Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 2: ಕನ್ಫೆಶನ್ ರೂಮಾಂತ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಕುಮ್ಸಾರ್!

ಬಾಲ್ತಜಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

Posted on : July 21, 2018 at 7:42 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ (Disclaimer): ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಬರಪ್. ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್. ಹಾಂತುಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಪಾತ್ರ್, ಉತ್ರಾಂ, ಘಡಿತಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವಾ ವರ್ಣನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ ಜಿವಂತ್ ವಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಹಾಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬೋರಿಂಗ್, ದೆಕುನ್ ವಾಚುನ್ ಹಾಸೊನ್ ಸೊಡಾ.

ಭಾರೀ ಸಂತೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಸಂತೊಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಖುಷೆಕ್ ಗಡ್ ಮೇರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗೌರವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್‍ಗೀ, ಪಾಕಾಟ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್‍ಚ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 2 ಸೀಸನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 1 ಸೀಸನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಚಾರ್ ದೀವ್ನ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಶೀದಾ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ! ನಿರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಪೆದಂಬು ಉಲವ್ನ್ ಅಪಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಇಂಟರ್’ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಟೈಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಟಿವಿ420’ನ್ ಪರತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಪುಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆ, ಫಾಮಾದ್ ಥೊಡೆ ತರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ. ನವೆ ನವೆ ಜಣ್‍ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಲೆ.

ನಿರೂಪಕಾನ್, “ಆಯ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ – ಕೇಡಿ ತಿಗುರ್ ಯಾನೆ ಲದ್ದಿ ತಿಗುರ್ ಯಾನೆ ಮೊಸ್ರಿ ದೊತೊರ್! ಸಬಾರ್ ನಾಂವಾಂನಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ‘ಎಂಪ್ಟಿ’ ಕಲಾಕಾರ್ ಹೊ! ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ತಾಕಾ ನಂಜೆಲಾ, ಮೊಸ್ರಾಳೊ, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಭೋವ್ ವಂಡರ್’ಫುಲ್! ಆಮ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್, ಸುಸ್ವಾಗತ್!” ಮ್ಹಣ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಅಸಲೊ ಗೌರವ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಚಿಂತುಂನ್‍ಂಚ್ ‘ಕೇಡಿ ತಿಗುರ್’ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸಾನ್ ತಿಗುರಾಕ್ ಕನ್ಫೆಶನ್ ರೂಮಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಗುರಾಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ದೆಕುನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್‍ಶೆಂ ತೊ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. “ಆತಾಂ ತುಕಾ ತುವೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಾಧನಾಂ’ ವಿಶಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್. ತುಜಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ತುವೆಂ ಉಚಾರಿಜೆ. ತುಕಾ 30 ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ… ಬುದ್ವಂತ್…” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ. “ರಾವ್, ರಾವ್! ತುಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲ್ತೆಲಿ. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂ, ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಸಾಂಗಜೆ. ಕುಮ್ಕೆಕ್ ತುಕಾ ತುಜೆ ತಸಲೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ದಿತಾಂ. ತೊ ಸರ್ಪ್ರೈಜ್ ವಿಸಿಟರ್. ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಫಟ್ ಉಲಯ್ಶಿ ತರ್ ಚತ್ರಾಯ್, ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

‘ತಿಗುರ್’ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಮತಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ – ‘ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣ್‍ಂಚ್ ಚಡ್. ಬರ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ವಾಯ್ಟ್ ಚಡ್. ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ – ಫಟಿ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿ ತಾಕಾ. ತರ್ ಆತಾಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನವೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಗೀ ಹುಂಕ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತೋಂಡ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಗೀ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್! ತಕ್ಲಿ ಮುಖಾರ್ ವೊಡ್ಡುನ್ ಬಾಗ್ಗೊನ್‍ಶೆಂ ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೊ ಕೋಣ್ ಕುಂಟ ಪಾಸ್ಕು ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತಿಗುರ್. ಆಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಶಿನ್ ಹಿಶಿನ್ ಚೊರ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟುನ್‍ಶೆಂ ತಿಗುರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಥಂಯ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್!” ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸಾಚೆಂ. ತೊ ಘಣ್ಗಣಿತ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಪ್ಲೊ ನವೊ ಸಯ್ರೊ. ತಿಗುರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕದೆಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಪರತ್ ತಿಶಿನ್ ಹಿಶಿನ್ ಕುಂಯ್ಕಾಪರಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ತುಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚ್ಚಿ. ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗ್ರುತ್…” ತಾಳೊ ಸಾದ್ಲೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸಾಚೊ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದೂತ್‍ಗೀ ವಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ. ಬೆಲ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ.

ತಿಗುರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಯೆಂ… ತೂಂ…?” ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಗೊತ್ತುನಾಂಗೀ ತುಕಾ? ಪ್ರಬುದ್ಧ..!” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಪುನೆಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್.

“ಕಾಲೆಂ… ಬುದ್ಧ?” ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ತಿಗುರ್.

“ಬುದ್ಧ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ‘ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮೂಸೆಲ’ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಕಂತ್ರಿ ನಂಜೆಲ ಯಾನೆ ಪಿರ್ಕಿ ಬಿಂಡೊ ಅಂಡೆಲೊರ್!”

ತಿಗುರಾಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ಕಿತೆಂಗೀ ಝಳ್ಕಲೆಂ ತಾಕಾ. “ಹಾಂ! ತುಂಯೀ ಫೇಮಸ್ ನಂಜೆಲ! ಕಳ್ಳೆಂ, ಕಳ್ಳೆಂ. ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಮೊಸ್ರಾಳೊ..!”

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಣ್ಯಾಚೊಗೀ. ತುಜೆ ತಿತ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುಂಟ.

“ತುಂ ಅಂಡೆಲೊರ್‍ಚೊ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಜಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್‍ಗಿ? ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಭಾರೀ ಮುಖಾರ್..!”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೈರನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಡ್ಗಡ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ – “ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಚಾರುಂಕ್. ಚತ್ರಾಯ್!” – ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಿಗ್‍ಬಾಸ್.

ದೊಗೀ ಚುಪ್ ಜಾಲೆ. ಸೀನಿಯರ್ ತಿಗುರ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್… ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗಲೊ. ಮೂಸೆಲ ದೊಳೆ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ!” ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಲೊ ತಿಗುರ್. “ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಮೊಸ್ರಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಸ್ರಿ ಪುರಾಣ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಹೆರಾಂನಿ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ…” ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, “ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ! ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾಕೀ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ಮೊಸ್ರಾಂತ್ ಉಣೊಂ ನಾ! ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಹೆರಾಂನಿ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್ ತ್ಯಾ ‘ಕೇಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ನ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಫಸ್ಟ್..!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮೂಸೆಲ.

“ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ವ್ಹಯ್ಗೀ? ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್ಲೊಯ್ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆರ್? ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?” ತಿಗುರಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವ್ ನಂಜ್ಯಾಳೊಂ. ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸರ್ಸರಿತ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್’ಯೀ ಕೆಲೊ. ಕಾರಣಾಂ ಸಬಾರ್. ಏಕ್ ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತೆ ಯುವಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಶೈನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಾಳ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಲೆಂ. ಸಿನೆಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಲಾಗಿಂ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟುನ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕಮಿಶನರ್ ನೆಂ, ದೆಕುನ್…”

ಮೂಸೆಲಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಿಗುರಾನ್ ಮಧೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಕಮಿಶನರ್! ಖಂಚೊ ಕಮಿಶನರ್? ತುಂ ಕೆದಾಳಾ ಕಮಿಶನರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್..?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಿಗುರ್.

“ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ! ಹಾಂವ್ ಕಮಿಶನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಏಜೆಂಟ್ ನೆ, ದೆಕುನ್ ಕಮಿಶನರ್ ಮ್ಹಳೆಂ! ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ! ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ‘ಕಲೆಕ್ಷನ್’ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂತುಂ ಕಮಿಶನ್ ದಿತಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲೆಂ ಮೂಸೆಲಾನ್.

“ಹ್ಹೊ, ಹ್ಹೊ! ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತುಂ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿಂತ್ಪಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಿಗುರ್, ಮತಿಂತ್ ‘ಪ್ರಬುದ್ಧ ಖಂಯ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ, ನಂಜ್ಯಾಳೊ. ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಾಗ್ತಲೊ!’ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಟಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕುಂಟನಿಗೆ ಎಂಟು ಬುದ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಂಜ್ಯಾಳೊಂ! ತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಡ್ ಎಮೌಂಟ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಗರಂ ಜಾವ್ನ್, ‘ಅಳೆ, ತುಜ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಧಾರಾಳ್ ದುಡು ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ರಿಲೀಸ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ದಿತಾನಾ ಚಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಧರ್ ಹೆ ಪೈಶೆ, ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲೊ, ಆಕ್ಮಾನ್‍ಯೀ ಜಾಲೊ. ಕ್ರೋಧಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊಂ. ಚಡ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಮಿಶನ್ ಚಡ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲೊ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಾಂಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ತೆಂಯೀ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಯೆಟುನ್, ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ಮೊಸ್ರಾಳ್ಯಾಂನಿಯೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಶೈಲೆರ್ ಗಾಳಿ ಸೊವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಖೆಂಡುನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಲದಿನ್ ಸಾಂಗೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೊ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಮೂಸೆಲ.

“ತುವೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಶೊಟ್ ಕರ್ನ್ ತುಜಿ ‘ಸ್ತುತಿ’ ಕೆಲ್ಲಿಯೀ ಆಸಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಲೊನಾಂಮೂ? ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊಮೂ..!” ತಿಗುರ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ.

ತೋಂಡ್ ಆಮ್ಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರುನ್ ಮೂಸೆಲ, “ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಮೊಸೊರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆಮಿ ನಂಜಾಳ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಲೊಕಾನ್ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಕಳೊನ್ ಟೊಕಿಸಾಂಕ್ ವೆಚೆಂಗೀ! ಛೆ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಂತ್ ಖರ್ಲಿಲೆ.

“ತೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯ್ಕ್. ಹಾಂವ್ ಫೇಮಸ್ ‘ಎಂಪ್ಟಿ’ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಕೊಗುಳೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ, ವೋ ತೊ ಬಜೀ ಸುಮಾರ್ ಕಲಾಯ್‍ಗಾರ್ ‘ಬೊಲ್ಲಾ’ ಶೈನ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ವೊರೊಡ್ ಆಯ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ಆಡ್‍ಪಾಂಯ್ ಘಾಲೊ ತರೀ ತೆಂ ವರ್ಕವ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ! ಬೊಲ್ಲಾ ಶೈನ್ ಜಾಲೊ, ಕಲಾಯ್ ಕಾಡ್ನ್‍ಂಚ್ ರೈಸಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲೊಂ” ಹಾತ್ ಬಿಗ್ದುನ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ ತಿಗುರಾನ್.

“ವ್ಹಯ್ಗೀ? ತುಂಚ್‍ಗೀ ತೊ ಮೊಸ್ರಾಳೊ? ದೆಕುನ್‍ಂಚ್‍ಗೀ ಕೊಗುಳೆನ್ ಮೊಸ್ರಾಚೆರ್’ಚ್ ಗೀತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ?” ವಿಚಾರಿ ಮೂಸೆಲ, ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್.

“ಮೊಸೊರ್..! ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ತೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ! ತುವೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ದಿಲೊಯಿಚ್ಚ್‍ಮೂ. ತೊ… ತೊ ಹರಾಮಿ ‘ಬಾಬ್’ ಆಸಾ ಪಳೆ… ತಾಚ್ಯೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ. ತೊ ಮೊಸ್ರಾಳೊ. ತಾಣೆಂ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆರ್ ಕೊಗುಳೆನ್ ಪದ್ ಘಡ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆರ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಸ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ!” ತಿಗುರ್ ಗರಂ ಜಾಲೊ.

“ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್ ತುವೆಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್‍ನೇ, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸಭೆರ್? ತುಜೊ ಮೊಸೊರ್ ನಿಂವೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ..?” ಮುಗ್ಧ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿನ್.

ತಿಗುರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಹಿಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಕರ್ನ್, ಹಾತ್ ಘಸ್ಟುನ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. “ತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಿಂವ್ಚೊನಾ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ತೊ ಅನ್ನಾಡಿ! ತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗನ್ ತರ್…” ತಿಗುರಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಚತ್ರಾಯೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ತೊ. “ಹ್ಹಾಂ… ಕಳ್ಳೆಂ. ಸೊರ್ರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ನಾಂ. ಸೊರ್ರಿ!” ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗಲೊ ತೊ.

ಮೂಸೆಲಾಯೀ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲೊ. ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ಖಬ್ರೊ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾಯೀ ಖುಷಿ. ಪುಣ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲೊ.

“ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಥ್ರಿಲ್ ಜಾಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಥ್ರಿಲ್! ದೆಕುನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ‘ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಸ್ರಾಳೊ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಷೆಕ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಸಂದರ್ಭ್ ಯೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ‘ಬಾಬ್’ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾ. ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ತ್ರಾಸ್ ನಾ, ಭ್ಯೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಂಜ್ಯಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್‍ಚ್ಚ್ ಉದೆಲಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಫಟ್ಕಿರ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ನಿಂದಾ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‍ಹನನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಇತ್ಲೆಂಗೀ ತಾಂಕಾಂ ‘ಗೋಬೆಲ್ಸ್’ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೆರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾ..!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಿಗುರ್.

