Latest News

ಫಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ; ಆನಿ ಲಿಪಿ ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಚರಿತ್ರಾ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : July 23, 2018 at 1:16 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ದರಬಸ್ತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೆ ಧಾರಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ, ಭಾಷೆಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿರುದಾಂ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊಸೊ ದುಡ್ವಾ ಐವಜ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಕ್, ಸಾಧನಾಕ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ವಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಬೋವ್ಶ್ಯಾ, ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

ಹೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಥೊಡೆಂಚ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಬರವ್ಪಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾತ್ಸಾರ್! ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ವಾ ಮಜತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ್.

ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚೊ ಮಾನ್‍ದಂಡ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನಿಗೂಢ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಕತ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಯೀ ಆಸಾ (ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್, ಜಶೆಂ ರೇಸಾಂತ್ ಧಾಂವ್ತಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ತರ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಭ್ಚೆಂಯೀ ಆಸಾ!). ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿತಾನಾ ಜೀವ್‍ಮಾನ್ ಸಾಧನ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತಾತ್, ತ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ವೆತಾತ್. ಬರೆಂಚ್.

ಸಮಾಜೆನ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮೋಲ್ ಚಡ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಣಿಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್, 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಉಲೊವ್ಪಿ, ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಶೋಧಕ್ ಆನಿ ಬಹು ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತ್, ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಫಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭೋವ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂನಿ ಊಂಚ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಫಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ತಾಣೆಂ, ಬಗಾರ್, ಸಂಶೋಧನ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲವ್ನ್, ಕೋಶ್ (ಥೆಸಾರ್) ರಚುನ್ ಭಾಷೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ನಿಧಿ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂನಿ ತಾಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಂಥ್ ಭೋವ್ ಅಮೊಲಿಕ್. ತಾಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್‍ಯೀ ಉಣ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಗಂಭೀರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂಯೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ (ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ)

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಾದ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್ (ಥೊಡೆ ತಸೊಚ್ ಅಪಾರ್ಥ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಿತ್ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್). ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಥೆಸಾರ್ ತಸಲೆ ಗ್ರಂಥ್ ರಚ್ಚೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್. ತೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಅರ್ಪಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಬಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಶಿಪಾಯ್. ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂಯೀ ಅಪ್ರತಿಮ್. ತೊ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಉಟಂವ್ಚಿಂ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್, ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾತ್, ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್. ತೊ ಖರೊಚ್ ಏಕ್ ‘ನಿಧಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್, ಸನ್ವಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್, ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿ, ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಕ್ಸ್. ಖುದ್ ಬಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ತರ್, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕಾ ಥರಾಚೊ ಸುಯೋಗ್. ಕೆದ್ನಾಂಯೀ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್, ಹೆ ದೊಗೀ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್!

ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ, ತಾಕಾ ಮಸ್ತುಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಪ್ರಯತನಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾನಾ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ಮಾತ್ರ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಠೋರ್ ಅನ್ಯಾಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ‘ಲಿಪಿ’ ಮುಖ್ಯ! ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಆಂದೋಲನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕೆದ್ನಾಂ ಪಯ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳಿ (ಗೊಂಯಾಂತ್) ತೆದ್ನಾಂ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ (ತಾಣಿಂ ತಿಕಾ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಕೆಲ್ಯಾ!) ಅಧಿಕೃತ್ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್! ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್, ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಹ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯ್, ಘಾತ್ ಆನಿ ದ್ರೋಹಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಝುಜಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಠಿಣ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಿಂವ್ಕುರೆಪಣ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಕಾರಾಂನಿ ‘ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಲಿಪಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚಿಂ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ (ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ) ಉಲಯ್ತಾನಾಯೀ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿನಾಂತ್! ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ತಾಂಕಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್, ದೈವಿಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಸಹಜ್ ಆನಿ ದೈವಿಕ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ, ತಶೆಂಚ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಜೆ. ಹೆಂ ಸತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ? ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗಜೆ, ಗರ್ವಾನ್.

ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾವ್ತಚ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ ಚಡ್ ಮಾನ್ಯತಾ, ಅರ್ಹತಾ ಮೆಳ್ಳಿ; ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಫಾಯ್ದೊ ಫಕತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ಜೊಡ್ಲೊ. ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ಆನಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾಚಿ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಅಕಾಡೆಮಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಹತಾ, ಸೌಕರ್ಯಾಂ, ದುಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತೆ ಆಸ್ಚೆ ಫಕತ್ ಥೊಡೆ, ಜೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಖಾತಾತ್, ಪುಣ್ ಭಾಷೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ! (ಧಾ ಜಣಾಂಚೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಕಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ!).

ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಚಡ್ ಕರ್ನ್, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಧಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ವಾಂಟೊ ವಾವ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಾ, ಮಾನ್ ನಾ, ಮಾನ್ಯತಾ ನಾ! ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್‍ಯೀ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಪ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಚಡ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲಾ.

ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಶತಮಾನ್’ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದರಬಸ್ತ್, ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಫಕತ್ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್! ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಫಾಯ್ದೊ ಹ್ಯಾ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾ! ಹೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ನ್ಹಯ್?!

ಮಾನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ನಾ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂಚಿ ಸವ್ಲತಾ-ಅರ್ಹತಾ. ಅನುದಾನ್, ತರ್ಜಣ್, ಹೆರ್ ಎಸೈನ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್/ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ವಾ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಫಕತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಆಸಾ, ಹಾಂಗಾ ನಾಕಾ. ತರ್ಜಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಧರ್ಚೆಂ ತರ್, ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ (ಸರ್ಕಾರಿ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ, ಮಜತೆನ್) ಕರ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಜಾತಾ. ವಾಚ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್! ಭಾಷೆಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್, ನಷ್ಟ್ ಪಳೆಯಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಯಾನ್ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಚಲಯ್ತಾತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ! ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚೆ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ರಿಗೊನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವೊದ್ದಾಡುನ್ ಆಸಾತ್ (ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದಾಖ್ಲೆ, ರುಜ್ವಾತಿ ಆಸಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್, ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ ಪಳೆವ್ನ್, ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ).

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್… ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ‘ಅರೆರೆರೆ! ಹೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕೀ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಮೂ, ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್‍ಚ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ? ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಿಪಯ್ತಾಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಚಿಂತುಂಕೀ ಪುರೊ ವಾ ಕೊಣೀ ‘ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ದಲಾಲಿ’ ತಶೆಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ (ತಾಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ).

ವ್ಹಯ್. ಹಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಸತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಧರ್ನ್ (ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎದೊಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ), 6 ಜಣಾಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ (ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಕ್) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾತ್! ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್, ಕೊಣೆಂಯ್, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತರ್, ಹ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊಯೀ ಗಜಾಲಿ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚೂಕ್, ಫಟ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಿತ್, ಆನಿ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್! ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಂತ್‍ಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್, ಕಪಟಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ.

ಯೆಸ್. ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ಡಿಕೋಸ್ತ, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ – ಹ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ? ತಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ, ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ? ತಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್‍ಮೂ!

ಹಾಂ..! ‘ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಬಿಂದು!’ ವ್ಹಯ್. ಹಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಂದುನ್ ನ್ಹಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ‘ದಿಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂ ಸತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ! (ಅಶೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ‘ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ’ ಪಾಟ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಚ್ ಏಕ್ ರೋಚಕ್ ಗಜಾಲ್!).

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆ ವಾ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗನಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿತಾಂವ್. ತೆ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಮಾನ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ, ಭಾಷೆಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. (ಆನ್ಯೇಕ್ ರೋಚಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ, ತಿ ಖಾಸ್ಗಿ ವಾ ಘುಟಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ತಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ (19 ಮ್ಹಣಸರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ (ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೋಕ್ ಕೊಣೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ಸದಾಂಚೆ ಆನಿ ಆಯೋಜಕ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ!). ಉಪ್ರಾಂತ್, ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್‍ಯೀ ತಿಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ, ವಿಪರ್ಯಾಸ್, ಕೊಣೀ ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ನಾಂತ್! ಫಕತ್ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ‘ಎಕ್ವಟ್’ ಆನಿ ‘ದೆಸ್ವಾಟ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹೆತ್ ಆಸಾ!).

ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂದುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಕ್ಷೇಪ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಹಿ ನೀತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್, ಅನ್ಯಾಯಾಚಿ, ಅಕ್ರಮಾಚಿ, ಕಾನೂನ್ ವಿರೋಧಿ. ಹೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್‍ಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುಂತ್ವಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ! ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ಲೆಂ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಂದಿನಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಂದಿನಾ, ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನಾ. ಫಕತ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮುಖ್ಯ ತಾಂಕಾಂ! ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್?

ಆನ್ಯೇಕ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗಾಂನಿ ಪುಣೀ, ಹ್ಯಾಚ್ ಅನೀತಿಕ್, ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಂಚನಾಕ್, ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ! (ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್). ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್, ನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸತಾ ಖಾತಿರ್ ತೆ ಕಮರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಝುಜ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ.

ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಣಿಂಯೀ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೃತಿ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ತಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಅನ್ಯಾಯ್ ಮುಂದರುನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ!

ತುಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಪುರಾಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ಜೊ.ಸಾ. ಅಲ್ವಾರಿಸಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಹಿತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚುನ್ ಗೆಲೆ. ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜಾನ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಬರೆ ಸಾಹಿತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಲಿಖ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಅವ್ವಲ್ (ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಜಾತಾತ್). ತಾಚ್ಯಾ 75 ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಚ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ಧರಿನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ! ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್, ಮೋಲ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ತರೀ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಲಿಮೂ? ಹೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಘಾತ್ಕಿ, ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ‘ದಲಾಲಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತಾತ್ – ಚಿಂವ್ಡಾಂ, ಹಾಡಾಂ ಸೆವುನ್! ಹಾಂ… ಹೆಯೀ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸತ್, ನೀತ್, ನ್ಯಾಯ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್, ಸಮಾನತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ಸೆರ್ಮಾಂವ್’ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಜುದಾಸ್, ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೀ ಆಸ್ತಾತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತೀ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊಯೇ!? ಬೇಷ್!!!

ಹಾಂಗಾ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್’ ಕೃತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್ ಚಡ್ ಜೊಕ್ತಿ ಕೃತಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ಕೃತಿ ಹೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಪುಣ್, ವಿಡಂಬನ್ ವಾ ಅಪಹಾಸ್ಯ್ ಪಳೆಯಾ, ಬಾ. ಮಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರಾಕ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಮೆಳನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಅರ್ಹತಾ ನಾ! ಆತಾಂ ಕಳ್ತಾ ನೆ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕಸಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಎಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂ ಚಲ್ತಾ! ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಥೊಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕರಾಳ್ ಗಜಾಲ್.

ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಎಕಾ ಮೌಲಿಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್, ಅರ್ಜ್ಯೆವಿಣೆಂ, ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ನಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ‘ಭೊಕಾಂವ್ಚೆಂ’ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ! (ಹೆರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ, ತಿ ಯೋಗ್ಯತಾ, ಅರ್ಹತಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾಂತ್!).

ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 100 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ದುಡು ವಾ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ತೆಂ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 100 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೆಂಚ್ ನ್ಯಾಯ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹೆರ್ 95 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ!? ತಶೆಂಚ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್.

ಹಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆನಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ ಮೆಳಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಅನೀತಿಚ್ಯಾ ಲಿಪಿ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹೊ ಜೊಕ್ತೊ ಕಾಳ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಾಖಣ್ತಾ.

Send your Opinion-Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್ (ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್

3 comments

 1. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್,
  ತುಜೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ; ತುಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಬರೊಚ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಾಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾವೊ ಸಯ್ತ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣರಾಂನಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ ನಾ. ಎರಿಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಝುಜ್ತಾಲೊ? ಆಮ್ಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶಾಣೆಂ ಆಸಾತ್ .ದಾವೊ ದಾಕಲ್ ಕರ‍್ನ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪೃಶಸ್ತಿ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ.
  ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಗರಿಚೆ ದಲಾಲ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜೊಡ್ಚಿ.
  ದುಸ್ರೆಂ ಮೇಟ್: ತಾಂಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪೃಶಸ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ಮಾನಯ್ ಆಸಾತ್; ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ಚಿ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಕ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸುಗೆಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಇನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ತುಂ ತಾಂಚೊ ಅಮೀಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಧೃಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ.
  ತಿಸ್ರೆಂ: ತಾಂಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ವಾ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಟೆಂಡರಾಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ರಾತಿಂಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಉಂಡ್ಯಾ ವಾಯ್ನಾಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ.
  ಚವ್ತೆಂ ಮೇಟ್: ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಗೊಂಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ‍್ಚೆ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪೃಶಸ್ತಿ ಮೆಳನಾ.
  ಆನಿ ಅಬ್ಳೆ ಪೃಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ತಾ.
  ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೃಶಸ್ತಿ ಜಾಯ್ ತರ್, ವ್ಹಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚಿಂ. ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಝುಜ್, ವ್ಯಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ಚೊ ನ್ಹಯ್.
  ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಆಸಾಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರಿನಾಕಾ.

 2. ಭಾರಿಚ್ ಬರೆ೦, ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನ್; ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ೦ ಚೆಪೆ೦ಉಕಲ್ತಾ೦. ಹೆ೦ ಝುಜ್, ಹಾ೦ಗಾಚ್ ರಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ; ಮುಖಾರು೦ ಜಯ್ತಾ ದಿಶೆನ್!

 3. ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಭಾಗಿಪೂತ್.
  ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಭಾಷೆಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ದಿಲಾಂ.
  ತಾಣೆಂ ಕನ್ನಡ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಷೆಚೊ ಬೊರೋ ವುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಷೆಕ್ ವುಂಚ್ಯೆಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಚಡಯ್ಲಾಂ ಆಮಿ ಆಸಲ್ಯಾ ವಿದ್ವಾನಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆ ಚೆಂ ಆಪರುಮೀತ್ ಥಿಕ್ ತಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಬೊಸೊನ್ ನಮಾನ್ ಕರಿಜಯ್.
  ದೇವಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆಸಲೊ ಬುದ್ವೋಂತ್ ಮುನಿಸ್ ದಿಲ್ಯ್ಲಾಕ್ ಆಮಿಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾಜಯ್.
  ಸಮೇಸ್ತ್ ತಾಕಾ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News