Latest News

FIFA World Cup: ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅದ್ಭುತ್ ಗಜಾಲಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : December 9, 2022 at 8:42 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

World Cup Football!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ತಾಪ್!!! ವ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸ್ಚೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಕ್. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಹಾ ಖೆಳಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ FIFA World Cup. ಸರ್ವ್ ಖೆಳಾಂಚೆಂ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಫುಟ್‍ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಕ್ರೇಜ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಝುಜ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಖೆಳಾ ವರ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಪಿಶಿ ಕ್ರೇಜ್ ಝಗ್ಡೆಂ-ಅನಾಚಾರಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಾಂತ್ ತರೀ ಫುಟ್‍ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾವಿಸಾವೆಂ (22ವೆಂ) ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಫುಟ್ಬಾಲಾಚಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ FIFA ಹೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಕತಾರಾಂತ್, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅರ್ಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್, ಹೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಏಷ್ಯಾಂತ್ 2002 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೆಂ.

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಸಂಪೊನ್, ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಚಲ್ತೆಲಿಂ. ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಚೊ ನೀಜ್ ತಾಪ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಟೀಮಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಾತ್ ದೇಶಾಂಚಿಂ ಟೀಮಾಂ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ಲಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಲೀಗ್ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾ. ಖೆಳಾಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾಕೌಟ್

ತುಮಿ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ತರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನವಿಚ್! ವ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. ಫುಟ್ಬಾಲಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಹಿ. (ಹಾಕಿಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ಆಸಾ). ವ್ಹಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂನಿ ಲೀಗ್ ಆನಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಚಾಂಕ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.

ಫುಟ್‍ಬಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಖೆಳ್. ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಖೆಳಯ್ತಾತ್. ಫುಟ್‍ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಕ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕೇಕಾ ಖಂಡಾಂತ್ ವಿಭಾಗ್ ರಚುನ್ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಯಾಚಾಂ (ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್) ಖೆಳವ್ನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಕ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ. 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇಟಲಿ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಿತ್ಲೊ ಕಠಿಣ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಹಿ ತಾಕತ್ ಫುಟ್‍ಬಾಲಾಚಿ. (ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಹತಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆಕೀ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೋವ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ, ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ತಾತ್.)

ಅಶೆಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಾ. ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಡ್ರಾ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಗ್ರೂಪ್ ಕರ್ನ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಖೆಳಯ್ತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಂತ್ 4 ಟೀಮಾಂಚೆ 8 ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟುಕ್ 32 ಟೀಮಾಂ. ಅಶೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಕ್ FINALS ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೀಗ್ ಹಂತಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖೆಳ್ಚೆಂ, ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ 32 ಟೀಮಾಂನಿ 16 ಟೀಮಾಂ ಉತ್ತೀರ್ಣ್, 16 ಔಟ್ ಜಾತಾತ್.

ನಾಕೌಟಾಂತ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ತಾಂತುಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಫೈನಲ್. ಫೈನಲಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟೀಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾತಾ. ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಫೈನಲಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳಯ್ತಾತ್. ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ Bronze ಮೆಡಲ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಲೀಗ್ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಟೀಮಾಕ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಫೆರ್ಗೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೋರ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಟೀಮಾಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಟೀಮಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ತೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ಬಹುಮಾನ್, ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್.

ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚಾಂನಿ ನಿಗದಿತ್ ವೆಳಾಚೊ ಖೆಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ 45 ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಆವ್ದ್ಯೊ. ಮಧೆಂ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಬ್ರೇಕ್. ಇಂಜುರಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊನೀ ಆವ್ದೆಂಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಥೊಡಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಘುಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ಗೋಲ್ ಅಂತರ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲೊ ಅಪಾಯ್ ಚಡ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 90 ಮಿನುಟ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಫೈನಲ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಕ್, ಡ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಡ್ರಾ, ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ವಣಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಲೆಂ. ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ 3 ಅಂಕ್, ಡ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂಕೀ 1 ಅಂಕ್, ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 0 ಅಂಕ್ (ಆದಿಂ, ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ 2 ಅಂಕ್ ದಿತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 3 ಅಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ).

ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ

ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಾರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೇಜೆಚ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಆಸಾಚ್. ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ವೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಠಿಣ್ ಆಸ್ತಾ. ನಿಗದಿತ್ ಆವ್ದೆರ್ (45+45 ಮಿನುಟಾಂನಿ) ಜರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಖೆಳಜೆ. ಹಾಚಿ ಆವ್ದಿ 15+15 ಮಿನುಟಾಂ. ತಾಕಾ Extra Time ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಯಾಚಾಕ್ 90+30 ಒಟ್ಟುಕ್ 120 ಮಿನುಟಾಂ ಲಾಭ್ತಾತ್.

ಹಾಂತುಂಯೀ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಬದ್ಲಾವಣ್/ಚರಿತ್ರಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ! ಆತಾಂ ತಿ ನಾ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವೆಗಿಂಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆವ್ದೆಕ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಲಾಂಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಭೊರ್ ಪಡ್ತಾ, ಪುರಾಸಣ್ ಅನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಉದೆತಾತ್ ದೆಕುನ್, ಎಕ್ಟ್ರಾ ಟೈಮಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ ಗೋಲ್ ಮಾರ್ತಾ ತೆಚ್ ಜಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಮ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಲಾಕ್ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳಾಚೊ ನೀಜ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆವಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕ್ಷೇಪ್, ವಿರೋಧ್ ಉದೆಲೊ. ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ನಿಮಯ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆತಾಂ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಆವ್ದೆಂತ್‍ಯೀ ಡ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಕಜೆಚ್ ನ್ಹಯ್ವೇ. ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಅಧಿಕೃತ್ ಆವ್ದೆಂನಿ ಡ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್’ ಖೆಳಯ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಖೆಳಾಂತ್ ನಾ. ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಂಯೀ ಸಮಾಸಮ್ ಗೋಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆದ್ನಾಂ ‘ಸಡನ್ ಡೆತ್’ ನಿಯಮ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೊ ಗೋಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಲೆಂ, ತೆ ಜಿಕ್ತಾತ್. ದುಸ್ರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. (ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಂತ್ ಪೋರ್ ದೋನ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಕ್ರೊವೇಶಿಯಾನ್ ಜಪಾನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಮೊರೊಕ್ಕೊನ್ ಸ್ಪೇನಾಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ಲಿ).

ಅಶೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವೆಳಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಬ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪ್ಚೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್ತಾತ್. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಪುರೊ ಜಾತಾ, ವೊಳ್ತಾ. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಚಿಂತಾ! ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಧಾಂವೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಜೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್.

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?

ತುಮಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಘರ್ಷಣ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಪಡಂವ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಟೊಂಚೆಂ, ಧೊಸ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಬಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಸ್. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಠಿಣ್ ನಿಯಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿತಾತ್.

ಪುಣ್ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಸಾ (ಧವ್ಯಾ ಲೈನಿಚೊ ಬಾಕ್ಸ್), ತಿ ಏರಿಯಾ ಭೋವ್ ಸೂಕ್ಷಿಮ್. ಥಂಯ್ ಜರ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಟೀಮಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾರೆಕಾರ್! ತಿಚ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ತಸಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ತಾ.

ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೆಫ್ರಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಟೀಮಾಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದಿತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರಾನ್, ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾಲ್ ಮಾರುಂಕ್. ಗೋಲ್ ಕೀಪರಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕಿನ್ ಬಾಲ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವ್, ನಾ ತರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಗೋಲ್ ಪಡ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ವರ್ವಿಂಚ್ ಗೋಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೀಮಾಂ ಜಿಕ್ತಾತ್. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದೀವ್ನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲಿಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಂತ್ ಗೋಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಿಫಲ್ ಜಾತಾತ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಶೆಂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಥೊಡೆ ಲೆಕಾ ವರ್ತೊ ಅವ್ತಾರ್ (ನಟನ್) ಕರ್ತಾತ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಧಡ್ಬಡ್ತಾತ್. ಮೈದಾನಾರ್ ಫ್ರೀಕಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕೀ ಅಶೆಂ ನಾಟಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತೆ ವರ್ವಿಂ, ರೆಫ್ರಿಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಅಸಲಿಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಿಯಮಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಕ್ಯಾಮರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಗಜಾಲಿಯೀ ಆಜ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾತ್.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಝುಜ್

ತುಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಚ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಂಥಾಟ್ ಜೋರ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಯಾಚಾಂನಿ ಸಲ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಟೀಮಾಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆವ್ದೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರೀ, ತಾಂಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಶೆವಟ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜೀಕ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್!

ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ. ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಕ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಟೀಮಾಂ ಚಡಾವತ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಠಿಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಟೀಮಾಂಚೆರ್ ಗೊಲಿಯಾತಾಪರಿಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ನ್ ಗೋಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಗೋಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಟೀಮಾಂಯೀ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಂನಿ ಗೋಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಷ್ಟತಾತ್, ಸಂಘರ್ಷ್ ಕರ್ತಾತ್. ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್ ದೆಕುನ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗೋಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಟೀಮಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನೆಗಾರ್ತಾತ್.

ತೆದ್ನಾಂ ಥೊಡಿಂ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಹಾಫ್ ಟೈಮಾಂತ್ ಗೋಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮುಗ್ದತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಠಿಣ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಥ್ರಿಲ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆವ್ದಿ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ಟೀಮಾನ್ ಏಕ್ ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಲೊ ತರ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ!

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆವ್ದೆಕ್ ವೆತಾ. ‘ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಚಾಂನಿ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್, ಆನಿ ತಶೆಂ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಟೀಮಾಚಿ ಜೀಕ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಝುಜ್‍ಚ್ ಚಲ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್.

ಚಡಾವತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆವ್ದೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಂಪನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಕ್ ವೆತಾತ್. ತಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಡಾಂವ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ಗೋಲ್ (ಶೆವಟ್) ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಟೀಮಾನ್ ಏಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಮುಖಾರ್ ಸರನಾಂತ್. ಪುಣ್, ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್.

ನಿಗದಿತ್ ಆವ್ದೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಯಾಚಾಂನಿ ದೊನೀ ಟೀಮಾಂ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1-1 ವಾ 2-2 ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಜರ್ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಏಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಗೋಲ್ ಮಾರುನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲಿಂ ಟೀಮಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂತ್. ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಸಮಾಸಮ್ ಕರುಂಕ್ ಝುಜ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಚಾಂನಿಂಚ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಝುಜ್ ಚಲ್ತಾ. ಆನಿ ಗೋಲ್ ಅಂತರ್ ನಿವಾರುನ್ ಡ್ರಾ ಕರುಂಕ್ ಗರಿಷ್ಠ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಘಡಿಯೆ ಕೊಣಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಿತ್ಲಿ ರೋಚಕತಾ ಫುಟ್ಬಾಲಾಚಿ.

ಆತಾಂ ಟೀಮ್ 2-1 ಅಂತರಾರ್ ಬಿ ಟೀಮಾಚೆರ್ ಲೀಡ್ ಜೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ತೆಂ ಉರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಎ ಟೀಮ್ ಜಿಕ್ತಾ. ಪುಣ್ ಬಿ ಟೀಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಕೀ 2-2 ಸಮಾಸಮ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ಶೆವಟ್ ಜಾತಾ. ತಾಣಿಂ ಜಿಕಜೆ ತರ್ 3-2 ಜಾಯ್ಜೆ. ಪುಣ್ 2-1 ಸ್ಥಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ 2-2 ಕರ್ನ್ ಡ್ರಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ. ಹೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಮುಳುಗುವವನಿಗೆ ಹುಲು ಕಡ್ಡಿ ಆಸರೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಅಂತಿಮ್ ಕ್ಷಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ನಾ.

ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಲೋಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ. ರಾತ್‍ಭರ್ ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ತರೀ ಅದ್ಭುತ್ ಗೇಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸುಖ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾತ್.

ತರ್ ತುಮಿಯೀ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾತ್. ಫಕತ್ ನಿಮಾಣಿಂ 8 ಮ್ಯಾಚಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. 18ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ನವೊ ವಿಶ್ವ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚುಕನಾಕಾತ್.

ಜೈ ಫುಟ್ಬಾಲ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ – ಖೆಳ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News