Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಆಸಜೆ: ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 4, 2017 at 1:29 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್
ತಸ್ವೀರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜಾಕ್‍ಲಿನ್ ಮೋನಿಸ್

ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್‍ರ್ಲಲೊ ಝುಜಾರಿ ತೊ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ (ಝೆಲೊ, ಮಿತ್ರ್, ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್) ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸೆವೆಂತ್ ವಾಖಣ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸಂಘಟಕ್, ಮುಖೆಲಿ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಆನಿ ದೆಕಿವಂತ್ ಯುವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ವೊಗೊ ಬಸ್ಲೊ ನಾ. ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ವರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ತಾಚೆಂ. ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸದಾಂ ಮುಖಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟಿನಾ ಸಂಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

ನಂತೂರ್ಚೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ‘ಲಯನ್’

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್, ತುಂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಿಕಾಗೊಚೊ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗವರ್ನರ್ ಜಾಲಾಯ್. ಏಕ್ ಭಾರತೀಯ್, ತೆಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ತುಂವೆಂ ಕಾಡ್ಲಿಯ್?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಗೊರ್‍ಯಾಂಚೆಂ ರಾಜ್, ಬಳ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಚಲ್ತಾ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್, ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಶ್ಯಾಥಿ ರುಜು ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಅವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ತೆಂ 2004-05ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 2011-12ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾತಾನಾಂಯೀ ಅವಿರೋಧ್‍ಪಣಿಂಚ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ದೊನೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಎಲಿನೊಯ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ವೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್‍ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 12 ಜಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಗವರ್ನರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್‍ಮನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೀನ್ ಮುಖೆಲ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ, ಪಾಂಚ್ ನವಿಂ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಂ. ದುಸ್ರೆಂ, ಲಯನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಘಡ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಸನ್ವಾರಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ತರ್ಬೆತಿ, ಭಾಷಣಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಫಕತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆಸಾತ್. ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, 1996ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲಬ್. ಚಡಾವತ್ ದೇಶಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸಾ. ಫಿಲಿಪ್ಪೀನಾಂಚಿಂ 12 ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಂತ್ ಶೆಂಭರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕಶೆಂ ವಾವುರ್ತಾ? ಭಾರತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಚಲ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಕಶೆಂ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಕಿತೆಂಚ್ ತಫಾವತ್ ನಾ. ಥಂಯ್ಸರ್‍ಯೀ ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಶಾ, ರಾಜಕೀಯ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಅಮಾಲ್ ಸೆವಿನಾ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹರ್ ಜಮಾತಿ ಅಮಾಲಾವಿಣೆಂ ಚಲನಾಂತ್. ಹುದ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಲ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕಿತೆಂ? ಸಮಾಜೆಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾ ವಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ. 1925 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ‘ತುಮಿ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲೆಲೆ, ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್ಲೆಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ತುಮಿ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾತ್‍ಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಿಕಾ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಲೊ. ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಆತಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಗುರು

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸೊತ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಗುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಕೀ, ‘ಆಸ್ಟಿನ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ತಫಾವತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಚಿಕಾಗೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊಯ್ ರಾಟಾವಳಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಕಾಮ್ ಸೊಧುಂಕ್‍ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್, ಅನುಭವಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀನಾಂತ್. ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಧರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ ತಿ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಭಡ್ತಿ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್, ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್/ಅನುಭವಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಚಡ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಿ.ಎ. ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಿ. ಬರೆ ಅಂಕ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ಳೆ. ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್, ತುಕಾ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಶಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಶೆಂ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊಂ. ದಿಸಾಕ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ, ರಾತಿಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರಾಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತುಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿದೇಶಿಂ ಮಧೆಂ ಅಸಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್, ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಂವೆಂ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಒತ್ತಡ್, ಸ್ಪರ್ಧೊ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಿಯೆತ್‍ಗಿ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಥಂಯ್ ಬರೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾ. ಗೊರೆ ಚಡಾವತ್ ಗೊರ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಭಾರತೀಯ್, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ತಸಲೆ ಚಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಠಿಣ್ ಆಸಾ.

ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರಾಚೆರ್ ದಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಡಾಖಡ್ ರಿತಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಭಾರತೀಯಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್, ಖುನಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಕಸಲೆ, ತೆ ಕಶೆಂ ನಿವಾರ್ಯೆತ್ ವಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಯೆತ್?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗನಾ. ಚಡ್ ಸಾವ್ಳೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಖಾಡ್ ಮಿಶ್ಯೊ ವಾಡಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾತ್. ಗೊರೆ ಚಿಂತಾತ್ ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್. 9/11 ಜಾತಾನಾ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತೆ ಸಕ್ಕಡೀ ಖಾಡ್ ಮಿಶ್ಯೊ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಕಿರ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತಾಂಚೊ ದುಬಾವ್ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹರ್ ಕಡೆನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂನಿ ಕಠಿಣ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸಂಘಟಿತ್ ಆಸಾತ್. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲೋಕ್ ಬೋವ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಫಕತ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂ, ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಕನ್ನಡಾಚೆ ‘ಅಕ್ಕ’ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕರ್ತಾತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕøತಿ ಮ್ಹಣ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ತಾತ್, ಎಕ್ವಟ್ತಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಕೊಣೀ ಯೇನಾಂತ್. ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಂತ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ, 500-600 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಜಮ್ಲೆ. ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ 60 ಜಣ್ ಜಮ್ಲೆ. ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಮೋಗ್ ನಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಲೋಕ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಜಮ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂಪಣ್, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಭಾವನ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಚಿಂತಾ, ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಯೇನಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಮುಳಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತಿಂ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಆಮಿ 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಎಂಕೆಸಿಎ) ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ಲೋಕ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 150 ಜಣ್ ಯೆತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ನಾ. ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮಿಜಾಸ್ಕಿ ಚಡ್. ಇಲ್ಲೆಶೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ ಮೂಳ್ ವಿಸರ್ತಾಂವ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಡ್ ಸವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿಪ್ರೀತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯಾಂ ಸಂಗಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಚರಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್‍ಗಿ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಆಳ್ಶಿ ಲೋಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜನರಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಂತ್ರಣಾಂ ಯೆತಾತ್, ಹಾಂವೆಂ ತಿಂ ಧಾಡ್ಚಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್. ಪುಣ್ ಕೊಣೀ ಯೇನಾಂತ್. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್‍ಂಚ್ ವೆಚೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಸಾ ಥಂಯ್. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ (ಕುಮ್ಗಾರ್, ವೋಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ದರಬಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೇನಾಂತ್. ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಹುದ್ದೆ ಜಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಹುದ್ದೆ ದಿಲ್ಲೆ. ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್, ಮಜತ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ, ತಾಣಿಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಆಶಿ ಆಸಾ ಗಜಾಲ್.

