Latest News

ವೃತ್ತಿಪರತಾ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ನಾ: ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 8, 2017 at 5:42 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.budkulo.com
ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಮಿಶಾ ಪಿರೇರಾ

ತಾಲೆಂತಾಂ, ಆಶಾ, ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ಅಭಿಲಾಷಾ ಘಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾ. ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಖರೆಪಣಿಂ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ. ಗಾಂವಾನ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ಚಿ ಜಾನೆಟ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ತಾಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಿ. ಧುವೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೊ ವ್ಹಡ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ. ಎಸ್ತೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಜಳೊಂಕ್, ಸಂಗೀತ್, ನೃತ್ಯಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್, ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಆವಯ್ ಜಾನೆಟಾಚಿ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆಸಾ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಎಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಜಾನೆಟಾನ್ ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಉದೆಲೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’, ಹಾಂತುಂ ಎಸ್ತೆರಾನ್ ನಾಯಕಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾನೆಟ್ ಆತಾಂ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮೇ 12ವೆರ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾನೆಟಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾ ವಿಶಿಂ, ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಗಜಾಲಿಂವಿಶಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಹಾಂಗಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ.

ಹಾಂ ವಿಸ್ರನಾಕಾತ್, ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್, ಇಶ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರಾ. ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಕಾತ್. ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ವಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾನೆಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಮ್ಕೊಂದಿ.

-ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

Budkulo_Interview_Janet Noronha (5)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತಾಂ ತುಜೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತುಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಯ್. ಸಿನೆಮಾಚಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ತುಂ ಜಾಲ್ಯಾಯ್. ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಶಿ ಜಾಲಿ?

ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ: ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಲೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ನಟನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ತವಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ. ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಜೂನಿಯರ್ಸಾಂಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‍ಯೀ ದಿತಾಲಿಂ. ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಟಿ (ವುಮೆನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೊಂದೆಲ್) ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಟೇಪ್‍ರೆಕೊರ್ಡರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ (ತೊ ದವರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ), ಹರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವೆಳಾರ್ ಹೆರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ನಟನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿಕಯ್ತಾಲಿಂ. ಖೆಳಾಂತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ವೇಳ್ ವೆತಾಲೊ. ಮಸ್ತ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ. ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ವೆತಾಲಿಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ನಾಟಕ್, ಸ್ಕೂಲ್‍ಡೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಮಾಂಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡೊನ್ ತರೀ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ಟೋರ್ಚ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೆತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಲೀಡರ್. ಎಸ್ತೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ, ಗಾಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾಯೀ ತಾಂತುಂ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬರಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್, ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಪದಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾಲಿಂ. ಎಸ್ತೆರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮುಖಾರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾಲಿಂ. ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಫಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ನ್ಹೆಸಣ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಶಿಂವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ, ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಸ್ತೆರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ವೇಳ್ ವೆತಾಲೊ. ಎಸ್ತೆರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಸ್ತಕಿಂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ನಾನಾಂತ್ಯೊ ಐಡಿಯಾ ಉದೆತಾಲ್ಯೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಬರೆಶೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಜಶೆಂ ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್‍ಯೀ ಉದರ್ಗತಿಕ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡಾಂತ್‍ಯೀ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆನಿ ಮನಾ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳನಾ. ಜಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಆಧಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತಾಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ.

Budkulo_Interview_Janet Noronha (2)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಿರ್ಮಾಪಕಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ?

ಜಾನೆಟ್: ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ದೆಣೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ತರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಅಸೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜಿ ಧುವ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‍ಗಿ?

ಜಾನೆಟ್: ನಾ. ಧುವೆಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್, ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಹೆತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಮುಖ್. ವಾಟೊ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ಆನಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತೆಂಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮ್‍ಯೀ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಆಶೆಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾಗಿ?

ಜಾನೆಟ್: ನಾ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸದಾಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ದೀಜೆ. ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ. ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ಮುನಾಫೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಘಾಲ್ಲೊ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಚಡ್ ಬಜೆಟ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ತವಳ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಕ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಸಂಭಾವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಎಸ್ತೆರಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಧಾವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಗಾಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್, ನವ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹಿಡನ್ ಎಕ್ಸ್‍ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಡ್ಚಣ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಂಭಾವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುನಾಫೊ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊಯೀ ದಿತಾಂ.

