚಿಂತ್ನಾಂ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ರೇಯ್ಸ್ ಪಂಗಡ್
81. 7.9.2008 ಬೊಕ್ರೊ – ನಾಟಕ್ – ಅಸಲ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
82. 5.10.2008 ನಾಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್ – ನಾಚ್ ಸ್ಫರ್ಧೊ – ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
83. 2.11.2008 ಕೊಣ್ ತುಂ ಆಂಜಾ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
84. 7.12.2008 ಯುವ ಸೊಭಾಣ್ – ನಾಚ್ ಸಂಗೀತ್ – ರೋಶನ್, ಎಡೋಲ್ಫ್, ಎಲ್ಯೆರ್
85. 4.1.2009 ಓ ಭಾಯ್ – ನಾಟಕ್ – ಗೋವನ್ ಪಂಗಡ್, ಗೊಂಯ್
86. 2.2.2009 ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವ್ – ನಾಚ್, ಸಂಗೀತ್, ಫೊಕಣಾಂ – ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಥಾವ್ನ್
87. 1.3.2009 ಸೋದ್-2 ಟೊಪ್ ಟೆನ್ – ಗಾಯಾನ್ – ಟೊಪ್‍ಟೆನ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್
88. 5.4.2009 ಭಕ್ತಿ ಸೊಭಾಣ್/ ಕರೆಜಾಚ್ಯೊ ಕಂತಿಗೊ – ಕಂತಿಗೊ ಆನಿ ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್/ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಯರ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್
89. 3.5.2009 ಆಮ್ಚಿ ಬಾಳಾಂ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂ – ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ – ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಲ್ಯಾ ರಜೆ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
90. 7.6.2009 171ವೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
91. 5.7.2009 ಆಜಾಳ್ – ಪದಾಂ-ಸಂಗೀತ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
92. 2.8.2009 ಆಬ್ಲೆಸ್ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್
93. 6.9.2009 ಬೊಲ್ಪೊ – ನಾಟಕ್ – ಅಸಲ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
94. 4.10.2009  ದಿ ಎಡೊಲ್ಫ್ ಶೋ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಖತಾರ್
95. 1.11.2009 ಗೊಂಯ್ ಶಾಹಿರ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬುಯಾಂವ್, ಗೊಂಯ್
96. 6.12.2009 ಸೊರ್ರಿ ರೊಂಗ್ ನಂಬರ್ – ನಾಟಕ್ – ಸಾಯಿ ಪಾಲೊಂದಿಕರ್, ಗೊಂಯ್
97. 10.1.2010 ಗೀತ್ ಪರ್ಮಳ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಆಶ್ವಿನ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಝಾಂಬವ್ಲಿಕರ್
98. 7.2.2010 ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಭಾವ್, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ
99. 7.3.2010 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
100. 4.4.2010 ಸಾಧನ್ ಶೆಂಬರ್ – ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್, ಗಾಯಾನ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್

101. 2.5.2010 ಗೊಂಯ್ ಗಾಯ್ತಾ ಗೊಂಯ್ ನಾಚ್ತಾ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಗೊಂಯ್ಚಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ
102. 6.6.2010 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲೆಂ ಸೊಭಾಣ್ – ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ – ಶಿಬಿರಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ
103. 4.7.2010 ಪಾಸ್ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್
104. 1.8.2010 ಎಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆನಿ ಕರ್ಮಾಧೀನ – ನಾಟಕ್ – ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ಚಿನ್ನಾ
105. 5.9.2010 ಬೊಸ್ತು – ನಾಟಕ್ – ಅಸಲ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
106. 3.10.2010 ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ – ನಾಟಕ್ – ಮನೋರಂಜನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
107. 7.11.2010 ಥೆಂಬೆ – ತಿಯಾತ್ರ್ – ಕೊಮೆಡಿಯನ್ 64, ಗೊಂಯ್
108. 5.12.2010 ಕೊಂಕಣಿ ಕೋರಲ್ ಫಿಯೇಸ್ತಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಯರ್ – ರಾಶೊಲ್ ಸೆಮಿನರಿ, ಗೊಂಯ್
109. 2.1.2011 ಮೇಜರ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ – ನಾಟಕ್ – ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಭಾವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
110. 6.2.2011 ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಜುಬಿಲಿ ನೈಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್
111. 6.3.2011 ಮೋಗ್ ಆಸೊಂ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲಿಶಿಯಮ್, ಪುತ್ತೂರ್
112. 3.4.2011 ಜೆಜು ರಾಕ್ಣೊ – ತಿಯಾತ್ರ್ – ಕಾಲ್ದೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗೊಂಯ್
113. 1.5.2011 ತಾಲೆಂತಾಂ – ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ – ರಜೆ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
114. 5.6.2011 ಕಿಸ್ತು ಪುರಾಣ್ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
115. 3.7.2011 ಮಧುರ್ ಸಾಂಜ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್
116. 7.8.2011 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ – ನಾಟಕ್ – ಸತೀಶ್ ಪೈ, ಕುಂದಾಪುರ್
117. 4.9.2011 ವಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲು ಜಿಂದಾಬಾದ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
118. 2.10.2011 ಶೆತಾಂ ಮೆರೆರ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಟೀಮ್ ಯೇ ಮನಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
119. 6.11.2011 ಎಕ್ಸುರಿ ಬಾಯ್ಲ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
120. 4.12.2011 ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಸಾಂಜ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್, ಸುರತ್ಕಲ್