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಶೆಂಚ್! ತೆ ಇತ್ಲೆ ಊಂಚ್ ರಿತಿನ್ ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್, ಫಟಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್… ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯೀ ಆಸಾ. ತೆಂ ಆಸೊಂ. ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ‘ನಿರ್ವಾಹಕ್’ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್!” ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರಿ ಮೂಸೆಲ.

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ! ತುಕಾಯೀ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ ತೆಂ? ಹಾಂವ್ ಕಸೊಯೀ ಮೊಸ್ರಿ ಮೂ, ತೊ ಕಠಿಣ್ ಹಟ್ಟಿ. ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಟ್ಟಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಸುಂಕಾಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಶೈನ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ಮೆಳನಾ. ದೆಕುನ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲೆ. ತಾಕಾ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೇಂ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಫಸ್ಲೊಂ. ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಕಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಫ್ಲಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ‘ತಯಾರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ” ತಿಗುರ್ ಉರ್ಬೆನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತುಜೆಂಚ್ ಕೊಚ್ಚಿತಾಯ್, ತುಕಾಚ್ ಫುಗಾರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಯ್ ನೆ? ಕೊಗುಳೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾಯ್. ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತುಂ ಫಕತ್ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಶಿವಾಯ್ ತುಜೆವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್..!?” ಮೂಸೆಲಾ ನಂಜ್ಯಾಳಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ವ್ಹಯ್! ಫಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲಿತ್. ಕೊಗುಳೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾಯೆ? ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಮೆಳಜೆ ನೆ, ದೆಕುನ್ ಭಾಟಿ ಧರ್ಚಿ! ಹಾಂವೆಂ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಆನಿ ಬಾಬಾಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜವ್ನ್, ತುಟಾಫುಟ್ ಕರವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಿತಾಪತಿ. ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಗವ್ನ್ ಘಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬಾಬಾಚೆರ್ ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಬರೇಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಾಚೆರ್ ನಾನಾಂತೆ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊಯೀ ಶೈನ್ ಜಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ, ಸಾಧನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಮೊಸ್ರಾಚಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾಂ..! ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೀ ಬಿರುದ್‍ಗೀ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಶರಣ್ ಜಾತೊಂ..!” ತಿಗುರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಮೂಟ್ ಬಿಗ್ದುನ್.

ಮೂಸೆಲಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಝಳ್ಕಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್, “ತೆಂ ವ್ಹಯ್. ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ಬಾಬಾಚೆರ್ ತುಜೊ ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಿಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತುಂಚ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ನೆ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗೊನ್? ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ವಚೊನ್ ತಂಗಣೆ ಮಂಗಣೆ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರಲೊಯ್ಗೀ? ತೆದಾಳಾ ತುಜೊ ರಾಗ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ? ತಾಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್, ನಿಂದಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರಲೆಂ ಕಶೆಂ? ತುಕಾ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್, ಲಜ್ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾಂಗೀ ಲಜ್ಮಾಂಡ್ಯಾ..?!” ಪ್ರಬುದ್ಧ್‍ಪಣಿಂ ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲಯ್ಲೊ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಮೂಸೆಲ.

ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳೆಚ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊ ತಿಗುರ್. ಕಾಲುಬುಲು ಜಾವ್ನ್, ಹಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಿಶಿನ್ ಹಿಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳುನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆವ್ತಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ, ಅಶೆಂ ಕೊಣೀ ವಿಚಾರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಮ್. ಜಾಪ್ ದೀಜೆಚ್ಚ್!

“ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ! ಯೆಂ… ತೆಂ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ವಚೊನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಹುಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ತರ್? ದೆಕುನ್ ಲೋವ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್. ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್. ಭಿಂಯಾನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೌರವ್, ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಂಪದ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಿಳ್ಳೆ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಫುಡಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಪ್ಣೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ವೆದಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ…” ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲದ್ದಿ ತಿಗುರ್.

