Latest News

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಫುಡಾರ್: ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 15, 2018 at 8:13 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರೆ, ದೆಖಿಭರಿತ್ ಆನಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಸ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ನಾ (ಹೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಖುರ್‍ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ!). ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಯಾಜಕ್ ಪುಣೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ, ಹಾಂವ್ ಖುದ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಬಾಪ್ ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್ ಎಕ್ಲೊ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಪ್ ಬೊನಾ, ಏಕ್ ಖಡಾಖಡ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ಯಾಜಕ್. ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್ ಆನಿ ಸತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಯಾಜಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್‍ತಾಂ. ಆಪುಣ್ ಸತ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ದಾಕಂವ್ಕ್’ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಹೊ ಪಾದ್ರಿ ಅಲಗ್ ರಾವ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ‘ಸೆರ್ಮಾಂವ್’ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚೊ ಯಾಜಕ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಾ. ಬೊನಾ.

ಬಾಪ್ ಬೊನಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್, ಏಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಆದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಘಡ್ಲಾಂ, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್, ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆತಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಭವ್ಯ್ ಇಗರ್ಜ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವಿಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ – ಮಂಜೊಟ್ಟಿ – ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಬೊನಾನ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಮೇಯಾಂತ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತೊ ವೇಳ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್‍ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಚಾರ್ ತಶೆಂ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಆಂವ್ಡೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾ. ಬೊನಾ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಒಪ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಟ್‍ಪಟ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹೆಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ), ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ತುಂ ಏಕ್ ಶೀದಾ ಆನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಯ್. ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್… ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ ತುಜೆ ಥಂಯ್?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್: ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಿತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ತಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕೊಣೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ತಾಚೊ ಆಟವ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಶೈಲಿ, ರಿತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಹೆರಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಉಲವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ…

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಣಿಂ ಬರೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಾ, ಪಾಡ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಾ. ಬರೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಫುಗನಾ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ನಾ. ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವರೂಪ್-ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ತಕ್ರಾರ್-ಗರ್ಜಾಂನಿ ಪಾವ್ತಾಯ್. ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧೆಂ ಪಡೊನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾದ್ರಿ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಕಾ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮಿ ಕರಿಜೆಚ್. ಪುಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಭಿಗ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಂ. ಆಸ್ತ್-ಬದ್ಕಾಚಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೌಕಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಮಧೆಂ ಪಡನಾ. ಪುಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಕರುಂಕ್, ಬರಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂ.

ಬಾಪ್ ಬೊನಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸರಳ್‍ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ – ತಾಣೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಕದೆಲ್. ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕುಷನಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ರುಕಾಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ಕದೆಲ್ ವಾಪಾರ್‍ತಾ – ಫಾ. ಬೊನಾ! ‘ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿ ಮೇಲು’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಕಾಚ್ಚ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಫಾದರ್ ಬೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಖುಷಿ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತುವೆಂ ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್, ತುಜಿ ಶೈಲಿ ಆನಿ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್, ಆಪ್ತತಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ಶೆಗುಣ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಆನಿ, ಫುಡಾರ್ ತಶೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಉರಜೆ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದುಕವ್ನ್, ಮಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಶಿಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ವಾ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಭೋವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್. ಇಲ್ಲಿಶಿ ತಿದ್ವಣ್, ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಬರೊ ಫುಡಾರ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂ ಶ್ಹೆರಾಂತ್‍ಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾಯ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಚಡ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ (ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ) ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ದೊನೀ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ ಬರ್ಯೊಚ್ (ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ). ಪುಣ್, ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂತೊಸ್ ಚಡ್. ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾಂತ್‍ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಳ್ಳೆಚೊ ಲೋಕ್ ಸಾಧೊ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಲೋಕ್ ಆಸ್ತಾ, ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರ್-ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪಳೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಡ್ ಗಮನ್, ವೇಳ್ ದೀಜೆ, ಚಡ್ ಆಯ್ಕಜೆ. ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್. ಹಾಂಗಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತೊರ್ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂಸಾ ದೀವ್ನ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಹೊ…

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ವ್ಹಯ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ (ಮಡಂತ್ಯಾರ್, ಉಜಿರೆ, ಬದ್ಯಾರ್, ಇಂದುಬೆಟ್ಟು ಆನಿ ಆತಾಂ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ). ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವ್ಹಡ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್. ಮಸ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂಯೀ ಹಾಂಗಾ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಕುಟ್ಮಾಂಯೀ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಸಮಸ್ಸೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ, ಯುವಜಣಾಂಯೀ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 25 ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್, ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ 25 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಇಗರ್ಜೆಕ್, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದೊರ್‍ಯಾಕ್ ಐವಜ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್‍ಯೀ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ, ತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಪ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ರೀಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಥಂಯ್ ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಪರಿಸರ್, ಸಾಧಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ, ಭಿತರ್ಲೊ ಜಾಗೊ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆದಾಳಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂಗೀ, ಪೈಶೆ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಸಾಗ್ಸಲಾಂ. ಕಿತೆಂಚ್ ರೀಣ್ ನಾ. ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ನವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಪರಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಜಾಯ್ತೊ ತ್ಯಾಗ್-ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂಯೀ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಲಾಂ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ (ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ) ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್‍ಯೀ ಆಕ್ಷೇಪ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಉಲೊ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ಮಂಜೊಟ್ಟಿಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್. ಸಾಧಿ ಆನಿ ಜೊಕ್ತಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ. ದೆವಾಚೆಂ ಘರ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆನಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಘರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಇತ್ಲೆಂ ಖರ್ಚಿತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಇಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್, ದೆವಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ತ್ಯಾಗ್-ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್, ಗೌರವ್ ಆನಿ ಮಾನಾ ಭರಿತ್ ಘುರ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮರ್ಜೆಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್. ದೆವಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಜಾಗೊ ಆನಿ ಮಾರೊಗ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಜೆ, ಬರೆಂ ಕುಟಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಬರಿ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ ಏಕ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂನಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ, ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್’ಯೀ ತಿ ಸೆವಾ ಲಾಭ್ತಾ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. (ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಬರ್‍ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್). ಹೆರ್ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತಯಾರಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಚ್ಛಾ ದಾಕಯ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್.

ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವರ್‍ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೆಶನ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರ್ಬೆತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಫೆಬ್ರವರಿ ಆನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಆಮಿ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ., ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಘಟನಾಂ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಆಮಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಯುವಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ತಾಂತುಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಹಾಂತುಂ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಸಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ… ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಚುನಾವಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಪೊರ್‍ವಾಂ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾಯೀ ಏಕ್-ದೋಗ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಚಲ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ‘ಸೌಹಾರ್ದತೆ’ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್-ಜಾತ್-ಭಾಷೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್‍ಯೀ ಸೌಹಾರ್ದತೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್…

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜಾಗೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ತಿಕ್ಕೆ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲಯ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಆಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ಬರ್‍ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಲಜೆ. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲೊಯೀ ಥರ್-ವ್ಯತ್ಯಾಸ್, ಸಮಸ್ಸೆ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತೊಚ್ಚ್ ಗೌರವ್ ಹೆರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ದವರುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿಂಯೀ ತೊಚ್ಚ್ ಗೌರವ್ ತಾಂಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆಂ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾ ವಿಶಿಂ..?

ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್: ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ತುಜೆರ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ರಾವಜೆ’
ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ‘2018’: ಪಯ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್, ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News