121. 1.1.2012 ಪಾತೊಳಿ ರೂಕ್ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲೊ ನಾಟಕ್ – ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್
122. 5.2.2012 ಸೋದ್ 3 – ಇಂಟರ್’ನ್ಯಾಶನಲ್ – ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ – ಗೋವಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
123. 4.3.2012 ತುಳ್ಶಿ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
124. 1.4.2012 ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ – ಸಂಗೀತ್ – ಕವಿತಾ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
125. 6.5.2012 ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಚಾಫ್ರಾ – ನಾಟಕಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
126. 3.6.2012 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಲೆಂ ಸೊಭಾಣ್ – ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ – ವಿಕಾಸ್ ಶಿಬಿರಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
127. 1.7.2012 ಗೊಂಯೆಂ ಗಾಯ್ತಾ – ಸಂಗೀತ್ – ನಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗೊಂಯ್
128. 5.8.2012 ಪಾವ್ಸಾ ಗಮ್ಮತ್ – ಪಾವ್ಸಾಡೆಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ-ನಾಚ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
129. 2.9.2012 ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
130. 7.10.2012 ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ – ನಾಚ್- ಸಂಗೀತ್ – ಕೊಸ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗೊಂಯ್
131. 4.11.2012 ಗೀತ್ ಮಾಂಡೊವಿ-ಝುವಾರಿಚೆಂ – ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಸ್ವರಶ್ರೀ, ಗೊಂಯ್
132. 2.12.2012 ಭುಕೆ ಉಜೊ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
133. 6.1.2013 ದುಸ್ರಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ನಾಯ್ಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಕುಂದಾಪುರ್
134. 3.2.2013 ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರ್ವೆನ್ – ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ – ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಭಾವ್, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ
135. 3.3.2013 ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
136. 7.4.2013 ಹೆ ರಸ್ತೆ ಚುಕಿಚೆ – ತಿಯಾತ್ರ್ – ಮಾರಿಯೊ ಮಿನೇಜಸ್, ಗೊಂಯ್
137. 5.5.2013 ಜಳ್ಝಳ್ಚಿಂ ನಕ್ತಿರಾಂ – ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ – ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್
138. 2.6.2013 ಬೊಮ್ಮಾ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
139. 7.7.2013 ಮುರಾರಿ ಪೂತ್ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. – ನಾಟಕ್ – ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಟಕ್‍ಸಭಾ, ಕುಂದಾಪುರ್
140. 4.8.2013 ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿಯಾಳ್ – ಸಂಗೀತ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
141. 1.9.2013 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‍ಫೊರ್ಮ್ ನಂಬರ್-3 – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
142. 6.10.2013 ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಖೆಳ್ – ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಶುಕುಲೇಂದು, ಗೊಂಯ್
143. 3.11.2013 ಕೆನ್ನಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಿಯೆಸ್ತಾ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಕೆನ್ನಿ ಝುಜಾರ್ತ್, ಮುಂಬಯ್
144. 1.12.2013 ಮಾಡ್ತಿರ್ ಭಗತ್‍ಸಿಂಗ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
145. 5.1.2014 ಹಲೋ ಅಂಕಲ್ – ತಿಯಾತ್ರ್ – ತೊಮಝಿನ್ ಕಾಡ್ದೊಸ್, ಗೊಂಯ್
146. 2.2.2014 ಕೆನ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಮಥಾಯಸ್, ಶಿರ್ವಾ
147. 2.3.2014 ಮಾಂಡೊ ಫೆಸ್ತ್ – ಲೋಕ್‍ವೇದ್ – ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ದೆರೆಬೈಲ್
148 6.4.2014 ಟಿಕೆಟ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
149. 4.5.2014 ಜಿಳ್ಮಿಳ್ಚಿಂ ತಾರಾಂ – ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ – ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
150 1.6.2014 ಪದಾಂ ತುರೊ – ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್


151. 6.7.2014 ನಾಚ್ ಭಾಂಗಾರಾ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಜೆರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜ್ಜೋಡಿ
152. 3.8.2014 ದೊರೆಮಿಫಾ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಪಿರೇರಾ, ಖತಾರ್
153. 7.8.2014 ನಿಮಾಣೆ 30 ದೀಸ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
154. 5.10.2014 ಮೊಗಾನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಾತ್ – ತಿಯಾತ್ರ್ – ಸರ್ ಪಾಯ್ಟಿ, ಗೊಂಯ್
155. 2.11.2014 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕಲಾ ದರ್ಶನ್ – ಲೋಕ್‍ಕಲಾ – ಲೋಕ್ ರಂಗ್ ಕಲಾ ಸಂಘ್, ಗೊಂಯ್
156. 7.12.2014 ರೊಮಿಯೊ ಜೂಲಿಯೆಟ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
157. 4.1.2015 ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ ಲೈವ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಉಡುಪಿ
158. 1.2.2015 ಸೋದ್ – 4 – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಸೋದ್ – 4 ಟೊಪ್ 10 ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್
159. 1.3.2015 ಸಲೊಮಿ – ನಾಟಕ್ – ರೊಜಾರಿಯೊ ಕೊಲೆಜ್
160. 5.4.2015 ಸಂಗೀತ್ ಸುನಾಮಿ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