“ಛೆಕ್! ಲಜ್ಮಾಂಡ್ಯಾ. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‍ಯೀ ನಾ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್‍ಯೀ ನಾ, ಕಿತೆಂಯೀ ನಾ. ಪಿಸಾಂಟಾ! ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ತರೀ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಲೊನಾಂಯ್! ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ನಂಜ್ಯೊಚ್ ವೊಂಕ್ಲೊಯ್ ನೆ ಅನುಪ್ಕಾರ್ಯಾ?” ರಾಗಾನ್ ಖಡ್ಕಡ್ಲೊ ಮೂಸೆಲ. ತಿಗುರ್ ಇತ್ಲೊಯೀ ‘ಚಾಲಾಕಿ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಉತ್ಸಾಹ್ ಸಗ್ಳೊ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೊ ತಿಗುರಾಚೊ. “ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಲ್ಮಾ ಗೂಣ್ ಪಳೆ. ಹಗೆಂ ಕಾಡ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ತಾಂಯೇ. ದೆಕುನ್ ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್ಲೊಂ, ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ! ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಬಾಬಾಕ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಂ, ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿಚ್ ಸಾಂಪ್ಡಲೆ. ತಾಂಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮೊಸೊರ್, ನಂಜಿ ವೊಂಕೊಂಕ್ ವೆದಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಥಂಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆದಿ ಫಾವೊ ಕೆಲಿ, ಪುಣ್ ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಲಿ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ…” ದೀಷ್ಟ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತಿಗುರ್. ತೊಂಡಾರ್ ವಿಷಾದ್ ಭಾವ್ ನಿಶೆತಾಲೊ.

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ತುವೆಂ ತುಜಿಚ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲಿಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿಯೀ. ಆನಿ ತುಮಿ ಎಕಾಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ಲೆ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸುಣ್ಯಾಂಪರಿಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥುಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್!” ಮೂಸೆಲ ಪರತ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಂಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮೊಸ್ರಾಕ್ ವಕತ್ ನಾ ಪಳೆ! ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಠಿಣ್ ಜಖಮ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಖುಬಾಳ್ಳೆ. ಹಾಂವ್ ಬಾಬಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಹಿರಂಗ್‍ಪಣಿಂ ನಾಗ್ಡೊ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಫಾತರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉಡಯ್ಲೆ. ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಪುರ್ತೊ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ವೊಟ್ರಾಶಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಬರ್ಕತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತಶೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಬುರ್ಶೆಂಪಣ್ ಸಂಸಾರಾಕೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ…” ತಿಗುರ್ ನಿರಾಸ್ಪಣಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಮೂಸೆಲಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. “ಜಾಯ್ಜೆ ತುಕಾ. ನ್ಹಯ್, ತುಂ ಏಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚೊ ಮನಿಸ್? ಆದಿಂ ತುಂ ತ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಯೆಟ್ತಾಲೊಯ್, ಘರ್ಜತಾಲೊಯ್, ಘುರ್ಕಿತಾಲೊಯ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಬಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಯ್. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಕರ್ಮಾಂನಿ ತುಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಯ್. ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ವರ್ಣಿತೊಯ್, ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತೊಯ್! ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೀ ಆಪ್ಣಾಯ್ತೊಯ್! ಚಾನ್ಸ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ತುಂ ಪೋರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್ಲೊಯ್? ಬಹಿರಂಗ್ ವೆದಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ನಮೂನೆರ್ ನಂಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿಯ್? ತಶೆಂ ತರ್, ತುಂ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಬಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್? ತೆದಾಳಾ ತುಕಾ ತೊ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೊ ದಿಸ್ಲೊ? ತುಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಸಾಯ್ಬಾ? ತುಕಾ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಝುಜಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೆಂ ಕೊಲರ್ ಧರ್ನ್ ಆದ್ಲೊ ರಾಗ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜರ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ, ಧೊಸ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಚೆಂ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ತೆದಾಳಾಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಯ್? ನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಝುಜೊಂಕ್ ನಾಂಯ್? ಪೋರ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ನೆ, ತೆದ್ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಲವ್ನ್ ವಾ ಝಗ್ಡೊನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲೆಂ ನಾಂಯ್? ಸಂಸಾರಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫಟಯ್ತಾಯ್ ನೆ? ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾನಾಯಿಲ್ಲೊ ತುಂ ತಾಚೆಚ್‍ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ದೋಸ್ತಿ ಕೆಲಿಯ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಆನಿ ತಾಕಾ ಧುಂಪಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್. ನ್ಹಯ್, ತುಜಿ ಅವಸ್ಥಾ ಕಸಲಿ? ತಕ್ಲಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ತುಜಿ? ತುಕಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಲ್ಯೊ. ತುಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಅಸ್ಸಲ್ ಠಕ್ಕಿ ಮನಿಸ್..!” ಅಸಮಾಧಾನಿ ಸವಾಲಾಂಚೊ ಭೊರೊಚ್ ಸುಟಯ್ಲೊ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಮೂಸೆಲಾನ್. ತಿಗುರಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬಲ್ ಗೇಮಾ ವರ್ವಿಂ ತೊಯೀ ಇರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಿಗುರ್ ಪುರ್ತೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ. “ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಹಾಂವ್ ಮೊಸ್ರಾಚಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪಳೆ. ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಫಟಿ ಗಜಾಲಿ ಗುಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಕಲ್ಪಿತ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲೆ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಖ್ಯ. ದೆಕುನ್ ಚಿಂವ್ಡಾಂ ಪುಣೀ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಬಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಟಿ ಧರ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಲ್ತಡಿ ಎಕಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹಾಂವ್ ಡೊಂಬರಾಟ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಶಾಣೊ ದೆಕುನ್ ಮಣಯ್ ಘಾಲಿಚ್ಚ್. ತೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಪುಸ್ಕಾಟ್ ಚಿಂವ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಹಾಡಾಂ ಚಡ್ ರುಚಿಕ್. ಹಾಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜಿ ನಿಷ್ಠಾ ಬದ್ಲಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಬೆರ್ಚಪ್ಪಪರಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೆ ‘ಕಸಲೆಂ ಪರ್ಫೊರ್ಮೆನ್ಸ್, ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ!’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜೆ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ” ಸಂತೃಪ್ತೆನ್ ಪೋಟ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಿಗುರ್.

