Latest News

ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ – ಖೆಳ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : June 12, 2018 at 11:44 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ – ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ದೈಹಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್‍ಯೀ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಉಣೆಂಪಣ್, ಸಮಸ್ಸೆ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ದೈಹಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಾ ನಾ ಆಸ್ಚ್ಯೊ. ಚಲ್ಚೆಂ, ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಉರೊಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿತಾತ್.

ಖೆಳಾ ಶೆತ್ – ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆತ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಹರ್ ದೇಶ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪದಕಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಠ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ. ಆಫ್ರಿಕಾಚಿಂ ದುಬ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸೊನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪದಕಾಂ ತಿಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್.

ಪುಣ್, 125 ಕೊರೊಡ್ ಜಣಾ ಸಂಖೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಾರತ್ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂನಿ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪದಕಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಭಾರತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭಾರತಾಪರಿಂಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ್ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಚೀನಾ ಖೆಳಾ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಜಿದ್ದಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂಗೀ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ.

ತರ್ ಆತಾಂ ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಯೀ ಆಸ್ತಿತ್. ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಯೀ ಮಹಿನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಐಪಿಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಮುಗ್ದಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಖಾರ್.

ಹೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೊನಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೀಡಿಯೊ ಗೇಮ್ಸ್, ಮೊಬೈಲಾಂತ್ಲೆ ಖೆಳ್‍ಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂನಿ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೇಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಗೊಮ್ಟಿ, ಪಾಟ್, ದೊಳೆ ಆನಿ ಹಾತಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್. ತೊ ಅಪಾಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಆತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮೊಬೈಲಾಂನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಆಸ್ಚೊ ದೇಶ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಖೆಳಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ.

ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೈಹಿಕ್ ತಶೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ದೈಹಿಕ್ ಕಸ್ರತ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಫಕತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ. ರಗ್ಬಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ದೈಹಿಕ್ ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆಸಜೆ. ಚೆಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಯುಕ್ತಿ ಪಾವ್ತಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಕಾನ್ ಆಸಾತ್. ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟೆನ್ನಿಸ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್‍ಬಾಲ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ವನ್ ರೇಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಖೆಳಾಂತ್ಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ World Cup, ಯುರೋ ಕಪ್ ತಶೆಂ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚಿಂ ಪಂದ್ಯಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ತರ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‍ಸ್ಲಾಂ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತರ್, ಸರ್ವ್ ಖೆಳಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ತಾ.

ಅಸಲೆ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರಂತರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಭಾರತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಕಾಮನ್‍ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸಾಂನಿಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ.

ಪುಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ? ಫಕತ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉನ್ನತೆಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರೀ ಫಕತ್ ಧಾ ಬಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಖೆಳ್ಚೊ ಖೆಳ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸುಧ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರೀ, ತೆಂ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಶಿವಾಯ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಗತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸುಧ್ರಲ್ಲಿ ದಿಸನಾ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಾ ಖೆಳಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತಿ ದುಬ್ಳಿ ದಿಸ್ತಾ. ಖೆಳಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ. ಪುಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳಾ ಶೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮುಖ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಎಲ್‍ಕೆಜಿ ವಾ ಪ್ರಿಕೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಂಪಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾಕ್ ವೆಚೆಂ-ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಲೊಂಕ್‍ಚ್ಚ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ.

ಘರಾಂತ್ ತರೀ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾತ್‍ಗಿ? ತೆಂಯೀ ನಾ. ನೋಟ್ಸ್, ವಾಚುಂಕ್, ಹೋಮ್‍ವರ್ಕ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಿದೊಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ, ಖೆಳ್ಚೆಂ ತರೀ ಕೊಣಾ ಸಂಗಿಂ? ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ. ಆನಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮಯ್ದಾನ್ ತರೀ ಖಂಯ್ ಆಸಾ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್‍ಯೀ ಅಶಿಚ್ಚ್. ಶಿಕಾಪ್‍ಚ್ಚ್ ಆಜ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಖೆಳಾ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?

ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ದೀಸ್‍ಭರ್ ವಾವ್ರ್, ಉದ್ಯೋಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದಬಾವಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಡಿಕ್ ತಶೆಂ ಮತಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಡ್‍ಚ್ ತರೀ, ಹೆರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಭಾರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಕಿಂತ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಭಾರತಾನ್ 8 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಜ್ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮುಖಾರ್ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಟೆನ್ನಿಸ್, ಕುಸ್ತಿ, ಶೂಟಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್‍ಮಿಂಟನಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳಾಯ್ಲಾಂ ತರೀ ತೆಂ ಪಾವನಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಫುಟ್‍ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್‍ಬಾಲ್ ಆನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಬೋವ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಂಸಾರಾ ಮುಖಾರ್ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಖೆಳಾ ಶೆತಾಂತ್‍ಯೀ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೂಟಾಂನಿ ಪದಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ಹಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಬ್ರಿಟನ್ ತಸಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಖೆಳಾ ಶೆತಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಚೀನಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ಚ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕಾಯಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. 2008 ಬೀಜಿಂಗ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭಾಂಗ್ರಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಚೀನಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಖೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾತ್ಸಾರ್ ಮನೋಭಾವ್‍ಚ್ ಚಡ್. ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೈಹಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುದೃಢ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ಮಾನಸಿಕ್‍ಪಣಿಯೀ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಸುಧ್ರತಾ, ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ.

ಖೆಳಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಶೆಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂತುಂ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಒಳ್ಕತಾ. ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್, ಕೋಚ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಂಸಾರ್‍ಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸ್ತಾ. (ಪುಣ್ ನಿರಂತರ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ).

ಹೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಆನಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ನಾ. ಪುಣ್ ಸುದೃಢ್ ಜೀವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಉರೊಂಕ್, ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮತೋಲನ್ ಅಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಆನಿ ಫಿಟ್ ಆಸೊಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಖೆಳ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್.

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದೈಹಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೈಲೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನ್ಯೇಕಾ ರಿತಿತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜಿಣ್ಯೆ ಶೈಲಿ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಜಿವಿತ್ ದರ್ವಡಾಚೆಂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಿಡಾ, ಅತೃಪ್ತಿ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ ಜಣ್ ವಾ ಧಾ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾಂಯೀ ಹಾತಾಂನಿ ಮೊಬೈಲಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಆದ್ಲೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆತಾಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಚೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಸಲೆ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖೆಳ್ ಬೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಆದಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಂವಾರ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಮಟ್ಟಾರ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖೆಳ್ (ದೊರಿ ವೊಡ್ಚಿ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಧಾಂವ್ಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆನಿ ಹೆರ್ ದೈಹಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಐಸಿವೈಎಂ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಂ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ ಸಡಿಳ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಅಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾ ವ್ಹಡ್ ತಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಚಲ್ತಾತ್ ತರ್ ತಿಂ ಚಡಾವತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್, ಅಭಿರುಚ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ಉರ್ಬಾ ನಾ! ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ, ಹೆರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲ್ತಾತ್. ರೆತಿರ್ ವಾ ನೊವೆನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಲ್‍ಭರ್ ಲೋಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಮ್ತಾ! (ಕಸಲಿಯೀ ಪಿಡಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ರೆತಿರೆಂನಿ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಚಾಲು ಆಸಾ! ತರ್ ಭೊಂಗ್ ಕಾಡುನ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ?!).

ಆಜ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಚಡೊಂಕ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೈಹಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ವೃತ್ತಿಪರ್ ಖೆಳ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಚಲನಾತ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಚಡಾವತ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಕ್, ಶೈಲೆಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆ ರಗ್ಳೆ, ಸಮಸ್ಸೆ ಉಬ್ಜತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಚ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲ್, ವಾವ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯೀ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬಸೊನ್ ವಾ ರಾವೊನ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾ ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ… ಅಶೆಂ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಾಣ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಚರಬ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್, ವಾವ್ರಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ವೊಕಿಂಗ್, ಜೊಗಿಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಶಟ್ಲ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖೆಳ್, ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಯೋಗಾ ಕರ್ಚಿಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಂತ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಆನಿ ಪಿಡಾ ಜಮೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಾನ್ತಾತ್.

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಮೈಕಲ್ ಫೆಲ್ಪ್ಸ್, ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್, ರಫಾಯೆಲ್ ನಡಾಲ್, ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್, ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ತಸಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ವಿಶ್ವ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ನಿರಂತರ್ ಖೆಳ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ದೈಹಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ತಶೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜೆ.

ಖೆಳ್, ಫಕತ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೆ ನ್ಹಯ್!

ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ದೈಹಿಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಶೆಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಘರಾ ಭಿತರ್‍ಚ್ಚ್ ಖೆಳ್ಚೆ ಖೆಳ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್. ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆ ಅಸಲೆ ಖೆಳ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ, ವೋತ್, ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಹರ್ಕತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಖೆಳ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖೆಳ್. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಾ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಶಟಲ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಾ ಟೆರೆಸಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ಚಡ್ ಜಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಲಿಬೊಲ್, ತ್ರೊಬೊಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಖೆಳ್ಯೆತ್.

ಆನಿಕೀ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ ಆಸಾತ್, ಜೆ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಖೆಳ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಚೆಸ್, ಕೇರಂ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾಡ್ರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಚೆಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಯಾ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಗೇಮ್ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಮಸ್ಸೆ, ಕಷ್ಟ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಅಸಲೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾತಾತ್, ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಕರಾ, ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಯಾ. ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ವ್ ಫುಲೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಖೆಳಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ದಿಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ಸುದೃಢ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಫಾಯ್ದೆಚ್ಚ್ ಫಾಯ್ದೆ

ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಫುಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ; ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯಾಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಬರೆಂಪಣಾಂ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಸಬಾರಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಖೆಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಗರ್ಜ್ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಖೆಳಾಂತ್ ನಿಯಮಿತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಶಿಸ್ತ್ ವಾಡ್ತಾ, ವೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಮೋಲ್ ತಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡ್ತಾ, ಶಿಕ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ಉಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಮತಿಚಿ ದೃಢತಾ, ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಶೆವಟಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ತಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾತಾತ್.

ಖೆಳ್ ಟೀಮ್‍ವರ್ಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್. ಖೆಳಾಂತ್ ಪಂಗಡ್, ತರ್ಬೆತಿದಾರ್, ಜಿಕೊಂಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಷ್ಟ್, ಸಮಸ್ಸೆ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ವಿಘ್ನಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೃಢ್ ಮನಾನ್ ರಾವ್ತಾ, ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ತಾ.

ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾ. ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕರ್ತಾ, ಶೆವಟಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾ. ನಿರಂತರ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್ ದೃಢತಾ, ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್‍ವಿಶ್ವಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್, ಥಂಯ್ ಜಿಕೊನ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್, ತೃಪ್ತಿ ಅವರ್ಣನೀಯ್. ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮಾನ್‍ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ದಬಾವ್ (ಒತ್ತಡ್), ಉದ್ವೇಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಧೊಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಖೆಳ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್, ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ (ಮೂಡ್), ಏಕಾಗ್ರತಾ ಸುಧ್ರತಾ, ಡಿಪ್ರೆಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡ್ಯೆತ್, ಬರಿ ನೀದ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಕುಡಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್‍ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್‍ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ತರ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಪಣ್, ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.

(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೇ 2018 ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ).

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News