161. 3.5.2015 ಸ್ಪುಟ್ – ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ – ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
162. 7.6.2015 ರಿವಾಂಯ್ಡ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
163. 5.7.2015 ಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಅನಿಲ್-ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಾಸರಗೋಡ್
164. 2.8.2015 ಆಶಾಡಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಾಂಜ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್
165. 6.9.2015 ಸಂತಾನಾಮ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
166. 4.10.2015 ಉಗಡ್ – ತಿಯಾತ್ರ್ – ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಲೊಪಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್
167. 1.11.2015 ಸುಮೇಳ್ – ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಸುಮೆಳ್ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
168. 6.12.2015 ಸುಣೆಂ ಮಾಜಾರ್ ಹಾಸ್ತಾ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
169. 3.1.2016 ಸುಮಧುರ್ ಸಾಂಜ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊರಾಸ್, ಸೌದಿ
170. 7.2.2016 ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ – ಪದಾಂ ಫೊಕಣಾಂ – ಆಲ್ವಿ-ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್
171. 6.3.2016 ಎಕ್ಯೆ ವೇಶ್ಯೆಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
172. 3.4.2016 ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್ – ನಾಟಕ್ – ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
173. 1.5.2016 ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ – ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ – ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
174. 5.6.2016 ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ – ನಾಟಕ್ – ಮಾಂಡ್ ನಾಟಕ್ ಪಂಗಡ್
175. 3.7.2016 ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಾಗ್ ತರಂಗಿಣಿ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಠಾಗೋರ್ ದಾಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
176. 7.8.2016 ಓ.. ಲಾ.. ರೇ.. – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ (ಸೆನನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್)
177. 4.9.2016 ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
178. 2.10.2016 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಸುಮೇಳ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
179. 6.11.2016 ಮಾರಿಯೊಲಾ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಅನಿಲ್ ಡೆಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ
180. 4.12.2016 ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
181. 1.1.2017 ಪಯ್ಲೊ ಸುರ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್
182. 5.2.2017 ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ? – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಪಿರೇರಾ
183. 5.3.2017 ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
184. 2.4.2017 ಗುಲಾಮಾಚೆಂ ಶಿಂವ್ – ನಾಟಕ್ – ಪಾದುವಾ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್
185. 7.5.2017 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್ – ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ – ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
186. 4.6.2017 1+1=1 – ರಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
187. 2.7.2017 ನಾದ-ನಿನಾದ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಅಲಂಗಾರ್
188. 6.8.2017 ಆಶೆಲೊಂ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಾವ್ದಿ
189. 3.9.2017 ಯುವರ್ಸ್ ಒಬೆಡಿಯೆಂಟ್ಲಿ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
190. 1.10.2017 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಸುಮೇಳ್ / ಬ್ಲೂ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್
191. 5.11.2017 ಲಾರ್ ನೈಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಎಲ್ಯೆರ್, ತಾಕೊಡೆ
192. 3.12.2017 ಮ್ಹಾ ಕಾಳ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
193. 7.1.2018 ನವ್‍ರಂಗ್ – ಪದಾಂ-ನಾಚ್ – ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
194. 4.2.2018 ಆವ್‍ಸಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಒರ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ, ದುಬಾಯ್
195. 4.3.2018 ಮೋಕ್ಷ್ ಭವನ್ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
196 1.4.2018 ರಾಕಣ್ – ತಿಯಾತ್ರ್ – ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಲೊಪಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್
197. 6.5.2018 ಜಾವಾದ್ – ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ – ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
198. 3.6.2018 ಮೊರಿಚಿಕಾ – ನಾಟಕ್ – ಕಲಾಕುಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
199. 1.7.2018 ಲೊರೆನ್ಸ್ ನೈಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಲೊರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್, ಜೆಪ್ಪು.
200. 5.8.2018 ಅಪುಟ್ – ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್

ಪಟ್ಟಿ ಕುರ್ಪಾ: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ದಫ್ತರ್
(ಲಗ್ತಿ ಹೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ 200ವ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News