“ತರ್ ತುಂ ತುಕಾ ಉಷ್ಟೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ ಸರ್ಶಿನ್ ವೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಥೂ ತುಜ್ಯಾ ಸುರ್ಪಾಕ್. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕೇಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕರೆಕ್ಟ್! ತುಜ್ಯಾಕೀ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ನಂಜಿ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೆಪರಿಂ ಕಂತ್ರಿ ಕಾಮಾಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಂ…” ಮೂಸೆಲಾ ತಿಕ್ಕೆ ನರ್ವಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಥೂ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾ… ತುಂ ಮಾಗೊಂಕ್‍ಚ್ ಸಯ್ ಭಿಂವ್ಕುರ್ಯಾ. ತುಜ್ಯಾಕೀ ಹಾಂವ್ ಕಸಲೊ ವೀರ್ ಆನಿ ಧೀರ್ ಪಳೆ. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಖೆಂಡ್ತಾಂ, ಮಾನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ, ನಿಂದಾ ಕರ್ತಾಂ. ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಖೊಟ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸತಾಂ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಫಟ್ಟಿಂಗಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಾಂ… ಹಾಂವ್ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಮೊಸ್ರಾಳೊ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಂಜ್ಯಾಳೊ… ತುಜೆರ್‍ಯೀ ವೊಂಕ್ತಾಂ… ಜಾಗ್ರುತ್!” ಮ್ಹಣ್ಮುನೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೊ ಕೇಡಿ ತಿಗುರ್.

* * * * *

ಧೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೇವ್ನ್ ಈಸಿಚೆರಾರ್ ಪಡೊನ್ ನೀದ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಘೊವ್ ತೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್. ಸ್ವಪ್ಣೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಘೊವ್ ಹಾತ್ ಬಿಜಾವ್ನ್, ಪಾಯ್ ಧಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಮುನೊಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹುನ್ ಚ್ಹಾಯೆಚೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಹಾಡ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಟಿಪಾಯ್ಚೆರ್ ದವರುಂಕೀ ಘೊವಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡುಂಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ ಕೇಡಿ!

ಆಪುಣ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಯೆತಲೊಂ, ಫಾಮಾದ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಪ್ಣೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಗುರ್, ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಆಪುಣ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ನಿರಾಸ್ಲೊ. ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಸ್ವಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ, ನಾ ತರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಂ. ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕುಸ್ಡೊಂ, ಮೊಸ್ರಾಳೊ, ನಂಜ್ಯಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆ ಮುಖಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ್ ಭೊಗ್ಲೊ ತರೀ ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ಹ್ರೇಂ… ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸಾಕ್ ಯೆಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್. ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರಪ್. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್ ದಾದೊಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಸದಾಂಯ್ ಪರ್ನೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೋಕ್ – ಏಕ್ ಅಧಿಕ್, ಉತ್ತೀಮ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಸಂಗ್ – ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಮೆಡಿ!

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. ಹಾಸೊಂನ್ ಹಾಸೊಂನ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಮೊಸೊರ್ ಬೊರ್ಲೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News