ವಾತಿಕಾನ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚಿ ಖರಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಾತಿಕಾನಾಕ್ ಬೋವ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ವಿಂ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ವಳ್ವಳ್ಳ್ಯಾ (ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ). ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ಆಸಾ? ಕಾಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್, ಬರೆಂಪಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ? ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲಾ ವಾ ದೆಂವ್ಲಾ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ವಿಶೇಸ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ತನ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್, ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಕೇಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ ದಿವಾಳಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆರ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಅಶೆಂ ವಿಭಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ದಾನ್ ಯೆತೆ ನಾ. ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಯೇನಾ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲಿನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಲೊಕಾನ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ತಾ, ಸುಧಾರಣ್, ಪಾರದರ್ಶಕತೆವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಚಾರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲಾಗಿ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡತ್‍ಗಿ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ನಾ. ಥಂಯ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಉಲಯ್ತಾ, ಪುಣ್ ವಾತಿಕಾನ್ ತೆಂ ಪಾಳಿನಾ. ಎಕಾ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ವಾತಿಕಾನಾಚೊ ವಾಪಾರ್ಲೊ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾನ್ ತಾಕಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚೆ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾತ್, ವಿಚಾರ್‍ವಾದಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಂದಾಚಾರ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ರೆತಿರ್, ನೊವೆನಾಂ, ಆರಾಧನ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ವೊರೆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಗೌರವ್, ವಳಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಫಕತ್ ಕೃತಕ್ ಜಿಣಿ. ಹಿಚ್‍ಗಿ ಜೆಜುನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಜಿಣಿ? ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಶೆಂ ವೆಗ್ಳಿ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಯೇನಾ. ಆಯ್ತಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾತ್. ಹಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೊ ಮೂಳ್ ವಾದ್ ಬದ್ಲನಾ. ಜರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್, ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಜ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಮೊಗಾಚೊ, ಗರ್ಜೆಚೊ. ತುಜೆಂ ಸಾಧೆಂ, ಖುಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ತುಂವೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತೆ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮಜತ್ ದಿತಾಯ್. ಹಾಂತುಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳನಾ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಚಿಂತಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಜ್ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮುಖಾರ್. ಆಜ್ ತುಜೆ ಈಶ್ಟ್ ಸಬಾರ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೊಚ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಕಶ್ಟಾರ್, ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಹೆ ಪೂರಾ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ 6 ವರ್ಸಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಯುವ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ (ಸಿವೈಎಂ) ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ವಾ ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕೀ ಕೊಣೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. 9 ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

Budkulo_Interview_Austin DSouza_01

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಇತ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬರ್ಪಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಯ್..?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಬರ್ಪಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ತವಳ್ ಜಾಯ್ತೆ ಯುವಕ್, ಯುವತಿ ಬರಯ್ತಾಲಿಂ. ತೆದಾಳಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ವಾಂಟುನ್ ವಾಚ್ತಾಲೆ. ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ತವಳ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾಂತ್ ಛಾಪ್ತಾಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾಯ್. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾಗಿ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ನಾ. ಥೊಡೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಬರವ್ಪಿ ತವಳ್ ಊಂಚಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೇಖನಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೇಖನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಲ್ಯಾನ್ಸ್‍ಲೊಟ್ ಪಿಂಟೊ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚ್ಯೊ, ಬರ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ‘ಧುಂವ್ರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಘಾಟಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸ್ಚಿ, ಹೊರರ್ ಕಾಣಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ನೀರುಡೆ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಗೇರಾ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಬರ್ಪಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂಯಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ಪಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಮಸ್ತ್ ವಾಂವ್ಟ್, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ಲಿಯ್. ಕಷ್ಟ್, ನಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲೆಯ್. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್, ಧೊಶಿ, ರಗ್ಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸ್ಲೆಂಯ್. ನಿರಾಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಬೆಜಾರ್, ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಿಸನಾ. ಥೊಡೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಡಿತಾಂನಿಂಚ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಆಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮೊಗಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆಸಾಯ್. ತುಂವೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ…

ಆಸ್ಟಿನ್: ನಾ. ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತಿನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿಂತಿದ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ. ಫಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಪಿರೇರಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ವ್ಯಾಜ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಕ್ಷಮಾ ಅಪೇಕ್ಸುನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಾಹೀರಾತ್ ಘಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ರಾಗ್ ದವರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದೆ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತವಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ (1979). ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸರಾಗ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ, ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಲೋಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್. ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಡೊನೇಶನಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಕಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ದೆಂವ್ಲಾಂ. ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ದುಖ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಲೆಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಅಶೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕಲೆಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾನ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಲೋಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದವರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಟಿವಿ, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನಾಚೆ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಘರಾನ್ ಘರ್ ಟಿಕೆಟಿ ವಿಕುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್‍ಯೀ ಭೆಟ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪೋರ್‍ಚ್ ಎಕಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಫುಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಾಡಾವಳಿಂ ಥಂಯ್ ತುಂವೆಂ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ಲೊಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್…

ಆಸ್ಟಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಕೃತ್ಯಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ದುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕಲಾಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್, ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಭಾರಿಚ್ ಗರ್ಜ್.

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News