Budkulo_Sophia movie still 1 Budkulo_Sophia movie still 2 Budkulo_Sophia movie still 3

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?

ಜಾನೆಟ್: ಏಕ್ ಹಾಚಿ ಕಾಣಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚಿಚ್ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ನಟನ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಸಲಿ ವಿಶೇಷತಾ ಆಸಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್?

ಜಾನೆಟ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ. ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚಿಂ, ಸ್ಟಾರಾಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾನಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಖರ್ಚಿತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಂಗಲ್, ಬಾಹುಬಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಶಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾತಿತ್?

ಜಾನೆಟ್: ಜಾತಾತ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಚ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತಾನಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾಣಿ ಆಸಜೆ, ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗಜೆ. ಆಮ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಬಜೆಟ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಆಸಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಆನಿ ವಿಶುವಲೈಶೇಷನ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಸಬ್‍ಟೈಟಲ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಮುಖಾರಿಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಮಿಂಯೀ ಕಾಡ್ಯೆತ್.

Budkulo_Interview_Janet Noronha (4) Budkulo_Interview_Janet Noronha (1)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಜಾನೆಟ್: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ತಾಚಿಚ್. ತೊ ಜಿಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತಾಂತುಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಡೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ರುತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂನಿಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಸ್ತೆರ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿಯೀ ವಾವುರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕಿಚೆ ಆಸಾತ್. ಭಾಸ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್. ನಿರ್ದೇಶಕಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತೊ ವಿಶುವಲೈಸ್ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾ.

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾರಿನ್ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾರಿಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ವೆರೈಟಿಯೀ ಗರ್ಜ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಚಿ ಕಾಲೆತ್, ಶೈಲಿ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತರ್ ತುಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾಯ್?

ಜಾನೆಟ್: ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮುಖ್ಲಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂ?

ಜಾನೆಟ್: ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಏಕ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಮುಖಾರ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಬರೆ ನಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಬರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜಾಯ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆಂ ಆಸಜೆ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ. ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸೊಫಿಯಾಂತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಚ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ?

ಜಾನೆಟ್: ವ್ಹಯ್. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ.

Budkulo_Janet n Ester 1 Budkulo_Janet n Ester 2 Budkulo_Janet n Ester 3

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ನಾಟಕ್ ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಹಾಂಗಾ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಆಸ್ಚೆ ಉಣೆಂ. ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ, ಶಿಕ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ…

ಜಾನೆಟ್: ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪರಿಧೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತೆ ಆಯ್ಕನಾಂತ್. ಆಮಿಂ ಆಟ್ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಅನುಭವ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಖಂಚೆಂಯ್ ನವೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ತಾಣಿಂ ಫಕತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಚಾರ್ ವೊಣದಿಂ ಮಧೆಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ, ಜನೆಲಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಂಗ್ ಜಾತಾತ್. ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ಆಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.

ಎಸ್ತೆರಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಸಲೆ ಸಯ್ತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ‘ವನ್ ಮೋರ್ ಟೇಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಿದರ್ ಗಲತ್ ಕಿಯಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾರ್ ಪಳೆತಾತ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಖಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ತರೀ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರೀ ಖುಶೆನ್ ಒಪ್ತಾತ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮಾನ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ನಾ. ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಆಸ್ಚಿ ಶಿವಾಯ್ ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ನಾ. ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮೋಲ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಟನಾಕ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಶೆತ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ತಿದ್ವಣಿ ಕರುಂಕ್, ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್!

ಜಾನೆಟ್: ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ಆಸಜೆ. ಆತಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಂವೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಕೊಣೀ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಂತ್. ಆಮಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚುಕಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್‍ಚ್. ಮ್ಹಜಿಚ್ ಪಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚೂಕ್, ಉಣೆಂಪಣ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಜೆ. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಆಸ್ಚಿ. ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಆಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಹಿಂದಿ ತಶೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಾಂಯ್. ಚಡಾವತ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಜೆ (ingredients) ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಜಾನೆಟ್: ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಗೌರವ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ‘ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂವೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಂನಾಂಯ್?’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸೊಫಿಯಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬರ್ಯಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬರ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಯ್. ನಿತಳ್ ಭಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಅಶ್ಲೀಲತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚೊರ್ಯಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಗ್ರೇಡಿಚಿಂ, ಪೊಜ್ಡಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಸಂದ್. ತಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್‍ಯೀ ಚಲ್ತಾತ್, ಹಿಟ್ ಜಾತಾತ್.

Budkulo_Interview_Janet Noronha (3)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಬರಿ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜಾಂವ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಶನ್ ಜಾಂವ್ ಆಸನಾ. ಕೊಮೆಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್‍ಯೀ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಣೆಂ…?

ಜಾನೆಟ್: ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳನಾ. ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಕೊಮೆಡಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಆದಿಂ ಚಡಾವತ್ ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾಲಿಂ, ತಾಂತುಂ ಕೊಮೆಡಿಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಕೊಮೆಡಿ ನಾಟಕಾಂ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾಲಿಂ. ತಶೆಂ ಆತಾಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್‍ಯೀ ಕೊಮೆಡಿಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕೊಮೆಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಜೆ. ಆಮಿ ಘರಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಯೀ ಕೊಮೆಡಿ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆತಾ. ಕೊಮೆಡಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಹಜ್ ಆಸನಾ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕೊಮೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಸಜೆ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಫಕತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಸಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಮೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಚಲನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಖಾವಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ತೆಂ ರಾವನಾ. ಪಾತ್ರಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಉದೆಜೆ. ಸಹಜ್‍ಪಣಿ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕೊಮೆಡಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಹಾಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ನಾಟಕೀಯ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್? ಲೊಕಾಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ?

ಜಾನೆಟ್: ಆತಾಂ ಲೊಕಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ಕಾಡಿಜೆ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸಾ. ಮೌಲ್ಯಾಂಭರಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಕತ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ರುಚ್ಚೆಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಎನೌನ್ಸ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸದಾಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಆಪ್ರೂಪ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಲೊ.

Budkulo_Interview_Janet Noronha (6)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ಎಸ್ತೆರ್, ಎಲ್ಟನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ತುಂ – ಆಶೆಂ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲಾ. ಹೊ ಫೊರ್ಮುಲಾ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ…

ಜಾನೆಟ್: ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹೆಂ ಟೀಮ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖಾರಿಂಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್‍ಯೀ ರೂಪಿತ್ ಕರಿಜೆ. ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಲೊಕಾನ್ ‘ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್’ ಬ್ಯಾನರಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದವರುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸಜೆ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ. ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ತುಕಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡತ್. ಸವೆಂ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕೀ ಪಡತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಆಶೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ (ದುರುದ್ದೇಶ್‍ಪಣಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚೆಂ, ತೆಂಯ್ ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಥಾವ್ನ್). ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಶೆಂ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾಯ್?

ಜಾನೆಟ್: ಖರೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಖರೆಪಣಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಪೂರಾ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಎಸ್ತೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಹೆ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಸಾರ್ಕಿ ತಯಾರಿ, ಹೋಮ್‍ವರ್ಕ್ ಕರುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಜೆ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸಜೆ. ಆನಿ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ, ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಜೆ. ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂತುಂ ಆಸ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಕರಿಜೆ. ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ.

ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೀ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದೀನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಎಸ್ತೆರಾಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತುಜೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೊರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಿ. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಕರಿನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ವಾಯ್ಟ್ ಆಶೆನಾಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ದೃಢ್ ಭರ್ವಸೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್’ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ?

ಜಾನೆಟ್: ತೆಂ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ಎಸ್ತೆರಾಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಉದ್ಯಮ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ಸವೆಂ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗ್ ಧರ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ದಿಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್‍ಯೀ ಬರಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಎನ್‍ಜಿಒ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್, ತುಜಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಜಾನೆಟ್: ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಚಡ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲ್ಯಾ, ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆಂ ಆತಾಂ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News